Politika i društvo
EU uvodi prekogranični porez na emisije ugljičnog dioksida
15.6.2021 13:30 | Indikator.ba
Europska unija najavila je prijedlog za uvođenje prekograničnog poreza na emisiju ugljičnog dioksida, koji će biti objavljen sredinom jula, potvrđeno u intervjuu s prof. Dr. Nikolom Rajakovićem sa Katedre za energetske sisteme Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Kao što se široko raspravlja, sve zemlje izvan Europske unije koje su izvoznice čelika, željeza, cementa, gnojiva, aluminija i električne energije u Europsku uniju morat će platiti porez, odnosno porez na emisiju ugljičnog dioksida tokom proizvodnje robe.

Uz to, administracija u Bruxellesu planira izmijeniti svoju Direktivu o oporezivanju energije. Rajković je rekao da će se preispitati donju granica poreza na goriva i poreznih olakšica kako bi se potaknuli domaći potrošači i tvrtke da se počnu ponašati na način koji će više pridonijeti zaštiti okoliša.

Planirano je uspostavljanje posebnog upravnog tijela koje će izračunati cijenu certifikata na temelju prosječne cijene ostvarene nakon zatvaranja na svim aukcijama jedinica za emisije unutar ETS-a.

Počet će se razmatrati trogodišnje prijelazno razdoblje za potpunu provedbu prekograničnog poreza.
Facebook Twitter Print