Komentari i analize
Slobodna trgovina sa Evropskom unijom daje rezultat
26.6.2021 05:41 | Indikator.ba
Slobodna trgovina koju Bosna i Hercegovina ima sa Evropskom unijom daje rezultat, izvještava Indikator.ba.

Bosna i Hercegovina je 2008. godine potpisala privremeni Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, od kada je naša zemlja počela liberalizaciju u trgovinskim odnosima sa Evropskom unijom.

Godine 2015. potpisan je stalni Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, a podaci Agencije za statistiku BiH koje smo prikupili, pokazuju da je orijentacija naše ekonomije ka Evropskoj uniji imala pozitivan učinak.

Od 2008. godine izvoz iz BiH u EU se više nego udvostručio, sa 3,7 milijardi KM 2008. godine na 8,4 mlrd KM u 2019. godini. U 2020. godini usljed pandemije došlo je do pada na 7,6 mlrd KM.

Istovremeno pokrivenost uvoza izvozom je sa 46,2 posto u 2008. popela na 74,2 posto u 2020. godini, a u prvih pet mjeseci 2021. godine na čak 82,4 posto.

Najznačajniji sektori koji izvoze u EU su metalski i elektro sektor, a u okviru njega automobilska industrija, industrija namještaja, kao i tekstilna, kožna i obućarska industrija.

Industrijski proizvodi dominiraju u odnosu na poljoprivredno-prehrambene.
Još 2008. godine među 20 glavnih tarifa u izvozu nije bilo onih iz poljoprivredne-prehrambenog sektora, a određeni pozitivni pomaci napravljeni su u proteklim godinama.

Ipak, bh. hrana je još uvijek nedovoljno konkurentna u poređenju sa snažno podsticanom robom iz EU. U informaciji koju je nedavno usvojilo Vijeće ministara navodi se da se na bh. tržište plasiraju poljoprivredno-prehrambeni proizvodi porijeklom iz EU u iznosu od oko 55 posto. Istovremeno, 39 posto bh. izvoza u ovom sektoru odlazi na tržište EU.

Nažalost, ukupna pokrivenost uvoza izvozom u 2020. godini u poljoprivredno-prehrambenom sektoru iznosila je samo 28 odsto. Ipak, raduje što je to povećanje od 3 odsto u odnosu na prethodnu godinu.
Facebook Twitter Print