Ekonomija
Crna Gora: Osiguravatelji pozvani da se suzdrže od isplate dividendi
27.7.2021 06:29 | Indikator.ba
Agencija za nadzor osiguranja (ANO) pozvala je osiguravajuća društva da se do daljnjeg suzdrže od isplate dividende svojim akcionarima, dok postoji neizvjesnost u pogledu trajanja i razvoja pandemije i njenih sveukupnih efekata na stabilnost tržišta osiguranja.

Agencija je nakon jučerašnje sjednice Savjeta, na kojoj je donijela Smjernice o kriterijumima za isplatu dividende društava za osiguranje, uputila na krajnji oprez u pogledu raspodjele dobiti, kako bi se u nepredvidivom okruženju očuvalo finansijsko stanje i stabilnost društava za osiguranje, zaštitili interesi osiguranika i korisnika osiguranja.

- Agencija je pozvala društva za osiguranje da ostvarenu dobit, kao i akumuliranu dobit iz prethodnog perioda, prioritetno usmjere ka očuvanju i jačanju sopstvenog kapitala i rezervi, navodi se u saopštenju ANO-a.

Prilikom donošenja Smjernica, Agencija je, i pored činjenice da je tržište osiguranja u prošloj godini pokazalo stabilnost i otpornost na šokove, imala u vidu da je pandemija ostavila negativne efekte na socio-ekonomska kretanja, odnosno bruto domaći proizvod (BDP) i nezaposlenost, u Crnoj Gori kako u prošloj godini, tako i u prvom kvartalu ove godine, te da ova kretanja značajno određuju potencijal za dalji rast i razvoj tržišta osiguranja.

- Ukoliko društvo za osiguranje, i pored opisanih okolnosti, namjerava da isplati dividendu svojim akcionarima, trebalo bi da obezbijedi ispunjenost kriterijuma definisanih Smjernicama i da, najmanje 30 dana prije donošenja odluke o isplati dividende, prethodno obavijesti ANO o namjeri isplate dividende u određenom iznosu uz informacije i podatke definisane Smjernicama, zaključuje se u saopštenju.
Facebook Twitter Print