Kompanije i tržišta
Alkaloid nastavlja da raste i ulaže
23.7.2021 14:43 | Indikator.ba
Alkaloid je u prvih šest mjeseci ove godine ostvario pozitivne finansijske rezultate.

Prema saopštenju kompanije, ostvaren je ukupan prihod od 5.063.282 denara i u odnosu na isti period prošle godine zabilježen je rast od 3%. U strukturi ukupnih prihoda najveće učešće, 95%, imaju prihodi ostvareni prodajom proizvoda i usluga, koji su u odnosu na one ostvarene u 2020. godini povećani za 1%.
Ostvareni konsolidovani ukupni prihodi u periodu januar-jun 2021. godine iznosili su 6.453.784 denara i u odnosu na ostvarene u istom periodu 2020. godine povećani su za 3%.

Što se tiče rashoda, u prvom polugodištu iznosili su 4.407.068 denara i u odnosu na ostvarene u istom periodu 2020. godine povećani su za 2%.

Ostvareni konsolidovani ukupni rashodi u ovom polugodištu iznose 5.772.482 denara i u odnosu na ostvarene u istom periodu 2020. godine povećani su za 2%.

Korist imaju i akcionari, jer je odlukom Godišnje skupštine usvojenom 5. aprila odobren obračun i isplata bruto dividende za 2020. godinu, u iznosu od 572.541 denara, odnosno 360 denara neto po akciji.

Alkaloid nastavlja da raste i širi se, pa su ukupna ulaganja u osnovna sredstva u periodu januar-jun 2021. godine iznosila 524.114 denara, dok su ukupne konsolidovane obaveze po osnovu kredita na dan 30.06.2021 godine iznosile 1.644.254 denara.

U prvih šest mjeseci godine u Alkaloidu je ostvareno 121 novo zaposlenje. Alkaloid grupa ima 2.479 zaposlenih, od kojih je 1.909 u bazi u Skoplju, a 570 je zaposleno u stranim filijalama.

Ostvarena neto dobit u periodu januar-jun 2021. godine iznosila je 588.962 denara i u odnosu na ostvarenu 2020. godinu porasla je za 12%.

Ostvarena konsolidovana neto dobit u prvoj polovini 2021. godine iznosila je 583.524 denara i u odnosu na ostvarenu u 2020. godini povećana je za 14%.

Poslovni plan za 2021.

Poslovni plan za 2021. godinu, usvojen odlukom Upravnog odbora Alkaloida, na sastanku održanom 29. 12. 2020. godine, predviđa ulaganje od oko 12% konsolidovanih prihoda od prodaje u materijalnu i nematerijalnu imovinu, rast od 7% konsolidovane prodaje u odnosu na 2020. godinu, kao i rast od 7% konsolidovane dobiti prije oporezivanja u odnosu na 2020. godinu. Poslovni plan za 2021. godinu zasnovan je na očekivanjima, projekcijama i mogućnostima postojećih i novih tržišta i proizvoda koji su na raspolaganju kompaniji u vrijeme pripreme plana. Okolnosti i događaji u 2021. godini, a samim tim i postignuti rezultati, mogu se razlikovati od onih prikazanih u poslovnom planu.

Očekivanja za predstojeći period

U prošlosti se kompanija suočila sa brojnim unutrašnjim i spoljnim izazovima i novim rizicima, koje je donijela pandemija COVID-19.
Preduzeli smo do sada niz mjera, kako bismo neutralisali sve negativne efekte, a da ne ugrozimo zdravlje zaposlenih i uspješno poslovanje kompanije. U narednom periodu najveći prioritet ostaje briga o zdravlju zaposlenih, kao i održavanje tekuće likvidnosti, finansijska stabilnost i ostvarivanje planiranih ciljeva, kažu u kompaniji.
Facebook Twitter Print