TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
Komentari i analize
Dobit bankarskog sektora BiH na polugodištu 215 miliona KM
20.8.2021 05:41 | Indikator.ba
Dobit bankarskog sektora u Bosni i Hercegovini u periodu januar-juni 2021. godine iznosila je 215 miliona KM, izvještava Indikator.ba.

Rezultat je za 50,8 posto bolji nego u istom periodu prošle godine kada je dobit iznosila 142,6 miliona KM, potvrđujući da su se banke oporavile nakon šoka prošle godine izazvanog pandemijom, izvještava Indikator.ba na osnovu statistike Centralne banke BiH.

Ipak, "višak" koji su banke ostvarile u ovoj godini još uvijek je manji od rezultata u rekordnoj 2019. godini, kada je na polugodištu dobit bila 232,6 miliona KM.

Poboljšanje u poslovanju bankarskog sektora vidljivo je u svim parametrima.
Ukupan prihod banaka sa 30. junom 2021. godine iznosio je 750,6 miliona KM i za oko 7 posto je veći nego u istom priodu lani kada je bio 701,7 miliona KM.

Najveći bankarski prihod, onaj od kamata, imao je rast za 1,6 posto na ukupno 404,9 miliona KM. Ipak, udio prihoda od kamata u ukupnom bankarskom prihodu i dalje bilježi pad i iznosio je na kraju juna ove godine 53,9 posto.

Nekvalitetni krediti pali su na istorijski minimum od 5,7 posto, a ukupna nekvalitetna aktiva iznosila je sa 30. junom 1,28 milijardi KM.

Rezervisanja za nekvalitetne kredite također su u padu i na istorijski su najnižem nivou od 981,2 mil KM.

Osnovni kapital banaka iznosi 3,56 milijardi KM, bilježeći rast od 1,3 posto u odnosu na isti period prošle godine.

Pobliži pokazatelji profitabilnosti i zdravlja bankarskog sektora vratili su se na pristojne nivoe.

Nakon pada na nivo od 7,3 posto u drugom i 7,0 posto u trećem kvartalu, povrat na prosječni kapital oporavio se na 10,5 posto, dok povrat na prosječnu aktivu bilježi rast na 1,3 posto, nakon što je imao pad na 0,9 posto u drugom i trećem kvartalu prošle godine.

U Bosni i Hercegovini posluju 23 komercijalne banke.

B. S.

(Foto: Pixabay)
Facebook Twitter Print
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA