Ekonomija
Testirali smo: Nije isto sa kojom bankom poslujete
11.9.2021 06:24 | Indikator.ba
Nakon što je Agencija za bankarstvo Republike prva krenula sa objavama registara naknada koje banke naplaćuju klijentima za pojedine usluge, i regulator u Federaciji BiH krenuo je sličnim korakom.

Agencija za bankarstvo FBiH počela je s objavom uporednog prikaza naknada za poslovne subjekte koji otkriva da među finansijskim institucijama u Bosni i Hercegovini postoje razlike u ponudi servisa koje nude i visinama naknada koje naplaćuju.

- Uporednim prikazom naknada želi se poboljšati transparentnost i uporedivost naknada, kao i omogućiti bolje razumijevanje naknada za poslovne subjekte u vezi usluga unutrašnjeg platnog prometa. Korištenjem istih naziva usluga u uporednom prikazu naknada od strane svih pružaoca platnih usluga omogućena je jednostavnija i lakša usporedba naknada za definisane usluge, navode iz Agencije.

Poslovni subjekti imaju mogućnost da se obrate Agenciji ako ustanove da podaci o naknadama koji su objavljeni u uporednom prikazu naknada nisu tačni.

Uporedni registar omogućava da za svaku banku steknete uvid u naknade za svaku od usluga koju nudi za poslovne subjekte. Postoje razlike budući da neke banke raščlanjuju svoje naknade po segmentima, a neke nude uslugu naplaćujući je po jedinstvenoj cijeni.

Da biste istražili koliko je banka sa kojom poslujete skuplja ili jeftinija u poređenju sa drugima, trebat ćete utrošiti poprilično vremena, ali se isplati jer možete steći uvid gdje Vam je bolje biti klijent.

Primjerice, podaci pokazuju da je otvaranje računa pravnih osoba u bankama besplatno, ali neke banke poput primjerice Addiko bank Sarajevo naplaćuju otvaranje posebnog računa u svrhu uplate osnivačkog uloga jednokratno 30 KM.

Vođenje transkcijskog računa naplaćuje se u različitim iznosima, od tri KM najniže pa do 20 KM. Pojedine banke imaju različite tarife za vođenje računa koji je aktivan i za račune koji tokom obračunskog perioda nisu imali prometa. Gašenje računa se takođe različito naplaćuje, najčešće 20 KM ili u visini salda računa i maksimalno do određenog iznosa koji ide i do 50 KM.

Korištenje elektronskih servisa banke također naplaćuju različito.
Primjerice, Intesa Sanapoalo banka je raščlanila korisnike pa je tako mjesečna naknada varira od 3 KM do 20 KM zavisno od corporate segmenta. Najčešća visina naknade kod banaka kod kojih je ona jedinstvena iznosi 10 KM.

Ima, naravno i drugačijih cijena pa tako Union banka obračunava 5,00 KM za korištenje elektronskog servisa, a 10 KM za održavanje elektronske banke mjesečno sa jednom zaštitnom karticom i jednim transakcijskim računom.

Naknade za uplatu gotovog novca, takođe variraju, a način naplate je različit u zavisnosti od banke. Primjerice, uplata gotovog novca je u UniCredit bank Mostar je besplatna na bankomatu i dnevno noćnom trezoru dok je u poslovnici naknada 0,20 posto, minimalno četiri KM, maksimalno 6 KM.

Mjesečna naknada za korištenje dnevno-noćnog trezora je 25 KM.

U Sparkasse banci uplata gotovine u KM u poslovnici iznosi 0,10%, minimalno 1,00 KM maksimalno 6,00 KM po transakciji, uplata gotovine u poslovnici mjesečno (paušalna cijena) je minimalno 15 KM, maksimalno 200 KM, dok na bankomatu nema naknade.

Nova banka Banja Luka, organizacioni dio u FBiH ima nešto drugačiji način naplate naknada pa tako uplatu gotovine u KM u poslovnici naplaćaje po cijeni od 0,50 KM po transakciji za iznose do 20 KM, a 0,15 % minimalno 1,00 KM maksimalno 10,00 KM za iznose preko 20 KM. Na bankomatu je kao i kod prethodno navedenih banaka usluga besplatna.

Kroz uporednu bazu mogu se provjeriti naknade koje banke naplaćuju za bezgotovinske platne transkacije, uplate i isplate gotovog novca, debitne i kreditne kartice poslovnih subjekata, izvode i ostale izvještaje po računu, izdavanje potvrda, izvršavanje naloga prinudne naplate, usluge POS terminala kao i različite vrste paketskih usluga u slučaju kada je u paket usluga uključena jedna ili više usluga.
Facebook Twitter Print