Kompanije i tržišta
Koncentracija na tržištu softvera za stanice za punjenje električnih vozila koja zahvata i BiH
14.9.2021 05:44 | Indikator.ba
Konkurencijsko vijeće BiH odbacilo je prijavu koncentracije kojom švicarska kompanija Landis+Gyr AG stiče kontrolu nad ETREL svetovanje in druge storitve d.o.o.,Grosuplje, Slovenija, kupovinom vlasničkog udjela, radi nepostojanja obaveze prijave koncentracije.

Ugovor o kupoprodaji švicarska i slovenska kompanija sklopile su 30. aprila 2021. godine, a prema kojem Landys+Gyr AG, u prvom koraku stiče određeni udio u osnovnom kapitalu Etrela.

Potom Landys+Gyr AG i postojeći članovi društva, navedeno je u prijavi, namjeravaju zaključiti ugovor članova društva, u kojem se predviđa da će Landis+Gyr i postojeći članovi imati pravo i obavezu da zaključe ugovor o prijenosu preostalih udjela postojećih članova na dan 31.05.2024. godine.

Ova koncentracija odnosi se na područje rješenja upravljanja energijom, odnosno tržište softvera za stanice za punjenje električnih vozila u Bosni i Hercegovini.

Landys+Gyr AG specijaliziran za proizvodnju mjerača energije, "pametnih" rješenja za mjerenje i "pametnih" mrežnih aplikacija, dok poslovne aktivnosti Etrela uključuju proizvodnju stanica za punjenje električnih vozila (hardver) i upravljanje platformom za punjenje (softver).

Ni Landys+Gyr ni Etrel nemaju osnovana preduzeća u Bosni i Hercegovini, ali Etrel ima jednog klijenta u Bosni i Hercegovini - JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo od kojeg ostvaruje prihod.

Prema dostavljenim informacijama u Bosni i Hercegovini postoji oko 80 stanica za punjenje električnih automobila dok je alternativna informacija da postoji 90 stanica. Trenutno samo 14 stanica za punjenje električnih vozila koristi softversko rješenje Etrela.

Shodno tome, privredni subjekt Etrel d.o.o. ima udio na relevantnom tržištu od 15,5% do 17,5%.

Budući da dva subjekta nisu ispunila uslov ukupnog godišnjeg prihoda, niti tržišnog udjela propisanog Zakonom o konkurenciji BiH, a uzimajući u obzir i činjenicu da Landys+Gyr ne djeluje na relevantnom tržištu BiH na kojem posluje Etrel pa ne postoje horizontalna preklapanja niti vertikalne veze, Konkurencijsko vijeće BiH je zaključilo da ne postoji obaveza prijave koncentracije.
Facebook Twitter Print