Kompanije i tržišta
Tri miliona KM za modernizaciju Nestro benzinskih stanica
15.9.2021 05:14 | Indikator.ba
Kompanija NESTRO PETROL planira da do kraja ove godine rebrendira četiri Nestro benzinske stanice i to u Prnjavoru, Novom Gradu, Višegradu i benzinsku stanicu Prijedor 2.

Tokom naredne godine rebrendigom će biti obuhvaćeno 8 benzinskih stanica, a za 5 godina ovaj proces biće završen na još 40 benzinskih stanica.

- Obim investicija na ovim projektima iznosi oko 3 miliona KM, kaže Rais Safin, generalni direktor NESTRO PETROL-a.

On pojašnjava da iako je kupcima najvidljivija vizuelna promjena, kompanija teži ka obezbjeđivanju visokog nivoa zaštite životne sredine, sigurnog radnog okruženja i korisničke usluge kao i visokog nivoa kvaliteta proizvoda i usluga koje nudi NESTRO PETROL.

Safin ističe da se tokom rebrendinga izvode sistematski radovi na kontroli svih strukturnih elemenata, monitoringu i kontroli manipulativnog sistema za istakanje i isporuku naftnih derivata, elektroinstalacionih sistema i mnogih drugih tehničkih elemenenta koji se koriste u svakodnevnom radu benzinskih stanica, što je u konačnici veliki značaj za klijenta u smislu kvaliteta.

U skladu sa Strategijom razvoja, kompanija planira ulaganje u razvoj i širenje Nestro mreže, kupovinom postojećih ili izgradnjom potpuno novih objekata.

U tom pravcu već iduće godine planirana je rekonstrukcija jednog postojećeg objekta, što je u smislu opsega radova ekvivalentno izgradnji benzinske stanice od samog početka, kao i izgradnja novog maloprodajnog objekta.

- Naš cilj je zadržati lidersku poziciju na tržištu te modernizacijom i proširenjem maloprodajne mreže povećati naš tržišni udio u Bosni i Hercegovini, zaključio je Rais Safin generalni direktor NESTRO PETROL-a.
Facebook Twitter Print