Kompanije i tržišta
Oglašena prodaja hotela Igman, početna cijena 9,2 miliona KM
15.9.2021 09:56 | Indikator.ba
Kantonalna agencija za privatizaciju Sarajevo objavila je tender za prodaju hotela Igman sa pripadajućim objektima i zemljištem po početnoj cijeni od 9.234.920,00 KM.

Na prodaji je više parcela zemljišta zajedno sa hotelom pri čemu na određenom zemljištu postoji upisana hipoteka u iznosu od 999.682,66 KM.

Zainteresovani kupci trebat će uplatiti 100.000,00 KM depozita za učešće u nadmetanju, dok naknada za učešće iznosi 9.234,90 KM.

Kod ponuda najviše će se vrednovati, sa 350 bodova ili 35 posto, početna cijena koja iznosi 9.234.920,00 KM i treba biti 100 posto plaćena u novcu. Ponude ispod početne cijene neće se razmatrati, niti vrednovati.

Sa istim brojem bodova, 350 ili 35 psoto, vrednovat će se investicije u iznosu od 4.500.000,00 KM u roku od tri godine od dana zaključenja ugovora, a koje treba da budu izvršene u skladu sa biznis planom ponuđača koji će biti sastavni dio ugovora o kupoprodaji.

Investicije u prvoj godini od 1.000.000,00 KM vrednovat će se sa 80 bodova ili 8%, u drugoj godini od 2.000.000.00 KM sa 160 bodova ili 16% i u trećoj godini 1.500.000,00 KM sa 110 bodova ili 11%.

Zadržavanje u objektu hotelsko-ugostiteljske, sportsko rekreativne djelatnosti ili djelatnosti iz domena zdravstvenih usluga donijet će ponuđačima preostalih 300 bodova ili 30%.

Ponuđač je obavezan prije zaključenja kupoprodajnog ugovora dostaviti bankovnu garanciju na iznos od 35% od ukupne vrijednosti predviđenih investicija.

Ponude je potrebno dostaviti najkasnije do 15.10.2021. godine, do 16 sati,
a javno objavljivanje pet najbolje rangiranih ponuda, odnosno svih ako ih bude ukupno manje od pet, održat će se 26.10.2021. godine sa početkom u 10 sati.

Hotel Igman do sada je više puta neuspješno prodavan, mada je svojevremeno prije nekoliko godina nuđen po cijeni od miliona KM.

Vlada Kantona Sarajevo je prije nekoliko dana donijela odluku o prodaji hotela kako bi se preduzeće JP ZOI ‘84, koje je vlasnik i nosilac raspolaganja, oslobodilo neperspektivne imovine, te sredstvima od prodaje pokrili porezni dugovi, unaprijedila infrastruktura ski-centara i poslovanje preduzeća.
Facebook Twitter Print