Tržište kapitala
Banjalučka pivara napustila berzu
15.9.2021 12:35 | Indikator.ba
Banjalučka pivara a.d. Banja Luka reorganizuje se u društvo ograničene odgovornosti, čime kompanija napušta Banjalučku berzu, odlučila je specijalna Skupština akcionara održana danas.

Prelaskom u d.o.o. sadašnje akcije društva konvertuju se u udjele.
Jedini vlasnik društva Altima UK Value Investments Limited sa sjedištem na Kajmanskim otocima sa kapitalom u iznosu od 2.703.467 KM.

- Prednost promjene pravne forme je prilagođavanje tržišnim okolnostima, uz mogućnost racionalnijeg poslovanja i stvaranja dobiti, te mogućeg jačanja poslovnih kapaciteta i efikasnijeg upravljanja društvom, obrazložili su iz Banjalučke pivare svoju odluku.

Prelazak u d.o.o. znači i delistiranje Banjalučke pivare sa Banjalučka berze, te je u skladu s time direktor Berze Milan Božić donio danas rješenje o privremenom zaustavljanju trgovanja hartijama od vrijednosti Banjalučke pivare.

Banjalučka pivara osnovana je 1873. godine, a 1950. godine je nacionalizovana od države. Od 1975. godine, društvo je poslovalo
u sastavu Agroindustrijskog poljoprivrednog kombinata "Bosanska Krajina".
U toku 1991. godine društvo je bilo registrovano kao akcionarsko društvo u mješovitom vlasništvu Banjalučke pivare Banja Luka, a u toku 1995. godine, postalo je, u skladu s tada važećim zakonima, opšte državno preduzeće.

Investicioni fond Altima Partners je postao većinski vlasnik Banjalučke pivare kroz privatizaciju 2006. godine U 2017. godini Altima Partners prodao je Banjalučku pivaru za 24,77 miliona KM svojoj kompaniji i sadašnjem vlasniku Altima UK Investments Limited.
Facebook Twitter Print