Ekonomija
Prvi AQR van EU: Test banaka u Crnoj Gori pokazao da je sistem stabilan i profitabilan
16.9.2021 06:01 | Indikator.ba
Prvi AQR van Europske unije sproveden u skladu sa metodologijom Evropske centralne banke potvrdio je stabilnost bankarskog sektora Crne Gore, saopšteno je na konferenciji Centralne banke Crne Gore (CBCG) u srijedu.

U skladu sa preporukama FSAP misije iz 2016. CBCG inicirala je sprovođenje procesa provjere kvaliteta arhive (AQR) cjelokupnog bankarskog sektora u saradnji sa nezavisnom eksternim revizorskom kućama.

- AQR je sproveden u svih 13 banaka pristutnih na crnogorskom tržištu, koristeći finansijske podatke banaka raspoložive na datm 31.12.2019. Procjena kvaliteta arhive je sprovedena u skladu sa metodologijom baziranoj na priručniku koji je izradeila Evropska centralna banka iz juna 2018. godine, prilagođenog lokalnom instutucionalnom i zakonskom okviru i specifičnostima tržišta, saopšteno je na konferenciji, prenio je Media biro.

AQR u Crnoj Gori sproveden je u periodu od marta 2020. do septembra 2021. koji je, kako su kazali, obilježen izazovima uzrokovanim pandemijom koronavirusa i mjerama preduzetim za suzbijanje negativnih posljedica na stanovništvo i privredu Crne Gore, kao i spajanjem CKB banke i Podgoričke banke, što je ujedno i najveća integracija banaka na crnogorskom tržištu.

- AQR vježba se u Evropi sprovodi od 2014. godine, kao prva komponenta takozvanih sveobuhvatnih procjena koje imaju za cilj da osiguraju da su banke adekvatno kapitalizovane i da mogu da podnesu makroekonomske i finansijske šokove. Pored toga kontroliše se načelna spremnost banaka, kvalitet relevantne dokumentacije, infrastrukture, različite funkcije u banci, pojašnjeno je na pres-konferenciji.

AQR po svojim karakteristikama predstavlja prudencijalnu vježbu, koja ranije nije vršena u domaćem bankarskom sistemu i koja, posmatrano prema brojnim kriterijumima, ima karakter izrazito kompleksnog i sveobuhvatnog postupka.

Vodeći konsultant CBCG za podršku u upravljanju AQR projektom bila je revizorsko-konsultantska kuća EY Srbija, BIH & Crna Gora, uz podršku i saradnju EY timova iz Njemačke, Češke Republike i Hrvatske, dok su nezavisni pregled kvaliteta aktive banaka sprovodili eksterni revizori prateći AQR metodologiju.

Ukupni efekti AQR-a u pogledu uticaja na iznos kapitala na nivou bankarskog tržišta iznose 40,3 miliona eura, što je rezultiralo smanjenjem prosječnog koeficijenta solventnosti za 1,57 p.p. Prosječni koeficijent solventnosti na nivou bankarskog sektora nakon AQR usklađivanja iznosi 16,2%, što je značajno iznad regulatornog minimuma od 10%.

- Imajući u vidu da je neto efekat utvrđenih korekcija na kapital obuhvaćenih banaka rezultirao neznatnim smanjenjem koeficijenta solventnosti, može se reći da je potvrđena zadovoljavajuća kapitalna adekvatnost domaćeg bankarskog sistema. U toku je analiza i izrada mjera za očuvanje kapitala, koje bi bile primjenjene na nivou pojedinačnih banaka, po potrebi, saopšteno je na konferenciji.

Kako je naglašeno, na dan 30.06.2021. godine, bankarski sistem je stabilan, dobro kapitalizovan, visoko likvidan i profitabilan. Sopstvena sredstva banaka iznose 534,9 miliona eura i u odnosu na referentni datum sprovođenja AQR-a su veća za 78,6 miliona eura. Navedeno znači da je rast sopstvenih sredstava banaka više nego kompenzovao izvršenu korekciju tokom AQR-a (40,3 miliona eura). Rast sopstvenih sredstava banka, u posmatranom periodu, u najvećoj mjeri je posljedica privremenih mjera donijetih od strane CBCG, kojima je ograničena isplata dividende akcionarima.

- Banke će biti u obavezi da izvrše primjenu rezultata AQR-a najkasnije do kraja godine. Imajući u vidu proaktivne mjere preduzete od strane banaka nakon završetka AQR-a o kojima smo informisani, očekujemo da nakon primjene rezultata AQR-a, sve banke posluju u okviru zakonom definisanih limita adekvatnosti kapitala, zaključuju iz CBCG.
Facebook Twitter Print