Kompanije i tržišta
Oko 30 posto duhanskih proizvoda u regiji nije oporezovano
16.9.2021 06:26 | Indikator.ba
Oko 30 posto duhanskih proizvoda koji se koriste u regionu nije oporezovano, nalaz je iz istraživanja u skopu projekta "Borba protiv ilegalne trgovine putem istraživanja, obrazovanja i podizanja svijesti" koji je 15. septebra predstavljen u Banjoj Luci.

Prof. dr Miloš Bešić naglasio je da je istraživanje pokazalo da se na našim prostorima dominantno još uvijek koriste klasične cigarete, dok uređaje za zagrijavanje duhana, kao što s IQOS i GLO, koristi oko 3.5% pušača.

Pritom, više od 90% korisnika klasičnih cigareta, nikada nije ni probalo uređaje za zagrijavanje. Sudeći po podacima istraživanja, svaka četvrta kutija klasičnih cigareta koju pušači koriste, nema akciznu markicu, a brendovi koji se najčešće prodaju bez akcizne markice su "FM" i "Donatela".
Pored toga, istraživanje je pokazalo da 15% pušača cigarete kupuje na ulici ili pijaci.

Sa druge strane, rezani duhan koristi nešto manje od 12% pušača, a ključni razlog jeste to što je to jeftinije od korištenja klasičnih cigareta.
Pritom, kada koriste rezani duhan, u dvije trećine slučajeva riječ je o domaćem duhanu koji nije brendiran, a koji je najčešće porijeklom iz Srbije i BiH.

Rezani duhan se najčešće kupuje na pijaci, ali nerijetko i uličnoj prodaji. Drugim riječima, procjenjuje se da oko 30% duhanskih proizvoda koji se koriste u regionu nije oporezovano i ovo predstavlja ozbiljan problem, kako za štetu koja nastaje po budžete država regiona, tako i za proizvođače cigareta. Ovome treba dodati i problem sumnjivog i neprovjerenog kvaliteta duhana i cigareta koji pušači koriste, i koji dodatno može negativno uticati na njihovo zdravlje.

Prof. dr Zorica Medić, ekspert za komunikacijsku kampanju, istakla je da je za uspješnu borbu protiv ilegalne trgovine veoma važna adekvatna i pravovremena razmjena informacija između različitih institucija koje imaju ključnu ulogu u njenom sprečavanju, kao što su policijski organi,carinske i granične službe kao i pravosudni organi. Imajući u vidu međunarodni karakter ovog fenomena, vrlo je važna i adekvatna suradnja između zemalja u regionu.

Projekt "Borba protiv ilegalne trgovine putem istraživanja, obrazovanja i podizanja svijesti" predstavlja kombinaciju istraživanja, savremenih obrazovnih tehnika i aktivnosti podizanja svesti za suzbijanje ilegalne trgovine na teritoriji Zapadnog Balkana, a fokusira se na ilegalnu trgovinu duhanom, alkoholom i drogama, analizirajući veze ilegalne trgovine sa drugim oblicima kriminala kao što su korupcija, pranje novca i organizirani kriminal.

Projekt „Borba protiv ilegalne trgovine kroz istraživanje, obrazovanje i podizanje svesti“ financira PMI IMPACT – globalna inicijativa koju je pokrenuo Philip Morris International Inc za podršku javnim, privatnim i nevladinim organizacijama za razvoj i sprovođenje projekata protiv ilegalne trgovine i povezanih krivičnih djela, a realizira ga Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo iz Beograda, Srbija.
Facebook Twitter Print