Politika i društvo
Sukcesija: Raspodijeljeno i posljednjih 10 nekretnina bivše SFRJ
16.9.2021 08:01 | Indikator.ba
Na održanom sastanku u Sarajevu prije nekoliko dana okončana je raspodjela nepokretnosti bivše Jugoslavije između država nasljednica.

Dogovorom država sukcesora bivše SFRJ Srbiji su dodijeljeni objekti ambasade u Kopenhagenu, kao i dio ambasade i pomoćni objekat u Nju Delhiju i stan u Trstu, dok će sa BiH i Sjevernom Makedonijom dijeliti ambasadu/rezidenciju u La Pazu, glavnom gradu Bolivije.

Na ovaj način u potpunosti je okončana raspodjela nepokretnosti bivše SFRJ iz Dodatka Aneksa B Sporazuma o pitanjima sukcesije u geografskim regionu Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj u Latinskoj Americi i Karibima, kažu za Tanjug u Ministarstvu spoljnih poslova poslije sastanka.

Inače, 20. sastanak Mješovitog komiteta za raspodjelu diplomatske i konzularne imovine bivše SFRJ – sprovođenje Aneksa B Sporazuma o pitanjima sukcesije, održan je u Sarajevu 13. i 14. septembra.

Sastanku su prisustvali ovlašćeni predstavnici svih država, sukcesora bivše SFRJ – iz BiH Bakir Sadović, Hrvatske Petar Uzorinac, Sjeverne Makedonije Borčo Damjanov, Slovenije Jožef Drofenik i iz Srbije Slavica Jelača.

Dnevni red je obuhvatio niz aktuelnih tema u procesu raspodjele diplomatske i konzularne imovine bivše SFRJ, a sastanak je okončan usvajanjem Rezolucije, odnosno donošenjem niza konkretnih odluka o raspodjeli deset nepokretnosti bivše Jugoslavije.

Srbiji su ovom raspodjelom dodijeljeni objekti ambasade u Kopenhagenu, dio ambasade i pomoćni objekat u Nju Delhiju, stan u Trstu, dok će sa BiH i Sjevernom Makedonijom dijeliti ambasadu, rezidenciju u La Pazu.

Takođe, otpisane su dvije nepokretnosti za koje je, nakon provjere imovinsko-pravnog i faktičkog statusa, nesumnjivo utvrđeno da nikada nisu bile ili više nisu u vlasništvu bivše Jugoslavije.

Postignut je i konačan dogovor u vezi sa podjelom zemljišta u okviru fizičke podjele diplomatskog kompleksa bivše SFRJ u Braziliji, a dogovorena je i fizička podjela diplomatskog kompleksa u Nju Delhiju.

Verifikovana je i ažurirana lista umjetničkih djela, koja su se nalazila u diplomatsko-konzularnim predstavništvima bivše države, o čijem faktičkom stanju nema podataka, koja će se uputiti Interpolu radi potrage i preduzimanja daljih mjera iz njihove nadležnosti.

U Ministarstvu spoljnih poslova dodaju da je sastanak u Sarajevu protekao u konstruktivnoj i radnoj atmosferi a da je, uprkos kompleksnosti procesa sukcesije, kompromisno ostvaren zajednički napredak i donijete značajne odluke.

Naredni, 21. sastanak Mješovitog komiteta za raspodjelu diplomatske i konzularne imovine bivše Jugoslavije, održaće se do sredine sljedeće godine u Zagrebu.
Facebook Twitter Print