Politika i društvo
Pretpristupna pomoć 2021-2027 (IPA3) vrijedna 14,2 mlrd eura
16.9.2021 12:52 | Indikator.ba
Evropski parlament danas je na plenarnoj sednici u Strazburu dao "zeleno svjetlo" za novu generaciju pretpristupnog instrumenta finansiranja koji će pomoći zemljama u procesu eurointegracija da se bolje pripreme za ispunjavanje obaveza budućeg članstva u EU.

Instrument pretpristupne pomoći 2021-2027 (IPA3) vrijedan je 14,2 milijarde eura, a podržaće provođenje reformi vezanih za EU u Srbiji, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Turskoj i na Kosovu.

- Opšti cilj IPA3 je da podrži ove zemlje u usvajanju i sprovođenju političkih, institucionalnih, pravnih, administrativnih, društvenih i ekonomskih reformi, neophodnih za usklađivanje sa vrijednostima Unije i za postepeno usklađivanje sa pravilima, standardima i politikama EU, navodi se u saopštenju EP.

EP posebno naglašava činjenicu da će u okviru IPA3 postojati klauzula o smanjenju, odnosno obustavi pomoći, ako se ne poštuje vladavina prava u zemljama u procesu eurointegracija.

Dodaje se da će Evropski parlament imati povećanu kontrolu kroz definisanje nekih ciljeva instrumenta i tematskih prioriteta.

- Sa IPA3 i njenim istorijskim budžetom većim od 14 milijardi eura, EU potvrđuje svoju stalnu posvećenost putu ovih zemalja ka evropskim integracijama. Programiranje i upravljanje instrumentom poboljšani su kako bi se olakšalo raspoređivanje ulaganja u neophodne reforme i stvorila mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta, poboljšanje infrastrukture i osiguranje bezbjednosti i stabilnosti u regionu, izjavila je poslanica EP i suizvjestilac za IPA Željana Zovko.

Nakon dobijenih saglasnosti od Vijeća EU i EP, uredba EU o Instrumentu pretpristupne pomoći IPA3 biće potpisana i primjenjivaće se retroaktivno od 1. januara 2021. godine.
Facebook Twitter Print