Menadžment
Birat će se novo rukovodstvo Federalne agencije za bankarstvo
4.11.2021 12:30 | Indikator.ba
Federalna vlada je danas donijela potrebne akte za pokretanje procedure raspisivanja javnog konkursa za imenovanje članova Upravnog odbora, direktora i zamjenika direktora Agencije za bankarstvo FBiH, budući da će sadašnjem rukovodstvu uskoro isteći mandat.

Odlukom Predstavničkog doma od 25.01.2017.godine i Doma naroda od 09.02.2017.godine za direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine imenovan je Jasmin Mahmuzić, a za zamjenicu direktora Dubravka Bošnjak, na mandatni period od pet 5 godina.
Facebook Twitter Print