Politika i društvo
Prelaskom na geotermalnu vodu do čišćeg zraka u Sarajevu
21.11.2021 08:32 | Indikator.ba
U želji da pređe s lož ulja i tako smanji zagađenje zraka koje proizlazi iz sistema daljinskog grijanja, Kanton Sarajevo će uskoro prijeći na geotermalnu vodu.
Pismo namjere potpisano je 16. novembra između Europske banke za obnovu i razvoj i Kantona Sarajevo sada treba započeti zamjenu lož ulja geotermalnom vodom.

Prema riječima kantonalnog ministra za komunalnu ekonomiju, infrastrukturu, urbanizam i zaštitu okoliša Envera Hadžiahmetovića i dužnosnika EBRD-a, projekt će biti značajan korak u prelasku s fosilnih goriva na obnovljive izvore energije i pomoći će poboljšanju kvalitete zraka u Kantonu.

EBRD će projekt financirati zajmom od 16 milona eura, kao i daljnjih 1,2 miliona eura u obliku bespovratnih sredstava.

- U prvoj pilot fazi daljinskog grijanja planirano je da sistemi daljinskog grijanja pređu na geotermalnu vodu. Ovo će se realizirati u Vogošći i Ilidži kao i još nekoliko kotlovnica sa tvrtkom Toplane. Ovo je posebno važan energetski projekt u prelasku s fosilnih na obnovljiva goriva. Posebno je važno s ekološkog stajališta jer je cilj poboljšanje kvalitete zraka u Sarajevu, rekao je ministar.

Prijelaz na geotermalnu vodu očekuje se da će poboljšati kvalitetu zraka
Kao i većina gradova na zapadnom Balkanu, i Sarajevo je redovno na vrhu liste najzagađenijih mjesta u Europi. Prošle zime gradski je zrak bio zagađen gotovo svaki dan kada su vršena mjerenja.

- Ovim projektom će se smanjiti zagađenje zraka uzrokovano korištenjem lož ulja i omogućit će se korištenje alternativnih goriva za grijanje u Kantonu Sarajevo. Učinci bi trebali biti vidljivi odmah nakon završetka projekta, rekao je Matteo Colangeli direktor EBRD-a za zapadni Balkan.

Sarajevo je također postalo dio EBRD-ove inicijative Zeleni gradovi 2019. godine, nakon Zenice i Banje Luke. Prijelaz na geotermalnu vodu za daljinsko grijanje u skladu je s akcijskim planom Zeleni gradovi.
Facebook Twitter Print