Ekonomija
Kreditiranje se sporo oporavlja, zabrinjava privreda
22.11.2021 06:40 | Indikator.ba
Potražnja za kreditima u Bosni i Hercegovini sporo se oporavlja, a kreditni rast manji je od ukupnog ekonomskog rasta, izvještava Indikator.ba.

Godišnja stopa rasta ukupnih kredita u septembru 2021. godine iznosila je 2,9 posto, nominalno 597,8 miliona KM.

I dok kreditni rast u sektoru stanovništva bilježi nešto solidniji rast u septembru u odnosu na isti mjesec prošle godiine od 4,3 posto (nominalno 597,8 miliona KM), zabrinjava sektor privrede gdje je istovremeno registrovan rast od svega 1,4 posto (nominalno 118,1 milion KM).

Slab kreditni rast u sektoru privatnih preduzeća događa se uprkos aktiviranim kreditno-garantnim programima vlada i uprkos činjenici da su mnogi međunarodni finansijeri odobrili kreditne linije domaćim zajmodavcima za finansiranje malih i srednjih preduzeća.

Kovidne rane se očigledno još uvijek sporo liječe uprkos ekonomskom rastu zasnovanom na većoj inostranoj potražnji i domaćoj potrošnji. Među kompanijama, još uvijek postoji strah od novih investicija, čemu doprinose i inflacija i poremećeni lanci snabdijevanja na globalnom nivou.
Ne treba zanemariti ni političku situaciju u zemlji, koje vjerovatno utiče na odluke o investiranju.

U ostalim sektorima rast kreditiranja na godišnjem nivou evidentiran je kod vladinih institucija za 75,8 miliona KM (+6,8%). Smanjenje kreditnog rasta bilo je kod javnih preduzeća za 20,7 milion KM (-3,9%) i ostalih domaćih sektora za 1,5 miliona KM (-0,9%).

Kreditni rast manji je od ekonomskog rasta BiH koji međunarodni autoriteti za ovu godinu procjenjuju na 4,5 posto, a Centralna banka BiH ga, prema najnovijim revidiranim prognozama, podiže na 5,8 posto.

Da bi potakla banke na kreditiranje Centralna banka je nedavno korigovala stopu za sredstva banaka iznad obavezne rezerve na -0,75 posto, ali glasovi koji dolaze iz banaka govore da ova mjera neće dati značajniji efekat.

Inače, sredstva iznad obavezne rezerve dosegla su visok nivo od 3,6 milijardi KM u septembru ove godine, iako su u 2020. godini pod uticajem krize izazvane Covidom bila pala na 2,7 milijardi KM.

B. S.
Facebook Twitter Print