Tržište kapitala
Rast cijena akcija Telekoma Srpske
24.11.2021 13:34 | Indikator.ba
Na Banjalučkoj berzi danas je ostvaren promet od 314.404,36 KM kroz 38 transakcija.

Akcijama Telekoma Srpske a.d. Banja Luka trgovalo se u iznosu od 106.297,95 KM po prosječnoj cijeni od 1,36 KM čime je ostvaren rast u odnosu na prošlo trgovanje za 1,49%

Ukupan promet obveznicama iznosio je 203.657,11 KM, a najviše se trgovalo obveznicama Republika Srpska - ratna šteta 15 u vrijednosti od 197.556,04 KM. Nije bilo promjene prosječne cijene.

Promet akcijama Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor iznosio je 3.600,00 KM, a trgovalo se po prosječnoj cijeni od 0,45 KM, čime je ostvaren rast u odnosu na prošlo trgovanje za 12,50%.

Srednji kurs i promet

Telekom Srpske a.d. Banja Luka 1,36/106.297,95
Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje 0,20/57,20
Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad 0,276/13,80
Elektrodistribucija a.d. Pale 0,242/12,10
RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik 0,033/9,90
Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor 0,45/3.600,00
Facebook Twitter Print