Kompanije i tržišta
Pošte Srpske namjeravaju u sorting centar uložiti 19 miliona KM
26.11.2021 05:53 | Indikator.ba
U trogodišnjem periodu 2022.-2024. godina Pošte Srpske namjeravaju u održavanje kontinuiteta poslovanja i razvoj uložiti 31,3 miliona KM, od čega više od polovine u objekat sorting centra, sadržano je prijedlogu investicionog plana koji će se naći na vanrednoj Skupštini akcionara društva zakazanoj za 13. decembar 2021. godine.

Uzimajući u obzir pokrenute investicije i investicije koje će se pokrenuti do kraja 2021. godine, novoplanirana ulaganja previđena su u iznosu od 28,20 miliona KM.

Prema prijedlogu investicionog plana, najviše sredstava, dvije trećine (66,58 posto), uložit će se u RJ PSC Banjaluka i Direkciju preduzeća (7,53 posto), a najviše novca utrošit će se za izgradnju građevinskih objekata i druga kapitalna ulaganja, te rekonstrukciju i adaptaciju objekata.

Najznačajnija investicija biće kupovina ili izgradnja objekta za potrebe sorting centra i njegovo opremanje, za koju je u trogodišnjem periodu planirano ulaganje u ukupnom iznosu od 19 miliona KM

Za nabavku i ugradnju infomacionih sistema planirana su ulaganja od 2,55 miliona KM, a za transportna i druga sredstva 3,92 miliona KM

Između ostalog, planom se previđa jnabavka 43 teretnavozila, te 157 mopeda.
Vlasttim sredstvima namjeravaju se realizovati investicije u vrijednosti 12,29 miliona KM a iz ostalih sredstava u iznoosud od 19 miliona KM.
Facebook Twitter Print