TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
Ekonomija
Elektrodistribucija u BiH: Očitanje mjerila sa daljine
25.1.2022 07:09 | Indikator.ba
Bosanskohercdegovački ogranak distributera električne energije, kao dio Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme (CIRED), započeo je pripreme za treće savjetovanja zakazano za sredinu oktobra ove godine u Mostaru. Komitet je odredio rokove za prijavu i dostavu stručnih radova koji će biti prezentirani na savjetovanju i prema njemu prijava radova sa sažetkom je do 31.marta, a dostava referata do 30.juna. Radovi će biti prezentirani u okviru šest studijskih odbora koji su sačinili spisak od oko 150 trenutno najaktuelnijih tema i pitanja o kojima se želi čuti promišljanje domaćih stručnjaka, njihova iskustva, prijedlozi i savremena rješenja.

Ova strukovna organizacija na čijem čelu je doc. Dr. Drago Bago bavi se stručnim i znanstvenim problemima iz područja distribucije električne energije, proučava funkcionisanje tržišta električne enetrgije, procesima regulacije te uticajem na tehnološki, funkcionalni i ekonomski razvoj elektrodistribucijskog sistema.

Za očekivati je da će na savjetovanju u Mostaru autori i učesnici iznijeti relevantna mišljenja o inovacijama i izumima, novim materijalima, aspektu zelene komponente kao što je buka, uticaju održavanja sistema na kvalitet opskrbe strujom, potencijalno opasnim pogonskim događajima za ljude, okoliš i postrojenja, Autori se mogu fokusirati i na elektromobilnost u kontekstu kvaliteta električne energije, ali i na aspekt električnog vozila kao trošila u domaćinstvu. O kvalitetu električne energije moguće je govoriti i u funkciji njene upotrebe u industrijskim pogonima ali i o troškovima koji se javljaju u situacijama isporuke "loše" struje.

Ubrzani tehnološki razvoj i potreba za ekonomskim napretkom nametnuli su također nekoliko tema čije bi prezentiranje bilo poželjno kako za elektroprivredne kompanije tako i za njihove potrošače. Misli se prije svega na daljinsko očitavanje i upravljanje električnim brojilima, održivi prevoz i elektrifikaciju javnog saobraćaja u gradovima, zadovoljstrvo kupca i drugih učesnika u sistemu, upravljanje potrošnjom itd. A kada je u pitanju područje ekonomije onda je tema svih tema formiranje berze električne energije u Bosni i Hercegovini i prihvatanje najoptimalnijeg rješenja za njeno funkcionisanje.

CIRED djeluje u okviru Bosanskohercegovačkog komiteta Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme (CIGRE) kojim predsjedava Edhem Bičakčić. U izjavi povodom poziva autorima da učestvuju na ovogodišnjem mostarskom savjetovanju izrazio je nadu da će broj radova i njihov kvalitet biti respektabilan "čime će struka u BiH dokazati da ide u korak sa svjetskim tokovima u razvoju znanja, novih tehnologijai sistema".
Facebook Twitter Print
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA