TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
Menadžment
Sberbank BH preimenovana u ASA Banka Naša i snažna, Edina Vuk v.d. predsjednika Uprave
7.5.2022 04:10 | Indikator.ba
Sberbank BH d.d. Sarajevo preizmenovana je u ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo,a za v.d. presjednika Uprave imenovana je Edina Vuk nakon što je ovu banku u postupku restrukturiranja preuzelo društvo ASA Finance Sarajevo, izvještava Indikator.ba.

Odluka o izmjeni naziva banke donesena je na Skupštini dioničara 26. aprila, kada je donesena i oduka o izmjenama i dopunama Statuta Banke.

Na istoj sjednici Skupštine dioničara je, uz prethodnu saglasnost Agencije za bankarstvo FBiH, imenovan Nadzorni odbor Banke na mandatni period od četiri godine, počev od 27.04.2022. godine u sastavu Eldin Hadžiselimović, Sead Aganspahić, Samir Redžepović, Ibrahim Fazlić i Arif Brkić.

Nadzorni odbor Banke je konstituisan već sljedećeg dana, 27. aprila 2022. godine, kada je donio odluku o imenovanju vršilaca dužnosti predsjednika Uprave i članova Uprave Banke na period od 90 dana.

Imenovani su Edina Vuk za vršioca dužnosti predsjednika Uprave, te Enver Lemeš i Sanja Primorac Brkić za vršioce dužnosti članova Uprave.

Edina Vuk ima dugogodišnje iskustvo u bankarskom sektoru, a posljednja funkcija joj je član Uprave ASA Banke. Prethodno je bila predsjednica Uprave Vakufske banke, a ranije članica Uprave ProCredit banke.

Društvo ASA Finance kupilo je Sberbank BH za 15 miliona KM.
Facebook Twitter Print
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA