TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
Komentari i analize
Šok za odlivom depozita u martu nije ostavio veće posljedice na bivšu Sberbank BH
7.8.2022 05:03 | Indikator.ba
Šok sa odlivom depozita u martu ove godine nije ostavio ozbiljnije posljedice na Sberbank BH, sada ASA Banka Naša i snažna, izvještava Indikator.ba.

Iako je zabilježila pad prihoda, Banka je uspjela povećati dobit za 17,6 posto na 14,0 miliona KM, sa 8,0 miliona KM godinu rnaije, zahvaljujući
prihodima od ukidanja rezervisanja, pokazuje finansijski izvještaj objavljen u dnevnoj štampi.

ASA Banka Naša i snažna je imala pad neto prihoda od kamata 6,4 posto na 17,0 miliona KM u odnosu na isti period lani, dok su neto prihodi od kamata i provizija umanjeni za 1,4 posto.

Na poboljšan finansijski rezultat presudno je uticao dobitak iz osnova rezervisanja u iznosu od 3,2 miliona KM, dok je u istom periodu prošle godine Banka po ovom osnovu imala gubitak od 5,5 miliona KM.

Neto aktiva Banke iznosila je 1,62 mlrd KM i veća je za 7,3 posto u odnosu na isti period lani kada je bila 1,50 mlrd KM. Ipak neto dati krediti i depoziti smanjeni su za 9,75 ili za 23,4 miliona KM na 903,1 mil KM, nakon što su godinu ranije iznosili 926,5 mil KM.

Prosječan broj zaposlenih je zaključno sa 30. junom ove godine bio 422 i manji je za 13 u odnosu na isti period 2021. godine.

Društvo ASA Finance kupilo je 100 posto dionica Sberbank BH za 15 miliona KM krajem marta nakon što se banka zajedno sa bankom-majkom, ruskom Sberbank Europe, našla u iznenadnim teškoćama usljed evropskih sankcija nametnutnih zbog ruske agresije na Ukrajinu.

U maju je Sberbank BH d.d. Sarajevo preimenovana u ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo.

Na Skupštini dioničara koja je zakazana za 31. august 2022. godine, planirano je da bude donesena odluka o prijanju ASA Banke Naša i snažna ASA Banci.

(Foto: Indikator.ba)
Facebook Twitter Print
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA