TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
Komentari i analize
Tržište osiguranja u BiH i dalje tržište visoke konkurencije
17.9.2022 06:22 | Indikator.ba
Tržište osiguranja u Bosni i Hercegovini ne bilježi osjetniju koncentraciju, što znači da je još uvijek tržište visoke konkurencije, iako se proteklih nekoliko godina u sektoru dogodilo nekoliko spajanja i preuzimanja, izvještava Indikator.ba.

Top pet osiguravača kontrolisalo je u 2021. godini 40,37 posto tržišta, što je manja koncentracija nego u 2020. godini, ali je manja i nego 2018. godine kada je procenat bio 41,94 posto.

Statistika Agencije za osiguranje BiH pokazuje da 10 vodećih igrača pokriva 68,01 posto tržišta, za razliku od 68,56 posto 2020. godine. Ovaj procenat je takođe manji nego 2018. godine, kada je 10 najvećih osiguravatelja imalo pod kontrolom 68,91 posto tržišta.

Najbolji pokazatelj stanja na osiguravajućem tržištu u kojem nema superjakih pojedinačnih igrača jeste onaj o tržišnom udjelu dominantnog društva.
Vodeći osiguravatelj, naime, imao je u 2018. godini tržišni udio od svega 9,08 posto (2018. godine 9,24 posto).

No, ukoliko bi se posmatrali osiguravatelji kao dijelovi grupacija, onda bi rezultat koncentracije bio veći, jer u sektoru postoji više osguravatelja koji imaju iste vlasnike (Agram grupa, Grawe, ASA, VIG).

Široko prihvaćeni HHI indeks koncentracije tržišta (Herfindahl-Hirschman indeks), a koji se dobija se kada se pojedinačno kvadriraju i međusobno saberu tržišni udjeli svake firme koja je učesnik na tržištu, pokazuje da je tržište BiH nekoncentrisano.

HHI indeks za cjelokupno tržište osiguranja je u razdoblju od 2018. do 2021. godine ispod 1.000 što govori da se radi o tržištu visokog nivoa konkurencije (nekoncentrirano tržište).

Nekoncentrisanim tržištima prema ovoj metodologiji označavaju se ona koja imaju ispod 1.000 poena. Kada je broj poena od 1.000 do 1.800 tržište je umjereno koncentrisano, a kada je od 1.800 do 10.000 riječ je o koncentrisanom tržištu, odnosno monopolu.

Posmatrano po segmentima, bh. tržište neživotnog osiguranja imalo je u prošloj godini HHI indeks 603 što znači da je ovo tržište visokog nivoa konkurencije (nekoncentrisano tržište).

Daleko veća koncentracija je na tržištu životnog osiguranja, a što je segmet kojim se bavi manji broj društava. HHI indeks za prošlu godinu u ovom segmentu bio je 1.720 što znači da je ovo tržište umjereno koncentrisano.

Na tržištu osiguranja u BiH u posljednje nekoliko godina dogodile su se akvizicije VGT osiguranja od Grawe osiguranja i Zovko osiguranja od Bosna-Sunca osiguranja gdje je došlo do spajanja/pripajanja, te preuzimanja Merkur BH osiguranja od VIG-a i Atos osiguranja od Grawea, a potom i Central Osiguranja od ASA Osiguranja. U jednom broju tih akvizicija društva su nastavila poslovati kao odvojeni subjekti.

Na tržištu osiguranja Bosne i Hercegovine trenutno posluje 25 društava za osiguranje i jedno društvo za reosiguranje.

Od 25 društava za osiguranje, 16 društava se bavilo isključivo neživotnim osiguranjem, dok su ostalih devet društava bila aktivna u poslovima
i životnog i neživotnog osiguranja. Od ukupnog broja društava za osiguranje i reosiguranje, 14 društava je u većinski domaćem, a 11 u većinski stranom vlasništvu.

(Foto: Pixabay)
Facebook Twitter Print
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA