TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
Politika i društvo
Penny Plus dokazao da Rad zloupotrebljava dominanatan položaj na tržištu, kazna 50.000 KM
24.9.2022 05:09 | Indikator.ba
Kantonalno javno komunalno preduzeće Rad d.o.o. Sarajevo zaloupotrijebilo je dominantni položaj na tržištu prikupljanja, odvoženja i deponovanja kućnog otpada na području Kantona Sarajevo, utvrdilo je Konkurencijsko vijeće BiH nakon postupka koji je pokrenula kompanija Penny Plus d.o.o. Sarajevo, te mu izreklo kaznu od 50.000 KM.

Preduzeće Rad kršilo je Zakon o konkurenciji BiH tako što je od 2016. godine do danas propustilo da usvoji novi cjenovnik za koji je potrebna saglasnost Vlade Kantona Sarajevo, koji bi sadržavao diferencirane cijene usluga za privredu, zavisno od vrste djelatnosti koja se obavlja u zgradama i prostorijama, što je bio u obavezi u skladu sa Zakonom o komunalnoj čistoći
Kantona Sarajevo, te je na taj način uslovilo privredni subjekt Penny Plus d.o.o. Sarajevo, da prihvati obaveze koje po svojoj prirodi ili prema trgovačkom običaju nemaju veze sa predmetom takvog sporazuma, navodi se u rješenju Konkurencijskog vijeća objavljenog u Službenim novinama BiH.

Konkurencijsko vijeće je u toku postupka utvrdilo daje Rad odbijanjem da usvoji novi vjenovnik uz saglasnost Vlade Kantona Sarajevo koji bi sadržavao diferencirane cijene zavisno od vrste djelatnosti uslovio Penny Plus da prihvati dodatne obaveze koje po svojoj prirodi ili prema trgovačkom običaju nemaju veze sa predmetom takvog sporazuma, jer mu je nametao da plaća cijenu koja je predviđena za grupu zanatskih i uslužnih djelatnosti u koju spadaju časovničarske, frizerske, obućarske radnje i butici, a djelatnost za koju je registrovan Penny Plus nije ni predvidio u važećem cjenovniku iz 1995. godine.
Facebook Twitter Print
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA