TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
Tržište kapitala
Naša Banka se uspjela dokapitalizirati za 4,2 miliona KM
19.11.2022 06:02 | Indikator.ba
Naša Banka Bijeljina uspjela je javnom ponudom akcija prikupiti 4,225 miliona KM.

Nakon ranijeg neuspjelog pokušaja u julu ove godine, Naša Banka sada je uspjela prodati 4.225.000 redovnih (običnih) akcija nominalne vrijednosti 1,00 KM po akciji.

Tokom javne ponude postojeći akcionari nisu koristili pravo preče kupovine akcija. Upis i uplata akcija okončani su 16. novembra 2022. godine, a emisiju je uspješnom proglasila Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske 17. novembra.

Kapital Naše banke prije dokapitalizacije iznosio je 25,83 miliona KM, a sada je povećan na 30,06 miliona КМ.

Ciljevi emisije akcija, kako je obrazloženo iz banke, su povećanje osnovnog i ukupnog kapitala, podrška daljem rastu i razvoju banke, realizacija strateškog plana banke, jačanje konkurentske pozicije na lokalnom tržištu, jačanje kapitalne adekvatnosti i širenje i diverzifikacija izvora finansiranja.

Na dan 31. decembra 2021. Banka je imala stopu regulatornog kapitala od 18,48 posto i viša je od propisanog minimuma koji iznosi 12 posto kao i od minimalno propisane stope za Banku od Agencije za bankarstvo koja iznosi 14,5 posto.

U revizorskom izavještaju za 2021. godinu navedno je dva Bančina pokazatelja nisu usaglašena sa propisanim limitima Agencije za bankarstvo Republike Srpske: pokazatelj ulaganja Banke (odnos stalne imovine i regulatornog kapitala) i pokazatelj izloženosti Banke prema jednom licu ili grupi povezanih lica.
- Rukovodstvo Banke preduzima sve neophodne aktivnosti kako bi se ovi pokazatelji doveli u zakonski definisan okvir u najkraćem mogućem roku. Naše mišljenje ne sadrži rezervu po navedenom pitanju, navode revizori.

U 2021. Banka je dokapitalizovana sa 2 miliona KM, pri čemu je svoje vlasničko učešće povećao Fructa – trade doo Derventa.
Facebook Twitter Print
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA