TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
Ekonomija
Osiguravatelji nisu pripremljeni za Solventnost II
18.1.2023 05:22 | Indikator.ba
Osiguravajuća društva nedovoljno poznaju zahtjeve Solventnosti II, a nisu ni pripremljena za njegovu implementaciju, pokazalo je istraživanje koje je provela Agencija za nadzor osiguranja u FBiH.

Društva imaju nizak nivo poznavanja kvantitativnih i kvalitativnih zahtjeva
Solventnosti II, posebno ORSA procesa (vlastita procjena rizika i solventnosti u sektoru osiguranja), pokazalo je istraživanje provedeno u IV kvartalu 2022. godine..

U nekmm slučajevima, društva koja su članice stranih grupacija (koja primjenjuju Solventnost II i ORSA) precijenila su svoj nivo usaglašenosti, što je zaključak izveden poznavanjem procesa kod pojedinih društava kroz supervizorske aktivnosti, navodi se.

Velika većina sudionika izvijestila je da nije potpuno pripremljena za implementaciju Solventnosti II naročito za ORSA (samo dva društva su se izjasnila da su u fazi usklađenosti preko 75%, ostali su ispod 50%).

Prema podacima iz dostavljenih upitnika sudionici većinom smatraju da nemaju raspoložive sve resurse, niti imaju plan implementacije Solventnosti II.

Društva za osiguranja koja su članice stranih grupacija koja posluju na teritoriji na kojoj su već implementirani zahtjevi Solventnosti II (ukupno pet društava) istaknunula su da učestvuju u dostavi izvještajnih paketa ili podataka neophodnih za podršku izvještavanju u skladu sa Solventnost II, na nivou grupacije, te da su od njih dobili visok nivo podrške, a koja se ogledala većinom u formi šablona i nacrta izvještaja (četiri društva), praktičnoj obuci i edukacija (tri društva), a veoma malo u formi alata i metodoloških odluka.

Iako su se sva društva za osiguranje izjasnila da su spremna za prihvatanje promjena i razumijevanje koncepta i značaja upravljanja rizicima u poslovanju, samostalne i konkretne aktivnosti su još uvijek nedovoljno razvijene i primijenjene.

Veći broj društava za osiguranje očekuje pozitivne efekte Solventnosti II, a kao obrazloženje navode identifikaciju i kvantifikaciju rizika (tj. bolji sistem upravljanja rizicima) i sagledavanje sopstvenih potreba za kapitalom, povećana transparentnost i regulatorno izvještavanje koje bolje odražava poslovne performanse.

Solventnost II postavlja nova pravila i zahtjeve za kapitalnom adekvatnošću i nova pravila upravljanja rizicima (re)osiguravajućeg društva s ciljem kvalitetnije zaštite osiguranika i sprječavanja poremećaja na tržištu osiguranja. Režim Solventnost II se temelji na kvantitativnom i kvalitativnom definiranju i mjerenju glavnih grupa rizika i proporcionalnog utvrđivanja potrebnog iznosa kapitala za pokriće definiranih (izmjerenih) rizika (re)osiguravajućih društava.

Rezultati istraživanja služit će kao polazna osnova za identifikaciju potreba za podizanja nivoa znanja u sektoru osiguranja, ali i za buduće regulatorne aktivnosti.

(Foto: Pixabay)
Facebook Twitter Print
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA