TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
Politika i društvo
Megaprojekt turističkog centra Klekovača još je živ: Došli su do okolišne dozvole
25.1.2023 05:11 | Indikator.ba
Projekat Turističkog centar Klekovača, prvi put predstavljen davne 2010. godine, još je aktuelan.

Nosilac projekta preduzeće GB IMMO d.o.o. Banja Luka podnio je Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske zahtjev za prethodnu procjenu uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje urbanističke zone Planinsko selo – turističkog centra Klekovača, na području općine Bosanski Petrovac, ukupne površine 38,65 ha, izvještava Indikator.ba.

Turističko selo, koje bi trebalo da se gradi na sjevernim obroncima planine Klekovače sadržavat će dva hotela, sedam aparth (condo) hotela, dvadeset poslovnih/komercijalnih objekata, te turističke kuće (kuće za odmor).
Broj korisnika Planinskog sela projektovan je na 3029.
Pored smještajnih kapaciteta, u okviru područja se planiraju i komercijalni sadržaji (lokali i otvorena i zatvorena pijaca), administracija, gorske službe spašavanja i sl.
U centralnom dijelu "Planinskog sela" se planira međustanica gondole sa velikim prometom tokom cijele godine, kao i prostorno- funkcionalna cjelina sa komercijalnim sadržajima, gdje je i centar naselja, zona u kojoj pješački i biciklistički saobraćaj i kretanje na skijama dominiraju u odnosu na kolski saobraćaj..
U ovoj zoni je planirana izgradnja dvije gondole i dvije žičare.
Kapaciteti kosog/vertikalnog transporta biće usklađeni sa kapacitetima ski staza i smještaja.

Osim ovih objekata predviđena je izgradnja i stotinu trideset osam nadstrešnica (natkrivena parking mjesta). Ukupna će biti potrebno izgraditi 1000 – 1100 parking mjesta. a između ostalg, predviđa se i podzemna parking garaža za dnevne posjetioce kapaciteta oko 360 vozila.

Kao energent za dobijanje toplotne energije potrebne za zagrijavanje objekata i pripremu potrošne tople vode predviđen je prirodni gas. S obzirom da do sada nije izgrađen gasovod za snabdijevanje zone prirodnim gasom, korističe se tečni naftni gas (TNG) ili komprimovani prirodni gas (KPG) do izgradnje gasovoda.

Inicijativa za izgradnju turističkog centra Klekovaača pokrenuta je 2010. godine, kada su investitori sa Vladom Republike Srpske zaključli okvirni sporazum o razvoju i izgradnji prvoklasnog sportsko–rekreacionog ski kompleksa kod Bosanskog Petrovca.
Još 2017. godine usvojen je prijedlog prostornog plana područja posebne namjene Klekovača.
Krajem decembra 2022. godine Vlada RS je područje Klekovače proglasila vazdušnom banjom.

Nositelji projekta su ranije najavljivali da je prikupljanje dokumentacije pri kraju, te da očekuju izdavanje lokacijskih uslova.

Osnivači kompanije GB IMMO su BM Consulting GmbH, TN Invest Anstalt, Buckephalos Delaware LLC.

(Foto: Lokacija budućeg centra - GB IMMO)
Facebook Twitter Print
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA