TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
Menadžment
Naša Banka ide u novu dokapitalizaciju u vrijednosti većoj od 3 miliona KM
27.2.2023 13:25 | Indikator.ba
Naša banka planira novu dokapitalizaciju u vrijednosti 3,125 miliona KM putwem javne ponude akcija.

Banka će emitovati 3.125.000 redovnih (običnih) akcija nominalne
vrijednosti 1,00 KM po akciji, čija prodajna cijena 0,80 KM po jednoj akciji.
Javna ponuda će trajati 30 dana, s tim da će se u prvih 15 dana od početka
ponude koristiti pravo preče kupovine.

U Banci očekuju da će postojeći akcionari iskoristiti pravo preče kupovine te da neće doći do razvodnjavanja vlasničke strukture nakon emisije akcija.
Ciljevi dokapitalizacije su povećanje osnovnog i ukupnog kapitala,podrška daljem rastu i razvoju, realizacija strateškog plana, jačanje konkurentske pozicije banke na lokalnom tržištu, jačanje kapitalne adekvatnosti i širenje i diverzifikacija izvora finansiranja.

- U skladu sa preporukama Agencije za bankarstvo, da bi se ostvarile planirane veličine u dijelu koji se odnosi na prihode i profitabilnost, bilo je neophodno obezbijediti dodatan kapital da bi se zadržala stopa adekvatnosti iznad zakonom propisanih limita, napominje se, između ostalog, u prospektu za emisiju akcija.

(Foto: Naša Banka)
Facebook Twitter Print
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA