TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
Ekonomija
Pad kreditiranja u svim sektorima u januaru
17.3.2023 07:44 | Indikator.ba
Ukupni krediti domaćim sektorima na kraju januara 2023. godine iznosili su 21,87 milijardi KM, u odnosu na prethodni mjesec zabilježeno je smanjenje od 198,3 miliona KM (0,9%), anvodi se u komentaru monetarnih kretanja za januar 2023. godine Centralne banke BiH.
Pad kreditnog rasta registrovan je kod svih sektora: stanovništvo za 7,6 miliona KM (0,1%), nefinansijska javna preduzeća za 29,9 miliona KM (4,8%), privatna preduzeća za 136,4 miliona KM (1,5%), vladine institucije 9,7 miliona KM (0,9%) i ostali domaći sektori za 14,6 miliona KM (7,9%).
Godišnja stopa rasta ukupnih kredita u januaru 2023. godine iznosila je 4,5%, nominalno 935,1 milion KM. Godišnji rast kredita registrovan je kod sektora stanovništva za 571,8 miliona KM (5,5%), privatnih preduzeća za 323,7 miliona KM (3,7%), nefinansijskih javnih preduzeća za 89,9 miliona KM (17,7%) i kod ostalih domaćih sektora za 2,1 miliona KM (1,2%).
Smanjenje kreditnog rasta na godišnjem nivou registrovano je kod vladinih institucija za 52,4 miliona KM (4,5%), navodi se.

(Foto: CBBiH - Indikator.ba)
Facebook Twitter Print
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA