TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
Ekonomija
Dok svijet potresa nova kriza: Banke u BiH na testu otpornosti na stres
18.3.2023 06:07 | Indikator.ba
U vrijeme kada se svijet suočava s novim potresima u bankama, u Bosni i Hercegovini provest će se test otpornosti na stres cjelokupnog bankarskog sektora.

Testiranjem će se ocijeniti otpornost banaka na ekstremne šokove kreditnog, tržišnog i operativnog rizika koji se mogu dogoditi tokom nepovoljnih makroekonomskih kretanja predviđenih stresnim makroekonomskim scenarijem.

Nadzorno testiranje otpornosti na stres obuhvata period 2023. - 2025. godina, a metodlogiju su razvili entietske agencije za bankarstvo u saradnji sa Centralnom bankom BiH.

Projekcije se osim za stresni rade i za osnovni scenario koji predstavlja vrlo vjerovatan razvoj makroekonomskog okruženja u definisanom periodu.

Testiranje će se temeljiti na podacima zaključno sa 31. decembrom 2022. godine, a vremenski horizont testiranja obuhvata period od kraja 2023. do kraja 2025. godine.

Rezultati testiranja iskazaće se kroz uticaj na redovni osnovni kapital. Doći će i do promjene stopa osnovnog i regulatornog kapitala, kao i stope finansijske poluge koje će se automatski izračunati.

Za potrebe provođenja testiranja nisu unaprijed predviđene nikakve očekivane stope ili nivoi kapitala koje bi banke trebale ispunjavati.

Pristup koji se koristi u testiranju je ograničeni pristup odozdo prema gore, tj. od banke se očekuje da procijeni uticaj definisanih scenarija uvažavajući pri tome određena ograničenja, a sve je predmet detalјne provjere od strane regulatora.
Testiranje je primarno fokusirano na procjenu uticaja izvora rizika na kapital banaka, pa se od njih očekuje da podvrgnu testiranju kreditni rizik, tržišni rizik, i operativni rizik te njihov uticaj na stavke kapitala.

U svijelu aktuelne svjetske bankarske krize i njenog mogućeg uticaja, treba istaći da je bankarski sektor BiH stabilan, visoko likvidan i solventan. Banke su stabilne i sigurne, te građani nemaju razloga brinuti za sigurnost svojih štednih depozita.

Svi relevantni pokazatelji poslovanja banaka višestruko su iznad regulatornih zahtjeva, što je rezultat konzervativog regulatornog pristupa, ali i dobrog savladavanja krize u vrijeme Covid pandemije i inflatornih pritisaka izazvanih ratom u Ukrajini.

Adekvatnost kapitala iznosi oko 19 posto, a stopa finansijske poluge nešto manje od 10 posto.

Problematični krediti pali su na najniže nivoe i iznose ispod 5 posto ukupnih kredita, a njihova ukupna vrijednost pala je na iznos oko milijardu KM.

Najveći rizik za banke i regulatore je trenutni rast referentnih kamatnih stopa i njihov uticaj na kamate na kredite sa promjenjivom kamatnom stopom vezane za Euibor, s obzirom na njihov nagli rast i najave daljnjeg povećanja.

Do sada su banke u manjem obimu povećavale kamate klijentima, a mjere ograničenja u njihovom podizanju preduzeli su i regulatori.

Očekivati je i dalje oprez banaka i regulatora u upravljanju ovim kamatnim stopama.

B. SIMIĆ
Facebook Twitter Print
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA