TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
Kompanije i tržišta
Konkurencijsko vijeće BiH odbilo zahtjev Plive: Inostrani proizvođači lijekova nisu diskriminisani
24.5.2023 06:46 | Indikator.ba
Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine odbilo je kao neosnovan zahtjev privrednih subjekata Pliva Hrvatska d.o.o. i Pliva d.o.o. Sarajevo, podnesen protiv Vlade Hercegovačko – neretvanskog kantona, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma saglasno Zakona o konkurenciji BiH.

Pliva je početkom prošle godine podnijela zahtjev Konkurencijskom vijeću za utvrđivanje zabranjenog sporazuma nakon što je Vlada Hercegovačko – neretvanskog kantona, donijela Odluku o izmjeni i dopuni odluke o utvrđivanju liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava zavoda zdravstvenog osiguranja HNK (Pozitivna lista lijekova HNK). Hrvatski proizvođač ustvrdio je da mu je Vlada HNK na relevantnom tržištu lijekova koji se izdaju na ljekarski recept onemogućila učestvovanje, čime je, prema njihovom mišljenju spriječila, narušila i ograničila tržišnu konkurenciju.

Kao rezultat toga, Piva Hrvatska i pliva Sarajevo su, prema njihovim navodima, izgubile prihode na relavantnom tržištu.

Konkurencijsko vijeće BiH je nakon provedenog postupka utvrdilo da donošenjem odluka u 2021. godini, kao i 2022. godini, kojima se usvajaju pozitivne liste lijekova, nije isključen proizvođač lijekova PLIVA d.o.o.

- Tom prilikom ovaj organ nema stvarnu nadležnost da cijeni ispravnost procedure uvrštavanja, odnosno skidanja pojedinačnih lijekova na pozitivnim listama. U postupku utvrđivanja činjeničnog stanja, uzeta je u obzir i okolnost da sredstva obaveznog zdravstvenog osiguranja nisu budžetska sredstva, odnosno da se ista formiraju na osnovu obaveznog davanja koja su jednaka za sve osiguranike, kao krajnje korisnike istih, te da iz tih sredstava svi ostvaruju jednaka prava nezavisno od iznosa doprinosa koji svaki osiguranik uplaćuje, čime se u potpunosti primjenjuje princip solidarnosti, navodi se, između sotalog u obrazloženju.bh. antimonopolskog tijela.

Konkurencijsko vijeće je na trenutno važećoj Pozitivnoj listi za HNK iz 2022. godine utvrdilo prisustvo proizvođača Pliva sa 5 lijekova u 9 oblika i jačina.

Trenutno važeća, Pozitivna lista lijekova utvrđena Odlukom iz 2022. godine, se počela primijenjivati počev od dana 14.11.2022. godine, te je prema podacima koji su objavljeni na službenoj web stranici Zavoda za zdravstveno osiguranje, na Pozitivnu listu lijekova uvršteno 12 novih lijekova sa 76 oblika i jačina, odnosno još 37 oblika i jačina lijekova koji se već nalaze na Pozitivnoj listi lijekova HNK. Također, navedeno je kako je na zahtjev proizvođača s liste uklonjeno 77 oblika i jačina lijekova, te se na istoj konačno nalazi 150 lijekova sa 641 oblikom i jačinom.

U odnosu na navode Plive da je usvajanjem Pozitivne liste iz 2021. godine Vlada HNK direktno diskriminira inostrane proizvođače lijekova, u odnosu na domaće, na način da je Vlada HNK skoro u potpunosti inostranim proizvođačima onemogućila učestvovanje na relevantnom tržištu, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo kako je na Pozitivnoj listi iz 2021. godine (koja se primjenjuje od 01.09.2021. godine) uvršteno ukupno 655 oblika i jačina lijekova od kojih su 376 lijekovi domaćih proizvođača, odnosno preostalih 279 predstavljaju lijekovi stranih proizvođača, što je u konačnici predstavlja 57,40% zastupljenosti lijekova domaćih proizvođača.
- U smislu naprijed navedenog, Vlada HNK je istakla da se donošenjem Pozitivne liste iz 2021. godine postupilo isključivo u skladu sa odredbom člana Zakona o lijekovima FBiH, dodaje se.

(Foto: Pixabay)
Facebook Twitter Print
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA