ŽIVOT I UMJETNOST

Kako upravljati livanjskim "divljim konjima"

Kako upravljati livanjskim "divljim konjima"

Livanjski "Divlji konji" su izvanredna turistička atrakcija, predstavljaju velik potencijal u tom sektoru no ukoliko se o njima ne bude vodila briga imat ćemo velike probleme zbog šteta koje se događaju na prometnicama i činjenice da stanište na kojem obitavaju neće moći podnijeti njihov brzi prirast koji se svake četiri godine udvostručuje.

Ovo je rečeno na radnom sastanku o temi Zakonodavno – institucionalni okvir za upravljanje krdom divljih konja na platou Krug planine koji je održan u utorak u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije i na inicijativu ministra Bože Perića u Livnu.

- Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije je pozvalo sve  sudionike da daju svoj doprinos u cilju pronalaska rješavanja ovog problema.  Na raspolaganju imamo Veterinarski fakultet sa Zagrebačkog Sveučilišta sa svim svojim resursima, stručnu pomoć nudi nam i Agronomski fakultet iz Mostara kao i Zavod za hranu i veterinarstvo Hercegbosanske županije te vjerujem što se tiče struke da ćemo dobiti sve moguće potrebne parametre i analize. Nadam se da je ovo samo  jedan u nizu sastanaka koje ćemo imati po pitanju upravljanja krdom "divljih konja", rekao je  ministar Božo Perić. 
On je podsjetio da su tzv.  "divlji konji",  u biti domaće životinje a sve poslove vezane za životinje obavlja mahom veterinarska i stočarska struka koja je usko vezana s redovnim poslovima Ministarstva. Također taj prostor je MInistarstvo dodijelilo Hercegbosanskim šumama i lovcima na korištenje.
Na početku sastanka razgovaralo se o zakonodavnom modalitetu upravljanja krdom "divljim“ konjima, prvenstveno kako izraditi  studiju upravljanja, ko će odrediti područje na koje mogu obitavati, na koji način dati pravo upravljanja, kako finansirati i kako ostvariti saradnju s turističkim sektorom.

Profesor na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru Vinko Batinić prezentirao je "divlje konje“, njihovu povijest, procjenu brojnog stanja, boju, alat, organizaciju krda, hranidbu, vodu, kontrolu plodnosti  kao i nedostatke - odnosno probleme s nedostatkom vode, probleme s hranidbom u zimskim mjesecima, probleme s nedostatkom soli-minerala, napadima vukova. Ovo je većina razloga zbog čega konji stvaraju prometne nesreće, ugrožavaju privatne posjede i nasade, smanjuju pašne prostore i količine vode iz lokvi za ostalu stoku.

Model upravljanja divljim konjima u svijetu prezentirao je predstavnik Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije Marko Barać.

Na koncu je zaključeno kako je ovaj radni sastanak  dobar put i početak koji vodi kvalitetnom rješavanju pitanja "divljih konja“ koji jesu velik problem ali isto tako i neprocjenjivo blago livanjskog kraja kao i cijele Hercegbosanske županije.

Foto: Vlada HBŽ

Štampa
Kategorije: ŽIVOT I UMJETNOST
Ocjeni ovaj članak:
Nema ocjena
Molimo prijavite se ili registrirajte da biste mogli dodavati komentare.