O NAMA

Indikator.ba je jedan od vodećih finasijsko-poslovnih medija u Bosni i Hercegovini u privatnom vlasništvu koji je počeo sa radom 1. juna 2011 godine.

Indikator.ba je nezavisno poslovno glasilo iza kojeg ne stoji ni jedna politička opcija, nevladina organizacija, udruženje građana ili marketinška agencija, a koje pruža aktuelne, pravovremene, pouzdane i temeljite informacije čitaocima prvenstveno iz svijeta finansija, ekonomije i tržišta kapitala.

Sadržaj portala se najvećim dijelom bazira na autentičnim tekstovima autora za čiji profesionalni standard je zaslužno dugogodišnje iskustvo u novinarstvu autora.

Portal nudi više servisa koji su namijenjeni pretplatnicima:

  • Servis "Javni pozivi , licitacije, grantovi.." pruža informacije pretplatnicima o licitacijama, tenderima, javnim pozivima o grantovima, kreditnim podrškama, subvencijama i slicno
  • Publikacija o M&A aktivnostima - u kojoj se prate svi poslovi spajanja i preuzimanja u Bosni i Hercegovini prema vlastitoj metodologiji razvijenoj na bazi sličnih izvještaja investicijskih banaka i drugih institucija
  • Newsletter - koji se svakim radnim danim prosljeduje pretplatnicima, a koji se radi u PDF formatu na pet stranica

Izbor "Poslovni potez godine"

Poslovni portal Indikator.ba od 2014. godine provodi projekat "Poslovni potez godine".

Odluka o najboljim potezima menadžera kompanija i drugih aktera u privredi donosi se na osnovu usvojenog pravilnika i na bazi mjesecne analize oko 500 informacija koje se svakodnevno prikupljaju iz razlicitih izvora (printani i elektronski mediji, web sajtovi, berzanski izvještaji..,).

Mjesečna rangiranja redovno se objavljuju na portalu Indikator.ba, a na kraju godine se biraju nabolji poslovni potezi u Bosni i Hercegovini , regionu, svijetu, te najbolje poslovne odluke u finansijama. Dobitnicima se uručuju prigodne plakete. Na ovom projektu Indikator.ba po potrebi angažuje vlastiti konsultantski tim eksperata ekonomskih nauka, privrednika, novinara i urednika privrednih i biznis rubrika.

Od ljeta 2018. godine Indikator provodi i izbor "Najbolji potez u turizmu" u sklopu kojeg nagraduje najbolje poslovne odluke u, za ovaj sektor u BiH kalendarski dva najvažnija godišnja doba - ljeto i zimu.