KOMPANIJE I TRŽIŠTA

Hrvatski Končar dobio dva posla u BiH

Potpisani ugovori s Elektroprijenosom BiH za rekonstrukciju 400/x TS Mostar 4 i 220 kV Mostar 3 rasklopnog postrojenja

Hrvatski Končar dobio dva posla u BiH

Hrvatski proizvođač električne opreme Končar Elektroindustrija priopćio je u četvrtak da je njegova jedinica Končar inženjering nedavno dobila ugovor s bosanskohercegovačkim operatorom elektroprijenosnog sistema Elektroprijenosom BiH za rekonstrukciju 400/x TS Mostar 4 i 220 kV Mostar 3.
Riječ je o elektroenergetskim objekatima od iznimne važnosti za elektroenergetski sistem Bosne i Hercegovine, ali i cijele regije.

Ugovor potpisan u oktobru za TS Mostar 4 uključuje nabavu projektne dokumentacije i opreme, kao i radove na zamjeni SCADA sistema, zamjenu RTU za prijem podataka iz pomoćnih sistema, RTU za prijenos podataka do mimičkog panela, kao i nabavu dijela primarne opreme koja se nabavlja kao pomoćna i neće biti instalirana u postrojenju.
Ugovora potpisan u decembru za TS Mostar 3 podrazumijeva nabavu projektne dokumentacije i opreme, te radove na rekonstrukciji sekundarne opreme VN postrojenja i zamjenu SCADA sistema. 
Ukupna vrijednost ugovora je više od 1,5 miliona eura, a rok za realizaciju oba projekta je 450 dana.

Foto: Končar

Štampa
Ocjeni ovaj članak:
Nema ocjena
Molimo prijavite se ili registrirajte da biste mogli dodavati komentare.