KOMPANIJE I TRŽIŠTA

BH Telecom traži konsultanta za promjene organizacije

Organizacione promjene u kompaniji još ranije je najavio direktor Amel Kovačević

BH Telecom traži konsultanta za promjene organizacije

BH Telecom je objavio tender za nabavku konsultantskih usluga u okviru analize i promjene organizacije u kompaniji putem pregovaračkog postupka. 

Inicijalne ponude zainteresovani ponuđači moći će dostaviti do 10.06.2024.godine do 16 sati.

Organizacione promjene najavio je ranije predsjednik Uprave Amel Kovačević koji je istakao da kompanija bilježi pad dobiti, nema adekvatno korisničko iskustvo i sporo investira u infrastrukturu.

- Počeli smo analizirati procese i blizu smo do dođemo do nekih izmjena kojima ćemo osigurati da organizaciona šema bude adekvatnija, tržišno orijentirana i da se zna ko odgovara za procese te da imamo propusnost odluka na način kako to odgovara tržištu. Nismo se organizirali kako to tržište zahtijeva i moramo se presložiti, pojasnio je Kovačević krajem januara na godišnjoj pres-konferenciji kompanije.

Kazao je da BH Telecom ima 2.960 uposlenih i da će doći će do unutrašnje reorganizacije ali neće biti otpuštanja radnika. Ubuduće će, rekao je, biti veći fokus na prodaji, gdje trenutno nije angažovano dovoljno osoblja.

Inače, prije nekoliko dana objavljen je javni konkurs za izbor i imenovanje generalnog direktora BH Telecoma, a koji je uslijedio nakon imenovanja članova Nadzornog odbora društva.

U konkursu se, među ostalim,  navodi uslov da kandidat ne smije biti izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik izabranim zvaničnicima i nosiocima izvršnih funkcija u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine. Takođe kandidat ne smije da vrši funkciju u političkoj stranci, da ima najmanje 3 godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima, kao i da ima menadžerska znanja i iskustva i organizacione sposobnosti za timski rad koje najbolje odgovaraju za izvršenje operativnih i poslovnih potreba Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo.

Podsjećamo da je Transparency International  uputio prijavu protiv Kovačevića Komisiji za odlučivanje o sukobu interesa BiH zbog toga što je prije preuzimanja uloge u BH Telecomu obavljao i funkciju savjetnika ministra inostranih poslova BiH Elmedina Konakovića.

Funkciju v.d. generalnog direktora BH Telecoma Kovačević je preuzeo u septembru 2023. godine.

Foto: BH Telecom

Štampa
Molimo prijavite se ili registrirajte da biste mogli dodavati komentare.