ŽIVOT I UMJETNOST

Radnici digitalnih platformi ne zarađuju ni prosječnu platu

Radnici digitalnih platformi ne zarađuju ni prosječnu platu

Prvo istraživanje rada na digitalnim platformama (korisničkim aplikacijama) u BiH pokazalo je da postoje značajni propusti u  pogledu zaštite i tretmana radnika tih platformi,a od ukupno 10 bodova, platforma s najboljim rezultatom, Glovo, dobila je četiri boda.

Izvještaj koji je  sačinio je Fairwork projekt koji vodi Oxford Internet institut, Univerzitet u Oxfordu i Centar društvenih nauka u Berlinu, u saradnji sa Centrom za razvojne evaluacije i društvena istraživanja (CREDI), obuhvatio je platforme Fix.ba, Glovo, Korpa, mojTaxi, Šetnja.ba, StudenTime, Žuti Taxi, Daibau.ba. Pri ocjenjivanju u obzir su uzimani  kriteriji: pravična zarada, pravični uslovi rada, odgovarajući ugovori s radnicima, pravično rukovođenje, te postojanje mogućnosti predstavljanja interesa radnika kod poslodavca, odnosno udruživanja radnika.

Od ukupno 10 bodova, platforma s najboljim rezultatom Glovo dobila je četiri, Korpa i Žuti Taxi su dobile po dva boda, dok su mojTaxi i StudenTime dobili po jedan bod. Preostale tri platforme (Fix.ba, Šetnja.ba i Daibau,.ba) nisu dobile nijedan bod.
Samo tri platforme (Glovo, Korpa i Žuti Taxi) uspjele su dokazati da neto plata radnika zadovoljava bar iznos minimalne plate. Nijedna nije mogla dokazati da svi radnici mogu zaraditi prosječnu platu.

Jedino je Glovo dostavio dokaz da je obezbijeđena sigurnosna oprema bez ikakvih troškova za radnike i da postoji adekvatan mehanizam za ublažavanje rizika usamljenog rada, a samo je StudenTime dokazala da su svi radnici na platformi pokriveni ugovorima.

- Prava radnika platformi, u najvećoj mjeri, rezultat samoregulacije kompanija koje rade u tom sektoru, rekao je osnivač i direktor istraživanja CREDI-a Nermin Oruč i izrazio uvjerenje da će one unaprijediti prava radnika.

Pomoćnik ministra rada i socijalne politike FBiH Ernis Imamović istakao je da u narednom periodu planiraju  intervenciju u zakonodavstvu koje će se odnositi na prava “digitalnih nomada” i platformskih radnika kako bi bili otklonjeni postojeći nedostaci.

Foto: Glovo

Štampa
Molimo prijavite se ili registrirajte da biste mogli dodavati komentare.