KOMENTARI I ANALIZE        EKONOMIJA        KOMPANIJE I TRŽIŠTA        POLITIKA I DRUŠTVO        MENADŽMENT        TRŽIŠTE KAPITALA        ŽIVOT I UMJETNOST
Tuzlanski aerodrom kreće u proširenje putničkog terminalaTuzlanski aerodrom kreće u proširenje putničkog terminala
Topić: Bez veće akcize teško do novih dionica autoputevaTopić: Bez veće akcize teško do novih dionica autoputeva
AHK briefing o pravnim posljedicama "slučaja Agrokor": Kakve scenarije očekivati?AHK briefing o pravnim posljedicama "slučaja Agrokor": Kakve scenarije očekivati?
Skaču cijene novih stanova u BiH, raste potražnjaSkaču cijene novih stanova u BiH, raste potražnja
23.5.2017 16:29 | Indikator.ba
Direktor BBI banke Amer Bukvić izjavio je danas na zatvaranju Sarajevo Business Foruma 2017. da je investitorima prezentirano 190 projekata, te da je ...
23.5.2017 15:47 | Indikator.ba
Vlada Tuzlanskog kantona aangažovala je Marić&Co Advokatsko društvo iz Sarajeva za zastupanje u sporu između Minstarstva industrije, energetike i ...
23.5.2017 13:44 | Indikator.ba
Na današnjem trgovanju na Sarajevskoj berzi-burzi ostvaren je ukupan promet od 23.133.753,75 KM. U sklopu 28 transakcija ukupno je prometovano ...
23.5.2017 13:26 | Indikator.ba
Vlada Federacije BiH zadužila se za 20 miliona KM trezorskim zapisima na aukciji kojaje održana danas na Sarajevskoj berzi, izvještava Indikator.ba ...
23.5.2017 12:46 | Indikator.ba
Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi ostvaren je promet od 55.600,34 KM, kroz 39 transakcija. Vrijednost BIRS indeksa se nije promjenila i ...
23.5.2017 12:39 | Indikator.ba
Addiko banka nastoji svojim klijentima ponuditi proizvode koje istinski trebaju, na mjestima gdje ih trebaju. To je bio ključni razlog otvaranja nove ...
23.5.2017 11:54 | Indikator.ba
Banjalučka pivara saopštila je danas da njeno sjedište ostaje u Republici Srpskoj, te je tako prekinula spekulacije da kompanija seli u Federaciju ...
23.5.2017 11:15 | Indikator.ba
Mađarska nacionalna trgovinska kuća danas je otvorila predstavništvo u Sarajevu radi povećanja ekonomske i poslovne saradnje između Mađarske, BiH i ...
23.5.2017 11:03 | Indikator.ba
Bosna i Hercegovina bi se mogla suočiti s još jednim međunarodnim arbitražnim sporom, a ovaj put je riječ o zahtjevu Hrvatske za nadoknadu njihovih ...
23.5.2017 09:02 | Indikator.ba
InterCapital Asset Management (IAM) dobio je odobrenje za osnivanje hedž fonda koji će na području bivše Jugoslavije ulagati u dionice najvećih ...
23.5.2017 06:58 | Indikator.ba
Nakon rekordnog mjesečnog izvoza u martu od 945,5 miliona KM, plasman bh robe u inostranstvo i u aprilu je bio veći od 900 miliona KM, izvještava ...
23.5.2017 06:37 | Indikator.ba
Italijanska modna kuća Benetton je na kursu internacionalizacije i traži partnere izvan granica Italije. Ako planovi o preuzimanju ...
O NAMA | UPOZORENJE | MARKETING | KONTAKT
Copyright © 2014 Indikator d.o.o. Sva prava pridržana
Razvoj: PSS
PRIJAVA
Email
Lozinka
* Aktivacija je završena.

Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu (više detalja).
REGISTRACIJA
Ime
Email
Lozinka (slova i brojevi (od 3 do 30 karaktera)
Potvrda lozinke
Tri zasebna poslovna prostora u Tržnom centru Bartula u Foči
ZEMLJIŠTE I ŠUMA U GLAMOČU, NASELJE ISAKOVCI
FARMA U GLAMOČU
HALE SA PRIPADAJUĆIM ZEMLJIŠTEM DRVAR
Nabavka higijenskog matrijala za potrebe Općine Novo Sarajevo
Nabavka roba- Softvera za psihologijski mjerni instrumentarij u 2017. godini
Nabavka usluga reparacije stilskog namještaja
Nabavka roba - motorna ulja i maziva za potrebe MO i OS BiH u 2017. godini
Javni poziv za raspodjelu tarifnih kvota prilikom uvoza poljoprivrednih proizvoda
Javni poziv programima/projektima organizacija civilnog društva u gradu Tuzla
Ponovni oglas za prijem u radni odnos, ZZO TK
NATJEČAJ za dodjelu Nagrade u području znanosti u BiH za uspjehe na međunarodnom planu
Direktor Dom za stare i iznemogle osobe „Domanovići“
Operater u Call centru – Prodaja i marketing (honorarno)
Učitelj glazbene kulture
Licitacija MEDICINSKA ELEKTRONIKA a.d. - u stečaju Banja Luka
SBT sistem d.o.o. Trebinje - u stečaju
Poništenje javnog konkursa - direktor JP “Slobodna zona” d.o.o. Šamac
Članovi Nadzornog odbora JP “Regionalna deponija” d.o.o. Zvornik
Vršenje stručno-tehničkog nadzora
Izgradnja pješačke staze uz regionalni put R439: Novi Travnik -Gornji Vakuf/ Uskoplje
Direktor JU Turistička organizacija grada Istočno Sarajevo
Radnica za rad u pekari
Čistačica, MAXI Orašje doo Orašje
Radna mjesta u pravosuđu Brčko distrikta BiH
VOZAČ TMV – 1 IZVRŠILAC
Trgovac/Aranžer (m/ž)
Finansijski asistent (m/ž)
Administrativni asistent (m/ž)
Izmjena Kalendara aukcija vrijednosnih papira Vlade Kantona Sarajevo
Radovi na sanaciji prostorija OOiN Donji Vakuf
Sanacija dalekovoda 35 kV TS 110/35/10 kV Tuzla Centar - TS 35/10(20) kV
Poliesterske kanalizacione cijevi sa spojnicama
Pružanje usluge izrade Urbanističkog projekta „Sebilj“ - Visoko
Nabavka reklamnog/promotivnog materijala
Poništenje - Javna nabavka bjanko ušnih markica za označavanje goveda
Poništenje - Isporuka materijala za održavanje čistoće u poslovnim objektima
Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji i dogradnji zgrade putničkog terminala
Internet konekcija za automat klubove Lutrije BiH
ORIGINALNI REZERVNI DIJELOVI ZA ELEKTRO HIDRAULIČNI SISTEM
Izvođenja građevinskih radova na području Grada Tuzle
Nabavka motornog vozila za potrebe Općine Vogošća
Nabavka potrošnog materijala za ličnu i kolektivnu higijenu
Nabavka tehničkih gasova
Nabava obrazovnih pomagala (tatami strunjače)
Nabavka tonera
Nabavka damperskih guma
ORIGINALNI REZERVNI DIJELOVI ZA OTKOPNU MAŠINU EICKHOFF SL 300
Nabavka potrošnog materijala za računarsku opremu
Revizija idejnog projekta, geotehničkih projekata i studija cestovnog povezivanja Goražda
O NAMA
"Indikator" d.o.o.
Društvo za medijsku i izdavačku djelatnost Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića 23a

"Indikator" d.o.o. je preduzeće u privatnom vlasništvu registrovano 28. aprila 2011. godine i izdavač je Internet portala Indikator.baMisija i vizija

Indikator.ba je poslovni portal čija je misija postati izvor informacija o poslovnim zbivanjima kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu i svijetu.

Indikator.ba je neovisno poslovno glasilo koje će Vam pružati aktuelne, pravovremene, pouzdane i temeljite informacije i biti vaš pokazatelj ka uspješnom putu poslovanja.

Sadržaj portala se bazira na autentičnim tekstovima autora za čiji profesionalni standard je zaslužno dugogodišnje iskustvo u novinarstvu.

Naša želja je postati svojevrsna podrška i vodilja poslovnoj javnosti, vladinom i nevladinom sektoru, akademskoj zajednici u kvalitetnom i pravovremenom informisanju, a što je od presudne važnosti za vođenje politika, planiranje i donošenje odluka u svakodnevnom poslovanju.

Nastojat ćemo da utičemo na ekonomska kretanja i da budemo aktivni kreatori prilika u privrednom okruženju.

Naša vizija je da poslovnim ljudima budemo pouzdan partner u izvještavanju, portal na kojeg se mogu uvijek osloniti u svom djelovanju i bez koga neće početi nijedan novi dan.

Neka krivulja Vašeg biznisa raste onako kako raste Vaš Indikator.ba.
UPOZORENJE
Sadržaji portala Indikator.ba objavljuju se u najboljoj namjeri, a na osnovu vjerovanja da su relevantni i tačni,
sa potpisom izvora ili autora.

Ograđujemo se od odgovornosti za gubitak ili štetu koji mogu nastupiti kao posljedica korištenja ili oslanjanja na bilo koju od informacija objavljenih na sajtu ili prenesnih putem maila.

Vlasnici i uposlenici portala Indikator.ba se ograđuju od bilo kakve odgovornosti za proizvode ili usluge koje se nude u reklamnim tekstovima i na banerima objavljenim na stranicama portala.

Komentari na stranicma portala Indiaktor.ba predstavljaju lične stavove autora, a ne nužno stavove portala.

Berzanski i drugi komentari koji se tiču tržišta kapitala ne mogu se smatrati preporukom za kupovinu ili prodaju bilo koje akcije/dionice, udjela fondova ili drugih finansijskih instrumenata.

Strogo je zabranjeno kopiranje i preuzimanje sadržaja portala bez dozvole izdavača.

Ova pravila podložna su izmjenama i dopunama, a važećom verzijom se smatra ona trenutno izložena na stranicama portala Indikator.ba.Uslovi korištenja servisa "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..." namijenjen je kompanijama za internu upotrebu radi praćenja javnih nabavki, natječaja i obavještenja u svrhu obavljanja poslovnih aktivnosti.

Zaštićeni sadržaj se smije koristiti samo za ličnu upotrebu.

Portal Indikator.ba ne garantuje za tačnost i istinitost podataka navedenih u javnim pozivima i natječajima, niti je odgovoran za eventualne štete koje korisnici servisa mogu imati u postupcima javnih nabavki, konkurisanju za natječaje i slično.

Zabranjeno je davanje korisničkog imena i lozinke trećim licima.

Korisnicima koji ne budu ispunjavali uslove iz pretplatničkog odnosa članstvo će biti suspendirano!
KONTAKT
Indikator.ba - Redakcija

Adresa:
Ulica Marka Marulića 2/3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

redakcija@indikator.ba
ČLANOVI KLUBA
Poštovani korisnici,

Servis portala Indikator.ba Javni pozivi, licitacije, grantovi... nudi pristup bazi javnih oglasa i natječaja u Bosni i Hercegovini iz nekoliko specifičnih oblasti koje nisu zastupljene (ili ne dovoljno) u sličnim servisima koje nude druge poslovne stranice.

U ovom servisu možete pronaći javne pozive koji se tiču podrški kompanijama u zapošljavanju, različitim vidovima podrške koje nudi vladin sektor ili nevladine institucije, agencije ili organizacije, izvozne i druge subvencije, takođe i licitacije koje se odnose na industrijske zone, zakup i prodaju parcela, poslovnih objekata, prodaju imovine firmi u stečaju ili prodaju i najam poslovnih prostora i slično, kao i obavještenja koja se tiču poslovnih aktivnosti kompanija (sazivanje skupština, smanjenje kapitala, isplate dividende i druge korporativne aktivnosti).

Takođe na jednom mjestu moguće je steći uvid u ponudu različith fondova i drugih vidova podrške koju nude kompanijama ili organizacijama i udruženjima razne domaće il istrane vladine i nevladine institucije, organizacije ili agencije, kao i natječaje za donacije.
Takođe, u servisu su zastupljeni i oglasi za radna mjesta, koja objavljuju domaće kompanije.

Plaćeni korisnici ovog servisa imat će pristup svim bazama, a osim toga dobijat će radnim danima na mail newsletter sa osnovnim biznis vijestima i ponudom najnovijih javnih poziva i natječaja tog dana.
Korisnici, koji žele, mogu se pretplatiti samo na sekciju Radna mjesta u kojoj su nalazi ponuda radnih mjesta domaćih kompanija i u tom slučaju pretplata je jeftinija.

Nakon registracije, Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu virmanom na naš transakcijski račun br. 3060562694308608 kod Hypo Alpe Adria Bank.


Cijene za pretplatnički servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Godišnje članstvo 119 KM

Polugodišnje članstvo 69 KM

Tromjesečno članstvo 39 KM


Pretplata za sekciju Radna mjesta

Godišnje članstvo 39 KM

Polugodišnje članstvo 29 KM

Tromjesečno članstvo 19 KMPRETRAGA
Loading