KOMENTARI I ANALIZE        EKONOMIJA        KOMPANIJE I TRŽIŠTA        POLITIKA I DRUŠTVO        MENADŽMENT        TRŽIŠTE KAPITALA        ŽIVOT I UMJETNOST
Velike građevinske firme iz regiona žele da grade Beograd na vodiVelike građevinske firme iz regiona žele da grade Beograd na vodi
Ponovo: Od Nove godine u BiH skuplje cigaretePonovo: Od Nove godine u BiH skuplje cigarete
Podnesene tužbe u slučaju Tuš, prijavljena potraživanja od 6,6 mil. KMPodnesene tužbe u slučaju Tuš, prijavljena potraživanja od 6,6 mil. KM
BayernLB blokira prodaju mreže Hypo banke u regiji?BayernLB blokira prodaju mreže Hypo banke u regiji?
28.11.2014 15:35 | Indikator.ba/Tanjug
Najpoznatiji svjetski sistem elektronskog poslovanja Alibaba uskoro će se i praktično pozicionirati u Srbiji, najavljeno je danas u Privrednoj komori ...
28.11.2014 15:14 | Indikator.ba/Danas.hr
Ivica Todorić, vlasnik koncerna Agrokora koji zapošljava oko 65 hiljada ljudi, najavio je otpuštanja, ali nije precizirao koliko, kada i iz kojih ...
28.11.2014 15:03 | Indikator.ba
Sedmi Sarajevo World Cafe, u organizaciji Inicijativne Grupe Alpbach u Sarajevu (IGAS), održan je sinoć na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, a ...
28.11.2014 14:40 | Indikator.ba
Na današnjem trgovanju na Sarajevskoj berzi-burzi ostvaren je ukupan promet od 287.951,52 KM. U sklopu 47 transakcije ukupno je prometovano 25.544 ...
28.11.2014 14:28 | Indikator.ba
Šef najveće ruske naftne kompanije Rosneft očekuje u narednih nekoliko mjeseci dalji pad cijena nafte na 60 dolara za barel. "Očekujemo da cijena ...
28.11.2014 13:53 | Indikator.ba
Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi ostvaren je promet od 436.021,09 KM, kroz 107 transakcija. Vrijednost BIRS indeksa se povećala za ...
28.11.2014 13:28 | Indikator.ba
Inflacija u eurozoni usporila je na 0,3 posto u novembru sa 0,4 posto u prethodnom mjesecu, dok je stopa nezaposlenosti ostala stabilna, pokazali su ...
28.11.2014 12:42 | Indikator.ba
Austrijski osiguravatelj Uniqa snizio je procjene dobiti prije oporezivanja u 2015. godini za oko 20 posto, navodeći među glavnim razlozima ekonomsko ...
28.11.2014 10:10 | Indikator.ba
Na ponovljeni međunarodni tender za izbor stručnog konsultanta koji će voditi pregovore za dodjelu ugovora o koncesiji za istraživanje i ...
28.11.2014 09:23 | Indikator.ba
Na dan 31.10.2014. u Bosni i Hercegovini je bilo 547.590 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini. U odnosu na ...
28.11.2014 07:40 | Indikator.ba
Međunarodna organizacija komisija za vrijednosne papire objavila je konsultacijski izvještaj o IOSCO Task Force Cross-Border uredbi, koja ...
28.11.2014 07:35 | Indikator.ba/Hina
Ministri za naftu članica Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC) zadržali su u četvrtak na sastanku u Beču dosadašnji nivo proizvodnje od 30 ...
O NAMA | UPOZORENJE | MARKETING | KONTAKT
Copyright © 2014 Indikator d.o.o. Sva prava pridržana
Razvoj: PSS
PRIJAVA
Email
Lozinka
* Aktivacija je završena.

Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu (više detalja).
REGISTRACIJA
Ime
Email
Lozinka (slova i brojevi (od 3 do 30 karaktera)
Potvrda lozinke
Prodaja nekretnina Autotrans Vareš neposrednom pogodbom
SANKOMERC doo Ilidža u stečaju
Sarajevolijek doo Sarajevo u stečaju
BAZA – J Bosanska Krupa DOO u stečaju
JKP Ljubuški D.O.O. Ljubuški u stečaju
Nabavka konsultantskih usluga za implementaciju projekta „Javno privatno partnerstvo"
HORIZON 2020- Okvirni program Evropske unije za istraživanje i inovacije 2014-2020
Skupština dioničara T.P. Nova trgovina dd Žepče
Vatrogasac, pomoćnik rukovaoca elektro komande, bravar, elektromehaničar, knjigovođa
Poziv za program stručnog usavršavanja
Redona Skupština RMU Kamengrad dd Sanski Most
Elektromonter obračunskih mjerenja
Oglas za člana Upravnog vijeća JU Centar za socijalni rad Prozor-Rama
Financial Officer, ponovni konkurs
Nabavka licence za Kaspersky
Nabavka štampača HP LaserJet Pro M201n
Servis, kalibracija i validacija Mini-Rotacionog Viskozimetra
Nabavka senzora nivoa
Isporuka pomoćnog i potrošnog materijala
Prodaja teretno motorno vozilo, VOLVO FLC, dizel
Poništenje konkursa za direktora u JP Parkinzi doo Gradačac
Ispravka oglasa, KOKAPRODUKT doo u stečaju Gračanica
Viši samostalni referent za vođenje evidencija
Pružanje usluge lokalne tehničke podrške, HP IPS Tippingpoint i HP Central log managament
Konkurs za drektora UNION banka dd
Inžinjer zaštite na radu, ljekar specijalista interne medicine
Vanredna Skupštine društva Sarajevotekstil dd
IV vanredna sjednica Skupštine Hypo Alpe-Adria Bank dd
Nabava rekonstrukcije trafostanice TS 110/x kV Mostar 1
REKONSTRUKCIJA DV 110 kV Mostar 4 - Široki Brijeg
Rekonstrukcija TS Mostar 2
Nabavka opreme i materijala, usluge projektovanja i rekonstrukcije DV 110 kV
Rekonstrukcije trafostanice TS 110/x kV Bileća
Izgradnja trafostanice TS 110/dž kV Čitluk 2 sa priključnim dalekovodom
Nabavka i ugradnja ormara zaštite i upravljanja i ostale nedostajuće opreme
Rekonstrukcija trafostanice TS 110/x kV Mostar 6
Sanacija DV 110 kV TS Sarajevo 1-TS Visoko
Sanacija DV 110 kV TE Kakanj-TS Cementara Kakanj
Izgradnja TS 110/20 kV Šipovo sa ugradnjom opreme
Rekonstrukcija i proširenje TS 110/35 kV Zvornik
Rekonstrukcija i proširenje transformatorske stanice TS 110/dž kV Tešanj
Nabavka i zamjena opreme u TS 400/220/110 kV Tuzla 4
Izgradnja transformatorskog polja u TS 110/x kV Cazin 1
Izgradnja TS 110/35/10 (20) kV Bužim
Izgradnja transformatorskog polja
Nabava vozila za potrebe operativnih područja i direkcija
-Nabavka i ugradnja energetskog transformatora
Izgradnja/rekonstrukcija kanalizacione mreže u prigradskim naseljima općine Konjic
Isporuka čeličnih lamela-gredica za mlinsko postrojenje
Nabavka radara
O NAMA
"Indikator" d.o.o.
Društvo za medijsku i izdavačku djelatnost Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića 23a

"Indikator" d.o.o. je preduzeće u privatnom vlasništvu registrovano 28. aprila 2011. godine i izdavač je Internet portala Indikator.baMisija i vizija

Indikator.ba je poslovni portal čija je misija postati izvor informacija o poslovnim zbivanjima kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu i svijetu.

Indikator.ba je neovisno poslovno glasilo koje će Vam pružati aktuelne, pravovremene, pouzdane i temeljite informacije i biti vaš pokazatelj ka uspješnom putu poslovanja.

Sadržaj portala se bazira na autentičnim tekstovima autora za čiji profesionalni standard je zaslužno dugogodišnje iskustvo u novinarstvu.

Naša želja je postati svojevrsna podrška i vodilja poslovnoj javnosti, vladinom i nevladinom sektoru, akademskoj zajednici u kvalitetnom i pravovremenom informisanju, a što je od presudne važnosti za vođenje politika, planiranje i donošenje odluka u svakodnevnom poslovanju.

Nastojat ćemo da utičemo na ekonomska kretanja i da budemo aktivni kreatori prilika u privrednom okruženju.

Naša vizija je da poslovnim ljudima budemo pouzdan partner u izvještavanju, portal na kojeg se mogu uvijek osloniti u svom djelovanju i bez koga neće početi nijedan novi dan.

Neka krivulja Vašeg biznisa raste onako kako raste Vaš Indikator.ba.
UPOZORENJE
Sadržaji portala Indikator.ba objavljuju se u najboljoj namjeri, a na osnovu vjerovanja da su relevantni i tačni,
sa potpisom izvora ili autora.

Ograđujemo se od odgovornosti za gubitak ili štetu koji mogu nastupiti kao posljedica korištenja ili oslanjanja na bilo koju od informacija objavljenih na sajtu ili prenesnih putem maila.

Vlasnici i uposlenici portala Indikator.ba se ograđuju od bilo kakve odgovornosti za proizvode ili usluge koje se nude u reklamnim tekstovima i na banerima objavljenim na stranicama portala.

Komentari na stranicma portala Indiaktor.ba predstavljaju lične stavove autora, a ne nužno stavove portala.

Berzanski i drugi komentari koji se tiču tržišta kapitala ne mogu se smatrati preporukom za kupovinu ili prodaju bilo koje akcije/dionice, udjela fondova ili drugih finansijskih instrumenata.

Strogo je zabranjeno kopiranje i preuzimanje sadržaja portala bez dozvole izdavača.

Ova pravila podložna su izmjenama i dopunama, a važećom verzijom se smatra ona trenutno izložena na stranicama portala Indikator.ba.Uslovi korištenja servisa "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..." namijenjen je kompanijama za internu upotrebu radi praćenja javnih nabavki, natječaja i obavještenja u svrhu obavljanja poslovnih aktivnosti.

Zaštićeni sadržaj se smije koristiti samo za ličnu upotrebu.

Portal Indikator.ba ne garantuje za tačnost i istinitost podataka navedenih u javnim pozivima i natječajima, niti je odgovoran za eventualne štete koje korisnici servisa mogu imati u postupcima javnih nabavki, konkurisanju za natječaje i slično.

Zabranjeno je davanje korisničkog imena i lozinke trećim licima.

Korisnicima koji ne budu ispunjavali uslove iz pretplatničkog odnosa članstvo će biti suspendirano!
KONTAKT
Indikator.ba - Redakcija

Adresa:
Ulica Marka Marulića 2/3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

redakcija@indikator.ba
ČLANOVI KLUBA
Poštovani korisnici,

Servis portala Indikator.ba Javni pozivi, licitacije, grantovi... nudi pristup bazi javnih oglasa i natječaja u Bosni i Hercegovini iz nekoliko specifičnih oblasti koje nisu zastupljene (ili ne dovoljno) u sličnim servisima koje nude druge poslovne stranice.

U ovom servisu možete pronaći javne pozive koji se tiču podrški kompanijama u zapošljavanju, različitim vidovima podrške koje nudi vladin sektor ili nevladine institucije, agencije ili organizacije, izvozne i druge subvencije, takođe i licitacije koje se odnose na industrijske zone, zakup i prodaju parcela, poslovnih objekata, prodaju imovine firmi u stečaju ili prodaju i najam poslovnih prostora i slično, kao i obavještenja koja se tiču poslovnih aktivnosti kompanija (sazivanje skupština, smanjenje kapitala, isplate dividende i druge korporativne aktivnosti).

Takođe na jednom mjestu moguće je steći uvid u ponudu različith fondova i drugih vidova podrške koju nude kompanijama ili organizacijama i udruženjima razne domaće il istrane vladine i nevladine institucije, organizacije ili agencije, kao i natječaje za donacije.
Takođe, u servisu su zastupljeni i oglasi za radna mjesta, koja objavljuju domaće kompanije.

Plaćeni korisnici ovog servisa imat će pristup svim bazama, a osim toga dobijat će radnim danima na mail newsletter sa osnovnim biznis vijestima i ponudom najnovijih javnih poziva i natječaja tog dana.
Korisnici, koji žele, mogu se pretplatiti samo na sekciju Radna mjesta u kojoj su nalazi ponuda radnih mjesta domaćih kompanija i u tom slučaju pretplata je jeftinija.

Nakon registracije, Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu virmanom na naš transakcijski račun br. 3060562694308608 kod Hypo Alpe Adria Bank.


Cijene za pretplatnički servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Godišnje članstvo 119 KM

Polugodišnje članstvo 69 KM

Tromjesečno članstvo 39 KM


Pretplata za sekciju Radna mjesta

Godišnje članstvo 39 KM

Polugodišnje članstvo 29 KM

Tromjesečno članstvo 19 KMPRETRAGA
Loading