KOMENTARI I ANALIZE        EKONOMIJA        KOMPANIJE I TRŽIŠTA        POLITIKA I DRUŠTVO        MENADŽMENT        TRŽIŠTE KAPITALA        ŽIVOT I UMJETNOST
Kompanija dm povećala promet u BiH za 9 postoKompanija dm povećala promet u BiH za 9 posto
Telemach preuzima BHB Cable TV i HKB netTelemach preuzima BHB Cable TV i HKB net
Njemačka i Italija vodeća bh. izvozna tržištaNjemačka i Italija vodeća bh. izvozna tržišta
EU: Usvojen izračun doprinosa banaka za fondove spašavanjaEU: Usvojen izračun doprinosa banaka za fondove spašavanja
23.10.2014 14:19 | Indikator.ba
"Kao što smo ranije obavijestili javnost, a što je potvrđeno prilikom sastanka Energoinvesta i BH-Gasa sa Gazprom Exportom 7. oktobra ove godine, ...
23.10.2014 14:17 | Indikator.ba
Federalna vlada je na današnjoj sjednici za direktora Ureda Vlade FBiH za evropske integracije postavila Vjekoslava Čambera, aktuelnog ministra rada ...
23.10.2014 14:10 | Indikator.ba
Vlada FBiH suglasila se sa zahtjevom Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje za prodaju nekoliko nekretnina u njegovu vlasništvu. ...
23.10.2014 14:08 | Indikator.ba
Federalna vlada donijela je na današnjoj sjednici Odluku o dopuni Odluke o utvrđivanju povoljnijih uslova za zaključenje ugovora o izmirenju ...
23.10.2014 14:03 | Indikator.ba
U svjetlu raznih komentara u bh. medijima o trenutnim razgovorima između Bosne i Hercegovine i Evropske unije (EU) o prilagodbi Sporazuma o ...
23.10.2014 13:58 | Indikator.ba
Na današnjem trgovanju na Sarajevskoj berzi ostvaren je ukupan promet od 162.193,00 KM. U sklopu 25 transakcija ukupno je prometovano 16.802 ...
23.10.2014 13:48 | Indikator.ba
Kompanija BH Telecom otvorila je danas prodajni objekt koji se nalazi u Sarajevo City Centru. Telecom centar na adresi Hiseta bb deveti je ...
23.10.2014 13:46 | Indikator.ba
Gradonačelnik Sarajeva prof. dr. Ivo Komšić, danas je u prostorijama Gradske Uprave Grada Sarajeva, potpisao Memorandum o sporazumijevanju za davanje ...
23.10.2014 13:33 | Indikator.ba
Predstavnici Hypo banke su danas u sklopu akcije „Zdravlje je najvažnije“ posjetili kantonalne bolnice „Dr. Irfan Ljubijankić“ u Bihaću te „Dr. ...
23.10.2014 13:27 | Indikator.ba
Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi ostvaren je promet od 578.788,28 KM, kroz 140 transakcija. Vrijednost BIRS indeksa se nije promjenila i ...
23.10.2014 13:19 | Indikator.ba
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u četvrtak je donijelo odluku o izdvajanju sredstava za izradu studijske dokumentacije za gradnju dionice ...
23.10.2014 13:13 | Indikator.ba
Muzej grada Zenica od danas je bogatiji za dva računara. Jasmin Malićbegović, direktor regije Zenica u ime Sberbank BH uručio je računare Adnadinu ...
O NAMA | UPOZORENJE | MARKETING | KONTAKT
Copyright © 2014 Indikator d.o.o. Sva prava pridržana
Razvoj: PSS
PRIJAVA
Email
Lozinka
* Aktivacija je završena.

Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu (više detalja).
REGISTRACIJA
Ime
Email
Lozinka (slova i brojevi (od 3 do 30 karaktera)
Potvrda lozinke
Prva prodaja nekretnina, Livnotrans doo Livno u stečaju
Prodaja tržnog centra Konjic
Poziv Studija o utjecaju na okoliš Južne obilaznice Čapljine, Ceste FBiH doo
Poziv za učešće javnosti, okolinska dozvola HIFA Tešanj
Prodaja kablovi, terminalne oprema, vozila...
Prodaja službenih vozila, MVTEO
Prodaja teretnih vizila licitacijom - Sarajevo šume
Skupština dioničara Agrokomerc dd Velika Kladuša
RVP FBiH - Poziv emitentima i vlasnicima dionica-obveznica
LEDA d.d. Široki Brijeg
Prodaja prava vlasništva na objektu, Distrikt Brčko
Prodaja putnički automobil marke MERCEDES-BENZ, tip HO C 200 CDI
Prodaja razna roba, RC Tuzla
Prijem pet pripravnika SSS, općina Lukavac
Prijem pet pripravnika, općina Lukavac
Logoped, OŠ Kiseljak I Bilalovac
Sekretar škole, JU OŠ Pajić Polje
Konkurs za direktora JU Bolnica Travnik
Konkurs za članove Uprave Hidrogradnja dd Sarajevo
Oglas za tri člana Nadzornog odbora, Aluminij dd Mostar
Viši referent za administrativno-tehničke poslove, Ministarstvo privrede SBK
Prodaja teretna vozila, Boje doo u stečaju Ilijaš
Ispravka dijela oglasa, sekretar škole, JU Srednja trgovačka škola Sarajevo
Izgradnja trafostanice TS 110/x kV Mostar 9 (Buna)
Nabavka i ugradnja integrisanog sistema zaštite i upravljanja u TS 110/x kV"Tuzla 3
Nabavka i implementacija ERP sistema
Izgradnja transformatorske stanice 110 /35/10 (20) kV Žepče sa ugradnjom opreme
Sanacija dalekovoda DV 110 kV TE Tuzla - Lukavac 1
Audio video oprema
Nabavka potvrda o vlasništvu vozila i potvrda o registraciji vozila
Nabavka unutrašnjih i vanjskih stikera
Nabavka rezervnih dijelova za bager
Nabava, montaža, ispitivanje i puštanje u pogon čistiličnog stroja za rešetku
Ugovor o kupoprodaji rezervnih dijelova i uređaja za održavanje pneumatske i kočne instalacije
Usluga za implementaciju projekta obuke zaposlenih državne uprave
Izbor konsultanta, koncesija za istraživanje i eksploataciju nafte i plina
Javni poziv za raspodjelu tarifnih kvota, MVTEO
Poništenje konkursa za sekretara Sportskog saveza općine Bos. Krupa
Natječaj 2014. Doboj - oprema za domaćinstvo i ogrjev, Caritas
Medicinska sestra/tehničar-instumentar, Svjetlost Poliklinika
Nastavnik/ca defektolog 2 izvršioca, Los Rosales Mostar
Viši referent za poslove pripreme sjednica, Gradsko vjeće Sarajeva
Tehničar SSS u Službi za planiranje i podršku, BH Telecom
Stručni savjetnik za srednje školstvo, HBŽ
Prodaja nepokretnosti Barit doo Kreševo
Nabavka laboratorijskog materijala za potrebe Službe za mikrobiologiju i patoanatomiju
Obrasci za PTT manipulaciju
Održavanje licenci(KasperskySecurity for Fille Server za njindonjs server)-12 licenci
Rekonstrukcija objekta pošte Gacko
Nabavka kancelarijskog namještaja
O NAMA
"Indikator" d.o.o.
Društvo za medijsku i izdavačku djelatnost Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića 23a

"Indikator" d.o.o. je preduzeće u privatnom vlasništvu registrovano 28. aprila 2011. godine i izdavač je Internet portala Indikator.baMisija i vizija

Indikator.ba je poslovni portal čija je misija postati izvor informacija o poslovnim zbivanjima kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu i svijetu.

Indikator.ba je neovisno poslovno glasilo koje će Vam pružati aktuelne, pravovremene, pouzdane i temeljite informacije i biti vaš pokazatelj ka uspješnom putu poslovanja.

Sadržaj portala se bazira na autentičnim tekstovima autora za čiji profesionalni standard je zaslužno dugogodišnje iskustvo u novinarstvu.

Naša želja je postati svojevrsna podrška i vodilja poslovnoj javnosti, vladinom i nevladinom sektoru, akademskoj zajednici u kvalitetnom i pravovremenom informisanju, a što je od presudne važnosti za vođenje politika, planiranje i donošenje odluka u svakodnevnom poslovanju.

Nastojat ćemo da utičemo na ekonomska kretanja i da budemo aktivni kreatori prilika u privrednom okruženju.

Naša vizija je da poslovnim ljudima budemo pouzdan partner u izvještavanju, portal na kojeg se mogu uvijek osloniti u svom djelovanju i bez koga neće početi nijedan novi dan.

Neka krivulja Vašeg biznisa raste onako kako raste Vaš Indikator.ba.
UPOZORENJE
Sadržaji portala Indikator.ba objavljuju se u najboljoj namjeri, a na osnovu vjerovanja da su relevantni i tačni,
sa potpisom izvora ili autora.

Ograđujemo se od odgovornosti za gubitak ili štetu koji mogu nastupiti kao posljedica korištenja ili oslanjanja na bilo koju od informacija objavljenih na sajtu ili prenesnih putem maila.

Vlasnici i uposlenici portala Indikator.ba se ograđuju od bilo kakve odgovornosti za proizvode ili usluge koje se nude u reklamnim tekstovima i na banerima objavljenim na stranicama portala.

Komentari na stranicma portala Indiaktor.ba predstavljaju lične stavove autora, a ne nužno stavove portala.

Berzanski i drugi komentari koji se tiču tržišta kapitala ne mogu se smatrati preporukom za kupovinu ili prodaju bilo koje akcije/dionice, udjela fondova ili drugih finansijskih instrumenata.

Strogo je zabranjeno kopiranje i preuzimanje sadržaja portala bez dozvole izdavača.

Ova pravila podložna su izmjenama i dopunama, a važećom verzijom se smatra ona trenutno izložena na stranicama portala Indikator.ba.Uslovi korištenja servisa "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..." namijenjen je kompanijama za internu upotrebu radi praćenja javnih nabavki, natječaja i obavještenja u svrhu obavljanja poslovnih aktivnosti.

Zaštićeni sadržaj se smije koristiti samo za ličnu upotrebu.

Portal Indikator.ba ne garantuje za tačnost i istinitost podataka navedenih u javnim pozivima i natječajima, niti je odgovoran za eventualne štete koje korisnici servisa mogu imati u postupcima javnih nabavki, konkurisanju za natječaje i slično.

Zabranjeno je davanje korisničkog imena i lozinke trećim licima.

Korisnicima koji ne budu ispunjavali uslove iz pretplatničkog odnosa članstvo će biti suspendirano!
KONTAKT
Indikator.ba - Redakcija

Adresa:
Ulica Marka Marulića 2/3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

redakcija@indikator.ba
ČLANOVI KLUBA
Poštovani korisnici,

Servis portala Indikator.ba Javni pozivi, licitacije, grantovi... nudi pristup bazi javnih oglasa i natječaja u Bosni i Hercegovini iz nekoliko specifičnih oblasti koje nisu zastupljene (ili ne dovoljno) u sličnim servisima koje nude druge poslovne stranice.

U ovom servisu možete pronaći javne pozive koji se tiču podrški kompanijama u zapošljavanju, različitim vidovima podrške koje nudi vladin sektor ili nevladine institucije, agencije ili organizacije, izvozne i druge subvencije, takođe i licitacije koje se odnose na industrijske zone, zakup i prodaju parcela, poslovnih objekata, prodaju imovine firmi u stečaju ili prodaju i najam poslovnih prostora i slično, kao i obavještenja koja se tiču poslovnih aktivnosti kompanija (sazivanje skupština, smanjenje kapitala, isplate dividende i druge korporativne aktivnosti).

Takođe na jednom mjestu moguće je steći uvid u ponudu različith fondova i drugih vidova podrške koju nude kompanijama ili organizacijama i udruženjima razne domaće il istrane vladine i nevladine institucije, organizacije ili agencije, kao i natječaje za donacije.
Takođe, u servisu su zastupljeni i oglasi za radna mjesta, koja objavljuju domaće kompanije.

Plaćeni korisnici ovog servisa imat će pristup svim bazama, a osim toga dobijat će radnim danima na mail newsletter sa osnovnim biznis vijestima i ponudom najnovijih javnih poziva i natječaja tog dana.
Korisnici, koji žele, mogu se pretplatiti samo na sekciju Radna mjesta u kojoj su nalazi ponuda radnih mjesta domaćih kompanija i u tom slučaju pretplata je jeftinija.

Nakon registracije, Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu virmanom na naš transakcijski račun br. 3060562694308608 kod Hypo Alpe Adria Bank.


Cijene za pretplatnički servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Godišnje članstvo 119 KM

Polugodišnje članstvo 69 KM

Tromjesečno članstvo 39 KM


Pretplata za sekciju Radna mjesta

Godišnje članstvo 39 KM

Polugodišnje članstvo 29 KM

Tromjesečno članstvo 19 KMPRETRAGA
Loading