KOMENTARI I ANALIZE        EKONOMIJA        KOMPANIJE I TRŽIŠTA        POLITIKA I DRUŠTVO        MENADŽMENT        TRŽIŠTE KAPITALA        ŽIVOT I UMJETNOST
Porsche BH isporučuje 80 Seat Leona za RVIPorsche BH isporučuje 80 Seat Leona za RVI
Hrvić otvorio ZEPS: Kupujmo domaće - Gradimo BiH mora postati državna pričaHrvić otvorio ZEPS: Kupujmo domaće - Gradimo BiH mora postati državna priča
Sjednica Vlade RS zbog miliona iz Centralne banke BiHSjednica Vlade RS zbog miliona iz Centralne banke BiH
TIPP ugledao svjetlo dana, nastala najveća zona slobodne trgovineTIPP ugledao svjetlo dana, nastala najveća zona slobodne trgovine
6.10.2015 16:04 | Indikator.ba/Večernji list
Evropska komisija će ministrima finansija EU predstaviti svoju analizu hrvatskog zakona o konverziji kredita u švicarskim francima, a upućeni izvori ...
6.10.2015 15:12 | Indikator.ba/B92
Servis za taksi usluge Uber od danas je nedostupan u Sofiji, pošto ga je Vrhovni administrativni sud kaznio sa 50.000 eura zbog kršenja pravila o ...
6.10.2015 13:52 | Indikator.ba
Na današnjem trgovanju na Sarajevskoj berzi-burzi ostvaren je ukupan promet od 180.822,58 KM. U sklopu 20 transakcija ukupno je prometovano 17.943 ...
6.10.2015 13:08 | Indikator.ba/NAP
Predstavnici Bosansko-mađarskog društva, organizacije koja ima strateški interes za ulaganja u Bosni i Hercegovini, obišli su stadion „Asim ...
6.10.2015 12:46 | Indikator.ba
Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi ostvaren je promet od 769.137,92 KM, kroz 97 transakcija. Vrijednost BIRS indeksa se povećala za ...
6.10.2015 11:48 | Indikator.ba
U četvrtak 12 sati u tekstilnoj industriji Fortitudo d.o.o. u Travniku bit će upriličeno svečano otvorenje novog pogona za proizvodnju muških sakoa ...
6.10.2015 11:04 | Indikator.ba
Kantonalno javno komunalno preduzeće GRAS d.o.o. Sarajevo je u 2013. ostvarilo prihode od 41.131.357 KM, što je za 3,9 posto manje od ostvarenih ...
6.10.2015 10:55 | Indikator.ba/Večernji list
U utorak se održava ročište u predstečajnoj nagodbi za TLM, a kako doznaje Večernji list, plan restrukturiranja povjerioci će ili odbiti ili se neće ...
6.10.2015 07:31 | Indikator.ba
Prva plenarna sjednica XIV redovne Skupštine Bosanskohercegovačkog komiteta Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme - CIGRE zakazana za ...
6.10.2015 07:15 | Indikator.ba
Evropska unija (EU) nije bila transparentna u svojim odnosima s duhanskom industrijom, kršeći pravila UN-a, izjavio je u ponedjeljak visoki zvaničnik ...
6.10.2015 06:35 | Indikator.ba
Preduzeće za proizvodnju komponenti ležaja RFK Valjčići d.d. Konjic promijenilo je oblik organizovanja, ali i naziv. Društvo sada posluje kao ...
6.10.2015 05:37 | Indikator.ba
Komisija za vrijednosne papire FBiH izdala je krajem septembra rješenje o uspješno provedenoj emisiji petogodišnjih kuponskih obveznica preduzeća ...
O NAMA | UPOZORENJE | MARKETING | KONTAKT
Copyright © 2014 Indikator d.o.o. Sva prava pridržana
Razvoj: PSS
PRIJAVA
Email
Lozinka
* Aktivacija je završena.

Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu (više detalja).
REGISTRACIJA
Ime
Email
Lozinka (slova i brojevi (od 3 do 30 karaktera)
Potvrda lozinke
Prodaja - zgrada sa dvorištem
Direktor u Uredu za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH
Direktor u Uredu za zakonodavstvo Vijeća ministara BIH
Centralna banka BiH - šest radnih mjesta, Sarajevo, Mostar, Brčko
ISPORUKA DIJELOVA ZA WORTHINGTON PUMPU 05-P1
ISPORUKA ELEKTROLITIČKOG VODONIKA
ISPORUKA STAJSKOG (KONJSKOG) ĐUBRIVA
Nabavka kancelarijskog materijala
Spremačica, domar
Oglas o prodaji nekretnine putem javnog nadmetanja-licitacije, Livno
Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku ličnih zaštitnih sredstava
Dizajn, razvoj i održavanje usluga društvenih medija
Sanacioni radovi na objektu Gusto E Sapore I faza i renoviranja Kulturnog centra Srebrenica
Product Manager, 1 izvršilac, neodređeno
Saradnik za prodaju osiguranja Filijala Sarajevo
Rezervni dijelovi sa ugradnjom za redovan servis i održavanje vozila
Dva stručna savjetnika - IDDEEA
Servisiranje i održavanje kompjutera i kompjuterske opreme
PONIŠTENJE - NABAVKA I UGRADNJA SISTEMA VATRODOJAVE I APARATA ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA
Prijem državnih službenika u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
Nabavka rezervnih dijelova za hidrauliku,hidraulične pumpe ,cilindre,ventile
Ispravka - Potrošni materijal i lijek za peritoneumsku dijalizu
Radovi na fasadi Paviljona I
PONIŠTENJE - REDOVNO SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE LIFTA
Nabavka nove i rekonstrukcija postojeće opreme za pripremu i doziranje rastvora feri-sulfata
Sukcesivna nabavka tonera i ketridža za 2016.godinu
Ispravka - Pismonosna ambalaža za službene potrebe
FIZIČKA ZAŠTITA LJUDI I IMOVINE
Izgradnja kaptaže za vodovod
Ispravka - Vanlinijski prijevoz učenika
Poništenje - Potrošni medicinski materijal
Osiguranje imovine, vozila i kolektivno osiguranje zaposlenih
Nabavka goriva LOT 1-11
Nabavka lož ulja
ISPRAVKA - REAGENSI ZA POTVRDNO TESTIRANJE
RTG filmovi i potrošni materijal
Ispravka - održavanje prohodnosti lokalnih puteva
Nabavka računarske opreme za potrebe Odjeljenja za Obrazovanje
Nabavka testova na transmisivne bolesti
Nabavka usluga na održavanju prohodnosti lokalnih puteva u zimskom periodu
Nabavka sistema za alternativno napajanje - agregata - ponovljeni postupak
Treća javna licitacija Eporik d.o.o. u stečaju
Ispravka - Materijal za održavanje čistoće
Javni poziv za Mrežu projekata iz oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije
Nabavka plastenika
Revizija finansijskih izvještaja
REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA PREDUZEĆA KJKP GRADSKI SAOBRAĆAJ
Uljni distributivni transformator
Sukcesivna nabavka kancelarijskog materijala za 2016.godinu
Izvođenje radova na probijanju puta za celo Pavlovac
O NAMA
"Indikator" d.o.o.
Društvo za medijsku i izdavačku djelatnost Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića 23a

"Indikator" d.o.o. je preduzeće u privatnom vlasništvu registrovano 28. aprila 2011. godine i izdavač je Internet portala Indikator.baMisija i vizija

Indikator.ba je poslovni portal čija je misija postati izvor informacija o poslovnim zbivanjima kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu i svijetu.

Indikator.ba je neovisno poslovno glasilo koje će Vam pružati aktuelne, pravovremene, pouzdane i temeljite informacije i biti vaš pokazatelj ka uspješnom putu poslovanja.

Sadržaj portala se bazira na autentičnim tekstovima autora za čiji profesionalni standard je zaslužno dugogodišnje iskustvo u novinarstvu.

Naša želja je postati svojevrsna podrška i vodilja poslovnoj javnosti, vladinom i nevladinom sektoru, akademskoj zajednici u kvalitetnom i pravovremenom informisanju, a što je od presudne važnosti za vođenje politika, planiranje i donošenje odluka u svakodnevnom poslovanju.

Nastojat ćemo da utičemo na ekonomska kretanja i da budemo aktivni kreatori prilika u privrednom okruženju.

Naša vizija je da poslovnim ljudima budemo pouzdan partner u izvještavanju, portal na kojeg se mogu uvijek osloniti u svom djelovanju i bez koga neće početi nijedan novi dan.

Neka krivulja Vašeg biznisa raste onako kako raste Vaš Indikator.ba.
UPOZORENJE
Sadržaji portala Indikator.ba objavljuju se u najboljoj namjeri, a na osnovu vjerovanja da su relevantni i tačni,
sa potpisom izvora ili autora.

Ograđujemo se od odgovornosti za gubitak ili štetu koji mogu nastupiti kao posljedica korištenja ili oslanjanja na bilo koju od informacija objavljenih na sajtu ili prenesnih putem maila.

Vlasnici i uposlenici portala Indikator.ba se ograđuju od bilo kakve odgovornosti za proizvode ili usluge koje se nude u reklamnim tekstovima i na banerima objavljenim na stranicama portala.

Komentari na stranicma portala Indiaktor.ba predstavljaju lične stavove autora, a ne nužno stavove portala.

Berzanski i drugi komentari koji se tiču tržišta kapitala ne mogu se smatrati preporukom za kupovinu ili prodaju bilo koje akcije/dionice, udjela fondova ili drugih finansijskih instrumenata.

Strogo je zabranjeno kopiranje i preuzimanje sadržaja portala bez dozvole izdavača.

Ova pravila podložna su izmjenama i dopunama, a važećom verzijom se smatra ona trenutno izložena na stranicama portala Indikator.ba.Uslovi korištenja servisa "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..." namijenjen je kompanijama za internu upotrebu radi praćenja javnih nabavki, natječaja i obavještenja u svrhu obavljanja poslovnih aktivnosti.

Zaštićeni sadržaj se smije koristiti samo za ličnu upotrebu.

Portal Indikator.ba ne garantuje za tačnost i istinitost podataka navedenih u javnim pozivima i natječajima, niti je odgovoran za eventualne štete koje korisnici servisa mogu imati u postupcima javnih nabavki, konkurisanju za natječaje i slično.

Zabranjeno je davanje korisničkog imena i lozinke trećim licima.

Korisnicima koji ne budu ispunjavali uslove iz pretplatničkog odnosa članstvo će biti suspendirano!
KONTAKT
Indikator.ba - Redakcija

Adresa:
Ulica Marka Marulića 2/3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

redakcija@indikator.ba
ČLANOVI KLUBA
Poštovani korisnici,

Servis portala Indikator.ba Javni pozivi, licitacije, grantovi... nudi pristup bazi javnih oglasa i natječaja u Bosni i Hercegovini iz nekoliko specifičnih oblasti koje nisu zastupljene (ili ne dovoljno) u sličnim servisima koje nude druge poslovne stranice.

U ovom servisu možete pronaći javne pozive koji se tiču podrški kompanijama u zapošljavanju, različitim vidovima podrške koje nudi vladin sektor ili nevladine institucije, agencije ili organizacije, izvozne i druge subvencije, takođe i licitacije koje se odnose na industrijske zone, zakup i prodaju parcela, poslovnih objekata, prodaju imovine firmi u stečaju ili prodaju i najam poslovnih prostora i slično, kao i obavještenja koja se tiču poslovnih aktivnosti kompanija (sazivanje skupština, smanjenje kapitala, isplate dividende i druge korporativne aktivnosti).

Takođe na jednom mjestu moguće je steći uvid u ponudu različith fondova i drugih vidova podrške koju nude kompanijama ili organizacijama i udruženjima razne domaće il istrane vladine i nevladine institucije, organizacije ili agencije, kao i natječaje za donacije.
Takođe, u servisu su zastupljeni i oglasi za radna mjesta, koja objavljuju domaće kompanije.

Plaćeni korisnici ovog servisa imat će pristup svim bazama, a osim toga dobijat će radnim danima na mail newsletter sa osnovnim biznis vijestima i ponudom najnovijih javnih poziva i natječaja tog dana.
Korisnici, koji žele, mogu se pretplatiti samo na sekciju Radna mjesta u kojoj su nalazi ponuda radnih mjesta domaćih kompanija i u tom slučaju pretplata je jeftinija.

Nakon registracije, Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu virmanom na naš transakcijski račun br. 3060562694308608 kod Hypo Alpe Adria Bank.


Cijene za pretplatnički servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Godišnje članstvo 119 KM

Polugodišnje članstvo 69 KM

Tromjesečno članstvo 39 KM


Pretplata za sekciju Radna mjesta

Godišnje članstvo 39 KM

Polugodišnje članstvo 29 KM

Tromjesečno članstvo 19 KMPRETRAGA
Loading