KOMENTARI I ANALIZE        EKONOMIJA        KOMPANIJE I TRŽIŠTA        POLITIKA I DRUŠTVO        MENADŽMENT        TRŽIŠTE KAPITALA        ŽIVOT I UMJETNOST
Prilika plus: Nakon obuke 150 osoba pronašlo posaoPrilika plus: Nakon obuke 150 osoba pronašlo posao
Elektroprenos BiH počeo velike investicije, ulaganja od 70 mil. KMElektroprenos BiH počeo velike investicije, ulaganja od 70 mil. KM
Završena četvrta PR Arena: Studenti stekli nova znanjaZavršena četvrta PR Arena: Studenti stekli nova znanja
EK odobrila program restrukturiranja irskih kreditnih zadrugaEK odobrila program restrukturiranja irskih kreditnih zadruga
20.10.2014 05:07 | Indikator.ba
Ovog vikenda je u prostorijama Osnovne škole „Dr. Boris Ćorić“ u Kreševu održan još jedan, 11. po redu Sajam kristala, minerala, fosila, poludragog i ...
20.10.2014 04:55 | Indikator.ba
Uhapšeni su zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga Slobodan Ljubičić i predsjednik Uprave CIOS-a Petar ...
19.10.2014 08:36 | Indikator.ba/Hina
Na svjetskim valutnim tržištima dolar je prošle sedmice oslabio, drugu sedmicu zaredom, jer ulagači očekuju da će američka centralna banka odgoditi ...
19.10.2014 06:43 | Indikator.ba
Menadžment tim Qatar Airwaysa 25. oktobra 2014. će u sarajevskom hotelu Radon plaza organizirati poseban događaj na kojem će tražiti nove kandidate ...
19.10.2014 06:27 | Indikator.ba
Cijena zlata je prošle sedmice porasla za dva posto i popela se na nivo iznad 1.240 dolara za uncu. Zlato ponovo postaje sigurno utočište usljed ...
19.10.2014 05:56 | Indikator.ba/TRT
Međunarodni monetarni fond (MMF) je objavio nove podatke o svjetskoj ekonomiji gdje se navodi da je Kina po kupovnoj moći stanovništva prvi put u ...
19.10.2014 05:53 | Indikator.ba
"Željeznice RS" planiraju da nabave 230 do 250 novih teretnih vagona za šta im je potrebno 20 miliona eura. U informaciji o planiranoj nabavci novih ...
19.10.2014 05:42 | Indikator.ba
U sarajevskom Hotelu Hollywood održava se dvodnevna (subota i nedjelja 18.-19. 10. 2014.), a četvrta po redu, Balkans Student Public Relations ...
19.10.2014 05:17 | Indikator.ba
Suočimo se s tim, lijepo je biti plaćen. Dok je većina ljudi svjesna korelacije između dobrog izgleda i uspjeha u životu, novo istraživanje je ...
18.10.2014 08:43 | Indikator.ba/Nezavisne
BiH bi početkom sljedeće godine trebalo da uvede novi kompjuterizovani provozni sistem NCTS, na nacionalnom nivou, koji će omogućiti uštede, "carinu ...
18.10.2014 08:30 | Indikator.ba/Hina
Hrvatski i slovenski proizvođači postigli su sporazum o zajedničkoj zaštiti istarskog pršuta, a što omogućuje daljnje korake u zaštiti oznake ...
18.10.2014 06:02 | Indikator.ba
Sarajevski Medimpex, koji već godinama slovi kao jedna od najuspješnijih kompanija u BiH u veleprodaji lijekova, potpisao je ugovor s lancem ...
O NAMA | UPOZORENJE | MARKETING | KONTAKT
Copyright © 2014 Indikator d.o.o. Sva prava pridržana
Razvoj: PSS
PRIJAVA
Email
Lozinka
* Aktivacija je završena.

Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu (više detalja).
REGISTRACIJA
Ime
Email
Lozinka (slova i brojevi (od 3 do 30 karaktera)
Potvrda lozinke
Tekuće održavanje (redovno i vanredno) objekata, sredstava i opreme
Isporuka nafte, naftnih derivata, motornog ulja i auto kozmetike
Zamjena šanka u restoranu upravne zgrade HE Rama
Nabava materijala s ugradnjom za elektroenergetske objekte po investicijama
Sanacija obloga dovodnog kanala SP CHE Čapljina
Gumeno-armirana crijeva za lokomotive, putničke i teretne vagone
Materijal za sanaciju štete od poplave na STK-a kablu duž pruge
Nabavka sanitetskog vozila
Sanacija poslovne zgrade u ulici Rudarska 65, Tuzla, ponovljeni postupak
Servisiranje kompjutera, kompjuterske opreme i kopir aparata
Održavanje higijene poslovnih i sanitarnih prostora, transportne i kurirske usluge
Usluge projektovanja za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija" Sarajevo
Servisiranje i popravke motornih vozila u ŠG Klekovača
Nabavka elektromaterijala i opreme za investiciono održavanje
Nabavka opreme KDZ (kontra diverziona zaštita)
Nabava goriva,maziva i ulja za motorna vozila
Usluge preventivnog i interventnog servisa i nabavka rezervnih dijelova
Javna nabavka koverata za potrebe službe Hibridna pošta
Nabavka dodatnih modula u sklopu postojećeg EKF aplikativnog rješenja
Nabavka i sukcesivna isporuka potrošnog materijala za printere
Nabavka pogonskog goriva
Nabavka specifičnog anesteziološkog materijala za potrebe klinika KCUS-a
Nabavka specifičnog potrošnog materijala i instrumetarija za potreb KCUS=a
Održavanje telefonskog sistema u KCUS
Medicinska zaštitna sredstva - rukavice za potrebe svih klinika KCUS-a
Nabavka rješenja za uspostavu baze podataka
EURO DIZEL EN 590 I BENZIN
Nabavka utovarivača zapremina kašike min. 5 m3
Nabavka lož ulja i goriva
Bankarske usluge- vođenje depozitnog računa, transakcijskog računa i unutrašnji promet
Nabavka utovarača
Nabavka radova za potrebe KPZ PT Bihać
Nabavka uređaja zamamografiju i laserske kamere velikog protoka
Usluge dugoročnog kredita na period od 7 godina, Komunalac Kozarska Dubica
Nabavka računarske opreme i opreme za server salu
Prevoz učenika, Žepče
Nabavka vodovodnog materijala
Prijevoz učenika osnovnih škola Vogošća
Nabavka roba na godišnjem nivou, Aquaterm Olovo
Nabava životnih namirnica: mesa, mlijeka kruha, voća i povrća
Nabava dva aparata za ultrazvučnu dijagnostiku
Nabava lijekova - anestetika Zdravstveni centar Brčko
Izrada tehničke dokumentacije za Glavni projekat opreme Državnog zatvora Naklo
Nabavka, ugradnja i puštanje u rad 3 automatske agrometeorološke stanice
Doktor stomatolog, 2 izvršioca Tuzla
Oglas - dodjelu novčanih sredstava porodicama, općina Vareš
Služba za prodaju i podršku, BH Telecom Kiseljak
PROZOR BENZ doo u stečaju
Radnik/ca na održavanju higijene, Maglaj
Viši referent - matičar u mjesnim uredima, Jablanica
O NAMA
"Indikator" d.o.o.
Društvo za medijsku i izdavačku djelatnost Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića 23a

"Indikator" d.o.o. je preduzeće u privatnom vlasništvu registrovano 28. aprila 2011. godine i izdavač je Internet portala Indikator.baMisija i vizija

Indikator.ba je poslovni portal čija je misija postati izvor informacija o poslovnim zbivanjima kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu i svijetu.

Indikator.ba je neovisno poslovno glasilo koje će Vam pružati aktuelne, pravovremene, pouzdane i temeljite informacije i biti vaš pokazatelj ka uspješnom putu poslovanja.

Sadržaj portala se bazira na autentičnim tekstovima autora za čiji profesionalni standard je zaslužno dugogodišnje iskustvo u novinarstvu.

Naša želja je postati svojevrsna podrška i vodilja poslovnoj javnosti, vladinom i nevladinom sektoru, akademskoj zajednici u kvalitetnom i pravovremenom informisanju, a što je od presudne važnosti za vođenje politika, planiranje i donošenje odluka u svakodnevnom poslovanju.

Nastojat ćemo da utičemo na ekonomska kretanja i da budemo aktivni kreatori prilika u privrednom okruženju.

Naša vizija je da poslovnim ljudima budemo pouzdan partner u izvještavanju, portal na kojeg se mogu uvijek osloniti u svom djelovanju i bez koga neće početi nijedan novi dan.

Neka krivulja Vašeg biznisa raste onako kako raste Vaš Indikator.ba.
UPOZORENJE
Sadržaji portala Indikator.ba objavljuju se u najboljoj namjeri, a na osnovu vjerovanja da su relevantni i tačni,
sa potpisom izvora ili autora.

Ograđujemo se od odgovornosti za gubitak ili štetu koji mogu nastupiti kao posljedica korištenja ili oslanjanja na bilo koju od informacija objavljenih na sajtu ili prenesnih putem maila.

Vlasnici i uposlenici portala Indikator.ba se ograđuju od bilo kakve odgovornosti za proizvode ili usluge koje se nude u reklamnim tekstovima i na banerima objavljenim na stranicama portala.

Komentari na stranicma portala Indiaktor.ba predstavljaju lične stavove autora, a ne nužno stavove portala.

Berzanski i drugi komentari koji se tiču tržišta kapitala ne mogu se smatrati preporukom za kupovinu ili prodaju bilo koje akcije/dionice, udjela fondova ili drugih finansijskih instrumenata.

Strogo je zabranjeno kopiranje i preuzimanje sadržaja portala bez dozvole izdavača.

Ova pravila podložna su izmjenama i dopunama, a važećom verzijom se smatra ona trenutno izložena na stranicama portala Indikator.ba.Uslovi korištenja servisa "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..." namijenjen je kompanijama za internu upotrebu radi praćenja javnih nabavki, natječaja i obavještenja u svrhu obavljanja poslovnih aktivnosti.

Zaštićeni sadržaj se smije koristiti samo za ličnu upotrebu.

Portal Indikator.ba ne garantuje za tačnost i istinitost podataka navedenih u javnim pozivima i natječajima, niti je odgovoran za eventualne štete koje korisnici servisa mogu imati u postupcima javnih nabavki, konkurisanju za natječaje i slično.

Zabranjeno je davanje korisničkog imena i lozinke trećim licima.

Korisnicima koji ne budu ispunjavali uslove iz pretplatničkog odnosa članstvo će biti suspendirano!
KONTAKT
Indikator.ba - Redakcija

Adresa:
Ulica Marka Marulića 2/3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

redakcija@indikator.ba
ČLANOVI KLUBA
Poštovani korisnici,

Servis portala Indikator.ba Javni pozivi, licitacije, grantovi... nudi pristup bazi javnih oglasa i natječaja u Bosni i Hercegovini iz nekoliko specifičnih oblasti koje nisu zastupljene (ili ne dovoljno) u sličnim servisima koje nude druge poslovne stranice.

U ovom servisu možete pronaći javne pozive koji se tiču podrški kompanijama u zapošljavanju, različitim vidovima podrške koje nudi vladin sektor ili nevladine institucije, agencije ili organizacije, izvozne i druge subvencije, takođe i licitacije koje se odnose na industrijske zone, zakup i prodaju parcela, poslovnih objekata, prodaju imovine firmi u stečaju ili prodaju i najam poslovnih prostora i slično, kao i obavještenja koja se tiču poslovnih aktivnosti kompanija (sazivanje skupština, smanjenje kapitala, isplate dividende i druge korporativne aktivnosti).

Takođe na jednom mjestu moguće je steći uvid u ponudu različith fondova i drugih vidova podrške koju nude kompanijama ili organizacijama i udruženjima razne domaće il istrane vladine i nevladine institucije, organizacije ili agencije, kao i natječaje za donacije.
Takođe, u servisu su zastupljeni i oglasi za radna mjesta, koja objavljuju domaće kompanije.

Plaćeni korisnici ovog servisa imat će pristup svim bazama, a osim toga dobijat će radnim danima na mail newsletter sa osnovnim biznis vijestima i ponudom najnovijih javnih poziva i natječaja tog dana.
Korisnici, koji žele, mogu se pretplatiti samo na sekciju Radna mjesta u kojoj su nalazi ponuda radnih mjesta domaćih kompanija i u tom slučaju pretplata je jeftinija.

Nakon registracije, Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu virmanom na naš transakcijski račun br. 3060562694308608 kod Hypo Alpe Adria Bank.


Cijene za pretplatnički servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Godišnje članstvo 119 KM

Polugodišnje članstvo 69 KM

Tromjesečno članstvo 39 KM


Pretplata za sekciju Radna mjesta

Godišnje članstvo 39 KM

Polugodišnje članstvo 29 KM

Tromjesečno članstvo 19 KMPRETRAGA
Loading