KOMENTARI I ANALIZE        EKONOMIJA        KOMPANIJE I TRŽIŠTA        POLITIKA I DRUŠTVO        MENADŽMENT        TRŽIŠTE KAPITALA        ŽIVOT I UMJETNOST
Fabrika duhana Sarajevo ponovo otkupljuje vlastite dioniceFabrika duhana Sarajevo ponovo otkupljuje vlastite dionice
Zamršene transakcije: PINK BH preuzet putem novoosnovane kompanijeZamršene transakcije: PINK BH preuzet putem novoosnovane kompanije
Konzum nije više lider u Hrvatskoj? Iz Agrokora demantuju TodorićaKonzum nije više lider u Hrvatskoj? Iz Agrokora demantuju Todorića
Na bh. tržištu se pojavili prva faktoring firma i novo društvo za lizingNa bh. tržištu se pojavili prva faktoring firma i novo društvo za lizing
20.9.2018 16:05 | Indikator.ba
Telekomunikacijska kompanija Vip otvorila je vrata nove administrativne zgrade u Skoplju, koja se nalazi na trgu "Sveta Majka Božija". Zgrada je ...
20.9.2018 14:32 | Indikator.ba
Načelnik Opštine Pale Boško Јugović najavio je da bi za 20 dana u krugu industrijske zone Famos-Koran trebalo da bude otvorena mini-fabrika za ...
20.9.2018 13:50 | Indikator.ba
Na današnjem trgovanju na Sarajevskoj berzi ostvaren je ukupan promet od 159.208,96 KM. Glavnina promrta ostvarena je dionicama društva ...
20.9.2018 12:43 | Indikator.ba
Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi ostvaren je promet od 75.841,89 KM. Akcijama Telekoma Srpske a.d. Banja Luka trgovalo se u iznosu od ...
20.9.2018 10:49 | Indikator.ba
Jack Ma, jedan od osnivača kineskog tehnološkog giganta Alibabe, rekao je danas da bi svijet trebalo da bude spreman za dvadesetogodišnji trgovinski ...
20.9.2018 08:39 | Indikator.ba
Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković i Valter Leban, član Uprave slovenačkog koncerna Kolektor te direktor pogona Kolektora u Laktašima Predrag ...
20.9.2018 08:31 | Indikator.ba
Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske raspisalo je javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za izgradnju, korišćenje i ...
20.9.2018 07:22 | Indikator.ba
Obilježavajući 610. rođendan Maglaj je svoje najveće priznanje Grb grada dodijelio "Ćabrinoj kafani" i to nekoliko sedmica prije nego će obilježiti ...
20.9.2018 07:11 | Indikator.ba
Peugeot je pogledao u prošlost za inspiraciju za svoje najnovije konceptno vozilo, E-Legend, koji će debitovati na sajmu automobila u Parizu 2. ...
20.9.2018 06:39 | Indikator.ba
Evropska komisija se uključila u radni spor irske niskobudžetne aviokompanije Ryanair. Socijalni komesar Marianne Thyssen i povjerenik za promet ...
20.9.2018 06:02 | Indikator.ba
Ciglana u Bosanskom Grahovu, koja godinama nije radila, ponovno je započela proizvodnju. Za sada je proizvodni proces organiziran u jednoj ...
20.9.2018 05:52 | Indikator.ba
Kompanija SpaceX saopćila je kako će japanski milijarder i modni tajkun Yusaku Maezawa biti prvi putnik na Mjesec u raketi Big Falcon koja je u ...
O NAMA | UPOZORENJE | MARKETING | KONTAKT
Copyright © 2014 Indikator d.o.o. Sva prava pridržana
Razvoj: PSS
PRIJAVA
Email
Lozinka
* Aktivacija je završena.

Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu (više detalja).
REGISTRACIJA
Ime
Email
Lozinka (slova i brojevi (od 3 do 30 karaktera)
Potvrda lozinke
Javni konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture
Popuna radnih mjesta namještenika u Ministarstvu unutarnjih poslova SBK/KSB
Imenovanje dekana Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli
JAVNI OGLAS o prodaji putničkog vozila tipa LADA NIVA
Rješenje po žalbi ponuditelja - računarska oprema
Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku motor-reduktora
Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku transportnih valjaka
Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku ličnih zaštitnih sredstava
Javni poziv da dostavljanje ponuda za nabavku bešavnih cijevi
Prijem kadeta u čin "Policajac" - 100 izvršilaca, Granična policija
Pravni savjetnik, pravnik, analitičar ....
Prodaja imovine G.M.T. PREFABRIKACIJA d.o.o. Gračanica u stečaju
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke računarske opreme
Obavijest o prodaji drvnih sortimenata putem licitacije (01.10.2018.)
Odluka o poništenju - Nabavka lične zaštitne i radne odjeće
Nabavka građevinskih radova - Poziv za dostavljanje ponuda
Nabavka šatora - tri lota
Jačanje sistema javnih nabavki u Bosni i Hercegovini
Prodaja kuće, dvorišta i njive u Zavidovićima
Pružanje usluga održavanja čistoće u poslovnicama banke
Prva prodaja nepokretnosti – njive – Mala Kladuša
Prva prodaja nepokretnosti – poslovna zgrada i pašnjak – farma Drmaljevo
Članovi Nadzornog odbora "Rudnici nemetala Kladanj" d.o.o. Kladanj, ponovno
Poništenje nabavke polovnog teretnog vozila sa nadgradnjom termoking
"EVERMAN ŠPED" d.o.o. Sarajevo
"Brokoka" d.o.o. Gračanica - u stečaju
ČLANOVI UO JAVNIH USTANOVA IZ OBLASTI KULTURE UNSKO-SANSKOG KANTONA
ČLANOVI UO JAVNIH USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA USK
DIREKTORA JAVNE USTANOVE ARHIV TUZLANSKOG KANTONA
Odluka o pokretanju - Dio opreme CZ za opremanje Službe za prvu medicinsku pomoć
Odluka o pokretanju - Radovi na izgradnji spomen obilježja i rekonstrukciji postojećih
Administrator (m/ž) – 1 izvršilac, Ambasada Države Kuvajt u Sarajevu
Portir, Studentski centar Sarajevo
Javni poziv za dostavljanje ponuda za kreativni koncept imidž kampanje za promociju maziva
Poziv za dostasvlljanje ponuda za izradu studije transfernih cijena
Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku rezervnih dijelova
Javni poziv za dostavljanje ponuda za uslugu medicinskog pregleda radnica
Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku jednoizmjenjivačkih smola
Isporuka procjenjenih godišnjih količina reagenata za potrebe hemijskog tretmana otpadnih voda
Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku stacionarske akomulatorske baterije
Isporuka procjenjenih godišnjih količina reagenata
Direktor JP "Eko-čistoća" d.o.o. Vukosavlje
Direktor KP "Vodovod" a.d. Gradiška
Imenovanje članova Odbora za žalbe Opštine Višegrad
Popuna upražnjenih radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada Banje Luke
Odluka o poništenju - Usluge kalibracije kalorimetara za obračun isporučene toplotne energije
Dodjela koncesije za izgradnju, korišćenje i održavanje odmorišta Lužani
Odluka o poništenju postupka -"Nabavka alata za strukturno kabliranje"
Trupci crnog bora na lageru
Javni poziv za prodaju otpisanih i rashodovanih sredstava
O NAMA
"Indikator" d.o.o.
Društvo za medijsku i izdavačku djelatnost Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića 23a

"Indikator" d.o.o. je preduzeće u privatnom vlasništvu registrovano 28. aprila 2011. godine i izdavač je Internet portala Indikator.baMisija i vizija

Indikator.ba je poslovni portal čija je misija postati izvor informacija o poslovnim zbivanjima kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu i svijetu.

Indikator.ba je neovisno poslovno glasilo koje će Vam pružati aktuelne, pravovremene, pouzdane i temeljite informacije i biti vaš pokazatelj ka uspješnom putu poslovanja.

Sadržaj portala se bazira na autentičnim tekstovima autora za čiji profesionalni standard je zaslužno dugogodišnje iskustvo u novinarstvu.

Naša želja je postati svojevrsna podrška i vodilja poslovnoj javnosti, vladinom i nevladinom sektoru, akademskoj zajednici u kvalitetnom i pravovremenom informisanju, a što je od presudne važnosti za vođenje politika, planiranje i donošenje odluka u svakodnevnom poslovanju.

Nastojat ćemo da utičemo na ekonomska kretanja i da budemo aktivni kreatori prilika u privrednom okruženju.

Naša vizija je da poslovnim ljudima budemo pouzdan partner u izvještavanju, portal na kojeg se mogu uvijek osloniti u svom djelovanju i bez koga neće početi nijedan novi dan.

Neka krivulja Vašeg biznisa raste onako kako raste Vaš Indikator.ba.
UPOZORENJE
Sadržaji portala Indikator.ba objavljuju se u najboljoj namjeri, a na osnovu vjerovanja da su relevantni i tačni,
sa potpisom izvora ili autora.

Ograđujemo se od odgovornosti za gubitak ili štetu koji mogu nastupiti kao posljedica korištenja ili oslanjanja na bilo koju od informacija objavljenih na sajtu ili prenesnih putem maila.

Vlasnici i uposlenici portala Indikator.ba se ograđuju od bilo kakve odgovornosti za proizvode ili usluge koje se nude u reklamnim tekstovima i na banerima objavljenim na stranicama portala.

Komentari na stranicma portala Indiaktor.ba predstavljaju lične stavove autora, a ne nužno stavove portala.

Berzanski i drugi komentari koji se tiču tržišta kapitala ne mogu se smatrati preporukom za kupovinu ili prodaju bilo koje akcije/dionice, udjela fondova ili drugih finansijskih instrumenata.

Strogo je zabranjeno kopiranje i preuzimanje sadržaja portala bez dozvole izdavača.

Ova pravila podložna su izmjenama i dopunama, a važećom verzijom se smatra ona trenutno izložena na stranicama portala Indikator.ba.Uslovi korištenja servisa "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..." namijenjen je kompanijama za internu upotrebu radi praćenja javnih nabavki, natječaja i obavještenja u svrhu obavljanja poslovnih aktivnosti.

Zaštićeni sadržaj se smije koristiti samo za ličnu upotrebu.

Portal Indikator.ba ne garantuje za tačnost i istinitost podataka navedenih u javnim pozivima i natječajima, niti je odgovoran za eventualne štete koje korisnici servisa mogu imati u postupcima javnih nabavki, konkurisanju za natječaje i slično.

Zabranjeno je davanje korisničkog imena i lozinke trećim licima.

Korisnicima koji ne budu ispunjavali uslove iz pretplatničkog odnosa članstvo će biti suspendirano!
KONTAKT
Indikator.ba - Redakcija

Adresa:
Ulica Marka Marulića 2/3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

redakcija@indikator.ba
ČLANOVI KLUBA
Poštovani korisnici,

Servis portala Indikator.ba Javni pozivi, licitacije, grantovi... nudi pristup bazi javnih oglasa i natječaja u Bosni i Hercegovini iz nekoliko specifičnih oblasti koje nisu zastupljene (ili ne dovoljno) u sličnim servisima koje nude druge poslovne stranice.

U ovom servisu možete pronaći javne pozive koji se tiču podrški kompanijama u zapošljavanju, različitim vidovima podrške koje nudi vladin sektor ili nevladine institucije, agencije ili organizacije, izvozne i druge subvencije, takođe i licitacije koje se odnose na industrijske zone, zakup i prodaju parcela, poslovnih objekata, prodaju imovine firmi u stečaju ili prodaju i najam poslovnih prostora i slično, kao i obavještenja koja se tiču poslovnih aktivnosti kompanija (sazivanje skupština, smanjenje kapitala, isplate dividende i druge korporativne aktivnosti).

Takođe na jednom mjestu moguće je steći uvid u ponudu različith fondova i drugih vidova podrške koju nude kompanijama ili organizacijama i udruženjima razne domaće il istrane vladine i nevladine institucije, organizacije ili agencije, kao i natječaje za donacije.
Takođe, u servisu su zastupljeni i oglasi za radna mjesta, koja objavljuju domaće kompanije.

Plaćeni korisnici ovog servisa imat će pristup svim bazama, a osim toga dobijat će radnim danima na mail newsletter sa osnovnim biznis vijestima i ponudom najnovijih javnih poziva i natječaja tog dana.
Korisnici, koji žele, mogu se pretplatiti samo na sekciju Radna mjesta u kojoj su nalazi ponuda radnih mjesta domaćih kompanija i u tom slučaju pretplata je jeftinija.

Nakon registracije, Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu virmanom na naš transakcijski račun br. 3060562694308608 kod Hypo Alpe Adria Bank.


Cijene za pretplatnički servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Godišnje članstvo 119 KM

Polugodišnje članstvo 69 KM

Tromjesečno članstvo 39 KM


Pretplata za sekciju Radna mjesta

Godišnje članstvo 39 KM

Polugodišnje članstvo 29 KM

Tromjesečno članstvo 19 KMPRETRAGA
Loading