KOMENTARI I ANALIZE        EKONOMIJA        KOMPANIJE I TRŽIŠTA        POLITIKA I DRUŠTVO        MENADŽMENT        TRŽIŠTE KAPITALA        ŽIVOT I UMJETNOST
Kineska korporacija Guodian želi ulagati u vjetropark IvovikKineska korporacija Guodian želi ulagati u vjetropark Ivovik
Zepter fond se preoblikuje u otvoreni investicioni fondZepter fond se preoblikuje u otvoreni investicioni fond
Preduzeće Metalno Zenica završilo u stečajuPreduzeće Metalno Zenica završilo u stečaju
Vlada spustila cijenu za Sarajevo-osiguranje, nova aukcija 1. julaVlada spustila cijenu za Sarajevo-osiguranje, nova aukcija 1. jula
25.6.2016 11:55 | Indikator.ba/NAP
Nakon ishoda referenduma u Velikoj Britaniji, Europska centralna banka (ECB) je na svojim službenim stranicama objavila da pažljivo prati ponašanje ...
25.6.2016 07:47 | Indikator.ba
Vlada Federacija BiH uputit će inicijativu Vijeću ministara BiH za rješavanja pitanja Luke Drvo Šibenik na bilateralnom nivou, odnosno na nivou ...
25.6.2016 07:17 | Indikator.ba
Luanda, glavni grad Angole, nakon nekoliko godina izgubila je neslavni primat najskupljeg grada za strance - prepustila ga je Hong Kongu. I ove ...
25.6.2016 07:00 | Indikator.ba
U Službenom listu Federacije BiH objavljen je Kolektivni ugovori koji su potpisali Udruženje poslodavaca u FBiH i Savez samostalnih sindikata ...
25.6.2016 06:48 | Indikator.ba
Cijene zlata skočile su na najviši nivo u dvije godine, u petak, nakon što je britanska odluka da napusti Evropsku uniju natjerala ulagače da povuku ...
24.6.2016 19:28 | Indikator.ba/Srna
Guverner Centralne banke BiH Senad Softić rekao je Srni da će se usložnjavanje ekonomskih i monetarnih prilika u Evropi, koje će prouzrokovati ...
24.6.2016 15:59 | Indikator.ba/Hina
Na svjetskim je burzama u petak izbrisano više od 2.000 milijardi dolara vrijednosti dionica jer je odluka Britanije o izlasku iz Evropske unije ...
24.6.2016 15:17 | Indikator.ba/RTRS
U BiH će mala i srednja preduzeća koristiti kreditnu liniju od 7 mil EUR koju je Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) odobrila Raiffeisen lizingu ...
24.6.2016 13:58 | Indikator.ba
Na današnjem trgovanju na Sarajevskoj berzi-burzi ostvaren je ukupan promet od 53.759,25 KM. U sklopu 14 transakcija ukupno je prometovano 35.770 ...
24.6.2016 13:48 | Indikator.ba
Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi ostvaren je promet od 83.736,94 KM, kroz 42 transakcija. Vrijednost BIRS indeksa se smanjila za ...
24.6.2016 12:39 | Indikator.ba
Vlada Federacije BiH danas je utvrdila listu investicionih projekata za Federaciju BiH u sektorima poljoprivrede, energetike, industrije, transporta, ...
24.6.2016 12:34 | Indikator.ba
Vlada federacije BiH je Nadzornom odboru Cesta d.d. Mostar daala prethodne saglasnosti za razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave ovog društva, ...
O NAMA | UPOZORENJE | MARKETING | KONTAKT
Copyright © 2014 Indikator d.o.o. Sva prava pridržana
Razvoj: PSS
PRIJAVA
Email
Lozinka
* Aktivacija je završena.

Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu (više detalja).
REGISTRACIJA
Ime
Email
Lozinka (slova i brojevi (od 3 do 30 karaktera)
Potvrda lozinke
Radnik na održavanju čistoće, OŠ Mehurići
Savjetodavac II u ispostavi-Birou Jajce
Stručni suradnik za kontrolu ugovornih obveza sa zdravstvenim ustanovama, ZZO SBK
Direktor, OŠ Han Bila
Blagajnik, sekretarica
Dva izvršioca, MUP SBK/KSB Travnik
Usluga održavanja FC switch uređaja za storage sisteme
NABAVKA KETRIDŽ ZAPTIVAČA
NABAVKA KOMPONENTNOG ZAPTIVAČA I DIJELOVA
Nabavka goriva za motorna vozila JP "Televizija Kantona Sarajevo" d.o.o. Sarajevo
Zakup poslovnih prostora putem usmenog javnog nadmetanja
Prodaja imovine Aida d.d. u stečaju Tuzla
Prodaja pokretne i nepokretne imovine - fabrika, poslovni prostor
Sufinansiranje programa/projekata medija javnog informisanja u 2016. , TK
Prijem državnog službenika u Općini Bosanska Krupa
Prijem državnog službenika u Općinskom sudu u Travniku
Prijem državnog službenika u Općini Stari Grad Sarajevo
Dobava, isporuka i ugradnja novog pelet-kota u vrtiću u Milićima
Nadzor nad građevinskim radovima na sanaciji klizišta u BiH
Štampanje brošura
Nabavka hemikalija za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci
Izvođenje radova na izgradnji propusta na potoku Brina u Livnu
Mašinski tehničar (pripravnik, po Programu JUSZZKS) BH - Gas d.o.o.
Frizeri
Kuhar
Kozmetičarka
Radnici za rad na pilani
Konobar (Po Programu JUSZZKS)
Frizer za muškarce i žene
Agronom
CNC operater na glodalici
Bravar/varioc/monter
Nastavnik/Profesor razredne nastave pripravnik
FINALOGRADNJA d.o.o. Gračanica u stečaju
VE-LOG d.o.o. u stečaju Sarajevo
Dispečer/Transportni agenti
Pripravnica (sa završenim Fakultetom za menadžment i turizam)
IMEX d.o.o. Bugojno u stečaju
D.D. Metalno Zenica u stečaju
Poziv za prijem u Nahlin istraživački inkubator
KRIVAJA-MOBEL d.o.o. Zavidovići u stečaju
Rekonstrukcija potisnog cjevovoda PS Alipašin Most- PS Centar
„Nabavka sadnica jagode sorte „kleri“, frigo sadnica A+ kvalitete i pratećeg repromaterijala“
Vanredno održavanje cesta na području Općine Novo Sarajevo
Nabava pogonskog goriva za motorna vozila
Nabavka motornih pila za potrebe Javnog preduzeća
Nabavke goriva i maziva za potrebe voznog parka Opštinske uprave
„Izgradnja ulične rasvjete na području MZ općine Olovo“
Izrada idejnog projekta, studije ekonomske opravdanosti,tenderskog dokumenta i glavnog projekta
Nabavka prehrambenih proizvoda
O NAMA
"Indikator" d.o.o.
Društvo za medijsku i izdavačku djelatnost Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića 23a

"Indikator" d.o.o. je preduzeće u privatnom vlasništvu registrovano 28. aprila 2011. godine i izdavač je Internet portala Indikator.baMisija i vizija

Indikator.ba je poslovni portal čija je misija postati izvor informacija o poslovnim zbivanjima kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu i svijetu.

Indikator.ba je neovisno poslovno glasilo koje će Vam pružati aktuelne, pravovremene, pouzdane i temeljite informacije i biti vaš pokazatelj ka uspješnom putu poslovanja.

Sadržaj portala se bazira na autentičnim tekstovima autora za čiji profesionalni standard je zaslužno dugogodišnje iskustvo u novinarstvu.

Naša želja je postati svojevrsna podrška i vodilja poslovnoj javnosti, vladinom i nevladinom sektoru, akademskoj zajednici u kvalitetnom i pravovremenom informisanju, a što je od presudne važnosti za vođenje politika, planiranje i donošenje odluka u svakodnevnom poslovanju.

Nastojat ćemo da utičemo na ekonomska kretanja i da budemo aktivni kreatori prilika u privrednom okruženju.

Naša vizija je da poslovnim ljudima budemo pouzdan partner u izvještavanju, portal na kojeg se mogu uvijek osloniti u svom djelovanju i bez koga neće početi nijedan novi dan.

Neka krivulja Vašeg biznisa raste onako kako raste Vaš Indikator.ba.
UPOZORENJE
Sadržaji portala Indikator.ba objavljuju se u najboljoj namjeri, a na osnovu vjerovanja da su relevantni i tačni,
sa potpisom izvora ili autora.

Ograđujemo se od odgovornosti za gubitak ili štetu koji mogu nastupiti kao posljedica korištenja ili oslanjanja na bilo koju od informacija objavljenih na sajtu ili prenesnih putem maila.

Vlasnici i uposlenici portala Indikator.ba se ograđuju od bilo kakve odgovornosti za proizvode ili usluge koje se nude u reklamnim tekstovima i na banerima objavljenim na stranicama portala.

Komentari na stranicma portala Indiaktor.ba predstavljaju lične stavove autora, a ne nužno stavove portala.

Berzanski i drugi komentari koji se tiču tržišta kapitala ne mogu se smatrati preporukom za kupovinu ili prodaju bilo koje akcije/dionice, udjela fondova ili drugih finansijskih instrumenata.

Strogo je zabranjeno kopiranje i preuzimanje sadržaja portala bez dozvole izdavača.

Ova pravila podložna su izmjenama i dopunama, a važećom verzijom se smatra ona trenutno izložena na stranicama portala Indikator.ba.Uslovi korištenja servisa "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..." namijenjen je kompanijama za internu upotrebu radi praćenja javnih nabavki, natječaja i obavještenja u svrhu obavljanja poslovnih aktivnosti.

Zaštićeni sadržaj se smije koristiti samo za ličnu upotrebu.

Portal Indikator.ba ne garantuje za tačnost i istinitost podataka navedenih u javnim pozivima i natječajima, niti je odgovoran za eventualne štete koje korisnici servisa mogu imati u postupcima javnih nabavki, konkurisanju za natječaje i slično.

Zabranjeno je davanje korisničkog imena i lozinke trećim licima.

Korisnicima koji ne budu ispunjavali uslove iz pretplatničkog odnosa članstvo će biti suspendirano!
KONTAKT
Indikator.ba - Redakcija

Adresa:
Ulica Marka Marulića 2/3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

redakcija@indikator.ba
ČLANOVI KLUBA
Poštovani korisnici,

Servis portala Indikator.ba Javni pozivi, licitacije, grantovi... nudi pristup bazi javnih oglasa i natječaja u Bosni i Hercegovini iz nekoliko specifičnih oblasti koje nisu zastupljene (ili ne dovoljno) u sličnim servisima koje nude druge poslovne stranice.

U ovom servisu možete pronaći javne pozive koji se tiču podrški kompanijama u zapošljavanju, različitim vidovima podrške koje nudi vladin sektor ili nevladine institucije, agencije ili organizacije, izvozne i druge subvencije, takođe i licitacije koje se odnose na industrijske zone, zakup i prodaju parcela, poslovnih objekata, prodaju imovine firmi u stečaju ili prodaju i najam poslovnih prostora i slično, kao i obavještenja koja se tiču poslovnih aktivnosti kompanija (sazivanje skupština, smanjenje kapitala, isplate dividende i druge korporativne aktivnosti).

Takođe na jednom mjestu moguće je steći uvid u ponudu različith fondova i drugih vidova podrške koju nude kompanijama ili organizacijama i udruženjima razne domaće il istrane vladine i nevladine institucije, organizacije ili agencije, kao i natječaje za donacije.
Takođe, u servisu su zastupljeni i oglasi za radna mjesta, koja objavljuju domaće kompanije.

Plaćeni korisnici ovog servisa imat će pristup svim bazama, a osim toga dobijat će radnim danima na mail newsletter sa osnovnim biznis vijestima i ponudom najnovijih javnih poziva i natječaja tog dana.
Korisnici, koji žele, mogu se pretplatiti samo na sekciju Radna mjesta u kojoj su nalazi ponuda radnih mjesta domaćih kompanija i u tom slučaju pretplata je jeftinija.

Nakon registracije, Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu virmanom na naš transakcijski račun br. 3060562694308608 kod Hypo Alpe Adria Bank.


Cijene za pretplatnički servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Godišnje članstvo 119 KM

Polugodišnje članstvo 69 KM

Tromjesečno članstvo 39 KM


Pretplata za sekciju Radna mjesta

Godišnje članstvo 39 KM

Polugodišnje članstvo 29 KM

Tromjesečno članstvo 19 KMPRETRAGA
Loading