KOMENTARI I ANALIZE        EKONOMIJA        KOMPANIJE I TRŽIŠTA        POLITIKA I DRUŠTVO        MENADŽMENT        TRŽIŠTE KAPITALA        ŽIVOT I UMJETNOST
Investicijom u nove tehnologije Euro–metali ušli u novi segment poslovanjaInvesticijom u nove tehnologije Euro–metali ušli u novi segment poslovanja
Mikrofin osiguranje ušlo u vlasničku strukturu banjalučkog MeridianaMikrofin osiguranje ušlo u vlasničku strukturu banjalučkog Meridiana
Ko su najveći gubitaši u FBiH u prošloj godini?Ko su najveći gubitaši u FBiH u prošloj godini?
U publikaciji Indikator.ba Plus br.37 možete čitati...U publikaciji Indikator.ba Plus br.37 možete čitati...
25.5.2018 17:35 | Indikator.ba
Vanredna uprava Agrokora je 25. maja 2018. na web stranici www.nagodba.agrokor.hr objavila Nacrt nagodbe u postupku vanredne uprave u Agrokoru te ...
25.5.2018 17:21 | Indikator.ba
Italijanska kompanija za platnu infrastrukturu i usluge SIA priopćila je u petak da je za 375 miliona eura preuzela dijelove američke grupe za ...
25.5.2018 13:33 | Indikator.ba
Na današnjem trgovanju na Sarajevskoj berzi-burzi ostvaren je ukupan promet od 130.352,82 KM. Na kotaciji obveznica ostvaren je ukupan promet u ...
25.5.2018 13:22 | Indikator.ba
Kompanija Philip Morris d.o.o Sarajevo Upravi za indirektno oporezivanje BiH (UIO) dostavila je nove cijene cigareta, a koje će stupiti na snagu 1. ...
25.5.2018 12:54 | Indikator.ba
Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove će 5. juna pustiti u rad portal "Javna prezentacija podataka registra cijena ...
25.5.2018 12:38 | Indikator.ba
Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi ostvaren je promet od 150.969,09 KM. Akcijama Telekoma Srpske a.d. Banja Luka trgovalo se u iznosu od ...
25.5.2018 10:35 | Indikator.ba
Kompanija Siemens Building Tehnologies organizovala je jučer u Sarajevu tehničku konferenciju pod nazivom „Pametne zgrade budućnosti“ na kojoj je ...
25.5.2018 06:15 | Indikator.ba
Prijevoznici i drugi česti putnici na evropskim cestama mogli bi se suočiti s velikim dodatnim opterećenjima. U četvrtak je Transportni odbor ...
25.5.2018 05:16 | Indikator.ba
Glavni pravobranilac Republike Srpske Milimir Govedarica potvrdio je za ATV da da su blokirani računi Uprave za indirektno oporezivanje i da dug ...
24.5.2018 15:59 | Indikator.ba
Slovenski proizvođač bijele tehnike Gorenje saopćio je u četvrtak da su dvije članice kineske Hisense grupe sa sjedištem u Luksemburgu stekle 22.56% ...
24.5.2018 15:49 | Indikator.ba
Kompanija "Bosna Inženjering" d.o.o.Sarajevo dobitnik je prve nagrade na konkursu za izradu idejnog rješenja za gradsku tržnicu u Brezi. Opština ...
24.5.2018 14:26 | Indikator.ba
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde usvojila je zaključak kojim je od Vlade Federacije BiH i Ministarstva energije, rudarstva i industrije ...
O NAMA | UPOZORENJE | MARKETING | KONTAKT
Copyright © 2014 Indikator d.o.o. Sva prava pridržana
Razvoj: PSS
PRIJAVA
Email
Lozinka
* Aktivacija je završena.

Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu (više detalja).
REGISTRACIJA
Ime
Email
Lozinka (slova i brojevi (od 3 do 30 karaktera)
Potvrda lozinke
Javni poziv za otkup maline
Prodaja stambeno poslovne kuće LOPARE
Prodaja oranice okolica Srebrenice
Prodaja kuće i dvorišta u Ćoralićima
Poslovni prostor u Čapljini
Nekretnina u Livnu
Nabavka računara, štampača, barkod čitača i monitora za potrebe informacionog sistema
Javni natječaj o prodaji građevinskog zemljišta putem licitacije u Orašju i Boku
Obavijest o prodaji drvnih sortimenata putem licitacije (04.06.2018.)
Prodaja vozila - UNDP BiH
Članovi školskog odbora iz reda osnivača u JU "Prva osnovna škola" Konjic
Prijem radnika na neodređeno vrijeme, JP Elektroprivreda BiH
Članovi Upravnog odbora JU Dječije obdanište "Zulejha Bageta" Konjic
Članovi školskog odbora JU "Srednja škola" Konjic
Popuna upražnjenog radnog mjesta, OŠ "Kiseljak2" Zabrđe
Stručni saradnik za održavanje računalne infrastrukture i administriranje baze podataka
Stručni saradnik za poslove korištenje voda
Prijem radnika na određeno vrijeme u JKP "VIK" d.o.o. Gornji Vakuf – Uskoplje
Direktor - Luciana d.o.o. Lukavac
NABAVKa I ISPORUKA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA POTREBE JAVNE RASVJETE
JAVNI KONKURS - FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BiH
Direktor JZU Dom zdravlja Banovići iz Banovića
ČLANOVI NADZORNOG ODBORA JAVNOG PODUZEĆA LI-ČISTOĆA D.O.O.
ČLAN UO JAVNE USTANOVE "CENTAR ZA SOCIJALNI RAD" TUZLA
ČLAN NADZORNOG ODBORA JKUP "KOMUNALIJE" D.O.O. VELIKA KLADUŠA
Javni poziv za dostavljanje ponuda za isporuku aditiva za proizvodnju ulja MAXIMA MARINE OIL
Poziv broj 7 za dostavljanje ponuda za podmazivanje mlinova
Javni poziv za dostavljanje ponuda za izvođenje radova na zamjeni cijevi izmjenjivača
DUF "Management solutions" - Prodaja akcija 9 emitenata
Stambena zgrada,Banja Vrućica
Zemljište, KO Banja Vrućica
Poslovna zgrada i privredno zemljište - "Farma Nepeke"
Zemljište, k.o. Cerik
Druga prodaja nekretnina, zemljište Brčko
Prva prodaja nekretnina - zemljište, Brezovo Polje
Druga prodaja nekretnina-stambena zgrada, k.o. Brčko 1
Poziv za iskazivanje interesa za preuzimanje - AD "Fabrika šećera Bijeljina" u stečaju
Prodaja imovine "HIDROTEHNIKA" d.o.o u stečaju
Prodaja nepokretnosti - objekti i zemljište, Brod
Pružanje konsultantskih usluga iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole
Obavjestenje za licitaciju drvenih sortimenata 23.05.2018.
Dodjela u zakup općinskih poslovnih prostorija, Općina Centar
Novčana podrška u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, Fojnica
Dodjela gradskog građevinskog zemljišta radi izgradnje 2 stambeno porodična objekta
Prodaja imovine PLANINSKO DOBRO a.d. Nevesinje
"Prilog u predmetnoj nabavci poštanskih torbi i novčanika"
Popuna radnih mjesta državnih službenika u Općini Kakanj
Popuna radnih mjesta državnih službenika u Općini Kakanj
Osiguranje zaposlenih radnika u "Rafineriji nafte Brod" a.d. od nesrećnog slučaja
Poziv za dostavljanje ponuda restoranske usluge CGK
O NAMA
"Indikator" d.o.o.
Društvo za medijsku i izdavačku djelatnost Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića 23a

"Indikator" d.o.o. je preduzeće u privatnom vlasništvu registrovano 28. aprila 2011. godine i izdavač je Internet portala Indikator.baMisija i vizija

Indikator.ba je poslovni portal čija je misija postati izvor informacija o poslovnim zbivanjima kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu i svijetu.

Indikator.ba je neovisno poslovno glasilo koje će Vam pružati aktuelne, pravovremene, pouzdane i temeljite informacije i biti vaš pokazatelj ka uspješnom putu poslovanja.

Sadržaj portala se bazira na autentičnim tekstovima autora za čiji profesionalni standard je zaslužno dugogodišnje iskustvo u novinarstvu.

Naša želja je postati svojevrsna podrška i vodilja poslovnoj javnosti, vladinom i nevladinom sektoru, akademskoj zajednici u kvalitetnom i pravovremenom informisanju, a što je od presudne važnosti za vođenje politika, planiranje i donošenje odluka u svakodnevnom poslovanju.

Nastojat ćemo da utičemo na ekonomska kretanja i da budemo aktivni kreatori prilika u privrednom okruženju.

Naša vizija je da poslovnim ljudima budemo pouzdan partner u izvještavanju, portal na kojeg se mogu uvijek osloniti u svom djelovanju i bez koga neće početi nijedan novi dan.

Neka krivulja Vašeg biznisa raste onako kako raste Vaš Indikator.ba.
UPOZORENJE
Sadržaji portala Indikator.ba objavljuju se u najboljoj namjeri, a na osnovu vjerovanja da su relevantni i tačni,
sa potpisom izvora ili autora.

Ograđujemo se od odgovornosti za gubitak ili štetu koji mogu nastupiti kao posljedica korištenja ili oslanjanja na bilo koju od informacija objavljenih na sajtu ili prenesnih putem maila.

Vlasnici i uposlenici portala Indikator.ba se ograđuju od bilo kakve odgovornosti za proizvode ili usluge koje se nude u reklamnim tekstovima i na banerima objavljenim na stranicama portala.

Komentari na stranicma portala Indiaktor.ba predstavljaju lične stavove autora, a ne nužno stavove portala.

Berzanski i drugi komentari koji se tiču tržišta kapitala ne mogu se smatrati preporukom za kupovinu ili prodaju bilo koje akcije/dionice, udjela fondova ili drugih finansijskih instrumenata.

Strogo je zabranjeno kopiranje i preuzimanje sadržaja portala bez dozvole izdavača.

Ova pravila podložna su izmjenama i dopunama, a važećom verzijom se smatra ona trenutno izložena na stranicama portala Indikator.ba.Uslovi korištenja servisa "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..." namijenjen je kompanijama za internu upotrebu radi praćenja javnih nabavki, natječaja i obavještenja u svrhu obavljanja poslovnih aktivnosti.

Zaštićeni sadržaj se smije koristiti samo za ličnu upotrebu.

Portal Indikator.ba ne garantuje za tačnost i istinitost podataka navedenih u javnim pozivima i natječajima, niti je odgovoran za eventualne štete koje korisnici servisa mogu imati u postupcima javnih nabavki, konkurisanju za natječaje i slično.

Zabranjeno je davanje korisničkog imena i lozinke trećim licima.

Korisnicima koji ne budu ispunjavali uslove iz pretplatničkog odnosa članstvo će biti suspendirano!
KONTAKT
Indikator.ba - Redakcija

Adresa:
Ulica Marka Marulića 2/3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

redakcija@indikator.ba
ČLANOVI KLUBA
Poštovani korisnici,

Servis portala Indikator.ba Javni pozivi, licitacije, grantovi... nudi pristup bazi javnih oglasa i natječaja u Bosni i Hercegovini iz nekoliko specifičnih oblasti koje nisu zastupljene (ili ne dovoljno) u sličnim servisima koje nude druge poslovne stranice.

U ovom servisu možete pronaći javne pozive koji se tiču podrški kompanijama u zapošljavanju, različitim vidovima podrške koje nudi vladin sektor ili nevladine institucije, agencije ili organizacije, izvozne i druge subvencije, takođe i licitacije koje se odnose na industrijske zone, zakup i prodaju parcela, poslovnih objekata, prodaju imovine firmi u stečaju ili prodaju i najam poslovnih prostora i slično, kao i obavještenja koja se tiču poslovnih aktivnosti kompanija (sazivanje skupština, smanjenje kapitala, isplate dividende i druge korporativne aktivnosti).

Takođe na jednom mjestu moguće je steći uvid u ponudu različith fondova i drugih vidova podrške koju nude kompanijama ili organizacijama i udruženjima razne domaće il istrane vladine i nevladine institucije, organizacije ili agencije, kao i natječaje za donacije.
Takođe, u servisu su zastupljeni i oglasi za radna mjesta, koja objavljuju domaće kompanije.

Plaćeni korisnici ovog servisa imat će pristup svim bazama, a osim toga dobijat će radnim danima na mail newsletter sa osnovnim biznis vijestima i ponudom najnovijih javnih poziva i natječaja tog dana.
Korisnici, koji žele, mogu se pretplatiti samo na sekciju Radna mjesta u kojoj su nalazi ponuda radnih mjesta domaćih kompanija i u tom slučaju pretplata je jeftinija.

Nakon registracije, Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu virmanom na naš transakcijski račun br. 3060562694308608 kod Hypo Alpe Adria Bank.


Cijene za pretplatnički servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Godišnje članstvo 119 KM

Polugodišnje članstvo 69 KM

Tromjesečno članstvo 39 KM


Pretplata za sekciju Radna mjesta

Godišnje članstvo 39 KM

Polugodišnje članstvo 29 KM

Tromjesečno članstvo 19 KMPRETRAGA
Loading