KOMENTARI I ANALIZE        EKONOMIJA        KOMPANIJE I TRŽIŠTA        POLITIKA I DRUŠTVO        MENADŽMENT        TRŽIŠTE KAPITALA        ŽIVOT I UMJETNOST
Fadil Novalić želi kupiti Cimos TMD Gradačac, slovenska država ne da!Fadil Novalić želi kupiti Cimos TMD Gradačac, slovenska država ne da!
Hidrogradnja na polugodištu sa gubitkom od 7,8 miliona KMHidrogradnja na polugodištu sa gubitkom od 7,8 miliona KM
Klas produžio ugovor s danskom pekarom EasyfoodKlas produžio ugovor s danskom pekarom Easyfood
Zemlje EU ne provode obećani plan ekonomskih reformiZemlje EU ne provode obećani plan ekonomskih reformi
24.10.2014 14:33 | Indikator.ba
Čelnici zemalja članica Evropske unije noćas su postigli sporazum da se smanji emisija stakleničkih plinova za barem 40 posto do 2030. godine, a u ...
24.10.2014 14:09 | Indikator.ba/Tanjug
Premijer Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će do kraja mandata aktualne vlade u javnom sektoru biti 100.000 manje zaposlenih i dodao da ...
24.10.2014 14:01 | Indikator.ba/Hina
Kina i 20 azijskih država u petak su potpisale memorandum o razumijevanju za uspostavu nove međunarodne banke za Aziju predvođene Kinom, kojoj se ...
24.10.2014 13:58 | Indikator.ba
Na današnjem trgovanju na Sarajevskoj berzi-burzi ostvaren je ukupan promet od 175.748,61 KM. U sklopu 32 transakcije ukupno je prometovano 44.996 ...
24.10.2014 13:56 | Indikator.ba
U periodu januar-septembar 2014. godine, Porezna uprava Federacije BiH naplatila je ukupno 2.781.340.660 KM javnih prihoda, što je za 4,09 posto ili ...
24.10.2014 12:24 | Indikator.ba
Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi ostvaren je promet od 433.016,98 KM, kroz 158 transakcija. Vrijednost BIRS indeksa se smanjila za -0,10% ...
24.10.2014 12:08 | Indikator.ba
Finalna studija izvodljivosti projekta "Baza Mekgavern" koji se bazira na izgradnji poslovnog parka na području Brčko distrikta, prezentovana je u ...
24.10.2014 10:23 | Indikator.ba
Alpen.si, Mešani fleksibilni podsklad - Jugoovzhodna Evropa, Ljubljana, povećao je vlasnički udio u zatvorenom investicijskom fondu Bosfin, ...
24.10.2014 09:03 | Indikator.ba
Vlada Hercegovačko-neretvanske županije donijela je juče odluku o davanju koncesija za korišćenje voda rijeke Neretve za proizvodnju električne ...
24.10.2014 07:39 | Indikator.ba
Švicarska Geberit Group, koja stvaruje godišnji prihod od 2,3 milijarde franaka i ima predstavništvo u Ljubljani, želi za 1,29 milijarde švajcarskih ...
24.10.2014 07:16 | Indikator.ba
Preduzeže Datalab kupilo je kompaniju APEX informacijske tehnologije i na taj način steklo intelektualno vlasništvo koje se odnose na Android POS ...
24.10.2014 06:25 | Indikator.ba/Hina
Njemački autoproizvođač Audi opozvao je u četvrtak 850.000 automobila A4 u svijetu radi greške na frontalnom zračnom jastuku tog modela, rekao je ...
O NAMA | UPOZORENJE | MARKETING | KONTAKT
Copyright © 2014 Indikator d.o.o. Sva prava pridržana
Razvoj: PSS
PRIJAVA
Email
Lozinka
* Aktivacija je završena.

Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu (više detalja).
REGISTRACIJA
Ime
Email
Lozinka (slova i brojevi (od 3 do 30 karaktera)
Potvrda lozinke
Prodaja imovine dužnika Autotrans d.d. u stečaju Vareš
Prodaja cjelokupne imovine Energoinvest Novi TNNO ad Doboj u stečaju
Odluka o sazivanju Skupštine društva Iris Computers
Obavještenje dioničarima, Nadzorni odbor Iris Computer
Konkurs za dodjelu novčanih sredstava za pomoć u obnovi, Sanski Most
Treća prodaja nekretnina JASA doo u stečaju Gradačac
Prodaja nekretnina Energoinvest-Termoaparati
Oglas za ravnatelja Županijske bolnice u Orašju
Prodaja imovine TERMO PLIN doo u stečaju Orašje
Programme Associate Recovery Livelihoods Officer, UNDP
Prodaja zamljišta za izgradnju poslovnog objekta, općina Trnovo
Prodaja motornih vozila, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova
Konkurs za dodjelu novčane pomoći za sanaciju oštećenih krovova od grada, Gračanica
Konkurs za raspodjelu sredstava za pomoć u izgradnji uništenih stambenih objekata, Gračanica
Raspodjela sredstava privrednim subjektima, općina Gračanica
Prodaja Ford Mondeo i Ford Connect licitacijom
Prodaja nekretnine, dvorište sa vrtom
Produženje roka za prodaju ŠIPAD VRANICA Fojnica
Prva prodaja nekretnina, Livnotrans doo Livno u stečaju
Prodaja tržnog centra Konjic
Poziv Studija o utjecaju na okoliš Južne obilaznice Čapljine, Ceste FBiH doo
Poziv za učešće javnosti, okolinska dozvola HIFA Tešanj
Prodaja kablovi, terminalne oprema, vozila...
Prodaja službenih vozila, MVTEO
Prodaja teretnih vizila licitacijom - Sarajevo šume
Skupština dioničara Agrokomerc dd Velika Kladuša
RVP FBiH - Poziv emitentima i vlasnicima dionica-obveznica
LEDA d.d. Široki Brijeg
Prodaja prava vlasništva na objektu, Distrikt Brčko
Prodaja putnički automobil marke MERCEDES-BENZ, tip HO C 200 CDI
Prodaja razna roba, RC Tuzla
Prijem pet pripravnika SSS, općina Lukavac
Prijem pet pripravnika, općina Lukavac
Logoped, OŠ Kiseljak I Bilalovac
Sekretar škole, JU OŠ Pajić Polje
Konkurs za direktora JU Bolnica Travnik
Konkurs za članove Uprave Hidrogradnja dd Sarajevo
Oglas za tri člana Nadzornog odbora, Aluminij dd Mostar
Viši referent za administrativno-tehničke poslove, Ministarstvo privrede SBK
Prodaja teretna vozila, Boje doo u stečaju Ilijaš
Ispravka dijela oglasa, sekretar škole, JU Srednja trgovačka škola Sarajevo
Izgradnja trafostanice TS 110/x kV Mostar 9 (Buna)
Nabavka i ugradnja integrisanog sistema zaštite i upravljanja u TS 110/x kV"Tuzla 3
Nabavka i implementacija ERP sistema
Izgradnja transformatorske stanice 110 /35/10 (20) kV Žepče sa ugradnjom opreme
Sanacija dalekovoda DV 110 kV TE Tuzla - Lukavac 1
Audio video oprema
Nabavka potvrda o vlasništvu vozila i potvrda o registraciji vozila
Nabavka unutrašnjih i vanjskih stikera
Nabavka rezervnih dijelova za bager
O NAMA
"Indikator" d.o.o.
Društvo za medijsku i izdavačku djelatnost Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića 23a

"Indikator" d.o.o. je preduzeće u privatnom vlasništvu registrovano 28. aprila 2011. godine i izdavač je Internet portala Indikator.baMisija i vizija

Indikator.ba je poslovni portal čija je misija postati izvor informacija o poslovnim zbivanjima kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu i svijetu.

Indikator.ba je neovisno poslovno glasilo koje će Vam pružati aktuelne, pravovremene, pouzdane i temeljite informacije i biti vaš pokazatelj ka uspješnom putu poslovanja.

Sadržaj portala se bazira na autentičnim tekstovima autora za čiji profesionalni standard je zaslužno dugogodišnje iskustvo u novinarstvu.

Naša želja je postati svojevrsna podrška i vodilja poslovnoj javnosti, vladinom i nevladinom sektoru, akademskoj zajednici u kvalitetnom i pravovremenom informisanju, a što je od presudne važnosti za vođenje politika, planiranje i donošenje odluka u svakodnevnom poslovanju.

Nastojat ćemo da utičemo na ekonomska kretanja i da budemo aktivni kreatori prilika u privrednom okruženju.

Naša vizija je da poslovnim ljudima budemo pouzdan partner u izvještavanju, portal na kojeg se mogu uvijek osloniti u svom djelovanju i bez koga neće početi nijedan novi dan.

Neka krivulja Vašeg biznisa raste onako kako raste Vaš Indikator.ba.
UPOZORENJE
Sadržaji portala Indikator.ba objavljuju se u najboljoj namjeri, a na osnovu vjerovanja da su relevantni i tačni,
sa potpisom izvora ili autora.

Ograđujemo se od odgovornosti za gubitak ili štetu koji mogu nastupiti kao posljedica korištenja ili oslanjanja na bilo koju od informacija objavljenih na sajtu ili prenesnih putem maila.

Vlasnici i uposlenici portala Indikator.ba se ograđuju od bilo kakve odgovornosti za proizvode ili usluge koje se nude u reklamnim tekstovima i na banerima objavljenim na stranicama portala.

Komentari na stranicma portala Indiaktor.ba predstavljaju lične stavove autora, a ne nužno stavove portala.

Berzanski i drugi komentari koji se tiču tržišta kapitala ne mogu se smatrati preporukom za kupovinu ili prodaju bilo koje akcije/dionice, udjela fondova ili drugih finansijskih instrumenata.

Strogo je zabranjeno kopiranje i preuzimanje sadržaja portala bez dozvole izdavača.

Ova pravila podložna su izmjenama i dopunama, a važećom verzijom se smatra ona trenutno izložena na stranicama portala Indikator.ba.Uslovi korištenja servisa "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..." namijenjen je kompanijama za internu upotrebu radi praćenja javnih nabavki, natječaja i obavještenja u svrhu obavljanja poslovnih aktivnosti.

Zaštićeni sadržaj se smije koristiti samo za ličnu upotrebu.

Portal Indikator.ba ne garantuje za tačnost i istinitost podataka navedenih u javnim pozivima i natječajima, niti je odgovoran za eventualne štete koje korisnici servisa mogu imati u postupcima javnih nabavki, konkurisanju za natječaje i slično.

Zabranjeno je davanje korisničkog imena i lozinke trećim licima.

Korisnicima koji ne budu ispunjavali uslove iz pretplatničkog odnosa članstvo će biti suspendirano!
KONTAKT
Indikator.ba - Redakcija

Adresa:
Ulica Marka Marulića 2/3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

redakcija@indikator.ba
ČLANOVI KLUBA
Poštovani korisnici,

Servis portala Indikator.ba Javni pozivi, licitacije, grantovi... nudi pristup bazi javnih oglasa i natječaja u Bosni i Hercegovini iz nekoliko specifičnih oblasti koje nisu zastupljene (ili ne dovoljno) u sličnim servisima koje nude druge poslovne stranice.

U ovom servisu možete pronaći javne pozive koji se tiču podrški kompanijama u zapošljavanju, različitim vidovima podrške koje nudi vladin sektor ili nevladine institucije, agencije ili organizacije, izvozne i druge subvencije, takođe i licitacije koje se odnose na industrijske zone, zakup i prodaju parcela, poslovnih objekata, prodaju imovine firmi u stečaju ili prodaju i najam poslovnih prostora i slično, kao i obavještenja koja se tiču poslovnih aktivnosti kompanija (sazivanje skupština, smanjenje kapitala, isplate dividende i druge korporativne aktivnosti).

Takođe na jednom mjestu moguće je steći uvid u ponudu različith fondova i drugih vidova podrške koju nude kompanijama ili organizacijama i udruženjima razne domaće il istrane vladine i nevladine institucije, organizacije ili agencije, kao i natječaje za donacije.
Takođe, u servisu su zastupljeni i oglasi za radna mjesta, koja objavljuju domaće kompanije.

Plaćeni korisnici ovog servisa imat će pristup svim bazama, a osim toga dobijat će radnim danima na mail newsletter sa osnovnim biznis vijestima i ponudom najnovijih javnih poziva i natječaja tog dana.
Korisnici, koji žele, mogu se pretplatiti samo na sekciju Radna mjesta u kojoj su nalazi ponuda radnih mjesta domaćih kompanija i u tom slučaju pretplata je jeftinija.

Nakon registracije, Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu virmanom na naš transakcijski račun br. 3060562694308608 kod Hypo Alpe Adria Bank.


Cijene za pretplatnički servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Godišnje članstvo 119 KM

Polugodišnje članstvo 69 KM

Tromjesečno članstvo 39 KM


Pretplata za sekciju Radna mjesta

Godišnje članstvo 39 KM

Polugodišnje članstvo 29 KM

Tromjesečno članstvo 19 KMPRETRAGA
Loading