KOMENTARI I ANALIZE        EKONOMIJA        KOMPANIJE I TRŽIŠTA        POLITIKA I DRUŠTVO        MENADŽMENT        TRŽIŠTE KAPITALA        ŽIVOT I UMJETNOST
Protivljenja u Austriji i Njemačkoj novoj EU šemi osiguranja depozitaProtivljenja u Austriji i Njemačkoj novoj EU šemi osiguranja depozita
FERK: Niže cijene električne energije malim zanatimaFERK: Niže cijene električne energije malim zanatima
Nekadašnji direktor Kapisa Iztok Pikl kupio TomosNekadašnji direktor Kapisa Iztok Pikl kupio Tomos
UO UIO bez saglasnosti: Povećanje akciza samo za cigareteUO UIO bez saglasnosti: Povećanje akciza samo za cigarete
25.11.2015 12:22 | Indikator.ba/Avaz
Počinju pripreme za gradnju mosta kod Počitelja Srijeda, 25. 11. 2015.|08:50 | Izvor: TVSA Jasmin Bučo, v. d. direktora "Autocesta FBiH", ...
25.11.2015 12:06 | Indikator.ba
Okružni privredni sud u Banjoj Luci zaključio je stečaj nad privrednim društvom “Fruktona” a.d. Banja Luka. “Fruktona” a.d. Banja Luka otišla je u ...
25.11.2015 11:12 | Indikator.ba/ekapija
Firma "Ilidžanski dijamant" Sarajevo u stečaju oglasila je prodaju proizvodno-poslovnog objekta u Donjem Butmiru, dvorišta, zemljišta sa bunarom za ...
25.11.2015 07:47 | Indikator.ba/B92
Privreda SAD je u trećem kvartalu napredovala brže nego što se prvobitno smatralo da može. To bi moglo da podstakne američku Upravu federalnih ...
25.11.2015 07:03 | Indikator.ba/Hina
Mađarska centralna banka u utorak je objavila da je kupila 68,8 posto udjela u Budimpeštanskoj berzi od austrijskog CEESEG-a, udruženja berzi u ...
24.11.2015 16:15 | Indikator.ba
Srpski biznismen Petar Matijević, vlasnik Industrije mesa "Matijević", kupio je dvije poljoprivredne zadruge u Hrvatskoj u čijem je posjedu 1.500 ...
24.11.2015 15:40 | Indikator.ba
Gradska uprava Bihaća uskoro će gradskim vijećnicima Bihaća na razmatranje i usvajanje dostaviti Prijedlog Odluke o osnivanju JP "Aerodrom Bihać" ...
24.11.2015 15:36 | Indikator.ba
Danas je u Tesliću u Banji Vrućici održan 10. po redu, tradicionalni sastanak banaka i finansijskih institucija BiH u organizaciji Udruženja banaka ...
24.11.2015 15:00 | Indikator.ba
Na današnjem trgovanju na Sarajevskoj berzi-burzi ostvaren je ukupan promet od 461.590,52 KM. U sklopu 38 transakcija ukupno je prometovano 35.937 ...
24.11.2015 13:48 | Indikator.ba
Skupština JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar na 26. Skupštini Društva izabrala je na period od četiri godine nove članove Nadzornog odbora. ...
24.11.2015 13:40 | Indikator.ba
Sberbank BH je finansirala nabavku kancelarijskog namještaja i kompjuterske opreme za opremanje hemodijaliznog centra u Kakanju. Ovom zajedničkom ...
24.11.2015 13:30 | Indikator.ba
Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi ostvaren je promet od 267.926,88 KM, kroz 106 transakcija. Vrijednost BIRS indeksa se povećala za ...
O NAMA | UPOZORENJE | MARKETING | KONTAKT
Copyright © 2014 Indikator d.o.o. Sva prava pridržana
Razvoj: PSS
PRIJAVA
Email
Lozinka
* Aktivacija je završena.

Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu (više detalja).
REGISTRACIJA
Ime
Email
Lozinka (slova i brojevi (od 3 do 30 karaktera)
Potvrda lozinke
Izrada tehničke dokumentacije poslovnog objekta u opštini Vukosavlje
Ispravka - Implementacija pasivne i aktivne mrežne opreme, sa arhiviranjem podataka
Nabavka elektroagregata 5 kW (2 kom)
Usluga fizičkog obezbjeđenja prostora Kamene zgrade u tvrđavi Kastel
Nabavka teretnih terenskih motornih vozila
Nabavka kancelarijskog namještaja
Nabavka usluga fiksne telefonije
Poništenje - izobr direktora i članova upravnih odbora javnih ustanova Bratunac
Prijem na specijalizaciju, Medicinski fakultet u Foči
Direktori Sportskog centra Radolinka, obdaništa Palčić i Centra za socijalni rad u Tesliću
Direktori Sportskog centra Radolinka, obdaništa Palčić i Centra za socijalni rad u Tesliću
Član Nadzornog odbora JP Derventski list i Radio Derventa d.o.o. Derventa
Nabavka VOIP sistema telefonije
Nabavka osnovnog programa informacionog sistema
Ugovor o sukcesivnoj nabavci radovi sanacije krova i oluka na robnom magacinu stanice
Sanacija udarnih rupa na lokalnim putevima pod asfaltnom površinom
Izrada Glavnog rudarskog projekta površinskog kopa Gacko
Ugovor o nabavci reklamnog materijala
Ugovor o nabavci rezervnih dijelova za dizel motorni voz 813/814-043
NABAVKA USLUGA IZRADE I REPARACIJE DIJELOVA ZA MAŠINE „KOMATSU
Televizijsko praćenje aktivnosti opštine Modriča u 2016. godini
Nabavka Minibusa 13+1
Nabavka pogonskog goriva za potrebe opštine Pale u 2016. godini
Nabavka bankarskih usluga dugoročnog kreditnog zaduživanja
Nabavka vatrogasnog vozila
Prodaja pokretne i nepokretne imovine - Ilidžanski dijamant
Nabavka goriva za potrebe Poslovnice Kalinovik
Nabavka usluga popravke vozila „Renault-midlum“, „Kerax“, „Uaz hunter 31519
PONIŠTENJE - NABAVA ROBA – UREDSKI MATERIJAL
Autogume za putnička vozila
Nabavka novog motora za bager Caterpillar 385C
Nabavka usluga osiguranja zaposlenih, poslovnih prostora, motornih vozila i opreme
Nabavka lijeka Leuprorelin
Ugovor o sukcesivnoj nabavci borove daske za putničke i teretne vagone
Učitelj tjelesne i zdravstvene kulture, knjižničar
Ravnatelj, Osnovna škola Ivan Mažuranić Gračac
Projektovanje novog puta na relaciji Sarajevo-Vardište
Šest izvršilaca, ZZO TK
Potrošni materijal za mašinsku energetiku
Prodaja rashodovane opreme DD BH Telecoma
IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA MODERNIZACIJU OPREME U TRAFOSTANICI
OPREMA I INVENTAR ZA RESTORAN DRUŠTVENE ISHRANE
Javni konkurs radi zaključivanja ugovora o osnivanju i prodaji prava građenja
Prijem državnih službenika u Općini Fojnica
SANACIJA RESTORANA I VIP SALONA
Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta, Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo
Izbor notara, 4 izvršioca
Nabavka i isporuka BUPRENORPHINA/ NALOXONA
Nabava, isporuka i ugradnja prometne signalizacije u Drvaru i Glamoču
Poništenje - Nabavka roba - Mrki ugljen
O NAMA
"Indikator" d.o.o.
Društvo za medijsku i izdavačku djelatnost Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića 23a

"Indikator" d.o.o. je preduzeće u privatnom vlasništvu registrovano 28. aprila 2011. godine i izdavač je Internet portala Indikator.baMisija i vizija

Indikator.ba je poslovni portal čija je misija postati izvor informacija o poslovnim zbivanjima kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu i svijetu.

Indikator.ba je neovisno poslovno glasilo koje će Vam pružati aktuelne, pravovremene, pouzdane i temeljite informacije i biti vaš pokazatelj ka uspješnom putu poslovanja.

Sadržaj portala se bazira na autentičnim tekstovima autora za čiji profesionalni standard je zaslužno dugogodišnje iskustvo u novinarstvu.

Naša želja je postati svojevrsna podrška i vodilja poslovnoj javnosti, vladinom i nevladinom sektoru, akademskoj zajednici u kvalitetnom i pravovremenom informisanju, a što je od presudne važnosti za vođenje politika, planiranje i donošenje odluka u svakodnevnom poslovanju.

Nastojat ćemo da utičemo na ekonomska kretanja i da budemo aktivni kreatori prilika u privrednom okruženju.

Naša vizija je da poslovnim ljudima budemo pouzdan partner u izvještavanju, portal na kojeg se mogu uvijek osloniti u svom djelovanju i bez koga neće početi nijedan novi dan.

Neka krivulja Vašeg biznisa raste onako kako raste Vaš Indikator.ba.
UPOZORENJE
Sadržaji portala Indikator.ba objavljuju se u najboljoj namjeri, a na osnovu vjerovanja da su relevantni i tačni,
sa potpisom izvora ili autora.

Ograđujemo se od odgovornosti za gubitak ili štetu koji mogu nastupiti kao posljedica korištenja ili oslanjanja na bilo koju od informacija objavljenih na sajtu ili prenesnih putem maila.

Vlasnici i uposlenici portala Indikator.ba se ograđuju od bilo kakve odgovornosti za proizvode ili usluge koje se nude u reklamnim tekstovima i na banerima objavljenim na stranicama portala.

Komentari na stranicma portala Indiaktor.ba predstavljaju lične stavove autora, a ne nužno stavove portala.

Berzanski i drugi komentari koji se tiču tržišta kapitala ne mogu se smatrati preporukom za kupovinu ili prodaju bilo koje akcije/dionice, udjela fondova ili drugih finansijskih instrumenata.

Strogo je zabranjeno kopiranje i preuzimanje sadržaja portala bez dozvole izdavača.

Ova pravila podložna su izmjenama i dopunama, a važećom verzijom se smatra ona trenutno izložena na stranicama portala Indikator.ba.Uslovi korištenja servisa "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..." namijenjen je kompanijama za internu upotrebu radi praćenja javnih nabavki, natječaja i obavještenja u svrhu obavljanja poslovnih aktivnosti.

Zaštićeni sadržaj se smije koristiti samo za ličnu upotrebu.

Portal Indikator.ba ne garantuje za tačnost i istinitost podataka navedenih u javnim pozivima i natječajima, niti je odgovoran za eventualne štete koje korisnici servisa mogu imati u postupcima javnih nabavki, konkurisanju za natječaje i slično.

Zabranjeno je davanje korisničkog imena i lozinke trećim licima.

Korisnicima koji ne budu ispunjavali uslove iz pretplatničkog odnosa članstvo će biti suspendirano!
KONTAKT
Indikator.ba - Redakcija

Adresa:
Ulica Marka Marulića 2/3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

redakcija@indikator.ba
ČLANOVI KLUBA
Poštovani korisnici,

Servis portala Indikator.ba Javni pozivi, licitacije, grantovi... nudi pristup bazi javnih oglasa i natječaja u Bosni i Hercegovini iz nekoliko specifičnih oblasti koje nisu zastupljene (ili ne dovoljno) u sličnim servisima koje nude druge poslovne stranice.

U ovom servisu možete pronaći javne pozive koji se tiču podrški kompanijama u zapošljavanju, različitim vidovima podrške koje nudi vladin sektor ili nevladine institucije, agencije ili organizacije, izvozne i druge subvencije, takođe i licitacije koje se odnose na industrijske zone, zakup i prodaju parcela, poslovnih objekata, prodaju imovine firmi u stečaju ili prodaju i najam poslovnih prostora i slično, kao i obavještenja koja se tiču poslovnih aktivnosti kompanija (sazivanje skupština, smanjenje kapitala, isplate dividende i druge korporativne aktivnosti).

Takođe na jednom mjestu moguće je steći uvid u ponudu različith fondova i drugih vidova podrške koju nude kompanijama ili organizacijama i udruženjima razne domaće il istrane vladine i nevladine institucije, organizacije ili agencije, kao i natječaje za donacije.
Takođe, u servisu su zastupljeni i oglasi za radna mjesta, koja objavljuju domaće kompanije.

Plaćeni korisnici ovog servisa imat će pristup svim bazama, a osim toga dobijat će radnim danima na mail newsletter sa osnovnim biznis vijestima i ponudom najnovijih javnih poziva i natječaja tog dana.
Korisnici, koji žele, mogu se pretplatiti samo na sekciju Radna mjesta u kojoj su nalazi ponuda radnih mjesta domaćih kompanija i u tom slučaju pretplata je jeftinija.

Nakon registracije, Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu virmanom na naš transakcijski račun br. 3060562694308608 kod Hypo Alpe Adria Bank.


Cijene za pretplatnički servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Godišnje članstvo 119 KM

Polugodišnje članstvo 69 KM

Tromjesečno članstvo 39 KM


Pretplata za sekciju Radna mjesta

Godišnje članstvo 39 KM

Polugodišnje članstvo 29 KM

Tromjesečno članstvo 19 KMPRETRAGA
Loading