KOMENTARI I ANALIZE        EKONOMIJA        KOMPANIJE I TRŽIŠTA        POLITIKA I DRUŠTVO        MENADŽMENT        TRŽIŠTE KAPITALA        ŽIVOT I UMJETNOST
Grupex snažno povećao prihode, ali je još u negativnoj zoniGrupex snažno povećao prihode, ali je još u negativnoj zoni
Ulaganja evropskih osiguravatelja narasla na 10 triliona eura u 2014.Ulaganja evropskih osiguravatelja narasla na 10 triliona eura u 2014.
Afera "otrovana" pšenica": Nekompletan sudski spisAfera "otrovana" pšenica": Nekompletan sudski spis
Slovenija isplatila prvog bh. štedišu Ljubljanske bankeSlovenija isplatila prvog bh. štedišu Ljubljanske banke
5.9.2015 05:31 | Indikator.ba
Dioničko društvo Prehrana promet Tuzla povećalo je vlasničko učešće u Društvu za upravljanje fondovima Šib-ar Invest. Društvo Prehrana Promet je 2. ...
5.9.2015 05:06 | Indikator.ba
U organizaciji HŽ Carga, u petak je održan sastanak visokog nivoa nacionalnih željezničkih teretnih operatera u okruženju, High Level Regional ...
4.9.2015 19:11 | Indikator.ba
Budući da je dječak poginuo u svlačionici od ogledala koje je palo, modna grupa Hugo Boss platit će više od 1,6 miliona eura novčane kazne. Više od ...
4.9.2015 18:37 | Indikator.ba
Farex d.o.o. Jelah smanjio je procentualno učešće u kompaniji Bosna Auto, izvještava Indikator.ba. Farex, koji je posjedovao 6,57 posto dionica, ...
4.9.2015 15:30 | Indikator.ba/Glas Srpske
Prva multilateralna kompenzacija u RS biće sprovedena 30. oktobra, čime će zvanično početi prebijanje dugova koje bi trebalo značajno olakšati ...
4.9.2015 15:20 | Indikator.ba/Fena
U sarajevskom Aerodromskom naselju u petak (4. septembar 2015.) su na teren izašle mašine koje su označile početak gradnje gradske A transverzale. ...
4.9.2015 15:12 | Indikator.ba/Fena
lađen Kekerović (1968.) sporazumno je priznao krivnju za finansijski kriminal. Prihvatio je kaznu zatvora u trajanju od 10 godina i oduzimanje ...
4.9.2015 14:34 | Indikator.ba
Na današnjem trgovanju na Sarajevskoj berzi-burzi ostvaren je ukupan promet od 124.895,60 KM. U sklopu 25 transakcija ukupno je prometovano 9.463 ...
4.9.2015 14:23 | Indikator.ba
Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi ostvaren je promet od 1.117.026,39 KM, kroz 61 transakcija. Vrijednost BIRS indeksa se smanjila za ...
4.9.2015 12:49 | Indikator.ba
U Bosni i Hercegovini je, prema novom izvještaju Centralne banke BiH, početkom septembra bilo 69.081 blokirani račun poslovnih subjekata, a 42.888 ...
4.9.2015 12:48 | Indikator.ba
Vakufska banka je 3. septembra svečano otvorila renoviranu poslovnicu Ferhadija. Prošle godine Vakufska banka je krenula sa značajnim promjenama, ...
4.9.2015 12:34 | Indikator.ba/Hina
Ruski plinski div Gazprom i partneri sklopili su u petak, u okviru Istočnog ekonomskog foruma koji se održava u Vladivostoku, sporazum dioničara za ...
O NAMA | UPOZORENJE | MARKETING | KONTAKT
Copyright © 2014 Indikator d.o.o. Sva prava pridržana
Razvoj: PSS
PRIJAVA
Email
Lozinka
* Aktivacija je završena.

Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu (više detalja).
REGISTRACIJA
Ime
Email
Lozinka (slova i brojevi (od 3 do 30 karaktera)
Potvrda lozinke
Ponovljeni konkurs/Natječaj za angažman nastavnika i saradnika, Biotehnički fakultet u Bihaću
Završetak radova na izgradnji ceste na prevoju Karaula
Oglas za izbor kandidata za školovanje na Policijskog akademiji, SBK
Konkurs za sufinansiranje istraživačkih radova, SBK
Izvođenje građevinsko-zanatskih radova za stambeno-poslovni objekat
Konkurs za članove Nadzornog odbora JP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o.
Konkurs za direktora i izvršne direktore JP Međunarodni aerodrom Tuzla d.o.o.
Konkurs za direktora i izvršne direktore JP Međunarodni aerodrom Tuzla d.o.o.
Konkurs za angažman akademskog osoblja, Pravni fakultet u Bihaću
Oglas za članove Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom Tuzla d.o.o.
Poništenje dijela javnog konkursa, OŠ Čapljina
Viši referent-profesionalni vatrogasac-vozač, referent-dispečer
Arhivski tehničar, 2 izvršitelja
Consultant for Provision of Salary Survey for Service Contracts
Nabavka goriva za službena motorna vozila
Prijem državnih službenika u Općini Kiseljak
Tehničar drvoprerade
Radnici na obradi metala (alatničar, bravar, frezač)
Tekstilni tehničari (peglari)
Lakireri
Diplomirani ekonomista ili dipl. pravnik
Usluge prevođenja teksta monografije JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo
Prolongiranje roka za dostavu ponuda, BH Telecom
Nabavka usluga za potrebe održavanja elektroenergetskih priključaka
Nabavka i instalacija sistema napajanja , aku baterija i agregata
Plastična kablovska okna i pribor
Usluge oglašavanja na vozilima javnog gradskog saobraćaja - autobusi
Poziv za prikupljanje ponuda za ljekarske preglede specifične za žene
NABAVKA ARMATURA
OBAVEZAN ŠESTOMJESEČNI SERVISNI PREGLED
Sanacijski radovi na tri javne zgrade u BiH
Učitelj, Osnovna škola Bartola Kašića Mostar
NABAVKA I UGRADNJA SISTEMA KONTROLE PRISTUPA I SISTEMA OZVUČENJA
Referent na računovdstvenim poslovima
Prezentatori (m/ž), područje cijele BiH
Nabavka potrošnog foto materijala za potrebe foto laboratorije
Direktor, zamjenik direktora - Agencija za sigurnost hrane BiH
Direktor, zamjenik direktora - Agencija za sigurnost hrane BiH
Usluga odvoza i pražnjenja kontejnera od 5 m3“
Nabavka motormog goriva
Rješavanje odvodnje u naselju Hrenovica
Radovi na oborinskoj kanalizaciji u dijelu grada " KINESKA ČETVRT"
Nabavka i ugradnja liftova
Usluga kalibracije i servisiranja mjerno regulacione opreme
Usluge održavanja i periodičnih pregleda instalacija ugrađenih na COKP Zvirići
Nabavka vatrogasnog vozila
Sukcesivna nabava lož ulja za javne ustanove i osnovne škole
Vanredno održavanje puteva i ulica na području opštine Novi Grad - faza II
Nabavka i isporuka numeričkih multifunkcijskih releja za zaštitu generatora
Nabavka lož ulja
O NAMA
"Indikator" d.o.o.
Društvo za medijsku i izdavačku djelatnost Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića 23a

"Indikator" d.o.o. je preduzeće u privatnom vlasništvu registrovano 28. aprila 2011. godine i izdavač je Internet portala Indikator.baMisija i vizija

Indikator.ba je poslovni portal čija je misija postati izvor informacija o poslovnim zbivanjima kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu i svijetu.

Indikator.ba je neovisno poslovno glasilo koje će Vam pružati aktuelne, pravovremene, pouzdane i temeljite informacije i biti vaš pokazatelj ka uspješnom putu poslovanja.

Sadržaj portala se bazira na autentičnim tekstovima autora za čiji profesionalni standard je zaslužno dugogodišnje iskustvo u novinarstvu.

Naša želja je postati svojevrsna podrška i vodilja poslovnoj javnosti, vladinom i nevladinom sektoru, akademskoj zajednici u kvalitetnom i pravovremenom informisanju, a što je od presudne važnosti za vođenje politika, planiranje i donošenje odluka u svakodnevnom poslovanju.

Nastojat ćemo da utičemo na ekonomska kretanja i da budemo aktivni kreatori prilika u privrednom okruženju.

Naša vizija je da poslovnim ljudima budemo pouzdan partner u izvještavanju, portal na kojeg se mogu uvijek osloniti u svom djelovanju i bez koga neće početi nijedan novi dan.

Neka krivulja Vašeg biznisa raste onako kako raste Vaš Indikator.ba.
UPOZORENJE
Sadržaji portala Indikator.ba objavljuju se u najboljoj namjeri, a na osnovu vjerovanja da su relevantni i tačni,
sa potpisom izvora ili autora.

Ograđujemo se od odgovornosti za gubitak ili štetu koji mogu nastupiti kao posljedica korištenja ili oslanjanja na bilo koju od informacija objavljenih na sajtu ili prenesnih putem maila.

Vlasnici i uposlenici portala Indikator.ba se ograđuju od bilo kakve odgovornosti za proizvode ili usluge koje se nude u reklamnim tekstovima i na banerima objavljenim na stranicama portala.

Komentari na stranicma portala Indiaktor.ba predstavljaju lične stavove autora, a ne nužno stavove portala.

Berzanski i drugi komentari koji se tiču tržišta kapitala ne mogu se smatrati preporukom za kupovinu ili prodaju bilo koje akcije/dionice, udjela fondova ili drugih finansijskih instrumenata.

Strogo je zabranjeno kopiranje i preuzimanje sadržaja portala bez dozvole izdavača.

Ova pravila podložna su izmjenama i dopunama, a važećom verzijom se smatra ona trenutno izložena na stranicama portala Indikator.ba.Uslovi korištenja servisa "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..." namijenjen je kompanijama za internu upotrebu radi praćenja javnih nabavki, natječaja i obavještenja u svrhu obavljanja poslovnih aktivnosti.

Zaštićeni sadržaj se smije koristiti samo za ličnu upotrebu.

Portal Indikator.ba ne garantuje za tačnost i istinitost podataka navedenih u javnim pozivima i natječajima, niti je odgovoran za eventualne štete koje korisnici servisa mogu imati u postupcima javnih nabavki, konkurisanju za natječaje i slično.

Zabranjeno je davanje korisničkog imena i lozinke trećim licima.

Korisnicima koji ne budu ispunjavali uslove iz pretplatničkog odnosa članstvo će biti suspendirano!
KONTAKT
Indikator.ba - Redakcija

Adresa:
Ulica Marka Marulića 2/3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

redakcija@indikator.ba
ČLANOVI KLUBA
Poštovani korisnici,

Servis portala Indikator.ba Javni pozivi, licitacije, grantovi... nudi pristup bazi javnih oglasa i natječaja u Bosni i Hercegovini iz nekoliko specifičnih oblasti koje nisu zastupljene (ili ne dovoljno) u sličnim servisima koje nude druge poslovne stranice.

U ovom servisu možete pronaći javne pozive koji se tiču podrški kompanijama u zapošljavanju, različitim vidovima podrške koje nudi vladin sektor ili nevladine institucije, agencije ili organizacije, izvozne i druge subvencije, takođe i licitacije koje se odnose na industrijske zone, zakup i prodaju parcela, poslovnih objekata, prodaju imovine firmi u stečaju ili prodaju i najam poslovnih prostora i slično, kao i obavještenja koja se tiču poslovnih aktivnosti kompanija (sazivanje skupština, smanjenje kapitala, isplate dividende i druge korporativne aktivnosti).

Takođe na jednom mjestu moguće je steći uvid u ponudu različith fondova i drugih vidova podrške koju nude kompanijama ili organizacijama i udruženjima razne domaće il istrane vladine i nevladine institucije, organizacije ili agencije, kao i natječaje za donacije.
Takođe, u servisu su zastupljeni i oglasi za radna mjesta, koja objavljuju domaće kompanije.

Plaćeni korisnici ovog servisa imat će pristup svim bazama, a osim toga dobijat će radnim danima na mail newsletter sa osnovnim biznis vijestima i ponudom najnovijih javnih poziva i natječaja tog dana.
Korisnici, koji žele, mogu se pretplatiti samo na sekciju Radna mjesta u kojoj su nalazi ponuda radnih mjesta domaćih kompanija i u tom slučaju pretplata je jeftinija.

Nakon registracije, Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu virmanom na naš transakcijski račun br. 3060562694308608 kod Hypo Alpe Adria Bank.


Cijene za pretplatnički servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Godišnje članstvo 119 KM

Polugodišnje članstvo 69 KM

Tromjesečno članstvo 39 KM


Pretplata za sekciju Radna mjesta

Godišnje članstvo 39 KM

Polugodišnje članstvo 29 KM

Tromjesečno članstvo 19 KMPRETRAGA
Loading