2.4.2020 17:36 | Indikator.ba
Premijer Kantona Sarajevo Mario Nenadić danas je saopštio da će Vlada KS u narednom periodu subvencionirati martovske plate za firme kojima je u ...
2.4.2020 17:33 | Indikator.ba
Šef Regionalnog predstavništva Evropske investicione banke /EIB/ za zapadni Balkan Dubravka Negre izjavila je danas da se očekuje da sljedeće sedmice ...
2.4.2020 15:31 | Indikator.ba
Uz podršku EBRD-a, vodeći turski proizvođač konditorskih proizvoda Ülker Bisküvi Sanayi AŞ prevladao je turbulencije na globalnom tržištu i osigurao ...
2.4.2020 15:16 | Indikator.ba
Paket ekonomskih mjera koji je sačinio premijer Federeacije BiH Fadil Novalić i njegov tim službeno će biti predstavljen u petak nakon sjednice Vlade ...
2.4.2020 15:06 | Indikator.ba
I pored zatvaranja mnogih objekata i smanjenje privredne aktivnosti "BH-Gas" je tokom jučerašnjeg dana isporučio potrošačima ukupno 826.520 Sm3. Ova ...
2.4.2020 14:57 | Indikator.ba
Kompanija Mira a.d. Prijedor priopćila je u četvrtak da njeno rukovodstvo podržava tender ponudu koju je pokrenuo hrvatski proizvođač konditorskih ...
2.4.2020 14:04 | Indikator.ba
Na Sarajevskoj berzi danas je ostvaren ukupan promet od 2.435.962,00 KM. Najveći promet ostvaren je dionicama društva Šumaprojekt d.d. Sarajevo u ...
2.4.2020 13:54 | Indikator.ba
Na Banjalučkoj berzi danas je ostvaren promet od 141.553,66 KM. Akcijama Telekoma Srpske a.d. Banja Luka trgovalo se u iznosu od 140.472,96 KM po ...
2.4.2020 06:36 | Indikator.ba
Ukupan broj dolazaka turista u februaru 2020. godine u Federaciji BiH iznosio je 43.841 što je za osam posto manje u odnosu na februar 2019. godine, ...
<<>>
2.4.2020 06:32 | Indikator.ba
EML Payments u pregovorima je o popustu od 105 miliona eura na prethodno dogovoreni ugovor za kupnju Prepaid Financial Service, jer izbijanje ...
2.4.2020 06:17 | Indikator.ba
Sve je više inovativnih jela koja se odnose na pandemiju koronavirusa. Vijetnamski kuhar Hoang Tung kuha koronaburger u restoranu Pizza Homa u ...
2.4.2020 04:42 | Indikator.ba
Fabrika obuće "Bema" Banja Luka zaustavila je proizvodnju na preporuku Štaba za vanredne situacije grada Banjaluka, nakon što je utvrđeno da su dvije ...
<<>>
Klub INDIKATOR.ba
"Javni pozivi, licitacije, grantovi..."
O NAMA | USLOVI KORIŠTENJA | IMPRESUM | MARKETING| KONTAKT
Copyright © 2019, Indikator d.o.o. Sva prava pridržana
Nabavka usluga košenja i krčenja rastinja na parcelama
Građevinski i montažni radovi na zamjeni izvodnih ormara na području RD Travnik
Izrada elaborata o geomehaničkim ispitivanjima tla, revizija glavnih projekata
Posebna odluka o pokretanju - Respiratori
Odluka o poništenju - Nabavke auto guma
JAVNI POZIV ZA DODJELU OPĆINSKIH PODSTICAJA SA "TRANSFERA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE"
Nabavka sitnog alata i elektro materijala
Promjena vizuelnog identiteta - Ponde mogu da se dostave elektronski
Poziv privrednicima za finansiranje eksperimenata transfera tehnologije
Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabava za 2020. godinu
Translator Cultural Mediator
Poziv za podnošenje prijedloga projekata u okviru NAGE projekta
Besplatna dodjela parcela za povrtlarsku proizvodnju
Plan javnih nabavki, Općina Ključ
PRODAJA OTPISANIH GRLA - KONJA
Odluka o poništenju - Izgradnja sportsko-rekreacionog centra "Vinca", Izbod –Faza I
Odluka o pokretanju - Nabavke usluge izrade saobraćajnog projekta smirivanja saobraćaja
Isporuka i ugradnja elektronskog sistema zaštite perimetra (ograde)
Nabava USIM (4G-LTE Ready) kartica i start paketa
Nabava i isporuka generatora i pumpi za vodu
Izgradnja dionica Hutovo-Cerovica L=4.850 m (1) i Cerovica-Stolovi L = 5.000 m
Odluka o poništenju - Usluge čišćenja i održavanja higijene u Kantonalnom poreznom uredu
Poziv za učešće - Nabavka i isporuka zaštitne opreme za potrebe UIO
Davanje u zakup proizvodno-poslovne hale
Zakup proizvodno-poslovne hale
Paketi za povrtlarsku proizvodnju, Kostajnica
Podsticaji za proljetnu sjetvu, Petrovo
Finansijska i edukativna podrška digitalnim inovacijama – Venture Digital Program
Izvod iz plana javnih nabavki za 2020. godinu, N. Sarajevo
Rješenje o poništenju - Izrada investiciono tehničke dokumentacije za potrebe izvođenja radova
Pomjeranje roka - nabavka zaštite ljudi i imovine
Nabavka usluge prevoza školske djece na području općine Vogošća
Odluka o poništenju - usluge hotelskog smještaja
Odluka o poništenju postupka nabavke - usluga stručnog usavršavanja
Nabavka usluga fizičko-tehničke zaštite - Ponude se dostavljaju elektronski
Paket pomoći malim semberskim poljoprivrednicima
Obavještenje o produženju roka za dostavu ponuda za isporuku baznog ulja SN 500
Odluka o poništenju - Zakup vodova
Nabavka peleta - Dostavljena dokumentacija Uredu za razmatranje žalbi BiH
Poziv gospodarstvenicima s područja općine Prozor-Rama
Muslim Aid Sarajevo nudi poljoprivrednim proizvođačima besplatnu stručnu agronomsku pomoć
Nabavka sredstava za dezinfekciju ruku, kuhinjskih brisača i varikine
Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova na rekonstrukciji atletske staze
Vanredni poziv za projekte, Centralno-evropska inicijativa
PLAN NABAVKI ZA 2020 GODINU, ZOI 84
Poziv preduzetnicima i inovatorima za ideje koje mogu pomoći turističkom sektoru
PRODAJA DRVNIH SORTIMENATA JELE, SMRČE, CRNOG BORA, HRASTA I BUKVE
IZMJENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU-VIII
Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku valjaka
Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku odlivaka
ČLANOVI KLUBA

Poštovani korisnici,
Servis portala Indikator.ba Javni pozivi, licitacije, grantovi... nudi pristup bazi javnih oglasa i natječaja u Bosni i Hercegovini. U ovom servisu možete pronaći tendere izuzev onih koji se objavljuju na portalu javnih nabavki, licitacije za prodaju imovine firmi u stečaju, prodaje zaplijenjene imovine koju priređuju porezne administracije, sudske prodaje imovine, zakup i prodaju poslovnih prostora, zemljišta i druge pokretne i nepokretne imovine.Takođe, objavljujemo i javne pozive i konkurse koji se tiču raznih vidova podrške kompanijama, nevladinim organizacijama, udruženjima, građanstvu... putem kreditne podrške, subvencija, grantova, donacija i slično. Plaćeni korisnici ovog servisa imaju pristup svim bazama, a osim toga na svoj mail dobijaju radnim danima newsletter sa osnovnim biznis vijestima i kraćom ponudom najnovijih javnih poziva i natječaja tog dana. Da bi ste pristupili servisu nužno je da se registrujete, a Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu virmanom na naš
transakcijski račun br. 3060562694308608 kod Addiko Bank.

Cijene za pretplatnički servis
"Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Godišnje članstvo 119 KM
Polugodišnje članstvo 69 KM
Tromjesečno članstvo 39 KM

Sekcija “Radna mjesta”
Godišnje članstvo 39 KM
Polugodišnje članstvo 29 KM
Tromjesečno članstvo 19 KM

PRIJAVA
Email
Lozinka
* Aktivacija je završena.

Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu (više detalja).
REGISTRACIJA
Ime
Email
Lozinka (slova i brojevi (od 3 do 30 karaktera)
Potvrda lozinke
Tenderi
Izvođenje radova Nabavke proizvoda
Usluge Planovi nabavki, izmjene
Licitacije
Prodaja imovine firmi u stečaju Poslovni prostori
Ponuda objekata Privatizacija
Ponuda zemljišta Ostala imovina
Javni pozivi
Podsticaji privredi Fondovi, grantovi
Donacije Radna mjesta