KOMENTARI I ANALIZE        EKONOMIJA        KOMPANIJE I TRŽIŠTA        POLITIKA I DRUŠTVO        MENADŽMENT        TRŽIŠTE KAPITALA        ŽIVOT I UMJETNOST
Play
Cerar: Bh. štedišama ćemo novac vratiti s kamatamaCerar: Bh. štedišama ćemo novac vratiti s kamatama
CEPS kontra Junckeru: Investicije nisu ključ za eurozonuCEPS kontra Junckeru: Investicije nisu ključ za eurozonu
BiH i Makedonija će priznavati dokumente akreditovanih laboratorijaBiH i Makedonija će priznavati dokumente akreditovanih laboratorija
Dok čekamo vlast: Hoće li ”ziheraši” okrenuti list?Dok čekamo vlast: Hoće li ”ziheraši” okrenuti list?
23.11.2014 10:01 | Indikator.ba/RTVSLON
Tuzlanski aerodrom postao je jedan od okosnica razvoja TK. Aerodrom postaje sve prometniji a građani više ne moraju putovati u Sarajevo kako bi se ...
23.11.2014 09:52 | Indikator.ba
Osiguravajuća društva Aviva i Friends Life su u pregovorima o mogućem 5,6 mlrd funti vrijednom spajanju. Njihovim sapajanjem bio bi stvorena firma ...
23.11.2014 09:39 | Indikator.ba/Hina
Euro oštro pao prema dolaru zbog mogućih monetarnih poticaja ECB-a Na svjetskim valutnim tržištima kurs eura prema dolaru prošle sedmice je ...
23.11.2014 08:53 | Indikator.ba
Cijene goriva na pojedinim pumpama u Bosni i Hercegovini od ovog vikenda niže su i do 30 feninga po litru nego prethodnih dana, a pad cijena goriva ...
23.11.2014 07:38 | Indikator.ba
Švajcarska aviokompanija "Swiss International Air Lines" (SWISS) najavila je da širi svoju mrežu, te da će od 30. marta 2015. uvesti letove iz Ženeve ...
23.11.2014 07:05 | Indikator.ba
Svjetski poznati restoran brze hrane KFC (Kentucky Fried Chicken) uskoro se otvara u Sarajevu, saznaje Klix.ba. Pregovori o lokaciji na kojoj je ...
23.11.2014 07:01 | Indikator.ba
Čitanje ljudi je zgodna vještina koju se može posjedovati, a prema članku u Journal of Organizational Behavior, ako ste dobri u pronicanju u emocije ...
22.11.2014 08:43 | Indikator.ba
Croatia Lloyd dd Zagreb, 14,66-odstotni vlasnik dionica Moje banke dd Sarajevo, namjerava prodati svoje dionice u ovoj bh. banci, izvještava ...
22.11.2014 07:56 | Indikator.ba
Volkswagen želi da i dalje značajno ulagati uprkos programima štednje. Prema petogodišnjem planu (2015. do kraja 2019) ovaj najveći proizvođač ...
22.11.2014 07:40 | Indikator.ba
Grupa Petrol je u prvih devet mjeseci ove godineimela tri milijarde eura prihoda od prodaje, što je dva odsto više nego u istom periodu lani. Čista ...
22.11.2014 07:30 | Indikator.ba
Na svečanosti u Beogradu, povodom obilježavanja Svjetskog dana kvaliteta i Evropske nedjelje kvaliteta 2014. godine koju su organizovali Privredna ...
22.11.2014 07:21 | Indikator.ba
Povodom okončanja posla i pripreme za isporuku pogonske stanice kao posljednjeg segmenta rudarskog transportera za Rudnik mrkog uglja Banovići, ...
O NAMA | UPOZORENJE | MARKETING | KONTAKT
Copyright © 2014 Indikator d.o.o. Sva prava pridržana
Razvoj: PSS
PRIJAVA
Email
Lozinka
* Aktivacija je završena.

Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu (više detalja).
REGISTRACIJA
Ime
Email
Lozinka (slova i brojevi (od 3 do 30 karaktera)
Potvrda lozinke
Izdavanje u zakup viška zdravstvenih kapaciteta
Čuvar KV 1 izvršilac
Skupštine društva Hypo Alpe Adria Invest doo
Vanredna Skupština UNIS dd Sarajevo
Ispravka oglasa, Prozor-Benz doo u stečaju
Skupština dioničara ZIF BiG dd Sarajevo
Poziv - izdavanje okolinske dozvole za betonaru, Braća Mujić export-import
Skupština Konjictrans dd Konjic
Prodaja poslovnog prostora, Medikomerc
Prodaja drvnih sortimenata u 2015. godini, Sarajevo-šume
Defektolog oligofrenolog, logoped
Croatia Lloyd dd - poziv za kupnju dionica Moje banke
Raspodjela sredstava iz federalnog Fonda za pomoć privrednim subjektima, Kalesija
Prijem nastavnika Privatna srednja strukovna škola sa pravom javnosti Mostar
Ukidanja licence za međunarodnu trgovinu električnom energijom, Korlea
Subvencioniranje volontera i zapošljavanje osoba sa višim i visokim obrazovanjem
Imenovanje članova Nadzornog odbora JP Parkovi i Radio Ljubuški
Natječaj za članove nadzornog odbora poduzeća i upravnog vijeća ustanove
Najam drvenih montažnih kućica
Poziv ponuđačima koji raspolažu sa outdoor površinama
Poziv - sufinansiranje zapošljavanja 100+ VSS pripravnika, ZDK
Poziv potencijalnim ponuđačima, Nortel
Poništenje konkursa za raspodjelu sredstava za pomoć, Općina Kalesija
Javni poziv - emisija obveznica FBiH 2. 12. 2014.
Poziv potencijalnim ponuđačima, Ceragon
Poziv potencijalnim ponuđačima, EXFO
Poziv potencijalnim ponuđačima, Keymile
Poziv potencijalnim ponuđačima, Coriant
Poziv potencijalnim ponuđačima, Juniper Networks
Poziv potencijalnim ponuđačima, Arbor Networks
Poziv potencijalnim ponuđačima, SEBA KMT
Poziv potencijalnim ponuđačima, Alcatel
Poziv potencijalnim ponuđačima, Nokia Siemens
Poziv potencijalnim ponuđačima, Redknee
Poziv potencijalnim ponuđačima, StreamWide
Poziv potencijalnim ponuđačima, Ericsson
Poziv potencijalnim ponuđačima, BS Telecom
Poziv potencijalnim ponuđačima, Adtran
Poziv potencijalnim ponuđačima, Tekelec
Poziv potencijalnim ponuđačima, Cisco Systems
Druga prodaja imovine Prozor-Benz doo u stečaju Prozor-Rama
Poziv potencijalnim ponuđačima , Iskratel, JDSU
Obavijest o pokretanju tarifnih stavova u Brčko Distriktu, DERK
Obavijest u postupku određivanja tarifa za rad nezavisnog operatera sistema
Autoceste FBiH - oglas za korištenje cestovnog zemljišta za izgradnju pratećih uslužnih objekata
Dodjela u zakup poslovnih prostora, Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH
Oglas za članove Upravnog vijeća ZU Gradska ljekarna Prozor-Rama
Rekonstrukcija lokalnog puta u naseljima Mjestova ravan i Tubaci
Asistent u marketingu
Skupštine dioničkog društva TP Jablanka dd Jablanica
O NAMA
"Indikator" d.o.o.
Društvo za medijsku i izdavačku djelatnost Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića 23a

"Indikator" d.o.o. je preduzeće u privatnom vlasništvu registrovano 28. aprila 2011. godine i izdavač je Internet portala Indikator.baMisija i vizija

Indikator.ba je poslovni portal čija je misija postati izvor informacija o poslovnim zbivanjima kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu i svijetu.

Indikator.ba je neovisno poslovno glasilo koje će Vam pružati aktuelne, pravovremene, pouzdane i temeljite informacije i biti vaš pokazatelj ka uspješnom putu poslovanja.

Sadržaj portala se bazira na autentičnim tekstovima autora za čiji profesionalni standard je zaslužno dugogodišnje iskustvo u novinarstvu.

Naša želja je postati svojevrsna podrška i vodilja poslovnoj javnosti, vladinom i nevladinom sektoru, akademskoj zajednici u kvalitetnom i pravovremenom informisanju, a što je od presudne važnosti za vođenje politika, planiranje i donošenje odluka u svakodnevnom poslovanju.

Nastojat ćemo da utičemo na ekonomska kretanja i da budemo aktivni kreatori prilika u privrednom okruženju.

Naša vizija je da poslovnim ljudima budemo pouzdan partner u izvještavanju, portal na kojeg se mogu uvijek osloniti u svom djelovanju i bez koga neće početi nijedan novi dan.

Neka krivulja Vašeg biznisa raste onako kako raste Vaš Indikator.ba.
UPOZORENJE
Sadržaji portala Indikator.ba objavljuju se u najboljoj namjeri, a na osnovu vjerovanja da su relevantni i tačni,
sa potpisom izvora ili autora.

Ograđujemo se od odgovornosti za gubitak ili štetu koji mogu nastupiti kao posljedica korištenja ili oslanjanja na bilo koju od informacija objavljenih na sajtu ili prenesnih putem maila.

Vlasnici i uposlenici portala Indikator.ba se ograđuju od bilo kakve odgovornosti za proizvode ili usluge koje se nude u reklamnim tekstovima i na banerima objavljenim na stranicama portala.

Komentari na stranicma portala Indiaktor.ba predstavljaju lične stavove autora, a ne nužno stavove portala.

Berzanski i drugi komentari koji se tiču tržišta kapitala ne mogu se smatrati preporukom za kupovinu ili prodaju bilo koje akcije/dionice, udjela fondova ili drugih finansijskih instrumenata.

Strogo je zabranjeno kopiranje i preuzimanje sadržaja portala bez dozvole izdavača.

Ova pravila podložna su izmjenama i dopunama, a važećom verzijom se smatra ona trenutno izložena na stranicama portala Indikator.ba.Uslovi korištenja servisa "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..." namijenjen je kompanijama za internu upotrebu radi praćenja javnih nabavki, natječaja i obavještenja u svrhu obavljanja poslovnih aktivnosti.

Zaštićeni sadržaj se smije koristiti samo za ličnu upotrebu.

Portal Indikator.ba ne garantuje za tačnost i istinitost podataka navedenih u javnim pozivima i natječajima, niti je odgovoran za eventualne štete koje korisnici servisa mogu imati u postupcima javnih nabavki, konkurisanju za natječaje i slično.

Zabranjeno je davanje korisničkog imena i lozinke trećim licima.

Korisnicima koji ne budu ispunjavali uslove iz pretplatničkog odnosa članstvo će biti suspendirano!
KONTAKT
Indikator.ba - Redakcija

Adresa:
Ulica Marka Marulića 2/3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

redakcija@indikator.ba
ČLANOVI KLUBA
Poštovani korisnici,

Servis portala Indikator.ba Javni pozivi, licitacije, grantovi... nudi pristup bazi javnih oglasa i natječaja u Bosni i Hercegovini iz nekoliko specifičnih oblasti koje nisu zastupljene (ili ne dovoljno) u sličnim servisima koje nude druge poslovne stranice.

U ovom servisu možete pronaći javne pozive koji se tiču podrški kompanijama u zapošljavanju, različitim vidovima podrške koje nudi vladin sektor ili nevladine institucije, agencije ili organizacije, izvozne i druge subvencije, takođe i licitacije koje se odnose na industrijske zone, zakup i prodaju parcela, poslovnih objekata, prodaju imovine firmi u stečaju ili prodaju i najam poslovnih prostora i slično, kao i obavještenja koja se tiču poslovnih aktivnosti kompanija (sazivanje skupština, smanjenje kapitala, isplate dividende i druge korporativne aktivnosti).

Takođe na jednom mjestu moguće je steći uvid u ponudu različith fondova i drugih vidova podrške koju nude kompanijama ili organizacijama i udruženjima razne domaće il istrane vladine i nevladine institucije, organizacije ili agencije, kao i natječaje za donacije.
Takođe, u servisu su zastupljeni i oglasi za radna mjesta, koja objavljuju domaće kompanije.

Plaćeni korisnici ovog servisa imat će pristup svim bazama, a osim toga dobijat će radnim danima na mail newsletter sa osnovnim biznis vijestima i ponudom najnovijih javnih poziva i natječaja tog dana.
Korisnici, koji žele, mogu se pretplatiti samo na sekciju Radna mjesta u kojoj su nalazi ponuda radnih mjesta domaćih kompanija i u tom slučaju pretplata je jeftinija.

Nakon registracije, Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu virmanom na naš transakcijski račun br. 3060562694308608 kod Hypo Alpe Adria Bank.


Cijene za pretplatnički servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Godišnje članstvo 119 KM

Polugodišnje članstvo 69 KM

Tromjesečno članstvo 39 KM


Pretplata za sekciju Radna mjesta

Godišnje članstvo 39 KM

Polugodišnje članstvo 29 KM

Tromjesečno članstvo 19 KMPRETRAGA
Loading