KOMENTARI I ANALIZE

Rekordne zarade banaka na talasu rasta kamatnih stopa

Banke se u dobrom dijelu nisu morale ni truditi, jer im je novac “sam dolazio”

Rekordne zarade banaka na talasu rasta kamatnih stopa

Banke u Federaciji Bosne i Hercegovine su u prva tri kvartala ostvarile rekordnu neto dobit od 432,7 miliona KM, podaci su Agencija za bankarstvo FBiH.

Dobit je uvećana za 137,6 miliona KM ili za 46,6 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Ukupni prihod banaka u periodu januar-septembar iznosio je 1,16 mlrd KM i veći je za 166,3 miliona KM ili 16,7 odsto u odnosu na devet mjeseci prošle godine, dok je ukupni rashod bio  717,95 miliona KM i veći je za 17,3 miliona KM ili 2,5 odsto u odnosu na tri kvartala 2022.

Rekordna zarada banaka došla je na talasu povoljnog monetarnog i finansijskog vjetra koji je došao sa rastom kamatnih stopa u proteklom periodu. Podatke po pojedinim stavkama koje je prezentirao Jasmin Mahmuzić, direktor Agencije za bankarstvo FBiH, pokazali da se banke u dobrom dijelu nisu morale ni truditi, jer im je novac “sam dolazio”.

Porastu profita doprinijeli su sljedeći faktori:

- Povećanje kamata na sredstva do 30 dana i oročenih sredstava više od 30 dana koje banke iz FBiH drže kod banaka u inostranstvu za 62 miliona maraka usljed rasta međubankarskih kamatnih stopa na tržištu novca EU, odnosno rasta Euribora.

- Prihodi od kamata po kreditima su rasli za 58 miliona maraka, usljed rasta iznosa kreditnog portfolija banaka u Federaciji BiH i konverzije varijabilne kamatne stope u fiksnu kamatnu stopu.

- Naknade za izvršene bankarske usluge su rasle 18 miliona maraka.

- Povećanje prihoda banaka u iznosu od pet miliona maraka usljed uvođenja naknade na sredstva obavezne rezerve kod Centralne banke BiH.

- Smanjenje rashoda u iznosu od 16 miliona maraka usljed ukidanja negativne naknade na sredstva iznad obavezne rezerve kod Centralne banke BiH

- Rast kamatnih prihoda usljed ulaganja u domaće i inostrane vrijednosne papire u iznosu od sedam miliona maraka.

Na sve ovo treba dodati efekat inflacije, pojasnio je Mahmuzić.

Sve to rezultiralo je da je dobit banaka u Federaciji BiH za devet mjeseci porasla na 432,7 miliona KM.

Banke u Republici Srpskoj su u devet mjeseci ove godine iskazale neto dobit u ukupnom iznosu od 147 miliona maraka, što daje ukupni zbir od oko 580 miliona KM neto dobiti na nivou sektora u cijeloj Bosni i Hercegovini.

 

Osnovni pokazatelji poslovanja banaka u FBiH januar-septembar 2023.

Foto: CBBiH, tabela FBA

Štampa
Ocjeni ovaj članak:
Nema ocjena
Molimo prijavite se ili registrirajte da biste mogli dodavati komentare.