KOMPANIJE I TRŽIŠTA

Castellina Srpska na berzi prikupila 3,5 miliona KM

Modrička kompanija će prikupljenim sredstvima finansirati isplatu pozajmice i nabavku nove opreme

Castellina Srpska na berzi prikupila 3,5 miliona KM

Kompanija Castellina Srpska Modriča uspješno je prvom emisijom obveznica javnom ponudom na Banjalučkoj berzi prkupila 3,5 miliona KM sredstava kojima će finansirati isplatu pozajmice i nabavku nove opreme.

Kompanija je emitovala 3.500 obveznica, pojedinačne nominalne vrijednosti 1.000,00 KM, ukupne nominalne vrijednosti emisije 3.500.000,00 KM. Dospijeće emisije je 60 mjeseci, a kamatna stopa iznosi 6,70% na godišnjem nivou. Isplata anuiteta će se vršiti u jednakim mjesečnim anuitetima.
Sredstva pribavljena putem prve emisije obveznica kompanija će koristiti za: isplatu pozajmice u iznosu od 1.900.000,00 KM i nabavku nove opreme i isplate obaveza iz poslovanja u iznosu od 1.600.000,00 KM
- Očekivani efekti korišćenja sredstava se prevashodno ogledaju u povećanju likvidnosti usljed isplate kratkoročnih obaveza i nabavke kratkoročne imovine (sirovina) potrebnih u proizvodnji,te posljedično u prolongiranju obaveza na duži rok (dospijeće obveznica 5 godina) što će omogućiti emitentu da kompletira proizvodni ciklus i kreira povoljnije gotovinske tokove kojima će se obaveze servisirati. U pogledu proizvodnog procesa, emitent će koristiti do 40% iznosa prikupljenih sredstava iz emisije za nabavku poljoprivredne opreme i imovine kojom će povećati produktivnost prizvodnog procesa i kvalitet proizvoda, te smanjiti rizik gubitka usljed otpisa inventara ili gubitka kupaca usljed neadekvatnog kvaliteta isporučenih proizvoda, navedeno je u prospektu emisije.

Primarna djelatnost Castelline Srpske je obrada zemljišta i uzgoj žitarica (uljana repica, pšenica, suncokret, kukuruz) te proizvodnja silaže, sjenaže i lucerke. Godine 2019. godine došlo je do promjene vlasničke strukture, te se umjesto dotadašnjih vlasnika, italijanskih investitora, jedini vlasnik kompanije postaje privredno društvo VITA LAND d.o.o. Gradiška koje se bavi istom djelatnošću.

Foto: Castellina Srpska

Štampa
Ocjeni ovaj članak:
Nema ocjena
Molimo prijavite se ili registrirajte da biste mogli dodavati komentare.