POLITIKA I DRUŠTVO

Struka upozorava: Rudnici pred kolapsom!

Gubici u većini ugljenokopa premašuju osnovni kapital, oprema je zastarjela, teški su uslovi rada, veliki je broj invalida rada a nezadovoljstvo rudara dostiže vrhunac

Struka upozorava: Rudnici pred kolapsom!

Stanje u rudnicima uglja koji posluju u sastavu Koncerna Elektroprivreda BiH je teško, gotovo katastrofalno. Gubici u većini ugljenokopa premašuju osnovni kapital, oprema je zastarjela, teški su uslovi rada, veliki je broj invalida rada a nezadovoljstvo rudara dostiže vrhunac. Da bi se spriječio nadolazeći kolaps neophodno je nastaviti proces prestrukturiranja koji podrazumijeva nova organizacijska rješenja, promjenu sistema upravljanja, izdvajanja poslova sve s krajnjim ciljem likvidnog poslovanja uz pozitivne proizvodne i finansijske rezultate.

Ovo su ključne konstatacije iz referata o dostignutom nivou prestrukturiranja rudnika ugljha dr. Edina Lopandića (Elektroprivreda BiH) i grupe autora koji će biti prezentiran na 16. Savjetovanju Bosanskohercegovačkog komiteta Međunadodnog vijeća za velike električne sisteme CIGRE zakazanog  za kraj idućeg mjeseca. O pripremama za ovaj skup ovog utorka raspravljat će i Upravni odbor Bosanskohercegovačkog komiteta CIGRE. Među 150 radova pripremljenih za ovaj skup jedino se ovaj bavi rudnicima koji obvezbjeđuju 80 posto energije za proizvodnju struje u Koncernu.

Autori upozoravaju na to da nastavak procesa prestrukturiranja rudnika mora imati human karater kada su u pitanju radnici te da pitanje svakog prekobrojnog rudara treba biti riješeno na njemu prihvatljiv način.

U vezi s ovim Edhem Bičakčić, predsjednik Bosanskohercegovačkog komiteta CIGRE, kaže da eneregtska tranzicija, ukoliko se ne sprovede na sveobuhvatan  način, stvara i negativne efekte po lokalne zajednice i rudarska prava. Upravo važnost adekvatnih socio-ekonomskih politika zahtijeva "pravednu tranziciju". Pravedna tranzicija u ovom kontekstu referira se na socio-ekonomski pravedne politike koje će omogućiti da proces energetske tranzicije ima minimalne negativne posljedice po ekonomiju i društvo, uključujući rast siromaštva, gubitak radnih mjesta, itd. 

Nadolazeća jesen biće karakteristična po brojnim aktivnostima bosanskohercegovačkiuh elektroenergetičara. Iduće sedmice u Sarajevu će biti održana sjednica Administrativnog vijeća  Međunarodne CIGRE sa sjedištem u Parizu, a potom će naš nacionalni komitet u Istambulu sredinom oktobra preuzeti predsjedavanje regionalnom konferencijom CIGRE -SEERC.

-Potrudili smo de da sve pomenute skupove organizujemo na najbolje mogući način i pokažemo da Bosna i Hercegovina nije tamni vilajet nego prosperitetna država koja u oblasti elektroenergetike prihvata a često i sama kreira najsavremenija rješenja proizvodnje električne energije i vođenja sistema, izjavio je Edhem Bičakčićm predsjednik BHK CIGRE.

Hajdar Arifagić

Foto: Rudnik Kreka - EP BiH

Štampa
Ocjeni ovaj članak:
4.0
Molimo prijavite se ili registrirajte da biste mogli dodavati komentare.