POLITIKA I DRUŠTVO

Prosumeri: Više od 97% građana zainteresirano za izgradnju solarnih elektrana

Apslutna većina ispitanika u anketi Operatora za OIEiEK odlučna za gradnju ukoliko im se obezbijedi finansijska podrška

Prosumeri: Više od 97% građana zainteresirano za izgradnju solarnih elektrana

Više od 97% građana Federacije Bosne i Hercegovine zainteresirano je za izgradnju solarnih elektrana za vlastitu potrošnju – prosumeri, pokazali su preliminarni rezultati istraživanja koje je proveo Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (Operator za OIEiEK). Istraživanje je pokrenuto  04. septembra 2023. godine.

Elektronski anketni upitnik sastoji se od ukupno devet pitanja, koja se odnose na stavove građana o izgradnji solarnih elektrana – prosumeri, i jednokratnoj finansijskoj podršci – subvenciji za izgradnju solarnih elektrana, kao i stavovima građana o stepenu informisanosti građana o procedurama ulaganja u izgradnju ovih postrojenja, te o njihovim stavovima o preprekama za ulaganje u izgradnju solarnih elektrana .

Tako je 99,3% ispitanika odlučno za izgradnju solarne elektrane-prosumer ukoliko bi im se obezbijedila jednokratna finansijska podrška-subvencija u određenom procentualnom iznosu vrijednosti investicije. Prema mišljenju anketiranih građana prosjek od 50% iznosa potpore (od ukupne vrijedosti investicije) je dovoljan kako bi se odlučili za izgradnju ovih elektroenergetskih postrojenja. Samo 0,7% ispitanika se ne bi odlučilo za izgradnju solarne elektrane – prosumer niti ukoliko im se obezbijedi jednokratna finansijska podrška- subvencija, stoji u preliminarnom presjeku kojeg je objavio OIEiEK.
Kao najveće prepreke za ulaganje anketiranih građana u izgradnju solarnih elektrana –prosumeri, ispitanici su istakli neusvojenu zakonsku i podzakonsku regulativu, nedostatak finansijskih sredstava, kao i nejasne i komplikovane procedure za ishođenje potrebnih dozvola, te dug proces postupanja relevantnih institucija po zahtjevima. Pored navedenog, anketirani građani su stava da vlada nizak nivo informisanosti o procedurama ulaganja u izgradnju solarnih elektrana, odnosno o benefitima ulaganja u izgradnju ovih elektroenergetskih postrojenja.

Podsjećamo, Operator za OIEiEK će istraživanje o zainteresiranosti građana Federacije Bosne i Hercegovine za potencijalna ulaganja u izgradnju solarnih elektrana – prosumeri provoditi do 31. decembra 2023. godine, a rezultate će koristiti za što pravednije kreiranje podzakonskih propisa koji se odnose na jednokratno sufinansiranje izgradnje prosumerskih postrojenja u skladu s odredbama novog Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije.

Solarne elektrane u BiH sve češće se prave za vlastite potrebe, posebno nakon novih najava o poskupljenju električne energije,  navodi solarno.net.

Foto: Pexels

Štampa
Ocjeni ovaj članak:
Nema ocjena
Molimo prijavite se ili registrirajte da biste mogli dodavati komentare.