NAJBOLJI POSLOVNI POTEZ

INTERVJU Dejan Vuklišević: Ostajemo vjerni održivom ESG modelu poslovanja

INTERVJU Dejan Vuklišević: Ostajemo vjerni održivom ESG modelu poslovanja

Inovativnim pristupom u poslovanju Naša banka a. d. Banja Luka unijela je dosta svježine na bankarskom tržištu Republike Srpske. Emitovanjem ESG obveznica na Banjalučkoj berzi, Banka je privukla veliku pažnju jer je riječ o prvoj takvoj inicijativi u regionu. Kako je Naša banka postala lider na domaćem bankarskom tržištu u zagovaranju zelene tranzicije, koje prednosti za stanovništvo i privredu donosi prelazak na alternativne, obnovljive izore energije i kakva je uloga Naše banke u tim procesima, razgovarali smo sa gospodinom Dejanom Vukliševićem, predsjednikom Uprave Naše banke a. d. Banja Luka.


Portal Indikator.ba nagradio je Našu banku a. d. Banja Luka za Najbolji poslovni potez u finansijskom sektoru Bosne i Hercegovine u 2023. godini za prvo izdanje ESG obveznica na lokalnoj berzi u regionu. Poštovani predsjedniče Uprave, kako doživljavate ovo priznanje?


- Zahvalan sam Vam, naravno, na tom priznanju, jer dolazi od medija koji u Bosni i Hercegovini zauzima istaknuto mjesto u finansijsko-poslovnom izvještavanju. Vaše priznanje doživljavam i kao javnu podršku nastojanjima Naše banke da domaću privredu i društvo podstakne na odvažan, ali suštinski važan korak ka zelenoj tranziciji. Same banke, bez podrške medija, nisu u mogućnosti da ispromovišu sve vrijednosti i prednosti prelaska na energetski efikasnija i dugoročno održiva alternativna rješenja koja su nam neophodna. Prošlogodišnjom javnom ponudom na Banjalučkoj berzi prve emisije ESG obveznica poznatih i kao zelene obveznice, Naša banka je pokrenula proces ciljane podrške fizičkim i pravnim licima u prelasku na energetski efikasnija i dugoročno održiva rješenja. Uz podršku medija, vjerujemo da to može biti zamajac za krupnije promjene u društvu na putu uspostavljanja održivog razvoja i smanjenja emisija CO2. Ostvarimo li uspjeh u tim nastojanjima, svi zajedno bićemo nagrađeni konkurentnijom privredom na domaćem i stranim tržištima, čistijom i zdravijom životnom sredinom i savremenijim i boljim radnim okruženjem. 

Pionirsko izdanje “zelenih obveznica” na Banjalučkoj berzi bilo je izazovan poduhvat. Kako ste nakon svega zadovoljni ovim potezom, na kojem Vam i konkurencija zavidi?


- Vjerujem da smo u određenoj mjeri uspjeli da probudimo interes za uspostavljanje ESG standarda koji su usmjereni na ekološki, društveni i upravljački uticaj preduzeća. Usvajanje i primjena ESG standarda donosi brojne benefite cijeloj društvenoj zajednici. A što se tiče naše pionirske uloge u emitovanju ESG obveznica putem lokalne berze, u pravu ste kada kažete da je to bio izazovan poduhvat. Međutim, Naša Banka a. d. Banja Luka, kao društveno odgovorna domaća finansijska institucija, uvijek je posvećena dobrobiti zajednica u kojima posluje i to je naš pokretački motiv u svim projektima. S jasnom vizijom, a nakon sveobuhvatne pripreme i stručnog vođenja cijelog procesa, uspješno smo završili prvu emisiju ESG obveznica na Banjalučkoj berzi, što nas ispunjava zadovoljstvom i ponosom. Novac prikupljen na ovaj način Banka putem dvije kreditne linije plasira pravnim i fizičkim licima za prelazak na održive alternativne izvore energije i nabavku visokokvalitetnih proizvoda koji utiču na smanjenje emisija CO2. 
Obezbijedili smo, dakle, uslove da našoj privredi i domaćinstvima ponudimo posebno dizajniran i prilagođen kreditni proizvod za povoljnu i isplativu nabavku solarnih panela, toplotnih pumpi, električnih automobila i drugih proizvoda koji pospješuju održiv razvoj i smanjenje štetnih emisija CO2 u atmosferi. Odziv investitora na našu javnu ponudu ESG obveznica i povećan interes pravnih i fizičkih lica za ekološki prihvatljivije i ekonomičnije alternativne izvore energije, drži nas u čvrstom uvjerenju da smo kao društveno odgovorna finansijska institucija prema zajednicama u kojima poslujemo, pravovremeno reagovali na sve veći problem zagađenosti vazduha i poskupljenje konvencionalnih energenata i prvi ponudili konkretno, kvalitetno i dugoročno održivo rješenje. Moram da naglasim da je ESG nezaustavljiv proces koji već ulazi u evrospko zakonodavstvo i vodi ka smanjenju troškova, jačanju konkurentske prednosti i boljem upravljanju rizicima. Zalaganje za uspostavljanje ESG standarda je zalaganje za našu bolju i sigurniju budućnost.

Pokrenuli ste nedavno i drugu emisiju obveznica, da li to znači da ih u budućnosti možemo očekivati još?


- U svojim planovima za budućnost, Naša banka je, generalno, okrenuta održivom i ESG modelu poslovanja. Plan nam je da se taj model poslovanja vremenom širi i povećava što bi trebalo da dovede i do daljih aktivnosti takve vrste.


Kako se, uopšteno gledano, banka pozicionira u aktuelnoj zelenoj tranziciji?


- Pozicioniranje na tržištu tokom zelene tranzicije zahtijeva dosljednost, autentičnost i strategijsko vođenje koje će kreirati održivu reputaciju banke i privući klijente koji su zainteresovani za usluge ekološki odgovorne finansijske institucije. Pozicioniranje manje banke, kakva je Naša Banka a. d. Banja Luka, koja teži savremenom bankarstvu optimalno prilagođenom klijentu, tokom zelene tranzicije može biti ključno za njeno dugoročno uspješno poslovanje. S tim na umu, mi već razvijamo i primjenjujemo određene strategije koje nam pomažu da u tom pozicioniranju budemo veoma efikasni. Razumijemo značaj i potencijal Eco-friendly bankarskih proizvoda i usluga koji podržavaju ekološku održivost i nastojimo da im se što brže prilagodimo. Emitovanjem ESG obveznica i usmjeravanjem na taj način prikupljenog novca u kreditne linije za fizička i pravna lica za njihov prelazak na održive alternativne izvore energije i nabavku visokokvalitetnih proizvoda koji utiču na smanjenje emisija CO2, mi smo već započeli pozicioniranje u zelenoj tranziciji. Razmatramo i neke ideje kao što je formiranje zelenog investicionog fonda i sl.
Interno smo već uveli određene zelene prakse u sopstvenom poslovanju. Smanjili smo potrošnju energije, prelazimo na upotrebu alternativnih izvora, ekonomičnije koristimo potrošne materijale čak i uz povećanje efikasnosti i produktivnosti. Procjenjujemo mogućnost budućih partnerstava i saradnje sa organizacijama koje se bave zelenim tehnologijama i održivim razvojem što nam može otvoriti nove perspektive i pomoći da kreiramo inovativne proizvode i usluge. Svjesni smo da banka može imati aktivnu ulogu u informisanju i obrazovanju svojih klijenata i zajednice u kojoj posluje o važnosti održivosti. Da bismo ostvarili željenu interakciju sa zajednicom na tom planu i zauzeli poziciju koja nas zanima, veoma smo transparentni u svim svojim inicijativama povezanim sa održivim razvojem. 

Ulazak novosadskog Galens Investa označio je novu fazu u poslovanju banke. Ribrendingom i preseljenjem sjedišta u Banjaluku odlučili ste raskrstiti sa svojim prethodnim identitetom. Dokle ste došli u transformaciji i kakve su ambicije novih vlasnika?


- Da, Naša banka je sa preko 30 poslovnica i više od 180 zaposlenih postala članica Galens Invest grupacije. Galens Invest grupacija je jedna od vodećih poslovnih grupacija u Srbiji. Poslovanje je proširila na područje Evropske Unije, a odnedavno i na prostore Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine. Trgovinom akcijama došlo je do ukrupnjavanja kapitala i promjene vlasništva i tako je kompanija Galens Invest Finance d. o. o. Zvornik postala većinski vlasnik Naše Banke sa preko 99% upravljačkih prava. Promjena vlasništva je definitivno ojačala poziciju Banke na tržištu. U dijelu ribrendinga plan je da se sa završetkom trećeg kvartala završi prvi krug ribrendinga svih poslovnih jedinica banke. Već je započet i drugi krug ribrendinga koji podrazumjeva veći stepen automatizacije i digitalizacije naše poslovne mreže i prodajnih kanala, sa planom završetka u drugom kvartalu 2026. godine, kada će otpočeti treći krug koji podrazumjeva osavremenjivanje, digitalizaciju i automatizaciju svih procesa u transakcijama banke, kako u domaćem tako i u međunarodnom platnom prometu, kao i u poslovima prikupljanja depozita i plasmana. Generalni plan banke je kontinuirani organski rast, akumuliranje dobiti u kapitalu, a u skladu sa rastom i uvećanja kapitala od strane vlasnika.


Gdje vidite mjesto Naše banke na bankarskom tržištu koje je izuzetno konkurentno?


- Naša banka je domaća banka sa domaćim kapitalom i pripada redu manjih banaka, ali svojom likvidnošću i vrijednostima koje baštini na bankarskoj tradiciji dugoj više od 130 godina, kao i uz naklonost klijenata koji su u nama prepoznali sigurnost, simbol je lokalne i regionalne tradicije bankarstva i investicionog razvoja. Sa takvim bekgraundom i  po uvođenju i usvajanju bankarskih inovacija, Naša banka je u velikoj uzlaznoj putanji. Na domaćem bankarskom tržištu mjesto Naše banke vidimo na poziciji digitalne banke koja je usmjerena na klijente, koja uživa povjerenje i koja nastavlja hrabro da inovira kako bi zadovoljila potrebe klijenata i u budućnosti, pružajući im potpuno, efikasno, inkluzivno, personalizovano i ugodno iskustvo.

Foto: Dejan Vuklišević: Naša Banka

Štampa
Molimo prijavite se ili registrirajte da biste mogli dodavati komentare.