EKONOMIJA

CBBiH: Još ni jedna crnogorska banka nije uključena u platni promet

Trenutno u sistemu učestvuje sadam banaka iz Bosne i Hercegovine

CBBiH: Još ni jedna crnogorska banka nije uključena u platni promet

Centralna banka BiH do danas nije dobila zvanično obavještenje o uključivanju banaka iz Crne Gore u platni sistem kliringa međunarodnih plaćanja koji od 2007. godine služi kao alternativa obavljanju platnog prometa u evrima između BiH, Srbije i Crne Gore, rečeno je Srni iz Centralne banke.
- Trenutno u sistemu učestvuje sadam banaka iz BiH. Do sada se nijedna komercijalna banka iz Crne Gore nije uključila u ovaj proces, navode iz Centralne banke, nakon što su crnogorski mediji objavili da je Univerzal kapital banka jedina koja je nakon 16 godina iskazala interesovanja da uđe u direktni platni promet između tri zemlje, kao i da bi se to moglo desiti tokom novembra.

U slučaju uključivanja komercijalne banke iz Crne Gore u kliring sistem, iz Centralne banke ističu da će ona biti dodata na spisak na internet stranici Banke.

Iz Centralne banke pojašnjavaju da sistem kliringa funkcioniše na način da se u radne dane sistema vrši dnevni kliring i poravnanje poslatih naloga banaka, u skladu sa terminskim planom, te ukoliko je obezbijeđeno odgovarajuće pokriće.

- Bitna činjenica je da sistem kliringa međunarodnih plaćanja pravilima rada omogućava da banka kao pružalac platnih usluga može naplatiti naknadu klijentu nalogodavcu, dok banka korisnika /primaoca/ ne naplaćuje naknadu, navode iz Banke.

Centralna banka, kako ističu, ne učestvuje u formiranje tarifa naknada banaka učesnica u sistemu kliringa međunarodnih plaćanja, niti prikuplja informacije o naknadama za pružanje usluga u sistemu kliringa međunarodnih plaćanja.

- Centralna banka u skladu sa svojim mandatom kontinuirano radi na izgradnji infrastruktura koje omogućavaju brz, jeftin i siguran platni promet, s ciljem stvaranja nove vrijednosti za ekonomiju BiH, naglašavaju iz ove ove banke.

Jedna od aktivnosti je i izgradnja novog inovativnog sistema za instant plaćanja, usklađenog sa standardima EU, koji će ponuditi novu alternativu građanima i privredi BiH.

- Budući da je integracija platnih sistema Centralne banke sa platnim sistemima EU, odnosno ulazak u jedinstveno područje plaćanja u evrima – SEPA, strateški bitna kako za omogućavanje lakše, brže i jeftinije novčane razmjene sa zemljama članicama SEPA, tako i za podsticanje korištenja jeftinih formalnih kanala kao substituciju za neformalne kanale, navode iz Banke.

Činjenica da doznake iz zemalja SEPA područja imaju značajno učešće u bruto domaćem proizvodu BiH, s iz Centralne banke naglašavaju da nema dileme da integracija sa platnim sistemima EU ima višestruku korist, kao i da će biti dodatni most i prema dijaspori.

- Zato vrlo predano radimo na pripremi izgradnje tehničke infrastrukture za povezivanje sa platnim sistemima EU, gdje nam je primarni cilj TIPS /Target instant Payment Settlement/, ali i aktivno učestvujemo sa ostalim relevantnim institucijama u BiH u pripremnim aktivnostima za ispunjenje formalnih preduslova integracije, dodaju iz Centralne banke. 

Foto: CBBiH

Štampa
Kategorije: EKONOMIJA
Ocjeni ovaj članak:
Nema ocjena
Molimo prijavite se ili registrirajte da biste mogli dodavati komentare.