KOMENTARI I ANALIZE        EKONOMIJA        KOMPANIJE I TRŽIŠTA        POLITIKA I DRUŠTVO        MENADŽMENT        TRŽIŠTE KAPITALA        ŽIVOT I UMJETNOST
20.2.2018 17:50 | Indikator.ba
OPĆINA GRADAČAC Javni oglas za prodaju nekretnina Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton OPĆINA ...
20.2.2018 15:29 | Indikator.ba
Oglas o prodaji nepokretnosti označene kao kp. 1461/1 k.o. Amajlije Na osnovu člana 9. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje ...
19.2.2018 17:28 | Indikator.ba
GRAD ZENICA Javni konkurs u prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta putem licitacije BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA ...
19.2.2018 17:25 | Indikator.ba
Na osnovu člana 363. stav (1) Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH, broj 66/13 i 100/13), člana 1. Pravilnika o postupku javnog ...
14.2.2018 15:16 | Indikator.ba
Prodaja nekretnina (oranica) u k.o. Magnojević 14.02.2018. OSNOVNI SUD U BIJELJINI Broj: 80 0 I 083981 17 I Bijeljina, ...
13.2.2018 16:26 | Indikator.ba
Oglas o ponovnoj prodaji građevinskog zemljišta u svojini Grada Bijeljina u obuhvatu regulacionog plana „Industrijska zona 3“ slika Na osnovu člana ...
8.2.2018 15:19 | Indikator.ba
Prodaja neizgrađenog građevinskog zemljišta, Bosanski Petrovac
7.2.2018 14:54 | Indikator.ba
OGLAS O JAVNOJ PRODAJI NEKRETNINA, INTESA
7.2.2018 13:31 | Indikator.ba
Prodaja nekretnina u izvršnom postupku u Bijeljini 06.02.2018. OSNOVNI SUD U BIJELJINI ...
7.2.2018 13:30 | Indikator.ba
Prodaja nekretnina (njive) upisane u k.o. Patkovača 06.02.2018. OSNOVNI SUD U BIJELJINI ...
1.2.2018 15:44 | Indikator.ba
Fabrički krug, “METALORAD” d.d. iz Travnika
31.1.2018 16:30 | Indikator.ba
Ponovljeni javni natjecaj za prodaju prava vlasništva na zemljištu
O NAMA | UPOZORENJE | MARKETING | KONTAKT
Copyright © 2014 Indikator d.o.o. Sva prava pridržana
Razvoj: PSS
PRIJAVA
Email
Lozinka
* Aktivacija je završena.

Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu (više detalja).
REGISTRACIJA
Ime
Email
Lozinka (slova i brojevi (od 3 do 30 karaktera)
Potvrda lozinke
IZDAVANJE U ZAKUP VIŠKA MEDICINSKOG PROSTORA
Javni oglas za prodaju nekretnina
Međunarodni tender za projekat "Vodosnabdijevanje općine Gradačac"
Davanje u zakup poslovnog prostora u zgradi Gradskog kina
Javni oglas za prodaju vozila i motocikala putem postupka licitacije sistemom zatvorenih ponuda
Prodaja imovine "VITALES" d.o.o. BIHAĆ-u stečaju
Elektroinstalater - 3 izvršitelja, Slovenija
Popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Sekretarijatu CIK-a
Prijem državnih službenika u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Odluka o poništenju - Pregled i ispitivanje čelične konstrukcije dvorane Zetra
ZASTAVE ZA GAZPROM I NIS PETROL BENZINSKE STANICE
Plan nabavki ŠG 'Prijedor' za 2018. godinu - dopuna 19.02.
Obavijest o nabavi građevinskih radova (21.03.2018.)
Prodaja roba – drvnih sortimenata
Oglas o prodaji nepokretnosti označene kao kp. 1461/1 k.o. Amajlije
Javni poziv za prodaju nekretnine u Beogradu - stan
Nabavka korisničkih uređaja (CPE) za pristupne mreže –Powerline adapter (PLC)
Nabavka Common Invertory System rješenja
Nabavka usluga održavanja vozila za Direkciju Bihać: lot 1 Škoda i lot 2 Lada
Kreditni službenik 1 izvršilac, Doboj
Javni poziv za upis i uplatu 2. emisije obveznica, MKD Credis a.d. Banja Luka
Prodaja nekretnine u Jasenici Gornjoj, općina Srebrenik
Stambeno-poslovni objekat i dvorište u Tesliću
Prodaja kuće i dvorišta u Tešnju
PRODAJA KUĆE U PRNJAVORU
Poslovna zgrada, k.o. Stenjak
Stambena zgrada, njiva, pomoćni dvorišni objekat, KO Teslić
Članovi upravnih odbora sljedećih javnih ustanova iz oblasti kulture USK
Poništenje i ponovni oglas, UO javnih ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja USK
PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2018.godinu, Dom zdravlja Gračanica
Pružanje usluga fizikalne i medicinske rehabilitacije
Direktor/direktorica u JU "Umihana Čuvidina"
Plan nabavki za 2018. godinu Ureda za kvalitet
Plan nabavki za 2018.godinu, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture KS
Direktora JU Centar za kulturu "Ahmed Muratbegović" Gradačac
Plan nabave, JZU "Zdravstveni centar Brčko"
Popuna upražnjenog radnog mjesta- OŠ "Safvet beg Bašagić" N. Travnik
Prijem radnika na određeno vrijeme- Elektroprivreda BiH
Sufinansiranje konsultantskih usluga za žene u biznisu
58. aukcija trezorskih zapisa Republike Srpske na Banjalučkoj berzi
Prodaja postrojenja za reciklažu otpadnih guma u tečna goriva
Prodaja vozila CITROEN C4 PICASSO
Prodaja baliranog sijena
Oglas o prodaji stanova u svojini opštine
Javni konkurs u prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta putem licitacije
Oglas za prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za iznajmljivanje javne optičke infrastrukture
JAVNI OGLAS za dodjelu u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Konjic
PRODAJA NEIZGRAĐENOG GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
Obavijest o obustavi postupka javne nabavke,Izrada idejnog i glavnog projekta kompleksa
O NAMA
"Indikator" d.o.o.
Društvo za medijsku i izdavačku djelatnost Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića 23a

"Indikator" d.o.o. je preduzeće u privatnom vlasništvu registrovano 28. aprila 2011. godine i izdavač je Internet portala Indikator.baMisija i vizija

Indikator.ba je poslovni portal čija je misija postati izvor informacija o poslovnim zbivanjima kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu i svijetu.

Indikator.ba je neovisno poslovno glasilo koje će Vam pružati aktuelne, pravovremene, pouzdane i temeljite informacije i biti vaš pokazatelj ka uspješnom putu poslovanja.

Sadržaj portala se bazira na autentičnim tekstovima autora za čiji profesionalni standard je zaslužno dugogodišnje iskustvo u novinarstvu.

Naša želja je postati svojevrsna podrška i vodilja poslovnoj javnosti, vladinom i nevladinom sektoru, akademskoj zajednici u kvalitetnom i pravovremenom informisanju, a što je od presudne važnosti za vođenje politika, planiranje i donošenje odluka u svakodnevnom poslovanju.

Nastojat ćemo da utičemo na ekonomska kretanja i da budemo aktivni kreatori prilika u privrednom okruženju.

Naša vizija je da poslovnim ljudima budemo pouzdan partner u izvještavanju, portal na kojeg se mogu uvijek osloniti u svom djelovanju i bez koga neće početi nijedan novi dan.

Neka krivulja Vašeg biznisa raste onako kako raste Vaš Indikator.ba.
UPOZORENJE
Sadržaji portala Indikator.ba objavljuju se u najboljoj namjeri, a na osnovu vjerovanja da su relevantni i tačni,
sa potpisom izvora ili autora.

Ograđujemo se od odgovornosti za gubitak ili štetu koji mogu nastupiti kao posljedica korištenja ili oslanjanja na bilo koju od informacija objavljenih na sajtu ili prenesnih putem maila.

Vlasnici i uposlenici portala Indikator.ba se ograđuju od bilo kakve odgovornosti za proizvode ili usluge koje se nude u reklamnim tekstovima i na banerima objavljenim na stranicama portala.

Komentari na stranicma portala Indiaktor.ba predstavljaju lične stavove autora, a ne nužno stavove portala.

Berzanski i drugi komentari koji se tiču tržišta kapitala ne mogu se smatrati preporukom za kupovinu ili prodaju bilo koje akcije/dionice, udjela fondova ili drugih finansijskih instrumenata.

Strogo je zabranjeno kopiranje i preuzimanje sadržaja portala bez dozvole izdavača.

Ova pravila podložna su izmjenama i dopunama, a važećom verzijom se smatra ona trenutno izložena na stranicama portala Indikator.ba.Uslovi korištenja servisa "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..." namijenjen je kompanijama za internu upotrebu radi praćenja javnih nabavki, natječaja i obavještenja u svrhu obavljanja poslovnih aktivnosti.

Zaštićeni sadržaj se smije koristiti samo za ličnu upotrebu.

Portal Indikator.ba ne garantuje za tačnost i istinitost podataka navedenih u javnim pozivima i natječajima, niti je odgovoran za eventualne štete koje korisnici servisa mogu imati u postupcima javnih nabavki, konkurisanju za natječaje i slično.

Zabranjeno je davanje korisničkog imena i lozinke trećim licima.

Korisnicima koji ne budu ispunjavali uslove iz pretplatničkog odnosa članstvo će biti suspendirano!
KONTAKT
Indikator.ba - Redakcija

Adresa:
Ulica Marka Marulića 2/3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

redakcija@indikator.ba
ČLANOVI KLUBA
Poštovani korisnici,

Servis portala Indikator.ba Javni pozivi, licitacije, grantovi... nudi pristup bazi javnih oglasa i natječaja u Bosni i Hercegovini iz nekoliko specifičnih oblasti koje nisu zastupljene (ili ne dovoljno) u sličnim servisima koje nude druge poslovne stranice.

U ovom servisu možete pronaći javne pozive koji se tiču podrški kompanijama u zapošljavanju, različitim vidovima podrške koje nudi vladin sektor ili nevladine institucije, agencije ili organizacije, izvozne i druge subvencije, takođe i licitacije koje se odnose na industrijske zone, zakup i prodaju parcela, poslovnih objekata, prodaju imovine firmi u stečaju ili prodaju i najam poslovnih prostora i slično, kao i obavještenja koja se tiču poslovnih aktivnosti kompanija (sazivanje skupština, smanjenje kapitala, isplate dividende i druge korporativne aktivnosti).

Takođe na jednom mjestu moguće je steći uvid u ponudu različith fondova i drugih vidova podrške koju nude kompanijama ili organizacijama i udruženjima razne domaće il istrane vladine i nevladine institucije, organizacije ili agencije, kao i natječaje za donacije.
Takođe, u servisu su zastupljeni i oglasi za radna mjesta, koja objavljuju domaće kompanije.

Plaćeni korisnici ovog servisa imat će pristup svim bazama, a osim toga dobijat će radnim danima na mail newsletter sa osnovnim biznis vijestima i ponudom najnovijih javnih poziva i natječaja tog dana.
Korisnici, koji žele, mogu se pretplatiti samo na sekciju Radna mjesta u kojoj su nalazi ponuda radnih mjesta domaćih kompanija i u tom slučaju pretplata je jeftinija.

Nakon registracije, Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu virmanom na naš transakcijski račun br. 3060562694308608 kod Hypo Alpe Adria Bank.


Cijene za pretplatnički servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Godišnje članstvo 119 KM

Polugodišnje članstvo 69 KM

Tromjesečno članstvo 39 KM


Pretplata za sekciju Radna mjesta

Godišnje članstvo 39 KM

Polugodišnje članstvo 29 KM

Tromjesečno članstvo 19 KMPRETRAGA
Loading