KOMENTARI I ANALIZE        EKONOMIJA        KOMPANIJE I TRŽIŠTA        POLITIKA I DRUŠTVO        MENADŽMENT        TRŽIŠTE KAPITALA        ŽIVOT I UMJETNOST
20.10.2017 14:20 | Indikator.ba
JAVNI OGLAS za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta
20.10.2017 13:49 | Indikator.ba
Prva prodaja nekretnina 06.12.2017. godine u predmetu 96 0 I 081166 15 I 2 20.10.2017. BOSNA I HERCEGOVINA BRČKO DISTRIKT BIH OSNOVNI SUD ...
20.10.2017 13:45 | Indikator.ba
Druga prodaja nekretnina - 06.12.2017. godine u predmetu 96 0 Ip 064564 14 Ip 2 20.10.2017. BOSNA I HERCEGOVINA BRČKO DISTRIKT ...
18.10.2017 13:18 | Indikator.ba
Zaključak o prodaji nepokretnosti Sud je u predmetu broj: 87 0 I 013755 15 I 2 donio zaključak kojim se određuje prvo ročište za prodaju ...
17.10.2017 11:19 | Indikator.ba
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON OPĆINA ZAVIDOVIĆI OPĆINSKI ...
17.10.2017 11:00 | Indikator.ba
J A V N I O G L A S o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta, putem usmenog javnog nadmetanja
17.10.2017 08:05 | Indikator.ba
OGLAS O PRODAJI NEPOKRETNOSTI Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16), čl. 4. i 9. ...
16.10.2017 14:37 | Indikator.ba
AD GRAD BIJELJINA Oglas o izdavanju nepokretnosti u zakup - katastarske čestice AD GRAD Bijeljina Broj: 2321/2017 Datum; 13.10.2017. ...
16.10.2017 13:39 | Indikator.ba
Prodaja nekretnine u Velikoj Obarskoj 16.10.2017. OSNOVNI SUD U BIJELJINI Broj: 80 0 I 077771 16 I Bijeljina, 12.10.2017. godine OSNOVNI ...
13.10.2017 15:47 | Indikator.ba
Prodaja zemljišta u Agroindustrijskoj zoni
12.10.2017 15:02 | Indikator.ba
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE REPUBLIKE SRPSKE Javni poziv za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije za korišćenje ...
12.10.2017 14:07 | Indikator.ba
Treće ročište za prodaju nekretnine Brdo – njiva 12.10.2017. Predmet prodaje: Nepokretnosti upisane u zemljišno knjižni uložak br. 930 k.o. ...
O NAMA | UPOZORENJE | MARKETING | KONTAKT
Copyright © 2014 Indikator d.o.o. Sva prava pridržana
Razvoj: PSS
PRIJAVA
Email
Lozinka
* Aktivacija je završena.

Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu (više detalja).
REGISTRACIJA
Ime
Email
Lozinka (slova i brojevi (od 3 do 30 karaktera)
Potvrda lozinke
OGLAS O PRODAJI NEIZGRAĐENIH GRAĐEVINSKIH ZEMLJIŠTA
IZRADA FEDERALNE STRATEGIJE ZAŠTITE OKOLIŠA
Poziv za izlagače na “Adventu u Mostaru”
Prodaja drvnih sortimenata bukve „na paritetu tvrdi put“
Javni poziv za ustupanje otvorenih izložbeno-prodajnih štandova u vrijeme manifestacije
Javni poziv za zakup poslovnog prostora
Strujni mjerni transformatori, prekidači, postrojenja, uređaji relejne zaštite
Prodaja putničkih motornih vozila
PREVOZ RADNIKA „RAFINERIJA NAFTE BROD“ A.D.
OBAVEZAN REDOVNI ŠESTOMJESEČNI SERVISNI PREGLED POŽARNOG SISTEMA
NABAVKA ELEKTRIČNIH GRIJAČA I AKSIJALNOG VENTILATORA
Prijem zaposlenika u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine
Direktor ZU Apoteka Bužim
Izvršni direktor za finansijske, marketinške i opće poslove JP “Televizija Kantona Sarajevo"
Prijem državnog službenika u Općini Bosanska Krupa
Prijem državnog službenika u Ministarstvu zdravstva i socijalne politike SBK
Prijem državnih službenika u Kantonalnom tužilaštvu ZDK
Prijem državnog službenika u Općini Tomislavgrad
Prijem državnog službenika u Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo
Program dodjele bespovratnih sredstava za konferencije o intelektualnoj razmjeni
Poziv za dostavu projekata - pomirenje u regiji zapadnog Balkana
JAVNI OGLAS za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta
Nabavka i isporuka hladnjača, panela, građevinskih materijala, traktora, priključaka
Nabavka, isporuka i ugradnja nameštaja za vrtić u Srebrenici
Sječa i izvoz drvnih sortimenata – sanitarna sječa
Asfaltiranje puteva u dvije MZ Rudo Općine
Poziv za usluge u šumarstvu broj od 20.10.2017.- ŠG 'Prijedor'
Poziv za obuku za vlasuljara
CLARIFICATION No. 3 - Civil Society Facility and Media action for Bosnia and Herzegovina
STAMBENO POSLOVNI OBJEKAT U SANSKOM MOSTU
Kuća, kućište, oranice - Ostrožac
Prva prodaja nekretnina u suvlasništvu - kuća, zgrada i dvorište Poljice
Stambena zgrada, Brčko
Livda, kuća dvorište - Brčko
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavki Općinskog suda u Zenici za 2017.
Stambena zgrada, pomoćna zgrada - Brčko
Prodaja zemljišta vlasništvo izvršenika „Gradnja Nova“ d. o.o. Brčko
Djelomično poništenje - BH Pošta
Dostavljač u Pošti IV reda Čelić
Tehničar, SSS - BH Telecom
“Pejašinović” d.o.o. Prnjavor - u stečaju
“Sas-Neven” d.o.o. Čelinac - u stečaju
“TNT system” d.o.o. Banjaluka - u stečaju
“Interforst” d.o.o. Banjaluka - u stečaju
Prijem volontera u Opštinsku upravu Ugljevik
Prijem volontera u Opštinsku upravu Ugljevik
Članovi Nadzornog odbora JP “Komus” a.d. Nevesinje
Tri člana Opštinske izborne komisije opštine Bileća
Direktori javnih ustanova - Bileća
Direktor Centra za razvoj poljoprivrede i sela Banja Luka
O NAMA
"Indikator" d.o.o.
Društvo za medijsku i izdavačku djelatnost Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića 23a

"Indikator" d.o.o. je preduzeće u privatnom vlasništvu registrovano 28. aprila 2011. godine i izdavač je Internet portala Indikator.baMisija i vizija

Indikator.ba je poslovni portal čija je misija postati izvor informacija o poslovnim zbivanjima kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu i svijetu.

Indikator.ba je neovisno poslovno glasilo koje će Vam pružati aktuelne, pravovremene, pouzdane i temeljite informacije i biti vaš pokazatelj ka uspješnom putu poslovanja.

Sadržaj portala se bazira na autentičnim tekstovima autora za čiji profesionalni standard je zaslužno dugogodišnje iskustvo u novinarstvu.

Naša želja je postati svojevrsna podrška i vodilja poslovnoj javnosti, vladinom i nevladinom sektoru, akademskoj zajednici u kvalitetnom i pravovremenom informisanju, a što je od presudne važnosti za vođenje politika, planiranje i donošenje odluka u svakodnevnom poslovanju.

Nastojat ćemo da utičemo na ekonomska kretanja i da budemo aktivni kreatori prilika u privrednom okruženju.

Naša vizija je da poslovnim ljudima budemo pouzdan partner u izvještavanju, portal na kojeg se mogu uvijek osloniti u svom djelovanju i bez koga neće početi nijedan novi dan.

Neka krivulja Vašeg biznisa raste onako kako raste Vaš Indikator.ba.
UPOZORENJE
Sadržaji portala Indikator.ba objavljuju se u najboljoj namjeri, a na osnovu vjerovanja da su relevantni i tačni,
sa potpisom izvora ili autora.

Ograđujemo se od odgovornosti za gubitak ili štetu koji mogu nastupiti kao posljedica korištenja ili oslanjanja na bilo koju od informacija objavljenih na sajtu ili prenesnih putem maila.

Vlasnici i uposlenici portala Indikator.ba se ograđuju od bilo kakve odgovornosti za proizvode ili usluge koje se nude u reklamnim tekstovima i na banerima objavljenim na stranicama portala.

Komentari na stranicma portala Indiaktor.ba predstavljaju lične stavove autora, a ne nužno stavove portala.

Berzanski i drugi komentari koji se tiču tržišta kapitala ne mogu se smatrati preporukom za kupovinu ili prodaju bilo koje akcije/dionice, udjela fondova ili drugih finansijskih instrumenata.

Strogo je zabranjeno kopiranje i preuzimanje sadržaja portala bez dozvole izdavača.

Ova pravila podložna su izmjenama i dopunama, a važećom verzijom se smatra ona trenutno izložena na stranicama portala Indikator.ba.Uslovi korištenja servisa "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..." namijenjen je kompanijama za internu upotrebu radi praćenja javnih nabavki, natječaja i obavještenja u svrhu obavljanja poslovnih aktivnosti.

Zaštićeni sadržaj se smije koristiti samo za ličnu upotrebu.

Portal Indikator.ba ne garantuje za tačnost i istinitost podataka navedenih u javnim pozivima i natječajima, niti je odgovoran za eventualne štete koje korisnici servisa mogu imati u postupcima javnih nabavki, konkurisanju za natječaje i slično.

Zabranjeno je davanje korisničkog imena i lozinke trećim licima.

Korisnicima koji ne budu ispunjavali uslove iz pretplatničkog odnosa članstvo će biti suspendirano!
KONTAKT
Indikator.ba - Redakcija

Adresa:
Ulica Marka Marulića 2/3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

redakcija@indikator.ba
ČLANOVI KLUBA
Poštovani korisnici,

Servis portala Indikator.ba Javni pozivi, licitacije, grantovi... nudi pristup bazi javnih oglasa i natječaja u Bosni i Hercegovini iz nekoliko specifičnih oblasti koje nisu zastupljene (ili ne dovoljno) u sličnim servisima koje nude druge poslovne stranice.

U ovom servisu možete pronaći javne pozive koji se tiču podrški kompanijama u zapošljavanju, različitim vidovima podrške koje nudi vladin sektor ili nevladine institucije, agencije ili organizacije, izvozne i druge subvencije, takođe i licitacije koje se odnose na industrijske zone, zakup i prodaju parcela, poslovnih objekata, prodaju imovine firmi u stečaju ili prodaju i najam poslovnih prostora i slično, kao i obavještenja koja se tiču poslovnih aktivnosti kompanija (sazivanje skupština, smanjenje kapitala, isplate dividende i druge korporativne aktivnosti).

Takođe na jednom mjestu moguće je steći uvid u ponudu različith fondova i drugih vidova podrške koju nude kompanijama ili organizacijama i udruženjima razne domaće il istrane vladine i nevladine institucije, organizacije ili agencije, kao i natječaje za donacije.
Takođe, u servisu su zastupljeni i oglasi za radna mjesta, koja objavljuju domaće kompanije.

Plaćeni korisnici ovog servisa imat će pristup svim bazama, a osim toga dobijat će radnim danima na mail newsletter sa osnovnim biznis vijestima i ponudom najnovijih javnih poziva i natječaja tog dana.
Korisnici, koji žele, mogu se pretplatiti samo na sekciju Radna mjesta u kojoj su nalazi ponuda radnih mjesta domaćih kompanija i u tom slučaju pretplata je jeftinija.

Nakon registracije, Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu virmanom na naš transakcijski račun br. 3060562694308608 kod Hypo Alpe Adria Bank.


Cijene za pretplatnički servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Godišnje članstvo 119 KM

Polugodišnje članstvo 69 KM

Tromjesečno članstvo 39 KM


Pretplata za sekciju Radna mjesta

Godišnje članstvo 39 KM

Polugodišnje članstvo 29 KM

Tromjesečno članstvo 19 KMPRETRAGA
Loading