KOMENTARI I ANALIZE        EKONOMIJA        KOMPANIJE I TRŽIŠTA        POLITIKA I DRUŠTVO        MENADŽMENT        TRŽIŠTE KAPITALA        ŽIVOT I UMJETNOST
21.4.2017 16:51 | Indikator.ba
Prijem rukovodećih državnih službenika u Federalnom ministarstvu trgovine Na temelju članka 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ...
21.4.2017 08:17 | Indikator.ba
Konkurs za izbor i imenovanje direktora Fonda Memorijala
19.4.2017 16:57 | Indikator.ba
Konkurs za izbor i imenovanje direktora JU „Narodni univerzitet“ Srebrenik Na osnovu Odluke Upravnog odbora br. 01-19/17 od 27.03.2017. godine i ...
19.4.2017 15:23 | Indikator.ba
Prijem rukovodećeg državnog službenika u Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona Na osnovu člana 24. i 74a. Zakona o državnoj ...
19.4.2017 13:09 | Indikator.ba
Republike Srpske”, br. 75/04 i 78/11), člana 17. Statuta JP “Slobodna zona” d.o.o. Šamac (“Službeni glasnik opštine Šamac”, broj 4/14) i ...
19.4.2017 13:08 | Indikator.ba
Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 12/10, 117/11, 98/13 i ...
18.4.2017 14:45 | Indikator.ba
Na temelju članka 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, ...
18.4.2017 14:32 | Indikator.ba
Konkurs za izbor i imenovanje direktora Prosvjetno-pedagoškog zavoda
18.4.2017 14:31 | Indikator.ba
Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Državnoj regulatornoj agenciji za radijacijsku i nuklearnu sigurnost ...
14.4.2017 11:37 | Indikator.ba
JU "SOCIJALNO-PEDAGOŠKA ŽIVOTNA ZAJEDNICA" BIHAĆ Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH ("Službene novine ...
14.4.2017 09:50 | Indikator.ba
Direktor - Agencija za identifikacione dokumente
13.4.2017 16:01 | Indikator.ba
Konkurs za izbor i imenovnje direktora JP "Vodovod i kanalizacija" Zenica
O NAMA | UPOZORENJE | MARKETING | KONTAKT
Copyright © 2014 Indikator d.o.o. Sva prava pridržana
Razvoj: PSS
PRIJAVA
Email
Lozinka
* Aktivacija je završena.

Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu (više detalja).
REGISTRACIJA
Ime
Email
Lozinka (slova i brojevi (od 3 do 30 karaktera)
Potvrda lozinke
Quality Assurance Engineer
Elektrifikacija naselja Gođevići u opštini Srebrenica
Izrada elaborata
Prijem državnih službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova TK
Prijem državnog službenika u Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije
Pomoćnici ministra u Federalnom ministarstvu trgovine
Prijem rukovodećih državnih službenika u Federalnom ministarstvu trgovine
Servisiranje parking sistema sa uključenim isporukama rezervnih dijelova i kartica
Javni poziv za pružanje usluga izvođenja građevinskih radova na poslovnici Banke
POZIV NA PODNOŠENJE PRIJAVA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE U BIH - ILDP
Građevinski radovi u 2 mjesne zajednice (Brezovo polje i Donji Brezik)
Nabavka kancelarijskog materijala i tonera (2 LOT-a)
JAVNI POZIV za prisustvo ponovljenoj prezentaciji usluga/ponude BH Telecoma
JAVNI POZIV za prisustvo ponovljenoj prezentaciji usluga/ponude BH Telecoma
Nabavka robe – elektromaterijal za potrebe održavanja administrativno poslovnih objekata
Infrastrukturni radovi
Poziv za prikupljanje ponuda za nabavku kalorifera za kotao KFB-10
Poziv za prikupljanje ponuda za nabavku repromaterijala
ISPORUKA RADARSKIH MJERAČA NIVOA PROIZVOĐAČA KROHNE
NABAVKA ALATA ZA POTREBE ODJELJENJA ZA REMONT INSTRUMENTARSKE OPREME
ISPORUKA GODIŠNJIH KOLIČINA REAGENATA ZA TRETMAN RASHLADNE VODE
Kuća sa dvorištem Kakanj
Poziv za laboratorije na učešće u ispitivanju osposobljenosti (PT)
Nabavka napitaka i materijala za čišćenje
Javni poziv - programi, projekti i srodne aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša
Stručni suradnik za poslove katastra
Market developer junior (komercijalista)
Agenti u call centru
Saradnik prodaje
DIPLOMIRANI FARMACEUT
Radnik metalne struke (više), TMD Mibo doo Brčko
Držači četkica električnih mašina
Konobar, Caffe bar "Pivnica - Jelen Pub" Brčko
Kozmetičarka, Pink Life doo Brčko
Voditelj poslovnice (m/ž)
Tehnička prodaja (m/f)
ASM – Area Sales manager
PROCREDIT TRAŽI SLUŽBENIKE KOJI BI PROŠLI OBUKU KOJU ORGANIZUJE BANKA
VODITELJ PROGRAMA – PROJEKTA NA ODREĐENO VRIJEME
Ugovor o nabavci specijalnog rabljenog vozila za pranje kontejnera
Nosač (ploča) amortizera L+D (14 kom) i selen gibnja pp Schwarzmuller (10 kom)
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA NABAVKU I MONTAŽU NISKONAPONSKOG POSTROJENJA
Usluge osiguranja imovine i vozila
Switch 24 Gbc - portni (1 kom)
Nabavka sredstava za održavanje higijene
Prodaja p.m.v. "Citroen-C25D" (kombi)
Prodaja njive 6. klase (k.o. Brijesnica-Hase)
Prodaja njive 3. klase (k.o. Balatun)
Nabavka i isporuka sigurnosnih golova za osnovne škole na području KS
Ispravka - Nabavka roba rezervni dijelovi za putnička vozila i teretna vozila
O NAMA
"Indikator" d.o.o.
Društvo za medijsku i izdavačku djelatnost Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića 23a

"Indikator" d.o.o. je preduzeće u privatnom vlasništvu registrovano 28. aprila 2011. godine i izdavač je Internet portala Indikator.baMisija i vizija

Indikator.ba je poslovni portal čija je misija postati izvor informacija o poslovnim zbivanjima kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu i svijetu.

Indikator.ba je neovisno poslovno glasilo koje će Vam pružati aktuelne, pravovremene, pouzdane i temeljite informacije i biti vaš pokazatelj ka uspješnom putu poslovanja.

Sadržaj portala se bazira na autentičnim tekstovima autora za čiji profesionalni standard je zaslužno dugogodišnje iskustvo u novinarstvu.

Naša želja je postati svojevrsna podrška i vodilja poslovnoj javnosti, vladinom i nevladinom sektoru, akademskoj zajednici u kvalitetnom i pravovremenom informisanju, a što je od presudne važnosti za vođenje politika, planiranje i donošenje odluka u svakodnevnom poslovanju.

Nastojat ćemo da utičemo na ekonomska kretanja i da budemo aktivni kreatori prilika u privrednom okruženju.

Naša vizija je da poslovnim ljudima budemo pouzdan partner u izvještavanju, portal na kojeg se mogu uvijek osloniti u svom djelovanju i bez koga neće početi nijedan novi dan.

Neka krivulja Vašeg biznisa raste onako kako raste Vaš Indikator.ba.
UPOZORENJE
Sadržaji portala Indikator.ba objavljuju se u najboljoj namjeri, a na osnovu vjerovanja da su relevantni i tačni,
sa potpisom izvora ili autora.

Ograđujemo se od odgovornosti za gubitak ili štetu koji mogu nastupiti kao posljedica korištenja ili oslanjanja na bilo koju od informacija objavljenih na sajtu ili prenesnih putem maila.

Vlasnici i uposlenici portala Indikator.ba se ograđuju od bilo kakve odgovornosti za proizvode ili usluge koje se nude u reklamnim tekstovima i na banerima objavljenim na stranicama portala.

Komentari na stranicma portala Indiaktor.ba predstavljaju lične stavove autora, a ne nužno stavove portala.

Berzanski i drugi komentari koji se tiču tržišta kapitala ne mogu se smatrati preporukom za kupovinu ili prodaju bilo koje akcije/dionice, udjela fondova ili drugih finansijskih instrumenata.

Strogo je zabranjeno kopiranje i preuzimanje sadržaja portala bez dozvole izdavača.

Ova pravila podložna su izmjenama i dopunama, a važećom verzijom se smatra ona trenutno izložena na stranicama portala Indikator.ba.Uslovi korištenja servisa "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..." namijenjen je kompanijama za internu upotrebu radi praćenja javnih nabavki, natječaja i obavještenja u svrhu obavljanja poslovnih aktivnosti.

Zaštićeni sadržaj se smije koristiti samo za ličnu upotrebu.

Portal Indikator.ba ne garantuje za tačnost i istinitost podataka navedenih u javnim pozivima i natječajima, niti je odgovoran za eventualne štete koje korisnici servisa mogu imati u postupcima javnih nabavki, konkurisanju za natječaje i slično.

Zabranjeno je davanje korisničkog imena i lozinke trećim licima.

Korisnicima koji ne budu ispunjavali uslove iz pretplatničkog odnosa članstvo će biti suspendirano!
KONTAKT
Indikator.ba - Redakcija

Adresa:
Ulica Marka Marulića 2/3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

redakcija@indikator.ba
ČLANOVI KLUBA
Poštovani korisnici,

Servis portala Indikator.ba Javni pozivi, licitacije, grantovi... nudi pristup bazi javnih oglasa i natječaja u Bosni i Hercegovini iz nekoliko specifičnih oblasti koje nisu zastupljene (ili ne dovoljno) u sličnim servisima koje nude druge poslovne stranice.

U ovom servisu možete pronaći javne pozive koji se tiču podrški kompanijama u zapošljavanju, različitim vidovima podrške koje nudi vladin sektor ili nevladine institucije, agencije ili organizacije, izvozne i druge subvencije, takođe i licitacije koje se odnose na industrijske zone, zakup i prodaju parcela, poslovnih objekata, prodaju imovine firmi u stečaju ili prodaju i najam poslovnih prostora i slično, kao i obavještenja koja se tiču poslovnih aktivnosti kompanija (sazivanje skupština, smanjenje kapitala, isplate dividende i druge korporativne aktivnosti).

Takođe na jednom mjestu moguće je steći uvid u ponudu različith fondova i drugih vidova podrške koju nude kompanijama ili organizacijama i udruženjima razne domaće il istrane vladine i nevladine institucije, organizacije ili agencije, kao i natječaje za donacije.
Takođe, u servisu su zastupljeni i oglasi za radna mjesta, koja objavljuju domaće kompanije.

Plaćeni korisnici ovog servisa imat će pristup svim bazama, a osim toga dobijat će radnim danima na mail newsletter sa osnovnim biznis vijestima i ponudom najnovijih javnih poziva i natječaja tog dana.
Korisnici, koji žele, mogu se pretplatiti samo na sekciju Radna mjesta u kojoj su nalazi ponuda radnih mjesta domaćih kompanija i u tom slučaju pretplata je jeftinija.

Nakon registracije, Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu virmanom na naš transakcijski račun br. 3060562694308608 kod Hypo Alpe Adria Bank.


Cijene za pretplatnički servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Godišnje članstvo 119 KM

Polugodišnje članstvo 69 KM

Tromjesečno članstvo 39 KM


Pretplata za sekciju Radna mjesta

Godišnje članstvo 39 KM

Polugodišnje članstvo 29 KM

Tromjesečno članstvo 19 KMPRETRAGA
Loading