KOMENTARI I ANALIZE        EKONOMIJA        KOMPANIJE I TRŽIŠTA        POLITIKA I DRUŠTVO        MENADŽMENT        TRŽIŠTE KAPITALA        ŽIVOT I UMJETNOST
15.2.2019 12:56 | Indikator.ba
RAZNA CARINSKA ROBA - JAVNA AUKCIJA - PRVI PUT- DRUGI PUT I DIREKTNA PRODAJA
14.2.2019 13:38 | Indikator.ba
Motorno vozilo marke HYUNDAI, tip FC
13.2.2019 17:11 | Indikator.ba
ŠPD UNSKO-SANSKE ŠUME D.O.O. BOSANSKA KRUPA Javni poziv za prodaju drvnih sortimenata licitacijom / javnim nadmetanjem Na osnovu člana ...
13.2.2019 17:02 | Indikator.ba
JAVNI OGLAS za prodaju motornog vozila putem javne prodaje-licitacije
13.2.2019 16:59 | Indikator.ba
Ponovljeni javni natječaj za prodaju drvne mase tehničkog i ogrijevnog drveta i polovnih motornih pila
13.2.2019 16:53 | Indikator.ba
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA Javni poziv za prodaju rashodovanih motornih vozila kao otpad TUZLANSKI KANTON MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH ...
12.2.2019 16:38 | Indikator.ba
Šumski zglobni traktor LKT 81 TURBO
11.2.2019 16:51 | Indikator.ba
JKP "USORA" d.o.o. objavljuje Oglas o prodaji imovine javnim nadmetanjem. Predmet oglasa su transportna sredstva i radni strojevi. Detalje možete ...
11.2.2019 14:23 | Indikator.ba
Vjenčanice
11.2.2019 14:18 | Indikator.ba
Prodaja vozila - Renault,FD
8.2.2019 15:37 | Indikator.ba
JAVNI OGLAS ZA PRODAJU RASHODOVANIH SREDSTAVA DRUŠTVA I. Predmet Javnog poziva je izbor najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu rashodovanih ...
8.2.2019 15:00 | Indikator.ba
Aukcija za prodaju 14 rabljenih vozila, koja se održati u srijedu, 27. februara 2019. u 09:00 sati
O NAMA | UPOZORENJE | MARKETING | KONTAKT
Copyright © 2014 Indikator d.o.o. Sva prava pridržana
Razvoj: PSS
PRIJAVA
Email
Lozinka
* Aktivacija je završena.

Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu (više detalja).
REGISTRACIJA
Ime
Email
Lozinka (slova i brojevi (od 3 do 30 karaktera)
Potvrda lozinke
Javni poziv za financiranje projekata od interesa...
"Univerzal auto" Bijeljina - u stečaju
PP "Berox" d.o.o. Banja Luka u stečaju
"Krajinaauto" d.o.o. Banja Luka - u stečaju
"Megora" d.o.o. Banja Luka - u stečaju
EFM d.o.o. Kotor Varoš u stečaju
"Stanogradnja-invent" d.o.o. Banja Luka - u stečaju
"Rudarsko-građevinski institut" Banjaluka
Obavještenje BBI banke za start-up biznise
Direktor JP "Srpski kulturni centar" Modriča d.o.o.
Članovi Gradske izborne komisije Bijeljina
Član Odbora za reviziju "Vodovod" a.d. Banja Luka
Dodjela koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena
Nabavka posuda pod pritiskom
Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku ručnog i elektro alata
Javni poziv za nabavku vršnog dijela kolone
Izvođenje usluge za vanredni pregled elektromotora
Nabavka horizontalnih centrifugalnih pumpi
Isporuka kompenzacionih kablova
Usluga zbrinjavanja elektronskog i električnog otpada
Isporuka regulacionog ventila proizvođača "ABO"
Ispitivanja metodama bez razaranja rotacione opreme
Prodaja demontiranih vakuumskih filtera za deparafinaciju
Nabavka usluga održavanje pristupne mreže Direkcija Brčko
Izvođenje građevinskih radova na izradi platoa za smještaj opreme u magacinu Sarajevo
Nabavka CAD / CAM softvera centru za obuku Gradačac
POJAŠNJENJE 1a - Obilaznica Banja Luka
PRODAJA POSLOVNOG PROSTORA U ISTOČNOJ ILIDŽI
Prodaja poslovne zgrade u Sanskom Mostu
Javni poziv za upis i uplatu 31. emisije obveznica Republike Srpske javnom ponudom
RAZNA CARINSKA ROBA - JAVNA AUKCIJA - PRVI PUT- DRUGI PUT I DIREKTNA PRODAJA
Poziv za dostavljanje ponuda - Usluga sistematskog pregleda zaposlenika
Javni oglas radi sporazumnog pribavljanja nekretnina za izgradnju brze ceste Sarajevo – Goražde
PLAN JAVNIH NABAVKI – 2019, ŠEKOVIĆI
Članovi Skupštine JP "Televizija Kantona Sarajevo" d.o.o. Sarajevo
Direktor JU "Sport i rekreacija" Jajce
Stručni saradnik za robe dvostruke i posebne namjene, stručni saradnik za obradu podataka
Referent za naplatu, Visoko
Tri člana Općinske izborne komisije Sanski Most
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Plana javnih nabavki
Obavještenje ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS
Poziv za dostavljanje ponuda – higijeničarska služba
Prodaja imovine DD Kombiteks Bihać-u stečaju
Poziv za dostavljanje ponuda usluge pranja službenih vozila u 2019. godini
Poziv za dostavljanje ponuda usluge hotelskog smještaja u 2019.godini
Poziv za dostavljanje ponuda usluge avio prevoza u 2019. godini
ČLAN ODBORA ZA REVIZIJU J.P. "KOMUS" D.O.O. GRAČANICA
Diplomirani vaspitač, Drvar
DIREKTOR JU OŠ "HASAN KIKIĆ" SANSKI MOST
Odluka o poništenju - usluga održavanja štampača Dilleta
O NAMA
"Indikator" d.o.o.
Društvo za medijsku i izdavačku djelatnost Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića 23a

"Indikator" d.o.o. je preduzeće u privatnom vlasništvu registrovano 28. aprila 2011. godine i izdavač je Internet portala Indikator.baMisija i vizija

Indikator.ba je poslovni portal čija je misija postati izvor informacija o poslovnim zbivanjima kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu i svijetu.

Indikator.ba je neovisno poslovno glasilo koje će Vam pružati aktuelne, pravovremene, pouzdane i temeljite informacije i biti vaš pokazatelj ka uspješnom putu poslovanja.

Sadržaj portala se bazira na autentičnim tekstovima autora za čiji profesionalni standard je zaslužno dugogodišnje iskustvo u novinarstvu.

Naša želja je postati svojevrsna podrška i vodilja poslovnoj javnosti, vladinom i nevladinom sektoru, akademskoj zajednici u kvalitetnom i pravovremenom informisanju, a što je od presudne važnosti za vođenje politika, planiranje i donošenje odluka u svakodnevnom poslovanju.

Nastojat ćemo da utičemo na ekonomska kretanja i da budemo aktivni kreatori prilika u privrednom okruženju.

Naša vizija je da poslovnim ljudima budemo pouzdan partner u izvještavanju, portal na kojeg se mogu uvijek osloniti u svom djelovanju i bez koga neće početi nijedan novi dan.

Neka krivulja Vašeg biznisa raste onako kako raste Vaš Indikator.ba.
UPOZORENJE
Sadržaji portala Indikator.ba objavljuju se u najboljoj namjeri, a na osnovu vjerovanja da su relevantni i tačni,
sa potpisom izvora ili autora.

Ograđujemo se od odgovornosti za gubitak ili štetu koji mogu nastupiti kao posljedica korištenja ili oslanjanja na bilo koju od informacija objavljenih na sajtu ili prenesnih putem maila.

Vlasnici i uposlenici portala Indikator.ba se ograđuju od bilo kakve odgovornosti za proizvode ili usluge koje se nude u reklamnim tekstovima i na banerima objavljenim na stranicama portala.

Komentari na stranicma portala Indiaktor.ba predstavljaju lične stavove autora, a ne nužno stavove portala.

Berzanski i drugi komentari koji se tiču tržišta kapitala ne mogu se smatrati preporukom za kupovinu ili prodaju bilo koje akcije/dionice, udjela fondova ili drugih finansijskih instrumenata.

Strogo je zabranjeno kopiranje i preuzimanje sadržaja portala bez dozvole izdavača.

Ova pravila podložna su izmjenama i dopunama, a važećom verzijom se smatra ona trenutno izložena na stranicama portala Indikator.ba.Uslovi korištenja servisa "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..." namijenjen je kompanijama za internu upotrebu radi praćenja javnih nabavki, natječaja i obavještenja u svrhu obavljanja poslovnih aktivnosti.

Zaštićeni sadržaj se smije koristiti samo za ličnu upotrebu.

Portal Indikator.ba ne garantuje za tačnost i istinitost podataka navedenih u javnim pozivima i natječajima, niti je odgovoran za eventualne štete koje korisnici servisa mogu imati u postupcima javnih nabavki, konkurisanju za natječaje i slično.

Zabranjeno je davanje korisničkog imena i lozinke trećim licima.

Korisnicima koji ne budu ispunjavali uslove iz pretplatničkog odnosa članstvo će biti suspendirano!
KONTAKT
Indikator.ba - Redakcija

Adresa:
Ulica Marka Marulića 2/3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

redakcija@indikator.ba
ČLANOVI KLUBA
Poštovani korisnici,

Servis portala Indikator.ba Javni pozivi, licitacije, grantovi... nudi pristup bazi javnih oglasa i natječaja u Bosni i Hercegovini iz nekoliko specifičnih oblasti koje nisu zastupljene (ili ne dovoljno) u sličnim servisima koje nude druge poslovne stranice.

U ovom servisu možete pronaći javne pozive koji se tiču podrški kompanijama u zapošljavanju, različitim vidovima podrške koje nudi vladin sektor ili nevladine institucije, agencije ili organizacije, izvozne i druge subvencije, takođe i licitacije koje se odnose na industrijske zone, zakup i prodaju parcela, poslovnih objekata, prodaju imovine firmi u stečaju ili prodaju i najam poslovnih prostora i slično, kao i obavještenja koja se tiču poslovnih aktivnosti kompanija (sazivanje skupština, smanjenje kapitala, isplate dividende i druge korporativne aktivnosti).

Takođe na jednom mjestu moguće je steći uvid u ponudu različith fondova i drugih vidova podrške koju nude kompanijama ili organizacijama i udruženjima razne domaće il istrane vladine i nevladine institucije, organizacije ili agencije, kao i natječaje za donacije.
Takođe, u servisu su zastupljeni i oglasi za radna mjesta, koja objavljuju domaće kompanije.

Plaćeni korisnici ovog servisa imat će pristup svim bazama, a osim toga dobijat će radnim danima na mail newsletter sa osnovnim biznis vijestima i ponudom najnovijih javnih poziva i natječaja tog dana.
Korisnici, koji žele, mogu se pretplatiti samo na sekciju Radna mjesta u kojoj su nalazi ponuda radnih mjesta domaćih kompanija i u tom slučaju pretplata je jeftinija.

Nakon registracije, Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu virmanom na naš transakcijski račun br. 3060562694308608 kod Hypo Alpe Adria Bank.


Cijene za pretplatnički servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Godišnje članstvo 119 KM

Polugodišnje članstvo 69 KM

Tromjesečno članstvo 39 KM


Pretplata za sekciju Radna mjesta

Godišnje članstvo 39 KM

Polugodišnje članstvo 29 KM

Tromjesečno članstvo 19 KMPRETRAGA
Loading