1.4.2020 08:34 | Indikator.ba
JAVNI POZIV 31. marta 2020. Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 97/16 i 36/19), člana 68. ...
25.3.2020 13:07 | Indikator.ba
Prodaja kuće i pom. zgrada sa dvorištem u Bijeljini 25.03.2020. OSNOVNI SUD U BIJELJINI Broj: 80 0 I 035224 17 I 2 Bijeljina, 16.03.2020. ...
23.3.2020 12:33 | Indikator.ba
Prva prodaja nekretnina - 11.05.2020. godine u predmetu 96 0 I 095370 17 I 2 23.03.2020. BOSNA I HERCEGOVINA BRČKO DISTRIKT BIH OSNOVNI SUD ...
20.3.2020 15:28 | Indikator.ba
Grad Istočno Novo Sarajevo raspisuje javni oglas za davanje u zakup objekta Autobuske stanice i prostora oko stanice putem javne licitacije, na ...
20.3.2020 15:10 | Indikator.ba
Javni oglas o prodaji nekretnina - "Doli" Čet, 19/03/2020 Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH („Sl.novine FBiH“, ...
19.3.2020 13:00 | Indikator.ba
Općinski sud u Čitluku je za dan 09.04.2020.godine, u 09.00 sati zakazao ročište za drugu prodaju nekretnine - stambeni objekat i garaža, spratnosti ...
19.3.2020 12:56 | Indikator.ba
Općinski sud u Kiseljaku je za dan 08.04.2020.godine, u 11.00 sati zakazao ročište za treću prodaju nekretnina upisanih u ZK ulošku broj 1346, KO. ...
19.3.2020 12:50 | Indikator.ba
Općinski sud u Mostaru je za dan 16.04.2020.godine, u 09.00 sati zakazao ročište za prvu prodaju nekretnina upisanih u ZK ulošku broj 367, k.o. ...
18.3.2020 13:09 | Indikator.ba
Prva prodaja nepokretnosti – „Farma Crvarevac 3, 1 i 2“ 18.03.2020. *** Odgađa, a novo zakazuje za dan 06.04.2020. godine u 11:00 sati, na ...
<<>>
17.3.2020 14:06 | Indikator.ba
Prva prodaja nepokretnosti – Veliko Drmaljevo, Trnovi 17.03.2020. Predmet prodaje: Nepokretnosti označene kao a) - k.č. 2457/6 "Veliko ...
13.3.2020 12:21 | Indikator.ba
Prodaja kuće sa dvorištem (k.o. Dazdarevo) 12.03.2020. OSNOVNI SUD U BIJELJINI Broj:80 0 I 109536 ...
12.3.2020 11:54 | Indikator.ba
Druga prodaja nekretnina - 15.04.2020. godine u predmetu 96 0 I 118575 18 I 11.03.2020. BOSNA I HERCEGOVINA BRČKO DISTRIKT BOSNE I ...
<<>>
Klub INDIKATOR.ba
"Javni pozivi, licitacije, grantovi..."
O NAMA | USLOVI KORIŠTENJA | IMPRESUM | MARKETING| KONTAKT
Copyright © 2019, Indikator d.o.o. Sva prava pridržana
Medicinski materijal i oprema
Poziv poljoprivrednim proizvođačima, Vareš
Javni poziv fizičkim i pravnim licima za besplatno korištenje zemljišta
Nabavka radova na rekonstrukciji atletske staze na stadionu “Hakija Mršo” u Vogošći
Zahtjev za otkup i kupovinu udjela u otvorenom akcijskom investicionom fondu
PONOVNI JAVNI OGLAS za prodaju nekretnina u Industrijskoj zoni II
Poziv - NATO Charity Bazaar
Plan javnih nabavki za 2020, Putevi RS
Javni konkurs - idejno rješenje Dubokovac
Izmjena javnog poziva za 40. emisiju obveznica javnom ponudom
Posebna odluka o pokretanju postupka - Radovi za javnu sigurnost 4 lota
Izmjena i dopuna plana nabavke za 2020. godinu br. 2
Rekonstrukcija krova u Omladinskom centru Banja Luka (RFQ)
Odluka o poništenju - LOT II-davanje u zakup prostora u novoizgrađenom objektu
Poziv za nabavku zaštitne opreme
Javni oglas za pokušaj sporazumnog prenosa prava vlasništva na nekretninama
Javni oglas-ponovljena prodaja stalnih sredstava
Javni poziv za dodjelu sjemenskog materijala za proljetnu sjetvu 2020. godine
Obavijest poljoprivrednicima
Podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za biljnu proizvodnju
Procjena ekonomskog učinka COVID-19 u Bosni i Hercegovini
Civitates: Podrška nezavisnom novinarstvu u javnom interesu
Javni poziv za raspodjelu sredstava udruženjima osoba sa invaliditetom
Poziv poslovnim subjektima iz oblasti trgovine, prehrane i pružanja usluga sa teritorije grada Banja
Nabavka usluga košenja i krčenja rastinja na parcelama
Građevinski i montažni radovi na zamjeni izvodnih ormara na području RD Travnik
Izrada elaborata o geomehaničkim ispitivanjima tla, revizija glavnih projekata
Posebna odluka o pokretanju - Respiratori
Odluka o poništenju - Nabavke auto guma
JAVNI POZIV ZA DODJELU OPĆINSKIH PODSTICAJA SA "TRANSFERA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE"
Nabavka sitnog alata i elektro materijala
Promjena vizuelnog identiteta - Ponude mogu da se dostave elektronski
Poziv privrednicima za finansiranje eksperimenata transfera tehnologije
Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabava za 2020. godinu
Translator Cultural Mediator
Poziv za podnošenje prijedloga projekata u okviru NAGE projekta
Besplatna dodjela parcela za povrtlarsku proizvodnju
Plan javnih nabavki, Općina Ključ
PRODAJA OTPISANIH GRLA - KONJA
Odluka o poništenju - Izgradnja sportsko-rekreacionog centra "Vinca", Izbod –Faza I
Odluka o pokretanju - Nabavke usluge izrade saobraćajnog projekta smirivanja saobraćaja
Isporuka i ugradnja elektronskog sistema zaštite perimetra (ograde)
Nabava USIM (4G-LTE Ready) kartica i start paketa
Nabava i isporuka generatora i pumpi za vodu
Izgradnja dionica Hutovo-Cerovica L=4.850 m (1) i Cerovica-Stolovi L = 5.000 m
Odluka o poništenju - Usluge čišćenja i održavanja higijene u Kantonalnom poreznom uredu
Poziv za učešće - Nabavka i isporuka zaštitne opreme za potrebe UIO
Davanje u zakup proizvodno-poslovne hale
Zakup proizvodno-poslovne hale
Paketi za povrtlarsku proizvodnju, Kostajnica
ČLANOVI KLUBA

Poštovani korisnici,
Servis portala Indikator.ba Javni pozivi, licitacije, grantovi... nudi pristup bazi javnih oglasa i natječaja u Bosni i Hercegovini. U ovom servisu možete pronaći tendere izuzev onih koji se objavljuju na portalu javnih nabavki, licitacije za prodaju imovine firmi u stečaju, prodaje zaplijenjene imovine koju priređuju porezne administracije, sudske prodaje imovine, zakup i prodaju poslovnih prostora, zemljišta i druge pokretne i nepokretne imovine.Takođe, objavljujemo i javne pozive i konkurse koji se tiču raznih vidova podrške kompanijama, nevladinim organizacijama, udruženjima, građanstvu... putem kreditne podrške, subvencija, grantova, donacija i slično. Plaćeni korisnici ovog servisa imaju pristup svim bazama, a osim toga na svoj mail dobijaju radnim danima newsletter sa osnovnim biznis vijestima i kraćom ponudom najnovijih javnih poziva i natječaja tog dana. Da bi ste pristupili servisu nužno je da se registrujete, a Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu virmanom na naš
transakcijski račun br. 3060562694308608 kod Addiko Bank.

Cijene za pretplatnički servis
"Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Godišnje članstvo 119 KM
Polugodišnje članstvo 69 KM
Tromjesečno članstvo 39 KM

Sekcija “Radna mjesta”
Godišnje članstvo 39 KM
Polugodišnje članstvo 29 KM
Tromjesečno članstvo 19 KM

PRIJAVA
Email
Lozinka
* Aktivacija je završena.

Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu (više detalja).
REGISTRACIJA
Ime
Email
Lozinka (slova i brojevi (od 3 do 30 karaktera)
Potvrda lozinke
Tenderi
Izvođenje radova Nabavke proizvoda
Usluge Planovi nabavki, izmjene
Licitacije
Prodaja imovine firmi u stečaju Poslovni prostori
Ponuda objekata Privatizacija
Ponuda zemljišta Ostala imovina
Javni pozivi
Podsticaji privredi Fondovi, grantovi
Donacije Radna mjesta