KOMENTARI I ANALIZE        EKONOMIJA        KOMPANIJE I TRŽIŠTA        POLITIKA I DRUŠTVO        MENADŽMENT        TRŽIŠTE KAPITALA        ŽIVOT I UMJETNOST
17.10.2017 15:03 | Indikator.ba
FABRIKA ZA PROIZVODNJU ŽICE u stečaju NOVO GORAŽDE Oglas o prodaji pokretne imovine - oprema, alat, inventar, rezervni dijelovi i zalihe ...
16.10.2017 16:29 | Indikator.ba
TVORNICA KARTONA I AMBALAŽE CAZIN - U STEČAJU Oglas za prvu javnu prodaju nepokretne imovine - proizvodni pogoni i poslovne zgrade Na osnovu ...
16.10.2017 14:50 | Indikator.ba
Prodaja imovine SPZ Agromerkantilija - u stečaju
13.10.2017 16:46 | Indikator.ba
AD GIK HIDROGRADNJA- U STEČAJU Oglas za javno nadmetanje za prodajupokretne i nepokretne imovine - oprema-betonara, zgrade i zemljište AD GIK ...
13.10.2017 16:45 | Indikator.ba
OZ VRTOČE P.O. BOSANSKI PETROVAC - U STEČAJU Prodaja pokretne imovine - oprema za preradu i teretna motorna vozila OZ VRTOČE p.o. Bosanski ...
11.10.2017 17:38 | Indikator.ba
PRODAJA RESTORANA I PRODAVNICE "BERLIT-EX" D.O.O. SARAJEVO 07.10.2017. "BERLIT-EX" d.o.o. SarajeVo u stečaju UL Zovik bb - Hadžići Poštanski ...
11.10.2017 17:36 | Indikator.ba
PRODAJA HOTELA VAZDUŠNA BANJA SA PRIPADAJUĆIM ZEMLJIŠTEM, OPREMOM I INVENTAROM U NEVESINJU 10.10.2017. Na osnovu člana 107. stav 2. Zakona o ...
9.10.2017 15:28 | Indikator.ba
BOBAR BANKA A.D. BIJELJINA U STEČAJU Oglas o prodaji pokretne imovine usmenim javnim nadmetanjem - računarskai kancelarijska oprema, autogume, ...
9.10.2017 08:58 | Indikator.ba
PRODAJA IMOVINE VELIĆ DESIGN EXCLUSIVE DOO BANJA LUKA 05.10.2017. "VELIĆ design EXCLUSIVE" DOO BANjALUKA - u stečaj Mladena Stojanovića ...
5.10.2017 14:42 | Indikator.ba
“RATAR” D.D. ODŽAK - U STEČAJU Oglas o prodaji imovine usmenim javnim nadmetanjem - objekti i zemljište “RATAR” d.d. Odžak - u stečaju Novi ...
5.10.2017 14:05 | Indikator.ba
PRODAJA IMOVINE KOMBITEKS DD BIHAĆ - U STEČAJU
5.10.2017 14:01 | Indikator.ba
PRODAJA IMOVINE SOKO FTS AD LJUBINJE 04.10.2017. „SOKO FTS" a.d. Ljubinje - u stečaju LJUBINJE Ul. Crnogorski put bb Broj: 62 OSt 010901 16 ...
O NAMA | UPOZORENJE | MARKETING | KONTAKT
Copyright © 2014 Indikator d.o.o. Sva prava pridržana
Razvoj: PSS
PRIJAVA
Email
Lozinka
* Aktivacija je završena.

Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu (više detalja).
REGISTRACIJA
Ime
Email
Lozinka (slova i brojevi (od 3 do 30 karaktera)
Potvrda lozinke
Oprema za ski kase i rezervni dijelovi za Ski Data
Javni oglas za prodaju automobila
Odluka o poništenju - Nabavka rezervnih dijelova za 14,4 kV postrojenje na pogonu HE Trebinje 1
Pregovarački postupak - Planiranje optimizacije i poboljšanje profitabilnosti MH ERS
NABAVKA UGOSTITELjSKIH USLUGA
IZRADA, UGRADNJA I PUŠTANJE U RAD FORMATNIH DIJELOVA
Poziv Ambasade Republike Turske bh. firmama za posjetu sajmovima u Turskoj
SANACIJA PISTE I TERENA NA BENZINSKIM STANICAMA ROGATICA, BIHAĆ 1 I BIHAĆ 2
Obavijest o nastavku postupka nabavke usluga osiguranja
Iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju MyKi uređaja
Produženje roka za dostavu ponuda za nabavku aktivne pristupne opreme
Nabavka radova:Opravka asfaltnih površina za potrebe RD na području FBiH
Davanje u zakup poslovnog prostora usmenim javnim nadmetanjem – licitacijom
Rukovodilac Odjeljenja - pomoćnik direktora u Odjeljenju biljne proizvodnje
Poništenje javnog konkursa za prijem državnog službenika u Općini Srebrenik
Prodaja imovine FABRIKA ZA PROIZVODNJU ŽICE u stečaju Novo Goražde
Stručni savjetnici - DEI
Prodaja imovine Leder - u stečaju Bijeljina
Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku pletenica
Plan nabavki ŠG 'Gorica' za 2017. godinu dopuna 17.10.
Poziv za usluge u šumarstvu od 17.10.2017. - ŠG 'Gorica'
Poziv za prikupljanje ponuda za mašinsku izradu-obradu rezervnih dijelova
Direktni novčani podsticaji za tekuću poljoprivrednu proizvodnju
JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA - CENTROTRANS-EUROLINES
JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA - CENTROTRANS-EUROLINES
Javni poziv za upis i uplatu 27. emisije obveznica Republike Srpske javnom ponudom
Prodaja akcija 8 emitenata
Izgradnja 43 stambene jedinice u 5 općina u BiH
Izvođenje radova na regulaciji rijeke Vrbanja u opštini Kotor Varoš
Sječa i izvoz drvnih sortimenata i sanacija traktorskih puteva Šumarija Travnik
Rule of Law Monitoring Assistant, Foča
Ponovljeni poziv - kupovina robe/kompjuterska oprema
STAMBENI OBJEKAT U ŠAMCU
Nabava opreme za laboratorij kemijskog kabineta u SSŠ Tomislavgrad
Imenovanje (popuna) članova Upravnog odbora Mješovite srednje škole "Travnik"
Popuna školskog odbora Mješovite srednje škole, Travnik
Viši referent- vozač motornog vozila
Korekcija Plana nabavki za 2017. godinu -2
Javna nabavka usluga medicinske rehabilitacije u banjsko-klimatskim lječilištima
Takmičenje za mlade kreativce
Prodaja pet nekretnina - Zavidovići
Konkuretski zahtjev za dostavljanje ponude - nabavka peleta
POZIV ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA PODRŠKU PRONATALITENOJ POLITICI
JAVNI POZIV za predaju zahtjeva za stimulisanje stočarske proizvodnje
Prodaja neizgrađenog građevinskog zemljišta putem usmenog javnog nadmetanja
RTG aparat - Shimadzu
Prodaja nepokretnosti k.č. Musin Cer
Školski odbor Osnovne škole Stjepana Radića u Boku
Izmjena javnog oglasa za podnošenje zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava
Odabir Banke za kreditno zaduženje općine Bosanska Krupa-po lotovima
O NAMA
"Indikator" d.o.o.
Društvo za medijsku i izdavačku djelatnost Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića 23a

"Indikator" d.o.o. je preduzeće u privatnom vlasništvu registrovano 28. aprila 2011. godine i izdavač je Internet portala Indikator.baMisija i vizija

Indikator.ba je poslovni portal čija je misija postati izvor informacija o poslovnim zbivanjima kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu i svijetu.

Indikator.ba je neovisno poslovno glasilo koje će Vam pružati aktuelne, pravovremene, pouzdane i temeljite informacije i biti vaš pokazatelj ka uspješnom putu poslovanja.

Sadržaj portala se bazira na autentičnim tekstovima autora za čiji profesionalni standard je zaslužno dugogodišnje iskustvo u novinarstvu.

Naša želja je postati svojevrsna podrška i vodilja poslovnoj javnosti, vladinom i nevladinom sektoru, akademskoj zajednici u kvalitetnom i pravovremenom informisanju, a što je od presudne važnosti za vođenje politika, planiranje i donošenje odluka u svakodnevnom poslovanju.

Nastojat ćemo da utičemo na ekonomska kretanja i da budemo aktivni kreatori prilika u privrednom okruženju.

Naša vizija je da poslovnim ljudima budemo pouzdan partner u izvještavanju, portal na kojeg se mogu uvijek osloniti u svom djelovanju i bez koga neće početi nijedan novi dan.

Neka krivulja Vašeg biznisa raste onako kako raste Vaš Indikator.ba.
UPOZORENJE
Sadržaji portala Indikator.ba objavljuju se u najboljoj namjeri, a na osnovu vjerovanja da su relevantni i tačni,
sa potpisom izvora ili autora.

Ograđujemo se od odgovornosti za gubitak ili štetu koji mogu nastupiti kao posljedica korištenja ili oslanjanja na bilo koju od informacija objavljenih na sajtu ili prenesnih putem maila.

Vlasnici i uposlenici portala Indikator.ba se ograđuju od bilo kakve odgovornosti za proizvode ili usluge koje se nude u reklamnim tekstovima i na banerima objavljenim na stranicama portala.

Komentari na stranicma portala Indiaktor.ba predstavljaju lične stavove autora, a ne nužno stavove portala.

Berzanski i drugi komentari koji se tiču tržišta kapitala ne mogu se smatrati preporukom za kupovinu ili prodaju bilo koje akcije/dionice, udjela fondova ili drugih finansijskih instrumenata.

Strogo je zabranjeno kopiranje i preuzimanje sadržaja portala bez dozvole izdavača.

Ova pravila podložna su izmjenama i dopunama, a važećom verzijom se smatra ona trenutno izložena na stranicama portala Indikator.ba.Uslovi korištenja servisa "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..." namijenjen je kompanijama za internu upotrebu radi praćenja javnih nabavki, natječaja i obavještenja u svrhu obavljanja poslovnih aktivnosti.

Zaštićeni sadržaj se smije koristiti samo za ličnu upotrebu.

Portal Indikator.ba ne garantuje za tačnost i istinitost podataka navedenih u javnim pozivima i natječajima, niti je odgovoran za eventualne štete koje korisnici servisa mogu imati u postupcima javnih nabavki, konkurisanju za natječaje i slično.

Zabranjeno je davanje korisničkog imena i lozinke trećim licima.

Korisnicima koji ne budu ispunjavali uslove iz pretplatničkog odnosa članstvo će biti suspendirano!
KONTAKT
Indikator.ba - Redakcija

Adresa:
Ulica Marka Marulića 2/3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

redakcija@indikator.ba
ČLANOVI KLUBA
Poštovani korisnici,

Servis portala Indikator.ba Javni pozivi, licitacije, grantovi... nudi pristup bazi javnih oglasa i natječaja u Bosni i Hercegovini iz nekoliko specifičnih oblasti koje nisu zastupljene (ili ne dovoljno) u sličnim servisima koje nude druge poslovne stranice.

U ovom servisu možete pronaći javne pozive koji se tiču podrški kompanijama u zapošljavanju, različitim vidovima podrške koje nudi vladin sektor ili nevladine institucije, agencije ili organizacije, izvozne i druge subvencije, takođe i licitacije koje se odnose na industrijske zone, zakup i prodaju parcela, poslovnih objekata, prodaju imovine firmi u stečaju ili prodaju i najam poslovnih prostora i slično, kao i obavještenja koja se tiču poslovnih aktivnosti kompanija (sazivanje skupština, smanjenje kapitala, isplate dividende i druge korporativne aktivnosti).

Takođe na jednom mjestu moguće je steći uvid u ponudu različith fondova i drugih vidova podrške koju nude kompanijama ili organizacijama i udruženjima razne domaće il istrane vladine i nevladine institucije, organizacije ili agencije, kao i natječaje za donacije.
Takođe, u servisu su zastupljeni i oglasi za radna mjesta, koja objavljuju domaće kompanije.

Plaćeni korisnici ovog servisa imat će pristup svim bazama, a osim toga dobijat će radnim danima na mail newsletter sa osnovnim biznis vijestima i ponudom najnovijih javnih poziva i natječaja tog dana.
Korisnici, koji žele, mogu se pretplatiti samo na sekciju Radna mjesta u kojoj su nalazi ponuda radnih mjesta domaćih kompanija i u tom slučaju pretplata je jeftinija.

Nakon registracije, Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu virmanom na naš transakcijski račun br. 3060562694308608 kod Hypo Alpe Adria Bank.


Cijene za pretplatnički servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Godišnje članstvo 119 KM

Polugodišnje članstvo 69 KM

Tromjesečno članstvo 39 KM


Pretplata za sekciju Radna mjesta

Godišnje članstvo 39 KM

Polugodišnje članstvo 29 KM

Tromjesečno članstvo 19 KMPRETRAGA
Loading