KOMENTARI I ANALIZE        EKONOMIJA        KOMPANIJE I TRŽIŠTA        POLITIKA I DRUŠTVO        MENADŽMENT        TRŽIŠTE KAPITALA        ŽIVOT I UMJETNOST
Šarović: U BiH se komplikuje i oko jednostavnog pitanjaŠarović: U BiH se komplikuje i oko jednostavnog pitanja
U 6. broju publikacije Indikator.ba Plus možete čitati...U 6. broju publikacije Indikator.ba Plus možete čitati...
Morankić: Vjerujemo da će dobrovoljni vidovi osiguranja doživjeti ekspanzijuMorankić: Vjerujemo da će dobrovoljni vidovi osiguranja doživjeti ekspanziju
U 5. broju publikacije Indikator.ba Plus donosimo...U 5. broju publikacije Indikator.ba Plus donosimo...
17.10.2017 14:06 | Indikator.ba
U Skoplju je jučer, u sklopu 6. godišnjeg skupa poslovnih lidera Samit100, potpisan Memorandum o saradnji između regionalne platforme Samit100 i ...
17.10.2017 13:47 | Indikator.ba
Vlada Federacije BiH se danas zadužila emisijom trezorskih zapisa FBiH na Sarajevskoj berzi za 20 miliona KM. Vlada Federacije je prodala svih ...
17.10.2017 13:37 | Indikator.ba
Na današnjem trgovanju na Sarajevskoj berzi-burzi ostvaren je ukupan promet od 20.011.543,91 KM. U sklopu 21 transakcije ukupno je prometovano 19.503 ...
17.10.2017 13:06 | Indikator.ba
MK Grupa srbijanskog biznismena Miodraga Kostića proširila je poslovno carstvo na Hrvatsku kupivši hotel Kempinski u Savudriji, kod Umaga, kazao je ...
17.10.2017 12:30 | Indikator.ba
Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi ostvaren je promet od 512.634,78 KM, kroz 102 transakcija. Vrijednost BIRS indeksa se povećala za ...
17.10.2017 10:40 | Indikator.ba
Firma NSoft iz Mostara najbrže je rastuća tehnološka kompanija u regiji Jugoistočne Evrope, prema novom izvještaju ugledne revizorske i konsultantske ...
17.10.2017 07:05 | Indikator.ba
Skandinavska aviokomopanija SAS će u ljetnoj sezoni 2018. godine uvesti 11 novih letova iz Danske, a jedna od direktnih linija bit će ...
17.10.2017 06:47 | Indikator.ba
Eksplozivni rast robne marke Daniel Wellington je izvanredna priča. Za manje od pet godina švedski preduzetnik Filip Tysander doveo je svoju ...
17.10.2017 06:17 | Indikator.ba
Novac potiče uglavnom od Arapa: U finansijski sistem nelegalno lani ubačeno 32 miliona KM U legalne novčane tokove BiH u prošloj godini je kroz ...
17.10.2017 06:13 | Indikator.ba
Iako je iz Ministarstva saobraćaja RS i rukovodstva Željeznica RS najavljivano da će se Svjetska banka do kraja septembra izjasniti o tome da li će ...
17.10.2017 05:44 | Indikator.ba
Novi Nadzorni odbor preduzeća Vodovod i kanalizacija Sarajevo smijenio je upravu ovog preduzeća i imenovao Azru Muzur za vršiteljicu dužnosti ...
16.10.2017 16:16 | Indikator.ba
Turski investitori dali su Čeliku rok da se ove sedmice preciziraju svi detalji oko eventualnog preuzimanja Kluba, izvijestila je RTV Zenica. ...
O NAMA | UPOZORENJE | MARKETING | KONTAKT
Copyright © 2014 Indikator d.o.o. Sva prava pridržana
Razvoj: PSS
PRIJAVA
Email
Lozinka
* Aktivacija je završena.

Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu (više detalja).
REGISTRACIJA
Ime
Email
Lozinka (slova i brojevi (od 3 do 30 karaktera)
Potvrda lozinke
ISPORUKA APLIKATIVNOG SOFTVERA ZA PODEŠAVANJE OPREME
ISPORUKA ADITIVA ZA PROIZVODNJU MOTORNIH ULJ
Poziv za prikupljanje ponuda za nabavku odlivaka
Građevinski radovi u 5 MZ u opštinama Tešanj i Žepče
Davanje u zakup poslovnog prostora za vršenje ugostiteljskih usluga
Poslovni objekat, opština Teslić
Pašnjak četvrte klase - k.o. Radnja Gornja
Jednosoban stan Brčko
Prva prodaja nekretnina - stambena zgrada Brčko
JAVNI POZIV za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata - neprofitne org.
Pokretanje postupka javne nabavke beskontaktnih kartica za kontrolu prolaza
Poništenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku napitaka
JAVNI NATJEČAJ za korištenje ribolovnog prava
JAVNI POZIV - sufinansiranje troškova u izgradnji spomen obilježja
EU Call for Proposal: Supporting Projects of Civil Society Organisations
HUTP "KLADUŠNICA" d.d. Velika Kladuša - u stečaju
Oprema za ski kase i rezervni dijelovi za Ski Data
Javni oglas za prodaju automobila
Odluka o poništenju - Nabavka rezervnih dijelova za 14,4 kV postrojenje na pogonu HE Trebinje 1
Pregovarački postupak - Planiranje optimizacije i poboljšanje profitabilnosti MH ERS
NABAVKA UGOSTITELjSKIH USLUGA
IZRADA, UGRADNJA I PUŠTANJE U RAD FORMATNIH DIJELOVA
Poziv Ambasade Republike Turske bh. firmama za posjetu sajmovima u Turskoj
SANACIJA PISTE I TERENA NA BENZINSKIM STANICAMA ROGATICA, BIHAĆ 1 I BIHAĆ 2
Obavijest o nastavku postupka nabavke usluga osiguranja
Iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju MyKi uređaja
Produženje roka za dostavu ponuda za nabavku aktivne pristupne opreme
Nabavka radova:Opravka asfaltnih površina za potrebe RD na području FBiH
Davanje u zakup poslovnog prostora usmenim javnim nadmetanjem – licitacijom
Rukovodilac Odjeljenja - pomoćnik direktora u Odjeljenju biljne proizvodnje
Poništenje javnog konkursa za prijem državnog službenika u Općini Srebrenik
Prodaja imovine FABRIKA ZA PROIZVODNJU ŽICE u stečaju Novo Goražde
Stručni savjetnici - DEI
Prodaja imovine Leder - u stečaju Bijeljina
Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku pletenica
Plan nabavki ŠG 'Gorica' za 2017. godinu dopuna 17.10.
Poziv za usluge u šumarstvu od 17.10.2017. - ŠG 'Gorica'
Poziv za prikupljanje ponuda za mašinsku izradu-obradu rezervnih dijelova
Direktni novčani podsticaji za tekuću poljoprivrednu proizvodnju
JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA - CENTROTRANS-EUROLINES
JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA - CENTROTRANS-EUROLINES
Javni poziv za upis i uplatu 27. emisije obveznica Republike Srpske javnom ponudom
Prodaja akcija 8 emitenata
Izgradnja 43 stambene jedinice u 5 općina u BiH
Izvođenje radova na regulaciji rijeke Vrbanja u opštini Kotor Varoš
Sječa i izvoz drvnih sortimenata i sanacija traktorskih puteva Šumarija Travnik
Rule of Law Monitoring Assistant, Foča
Ponovljeni poziv - kupovina robe/kompjuterska oprema
STAMBENI OBJEKAT U ŠAMCU
Nabava opreme za laboratorij kemijskog kabineta u SSŠ Tomislavgrad
O NAMA
"Indikator" d.o.o.
Društvo za medijsku i izdavačku djelatnost Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića 23a

"Indikator" d.o.o. je preduzeće u privatnom vlasništvu registrovano 28. aprila 2011. godine i izdavač je Internet portala Indikator.baMisija i vizija

Indikator.ba je poslovni portal čija je misija postati izvor informacija o poslovnim zbivanjima kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu i svijetu.

Indikator.ba je neovisno poslovno glasilo koje će Vam pružati aktuelne, pravovremene, pouzdane i temeljite informacije i biti vaš pokazatelj ka uspješnom putu poslovanja.

Sadržaj portala se bazira na autentičnim tekstovima autora za čiji profesionalni standard je zaslužno dugogodišnje iskustvo u novinarstvu.

Naša želja je postati svojevrsna podrška i vodilja poslovnoj javnosti, vladinom i nevladinom sektoru, akademskoj zajednici u kvalitetnom i pravovremenom informisanju, a što je od presudne važnosti za vođenje politika, planiranje i donošenje odluka u svakodnevnom poslovanju.

Nastojat ćemo da utičemo na ekonomska kretanja i da budemo aktivni kreatori prilika u privrednom okruženju.

Naša vizija je da poslovnim ljudima budemo pouzdan partner u izvještavanju, portal na kojeg se mogu uvijek osloniti u svom djelovanju i bez koga neće početi nijedan novi dan.

Neka krivulja Vašeg biznisa raste onako kako raste Vaš Indikator.ba.
UPOZORENJE
Sadržaji portala Indikator.ba objavljuju se u najboljoj namjeri, a na osnovu vjerovanja da su relevantni i tačni,
sa potpisom izvora ili autora.

Ograđujemo se od odgovornosti za gubitak ili štetu koji mogu nastupiti kao posljedica korištenja ili oslanjanja na bilo koju od informacija objavljenih na sajtu ili prenesnih putem maila.

Vlasnici i uposlenici portala Indikator.ba se ograđuju od bilo kakve odgovornosti za proizvode ili usluge koje se nude u reklamnim tekstovima i na banerima objavljenim na stranicama portala.

Komentari na stranicma portala Indiaktor.ba predstavljaju lične stavove autora, a ne nužno stavove portala.

Berzanski i drugi komentari koji se tiču tržišta kapitala ne mogu se smatrati preporukom za kupovinu ili prodaju bilo koje akcije/dionice, udjela fondova ili drugih finansijskih instrumenata.

Strogo je zabranjeno kopiranje i preuzimanje sadržaja portala bez dozvole izdavača.

Ova pravila podložna su izmjenama i dopunama, a važećom verzijom se smatra ona trenutno izložena na stranicama portala Indikator.ba.Uslovi korištenja servisa "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..." namijenjen je kompanijama za internu upotrebu radi praćenja javnih nabavki, natječaja i obavještenja u svrhu obavljanja poslovnih aktivnosti.

Zaštićeni sadržaj se smije koristiti samo za ličnu upotrebu.

Portal Indikator.ba ne garantuje za tačnost i istinitost podataka navedenih u javnim pozivima i natječajima, niti je odgovoran za eventualne štete koje korisnici servisa mogu imati u postupcima javnih nabavki, konkurisanju za natječaje i slično.

Zabranjeno je davanje korisničkog imena i lozinke trećim licima.

Korisnicima koji ne budu ispunjavali uslove iz pretplatničkog odnosa članstvo će biti suspendirano!
KONTAKT
Indikator.ba - Redakcija

Adresa:
Ulica Marka Marulića 2/3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

redakcija@indikator.ba
ČLANOVI KLUBA
Poštovani korisnici,

Servis portala Indikator.ba Javni pozivi, licitacije, grantovi... nudi pristup bazi javnih oglasa i natječaja u Bosni i Hercegovini iz nekoliko specifičnih oblasti koje nisu zastupljene (ili ne dovoljno) u sličnim servisima koje nude druge poslovne stranice.

U ovom servisu možete pronaći javne pozive koji se tiču podrški kompanijama u zapošljavanju, različitim vidovima podrške koje nudi vladin sektor ili nevladine institucije, agencije ili organizacije, izvozne i druge subvencije, takođe i licitacije koje se odnose na industrijske zone, zakup i prodaju parcela, poslovnih objekata, prodaju imovine firmi u stečaju ili prodaju i najam poslovnih prostora i slično, kao i obavještenja koja se tiču poslovnih aktivnosti kompanija (sazivanje skupština, smanjenje kapitala, isplate dividende i druge korporativne aktivnosti).

Takođe na jednom mjestu moguće je steći uvid u ponudu različith fondova i drugih vidova podrške koju nude kompanijama ili organizacijama i udruženjima razne domaće il istrane vladine i nevladine institucije, organizacije ili agencije, kao i natječaje za donacije.
Takođe, u servisu su zastupljeni i oglasi za radna mjesta, koja objavljuju domaće kompanije.

Plaćeni korisnici ovog servisa imat će pristup svim bazama, a osim toga dobijat će radnim danima na mail newsletter sa osnovnim biznis vijestima i ponudom najnovijih javnih poziva i natječaja tog dana.
Korisnici, koji žele, mogu se pretplatiti samo na sekciju Radna mjesta u kojoj su nalazi ponuda radnih mjesta domaćih kompanija i u tom slučaju pretplata je jeftinija.

Nakon registracije, Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu virmanom na naš transakcijski račun br. 3060562694308608 kod Hypo Alpe Adria Bank.


Cijene za pretplatnički servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Godišnje članstvo 119 KM

Polugodišnje članstvo 69 KM

Tromjesečno članstvo 39 KM


Pretplata za sekciju Radna mjesta

Godišnje članstvo 39 KM

Polugodišnje članstvo 29 KM

Tromjesečno članstvo 19 KMPRETRAGA
Loading