KOMENTARI I ANALIZE        EKONOMIJA        KOMPANIJE I TRŽIŠTA        POLITIKA I DRUŠTVO        MENADŽMENT        TRŽIŠTE KAPITALA        ŽIVOT I UMJETNOST
Tuzlanski aerodrom kreće u proširenje putničkog terminalaTuzlanski aerodrom kreće u proširenje putničkog terminala
Topić: Bez veće akcize teško do novih dionica autoputevaTopić: Bez veće akcize teško do novih dionica autoputeva
AHK briefing o pravnim posljedicama "slučaja Agrokor": Kakve scenarije očekivati?AHK briefing o pravnim posljedicama "slučaja Agrokor": Kakve scenarije očekivati?
Skaču cijene novih stanova u BiH, raste potražnjaSkaču cijene novih stanova u BiH, raste potražnja
23.5.2017 04:36 | Indikator.ba
Al Shiddi Group u saradnji s najvećom hotelskom kompanijom u svijetu, AccorHotels, sinoć je u sarajevskoj Vijećnici najavila zvanično otvorenje ...
22.5.2017 16:31 | Indikator.ba
Zagrebačka banka (Zaba) izvijestila je u ponedjeljak kako je 19. maja sklopila ugovor o prodaji više od 3,3 milijarde kuna nenadoknadivih i ...
22.5.2017 16:28 | Indikator.ba
Diners Club International Belgrade danas je nadležnom sudu podnio zahtjev za pokretanje stečajnog postupka, saopštila je ta kompanija. Razlog ...
22.5.2017 14:50 | Indikator.ba
Sarajevska berza-burza zakazala je vanrednu aukciju za dionice ZIF BIG-Investiciona grupa d.d. Sarajevo u vlasništvu ERSTE GROUP BANK AG za 23 maj ...
22.5.2017 13:54 | Indikator.ba
Na današnjem trgovanju na Sarajevskoj berzi-burzi ostvaren je ukupan promet od 1.095.250,73 KM. U sklopu 55 transakcija ukupno je prometovano 878.372 ...
22.5.2017 13:43 | Indikator.ba
Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi ostvaren je promet od 64.742,37 KM, kroz 39 transakcija. Vrijednost BIRS indeksa se smanjila za ...
22.5.2017 09:15 | Indikator.ba
Verisoft Bosnia d.o.o. Sarajevo povećao je vlasničko učešće u kartičarskom društvu BAMCARD d.d.Sarajevo na 20 posto. Verisfot Bosnia je 16. maja ...
22.5.2017 06:54 | Indikator.ba
Osnivač Twittera i suosnivač Bloggera Evan Williams izjavio je da je mislio da će "svijet automatski postati bolje mjesto" zahvaljući slobodi koju ...
22.5.2017 06:36 | Indikator.ba
Hrvatska elektroprivreda (HEP) želi otkupiti polovicu Termoelektrane Stanari, u vlasništvu kompanije EFT Vuka Hamovića, projekta koji je plaćen više ...
22.5.2017 06:35 | Indikator.ba
Piše: Borivoje SIMIĆ Broj bankovnih kartica u Bosni i Hercegovini povećan je u posljednjih pet godina za više od 220 hiljada, ali građanima one ...
22.5.2017 05:45 | Indikator.ba
Supružnici Samo i Iza Login otkrili su za Bloomberg da su preduzeće Outfit7, poznato u svijetu po aplikaciji Talking Tom, prodali da bi se mogli ...
22.5.2017 05:28 | Indikator.ba
Šefica kancelarije za Zapadni Balkan Evropske investicione banke (EIB) Dubravka Negre izjavila je da će EIB obezbijediti ukupno 3,5 milijardi eura ...
O NAMA | UPOZORENJE | MARKETING | KONTAKT
Copyright © 2014 Indikator d.o.o. Sva prava pridržana
Razvoj: PSS
PRIJAVA
Email
Lozinka
* Aktivacija je završena.

Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu (više detalja).
REGISTRACIJA
Ime
Email
Lozinka (slova i brojevi (od 3 do 30 karaktera)
Potvrda lozinke
Tri zasebna poslovna prostora u Tržnom centru Bartula u Foči
ZEMLJIŠTE I ŠUMA U GLAMOČU, NASELJE ISAKOVCI
FARMA U GLAMOČU
HALE SA PRIPADAJUĆIM ZEMLJIŠTEM DRVAR
Nabavka higijenskog matrijala za potrebe Općine Novo Sarajevo
Nabavka roba- Softvera za psihologijski mjerni instrumentarij u 2017. godini
Nabavka usluga reparacije stilskog namještaja
Nabavka roba - motorna ulja i maziva za potrebe MO i OS BiH u 2017. godini
Javni poziv za raspodjelu tarifnih kvota prilikom uvoza poljoprivrednih proizvoda
Javni poziv programima/projektima organizacija civilnog društva u gradu Tuzla
Ponovni oglas za prijem u radni odnos, ZZO TK
NATJEČAJ za dodjelu Nagrade u području znanosti u BiH za uspjehe na međunarodnom planu
Direktor Dom za stare i iznemogle osobe „Domanovići“
Operater u Call centru – Prodaja i marketing (honorarno)
Učitelj glazbene kulture
Licitacija MEDICINSKA ELEKTRONIKA a.d. - u stečaju Banja Luka
SBT sistem d.o.o. Trebinje - u stečaju
Poništenje javnog konkursa - direktor JP “Slobodna zona” d.o.o. Šamac
Članovi Nadzornog odbora JP “Regionalna deponija” d.o.o. Zvornik
Vršenje stručno-tehničkog nadzora
Izgradnja pješačke staze uz regionalni put R439: Novi Travnik -Gornji Vakuf/ Uskoplje
Direktor JU Turistička organizacija grada Istočno Sarajevo
Radnica za rad u pekari
Čistačica, MAXI Orašje doo Orašje
Radna mjesta u pravosuđu Brčko distrikta BiH
VOZAČ TMV – 1 IZVRŠILAC
Trgovac/Aranžer (m/ž)
Finansijski asistent (m/ž)
Administrativni asistent (m/ž)
Izmjena Kalendara aukcija vrijednosnih papira Vlade Kantona Sarajevo
Radovi na sanaciji prostorija OOiN Donji Vakuf
Sanacija dalekovoda 35 kV TS 110/35/10 kV Tuzla Centar - TS 35/10(20) kV
Poliesterske kanalizacione cijevi sa spojnicama
Pružanje usluge izrade Urbanističkog projekta „Sebilj“ - Visoko
Nabavka reklamnog/promotivnog materijala
Poništenje - Javna nabavka bjanko ušnih markica za označavanje goveda
Poništenje - Isporuka materijala za održavanje čistoće u poslovnim objektima
Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji i dogradnji zgrade putničkog terminala
Internet konekcija za automat klubove Lutrije BiH
ORIGINALNI REZERVNI DIJELOVI ZA ELEKTRO HIDRAULIČNI SISTEM
Izvođenja građevinskih radova na području Grada Tuzle
Nabavka motornog vozila za potrebe Općine Vogošća
Nabavka potrošnog materijala za ličnu i kolektivnu higijenu
Nabavka tehničkih gasova
Nabava obrazovnih pomagala (tatami strunjače)
Nabavka tonera
Nabavka damperskih guma
ORIGINALNI REZERVNI DIJELOVI ZA OTKOPNU MAŠINU EICKHOFF SL 300
Nabavka potrošnog materijala za računarsku opremu
Revizija idejnog projekta, geotehničkih projekata i studija cestovnog povezivanja Goražda
O NAMA
"Indikator" d.o.o.
Društvo za medijsku i izdavačku djelatnost Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića 23a

"Indikator" d.o.o. je preduzeće u privatnom vlasništvu registrovano 28. aprila 2011. godine i izdavač je Internet portala Indikator.baMisija i vizija

Indikator.ba je poslovni portal čija je misija postati izvor informacija o poslovnim zbivanjima kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu i svijetu.

Indikator.ba je neovisno poslovno glasilo koje će Vam pružati aktuelne, pravovremene, pouzdane i temeljite informacije i biti vaš pokazatelj ka uspješnom putu poslovanja.

Sadržaj portala se bazira na autentičnim tekstovima autora za čiji profesionalni standard je zaslužno dugogodišnje iskustvo u novinarstvu.

Naša želja je postati svojevrsna podrška i vodilja poslovnoj javnosti, vladinom i nevladinom sektoru, akademskoj zajednici u kvalitetnom i pravovremenom informisanju, a što je od presudne važnosti za vođenje politika, planiranje i donošenje odluka u svakodnevnom poslovanju.

Nastojat ćemo da utičemo na ekonomska kretanja i da budemo aktivni kreatori prilika u privrednom okruženju.

Naša vizija je da poslovnim ljudima budemo pouzdan partner u izvještavanju, portal na kojeg se mogu uvijek osloniti u svom djelovanju i bez koga neće početi nijedan novi dan.

Neka krivulja Vašeg biznisa raste onako kako raste Vaš Indikator.ba.
UPOZORENJE
Sadržaji portala Indikator.ba objavljuju se u najboljoj namjeri, a na osnovu vjerovanja da su relevantni i tačni,
sa potpisom izvora ili autora.

Ograđujemo se od odgovornosti za gubitak ili štetu koji mogu nastupiti kao posljedica korištenja ili oslanjanja na bilo koju od informacija objavljenih na sajtu ili prenesnih putem maila.

Vlasnici i uposlenici portala Indikator.ba se ograđuju od bilo kakve odgovornosti za proizvode ili usluge koje se nude u reklamnim tekstovima i na banerima objavljenim na stranicama portala.

Komentari na stranicma portala Indiaktor.ba predstavljaju lične stavove autora, a ne nužno stavove portala.

Berzanski i drugi komentari koji se tiču tržišta kapitala ne mogu se smatrati preporukom za kupovinu ili prodaju bilo koje akcije/dionice, udjela fondova ili drugih finansijskih instrumenata.

Strogo je zabranjeno kopiranje i preuzimanje sadržaja portala bez dozvole izdavača.

Ova pravila podložna su izmjenama i dopunama, a važećom verzijom se smatra ona trenutno izložena na stranicama portala Indikator.ba.Uslovi korištenja servisa "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..." namijenjen je kompanijama za internu upotrebu radi praćenja javnih nabavki, natječaja i obavještenja u svrhu obavljanja poslovnih aktivnosti.

Zaštićeni sadržaj se smije koristiti samo za ličnu upotrebu.

Portal Indikator.ba ne garantuje za tačnost i istinitost podataka navedenih u javnim pozivima i natječajima, niti je odgovoran za eventualne štete koje korisnici servisa mogu imati u postupcima javnih nabavki, konkurisanju za natječaje i slično.

Zabranjeno je davanje korisničkog imena i lozinke trećim licima.

Korisnicima koji ne budu ispunjavali uslove iz pretplatničkog odnosa članstvo će biti suspendirano!
KONTAKT
Indikator.ba - Redakcija

Adresa:
Ulica Marka Marulića 2/3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

redakcija@indikator.ba
ČLANOVI KLUBA
Poštovani korisnici,

Servis portala Indikator.ba Javni pozivi, licitacije, grantovi... nudi pristup bazi javnih oglasa i natječaja u Bosni i Hercegovini iz nekoliko specifičnih oblasti koje nisu zastupljene (ili ne dovoljno) u sličnim servisima koje nude druge poslovne stranice.

U ovom servisu možete pronaći javne pozive koji se tiču podrški kompanijama u zapošljavanju, različitim vidovima podrške koje nudi vladin sektor ili nevladine institucije, agencije ili organizacije, izvozne i druge subvencije, takođe i licitacije koje se odnose na industrijske zone, zakup i prodaju parcela, poslovnih objekata, prodaju imovine firmi u stečaju ili prodaju i najam poslovnih prostora i slično, kao i obavještenja koja se tiču poslovnih aktivnosti kompanija (sazivanje skupština, smanjenje kapitala, isplate dividende i druge korporativne aktivnosti).

Takođe na jednom mjestu moguće je steći uvid u ponudu različith fondova i drugih vidova podrške koju nude kompanijama ili organizacijama i udruženjima razne domaće il istrane vladine i nevladine institucije, organizacije ili agencije, kao i natječaje za donacije.
Takođe, u servisu su zastupljeni i oglasi za radna mjesta, koja objavljuju domaće kompanije.

Plaćeni korisnici ovog servisa imat će pristup svim bazama, a osim toga dobijat će radnim danima na mail newsletter sa osnovnim biznis vijestima i ponudom najnovijih javnih poziva i natječaja tog dana.
Korisnici, koji žele, mogu se pretplatiti samo na sekciju Radna mjesta u kojoj su nalazi ponuda radnih mjesta domaćih kompanija i u tom slučaju pretplata je jeftinija.

Nakon registracije, Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu virmanom na naš transakcijski račun br. 3060562694308608 kod Hypo Alpe Adria Bank.


Cijene za pretplatnički servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Godišnje članstvo 119 KM

Polugodišnje članstvo 69 KM

Tromjesečno članstvo 39 KM


Pretplata za sekciju Radna mjesta

Godišnje članstvo 39 KM

Polugodišnje članstvo 29 KM

Tromjesečno članstvo 19 KMPRETRAGA
Loading