KOMENTARI I ANALIZE        EKONOMIJA        KOMPANIJE I TRŽIŠTA        POLITIKA I DRUŠTVO        MENADŽMENT        TRŽIŠTE KAPITALA        ŽIVOT I UMJETNOST
Gračanički kotlovi za slovenski BiodomGračanički kotlovi za slovenski Biodom
U prvom kvartalu uvezli struje za 82 miliona KM!U prvom kvartalu uvezli struje za 82 miliona KM!
TTU Energetik već na nogama: Potpisani ugovori vrijedni šest mil. KMTTU Energetik već na nogama: Potpisani ugovori vrijedni šest mil. KM
Poslijeratni rekord: Izvoz u martu čak 945 miliona KM!Poslijeratni rekord: Izvoz u martu čak 945 miliona KM!
21.4.2017 15:57 | Indikator.ba
U povodu Dana planete Zemlje, danas je u Tvornici cementa Kakanj upriličeno zvanično puštanje u rad novih vrećastih filtera na pogonu mljevenja ...
21.4.2017 14:58 | Indikator.ba
U BiH i regiji sve veća je potražnja za kuharima i konobarima, a to su i neka od najtraženijih zanimanja na tržištu rada. Međutim, u praksi se događa ...
21.4.2017 14:10 | Indikator.ba
Najmoderniji i najveći šoping centar "Big Fashion" u Srbiji, investicija izraelske kompanije Big Shopping Centers Israel, otvoren je juče u ...
21.4.2017 13:39 | Indikator.ba
Na današnjem trgovanju na Sarajevskoj berzi-burzi ostvaren je ukupan promet od 909.851,33 KM (907.906,33 KM redovne berzanske trgovine i 1.945,00 KM ...
21.4.2017 12:36 | Indikator.ba
Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi ostvaren je promet od 1.144.177,45 KM, kroz 108 transakcija. Vrijednost BIRS indeksa se smanjila za ...
21.4.2017 12:04 | Indikator.ba
Načelnik Živinica Samir Kamenjaković i direktor novootvorene kompanije Sućo Suad Bešlić potpisali su Memorandum o saradnji kojim su odredili ...
21.4.2017 07:12 | Indikator.ba
Amazon je ponovo izazvao nezadovoljstvo zaposlenih uvođenjem kontroverzne prakse nagrađivanja prisutnosti zaposlenika u njemačkim trgovinama. ...
21.4.2017 06:59 | Indikator.ba
Kompanija Bingo d.o.o. Tuzla će pripremiti ugovore na neodređeno vrijeme i u vrlo kratkom roku ponuditi ih svim radnicima koji su zatečeni u Fabrici ...
21.4.2017 06:38 | Indikator.ba
Skupština dioničara Pavlović International banke a.d. Bijeljina donijela je odluku o pokriću gubitka ostvarenog u 2016. godini od 17,2 miliona KM, ...
21.4.2017 06:16 | Indikator.ba
Društvo za upravljanje penzijskim rezervnim fondom RS PREF a.d. Banja Luka objavilo je tender za javnu nabavku usluga osiguranja od odgovornosti ...
21.4.2017 05:15 | Indikator.ba
Međugodišnja inflacija u eurozoni splasnula je u martu ove godine na 1,5 procenata sa februarskog nivoa od 2 odsto. U martu 2016. godine, indeks ...
20.4.2017 19:34 | Indikator.ba
Zbog neočekivanih vremenskih nepogoda i sigurnosnih razloga gračanički sajam privrede GRAPOS EXPO danas je zatvoren prije roka. U sajamskim ...
O NAMA | UPOZORENJE | MARKETING | KONTAKT
Copyright © 2014 Indikator d.o.o. Sva prava pridržana
Razvoj: PSS
PRIJAVA
Email
Lozinka
* Aktivacija je završena.

Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu (više detalja).
REGISTRACIJA
Ime
Email
Lozinka (slova i brojevi (od 3 do 30 karaktera)
Potvrda lozinke
Quality Assurance Engineer
Elektrifikacija naselja Gođevići u opštini Srebrenica
Izrada elaborata
Prijem državnih službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova TK
Prijem državnog službenika u Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije
Pomoćnici ministra u Federalnom ministarstvu trgovine
Prijem rukovodećih državnih službenika u Federalnom ministarstvu trgovine
Servisiranje parking sistema sa uključenim isporukama rezervnih dijelova i kartica
Javni poziv za pružanje usluga izvođenja građevinskih radova na poslovnici Banke
POZIV NA PODNOŠENJE PRIJAVA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE U BIH - ILDP
Građevinski radovi u 2 mjesne zajednice (Brezovo polje i Donji Brezik)
Nabavka kancelarijskog materijala i tonera (2 LOT-a)
JAVNI POZIV za prisustvo ponovljenoj prezentaciji usluga/ponude BH Telecoma
JAVNI POZIV za prisustvo ponovljenoj prezentaciji usluga/ponude BH Telecoma
Nabavka robe – elektromaterijal za potrebe održavanja administrativno poslovnih objekata
Infrastrukturni radovi
Poziv za prikupljanje ponuda za nabavku kalorifera za kotao KFB-10
Poziv za prikupljanje ponuda za nabavku repromaterijala
ISPORUKA RADARSKIH MJERAČA NIVOA PROIZVOĐAČA KROHNE
NABAVKA ALATA ZA POTREBE ODJELJENJA ZA REMONT INSTRUMENTARSKE OPREME
ISPORUKA GODIŠNJIH KOLIČINA REAGENATA ZA TRETMAN RASHLADNE VODE
Kuća sa dvorištem Kakanj
Poziv za laboratorije na učešće u ispitivanju osposobljenosti (PT)
Nabavka napitaka i materijala za čišćenje
Javni poziv - programi, projekti i srodne aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša
Stručni suradnik za poslove katastra
Market developer junior (komercijalista)
Agenti u call centru
Saradnik prodaje
DIPLOMIRANI FARMACEUT
Radnik metalne struke (više), TMD Mibo doo Brčko
Držači četkica električnih mašina
Konobar, Caffe bar "Pivnica - Jelen Pub" Brčko
Kozmetičarka, Pink Life doo Brčko
Voditelj poslovnice (m/ž)
Tehnička prodaja (m/f)
ASM – Area Sales manager
PROCREDIT TRAŽI SLUŽBENIKE KOJI BI PROŠLI OBUKU KOJU ORGANIZUJE BANKA
VODITELJ PROGRAMA – PROJEKTA NA ODREĐENO VRIJEME
Ugovor o nabavci specijalnog rabljenog vozila za pranje kontejnera
Nosač (ploča) amortizera L+D (14 kom) i selen gibnja pp Schwarzmuller (10 kom)
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA NABAVKU I MONTAŽU NISKONAPONSKOG POSTROJENJA
Usluge osiguranja imovine i vozila
Switch 24 Gbc - portni (1 kom)
Nabavka sredstava za održavanje higijene
Prodaja p.m.v. "Citroen-C25D" (kombi)
Prodaja njive 6. klase (k.o. Brijesnica-Hase)
Prodaja njive 3. klase (k.o. Balatun)
Nabavka i isporuka sigurnosnih golova za osnovne škole na području KS
Ispravka - Nabavka roba rezervni dijelovi za putnička vozila i teretna vozila
O NAMA
"Indikator" d.o.o.
Društvo za medijsku i izdavačku djelatnost Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića 23a

"Indikator" d.o.o. je preduzeće u privatnom vlasništvu registrovano 28. aprila 2011. godine i izdavač je Internet portala Indikator.baMisija i vizija

Indikator.ba je poslovni portal čija je misija postati izvor informacija o poslovnim zbivanjima kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu i svijetu.

Indikator.ba je neovisno poslovno glasilo koje će Vam pružati aktuelne, pravovremene, pouzdane i temeljite informacije i biti vaš pokazatelj ka uspješnom putu poslovanja.

Sadržaj portala se bazira na autentičnim tekstovima autora za čiji profesionalni standard je zaslužno dugogodišnje iskustvo u novinarstvu.

Naša želja je postati svojevrsna podrška i vodilja poslovnoj javnosti, vladinom i nevladinom sektoru, akademskoj zajednici u kvalitetnom i pravovremenom informisanju, a što je od presudne važnosti za vođenje politika, planiranje i donošenje odluka u svakodnevnom poslovanju.

Nastojat ćemo da utičemo na ekonomska kretanja i da budemo aktivni kreatori prilika u privrednom okruženju.

Naša vizija je da poslovnim ljudima budemo pouzdan partner u izvještavanju, portal na kojeg se mogu uvijek osloniti u svom djelovanju i bez koga neće početi nijedan novi dan.

Neka krivulja Vašeg biznisa raste onako kako raste Vaš Indikator.ba.
UPOZORENJE
Sadržaji portala Indikator.ba objavljuju se u najboljoj namjeri, a na osnovu vjerovanja da su relevantni i tačni,
sa potpisom izvora ili autora.

Ograđujemo se od odgovornosti za gubitak ili štetu koji mogu nastupiti kao posljedica korištenja ili oslanjanja na bilo koju od informacija objavljenih na sajtu ili prenesnih putem maila.

Vlasnici i uposlenici portala Indikator.ba se ograđuju od bilo kakve odgovornosti za proizvode ili usluge koje se nude u reklamnim tekstovima i na banerima objavljenim na stranicama portala.

Komentari na stranicma portala Indiaktor.ba predstavljaju lične stavove autora, a ne nužno stavove portala.

Berzanski i drugi komentari koji se tiču tržišta kapitala ne mogu se smatrati preporukom za kupovinu ili prodaju bilo koje akcije/dionice, udjela fondova ili drugih finansijskih instrumenata.

Strogo je zabranjeno kopiranje i preuzimanje sadržaja portala bez dozvole izdavača.

Ova pravila podložna su izmjenama i dopunama, a važećom verzijom se smatra ona trenutno izložena na stranicama portala Indikator.ba.Uslovi korištenja servisa "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..." namijenjen je kompanijama za internu upotrebu radi praćenja javnih nabavki, natječaja i obavještenja u svrhu obavljanja poslovnih aktivnosti.

Zaštićeni sadržaj se smije koristiti samo za ličnu upotrebu.

Portal Indikator.ba ne garantuje za tačnost i istinitost podataka navedenih u javnim pozivima i natječajima, niti je odgovoran za eventualne štete koje korisnici servisa mogu imati u postupcima javnih nabavki, konkurisanju za natječaje i slično.

Zabranjeno je davanje korisničkog imena i lozinke trećim licima.

Korisnicima koji ne budu ispunjavali uslove iz pretplatničkog odnosa članstvo će biti suspendirano!
KONTAKT
Indikator.ba - Redakcija

Adresa:
Ulica Marka Marulića 2/3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

redakcija@indikator.ba
ČLANOVI KLUBA
Poštovani korisnici,

Servis portala Indikator.ba Javni pozivi, licitacije, grantovi... nudi pristup bazi javnih oglasa i natječaja u Bosni i Hercegovini iz nekoliko specifičnih oblasti koje nisu zastupljene (ili ne dovoljno) u sličnim servisima koje nude druge poslovne stranice.

U ovom servisu možete pronaći javne pozive koji se tiču podrški kompanijama u zapošljavanju, različitim vidovima podrške koje nudi vladin sektor ili nevladine institucije, agencije ili organizacije, izvozne i druge subvencije, takođe i licitacije koje se odnose na industrijske zone, zakup i prodaju parcela, poslovnih objekata, prodaju imovine firmi u stečaju ili prodaju i najam poslovnih prostora i slično, kao i obavještenja koja se tiču poslovnih aktivnosti kompanija (sazivanje skupština, smanjenje kapitala, isplate dividende i druge korporativne aktivnosti).

Takođe na jednom mjestu moguće je steći uvid u ponudu različith fondova i drugih vidova podrške koju nude kompanijama ili organizacijama i udruženjima razne domaće il istrane vladine i nevladine institucije, organizacije ili agencije, kao i natječaje za donacije.
Takođe, u servisu su zastupljeni i oglasi za radna mjesta, koja objavljuju domaće kompanije.

Plaćeni korisnici ovog servisa imat će pristup svim bazama, a osim toga dobijat će radnim danima na mail newsletter sa osnovnim biznis vijestima i ponudom najnovijih javnih poziva i natječaja tog dana.
Korisnici, koji žele, mogu se pretplatiti samo na sekciju Radna mjesta u kojoj su nalazi ponuda radnih mjesta domaćih kompanija i u tom slučaju pretplata je jeftinija.

Nakon registracije, Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu virmanom na naš transakcijski račun br. 3060562694308608 kod Hypo Alpe Adria Bank.


Cijene za pretplatnički servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Godišnje članstvo 119 KM

Polugodišnje članstvo 69 KM

Tromjesečno članstvo 39 KM


Pretplata za sekciju Radna mjesta

Godišnje članstvo 39 KM

Polugodišnje članstvo 29 KM

Tromjesečno članstvo 19 KMPRETRAGA
Loading