KOMENTARI I ANALIZE        EKONOMIJA        KOMPANIJE I TRŽIŠTA        POLITIKA I DRUŠTVO        MENADŽMENT        TRŽIŠTE KAPITALA        ŽIVOT I UMJETNOST
Podružnice Triglava u BiH bilježe rast poslovanjaPodružnice Triglava u BiH bilježe rast poslovanja
Brodovi dva mjeseca ne dolaze u Luku Brčko, komitenti u problemimaBrodovi dva mjeseca ne dolaze u Luku Brčko, komitenti u problemima
Atraktivna nekretninska destinacija rješava glavni nedostatak: Voda stiže u IvanicuAtraktivna nekretninska destinacija rješava glavni nedostatak: Voda stiže u Ivanicu
Postanite članovi Kluba, pretplatite se na servis Indikator.baPostanite članovi Kluba, pretplatite se na servis Indikator.ba
17.8.2017 14:35 | Indikator.ba
Na današnjem trgovanju na Sarajevskoj berzi ostvaren je promet od 104.227,55 KM. Bilo je sedam transakcija, a najviše je trgovano dionicama ...
17.8.2017 12:42 | Indikator.ba
Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi ostvaren je promet od 90.547,43 KM, kroz 24 transakcija. Vrijednost BIRS indeksa se nije promjenila i ...
17.8.2017 07:05 | Indikator.ba
Nova regulativa Evropske unije koja se odnosi na prodaju osiguranja uvodi zahtjevnija „pravila igre“. O čemu se radi i šta ovdašnji osiguravači mogu ...
17.8.2017 06:26 | Indikator.ba
Investicijska banka Goldman Sachs smatra da se kriptovalute kao što je bitcoin više ne mogu ignorirati. Bitcoin je dosegao nevjerovatnih 4.483 ...
17.8.2017 06:09 | Indikator.ba
Federalni revizori su na osnovu analize napravljene na uzorku od 51 grada i općine u Federaciji zaključli da je nelegalno izgrađenih objekata više od ...
17.8.2017 05:27 | Indikator.ba
U Vinskoj galeriji Vukoje sinoć je otvoren Prvi salon žilavke, koji je okupio 17 vinarija iz Hercegovine i 11 prozvođača mliječnih proizvoda, pršuta ...
16.8.2017 15:54 | Indikator.ba
Već neko vrijeme zaboravljeno imenovanje članova Komisije za vrijednosne papire FBiH ponovo je došlo na dnevni red, izvještava Indikator.ba. ...
16.8.2017 13:57 | Indikator.ba
Na današnjem trgovanju na Sarajevskoj berzi ostvaren je promet od 723.467,44 KM. Najveći promet je ostvaren dionicama Unioninvestplastika d.d. ...
16.8.2017 13:01 | Indikator.ba
Na današnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi ostvaren je promet od 173.626,44 KM, kroz 40 transakcija. Vrijednost BIRS indeksa se povećala za ...
16.8.2017 12:56 | Indikator.ba
Postoji preliminarna saglasnost da se sredstva od klirinškog duga usmjere na izgradnju multifunkcionalne sportske dvorane u Brčkom, izjavio je ...
16.8.2017 12:26 | Indikator.ba
Planovi za poslovni razvoj kompanije Boxmark, izgradnja novih proizvodnih kapaciteta, a time i otvaranje novih radnih mjesta, bili su tema sastanka ...
16.8.2017 12:02 | Indikator.ba
Iznos stranih invsticija u BiH u 2016. godini nije zadovoljavajući, ali s obzirom na političke turbulencije prošle godine, nismo mogli ni očekivati ...
O NAMA | UPOZORENJE | MARKETING | KONTAKT
Copyright © 2014 Indikator d.o.o. Sva prava pridržana
Razvoj: PSS
PRIJAVA
Email
Lozinka
* Aktivacija je završena.

Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu (više detalja).
REGISTRACIJA
Ime
Email
Lozinka (slova i brojevi (od 3 do 30 karaktera)
Potvrda lozinke
Prodaja imovine - DEMI d.o.o. Višegrad - u stečaju
Dodjela sredstava prikupljenih po osnovu promjene namjene poljoprivrednog zemljišta
POSLOVNI OBJEKAT U TESLIĆU
Poticajno okruženje za socijalno poduzetništvo i turizam za žene u BiH
Odluka o poništenju - Nabavka osigurača i postolja
Nabavka opreme, materijala i rezervnih dijelova za telekomunikacione sisteme
JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVU RAČUNARSKE OPREME
Postavljanje ekskluzivnog banera sa logom Preduzeća tokom održavanja manifestacije
Postavljanje ekskluzivnog banera sa logom Preduzeća u prostorijama Centra za podršku porodicama
Pregovarački postupak - Redovno servisiranje i vanredne opravke vozila
Sustav za nadzor IT mreže
Nabava edukacija zaposlenika Sektora za prodaju
Njiva, nekategorisani put, k.o. Grbavica
Pomoćna zgrada, stambena zgrada, dvorište, njiva - k.o. Omerbegovača
Kompleks “Gredice” njiva, dvorište, stambena zgrada
Oranica, Gornji Rahić
Poziv - Nabavka tečnih goriva
Nabavka radova za dovršenje poslovnog objekta BH Telecoma, direkcije Brčko
NABAVKA I SUKCESIVNA ISPORUKA PREHRAMBENIH PROIZVODA I NAPITAKA
Ispravka br. 1 - Programi za civilno društvo i medijsku akciju
Javni poziv za upis i uplatu 26. emisije obveznica Republike Srpske javnom ponudom
Odluka o poništavanju postupka - Nabavka kancelarijskog materijala
Agent prodaje, više izvršilaca
Obustava postupka - osiguranje imovine i osoblja
ZAHTJEV ZA IZRAŽAVANjE INTERESA (KONSULTANTSKE USLUGE ) - BRATUNAC
Osma izmjena Plana nabavki - izgradnja, rekonstrukcija i sanacija javne rasvjete
Expert on Regional Economic Integration
Tri člana Uprave - ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d. Višegrad
Izmjena i dopuna Plana nabavki - pružanje usluga Ledene čarolije, usluge mobilne i fiksne telefonij
Poništenje javnog oglasa - dodjela u zakup poslovnih prostora
J A V N I P O Z I V za dodjelu novčane pomoći za sufinansiranje troškova nabavke udžbenika
Plan nabavki ŠG 'Ribnik' za 2017. godinu - dopuna 17.08.
Poziv za usluge u šumarstvu od 17.8.2017. - ŠG 'Vrbanja''
Izvod iz Plana javnih nabavki 14.08.2017.
Prijem zaposlenika u JU Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti
Članovi Nadzornog odbora JKP GRADINA d.o.o. Donji Vakuf
Likvidator platnog prometa, SBK/KSB
Prodaja akcija državnog kapitala u AD „Nova tvornica prečistača“ Rogatica
Prodaja akcija državnog kapitala u AD „Nova tvornica prečistača“ Rogatica
Youth Programming Specialist
Bekleidungstechniker/in
Prva prodaja pokretne i nepokretne imovine - JKP SANA d.o.o. Sanski Most - u stečaju
Policajac 88 izvršitelja, mlađi inspektor 12 izvršitelja
Radna mjesta, Srednja zubotehnička škola Sarajevo
Obavijest - ponuda za preuzimanje Soko Zrakoplovstvo
Čistačica prostorija, majstor rasvjete
Javni poziv za raspodjelu tarifnih kvota prilikom uvoza poljoprivrednih proizvoda
Sječa i izvoz drvnih sortimenata, 17.8.2017., Anex II dio B
Obavještenje o odgađanju nastavka postupka javne nabavke - e-recept
O d l u k a o poništenju - nabavka potrošnog materijala za dijalizu-dijalizatora I
O NAMA
"Indikator" d.o.o.
Društvo za medijsku i izdavačku djelatnost Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića 23a

"Indikator" d.o.o. je preduzeće u privatnom vlasništvu registrovano 28. aprila 2011. godine i izdavač je Internet portala Indikator.baMisija i vizija

Indikator.ba je poslovni portal čija je misija postati izvor informacija o poslovnim zbivanjima kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu i svijetu.

Indikator.ba je neovisno poslovno glasilo koje će Vam pružati aktuelne, pravovremene, pouzdane i temeljite informacije i biti vaš pokazatelj ka uspješnom putu poslovanja.

Sadržaj portala se bazira na autentičnim tekstovima autora za čiji profesionalni standard je zaslužno dugogodišnje iskustvo u novinarstvu.

Naša želja je postati svojevrsna podrška i vodilja poslovnoj javnosti, vladinom i nevladinom sektoru, akademskoj zajednici u kvalitetnom i pravovremenom informisanju, a što je od presudne važnosti za vođenje politika, planiranje i donošenje odluka u svakodnevnom poslovanju.

Nastojat ćemo da utičemo na ekonomska kretanja i da budemo aktivni kreatori prilika u privrednom okruženju.

Naša vizija je da poslovnim ljudima budemo pouzdan partner u izvještavanju, portal na kojeg se mogu uvijek osloniti u svom djelovanju i bez koga neće početi nijedan novi dan.

Neka krivulja Vašeg biznisa raste onako kako raste Vaš Indikator.ba.
UPOZORENJE
Sadržaji portala Indikator.ba objavljuju se u najboljoj namjeri, a na osnovu vjerovanja da su relevantni i tačni,
sa potpisom izvora ili autora.

Ograđujemo se od odgovornosti za gubitak ili štetu koji mogu nastupiti kao posljedica korištenja ili oslanjanja na bilo koju od informacija objavljenih na sajtu ili prenesnih putem maila.

Vlasnici i uposlenici portala Indikator.ba se ograđuju od bilo kakve odgovornosti za proizvode ili usluge koje se nude u reklamnim tekstovima i na banerima objavljenim na stranicama portala.

Komentari na stranicma portala Indiaktor.ba predstavljaju lične stavove autora, a ne nužno stavove portala.

Berzanski i drugi komentari koji se tiču tržišta kapitala ne mogu se smatrati preporukom za kupovinu ili prodaju bilo koje akcije/dionice, udjela fondova ili drugih finansijskih instrumenata.

Strogo je zabranjeno kopiranje i preuzimanje sadržaja portala bez dozvole izdavača.

Ova pravila podložna su izmjenama i dopunama, a važećom verzijom se smatra ona trenutno izložena na stranicama portala Indikator.ba.Uslovi korištenja servisa "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..." namijenjen je kompanijama za internu upotrebu radi praćenja javnih nabavki, natječaja i obavještenja u svrhu obavljanja poslovnih aktivnosti.

Zaštićeni sadržaj se smije koristiti samo za ličnu upotrebu.

Portal Indikator.ba ne garantuje za tačnost i istinitost podataka navedenih u javnim pozivima i natječajima, niti je odgovoran za eventualne štete koje korisnici servisa mogu imati u postupcima javnih nabavki, konkurisanju za natječaje i slično.

Zabranjeno je davanje korisničkog imena i lozinke trećim licima.

Korisnicima koji ne budu ispunjavali uslove iz pretplatničkog odnosa članstvo će biti suspendirano!
KONTAKT
Indikator.ba - Redakcija

Adresa:
Ulica Marka Marulića 2/3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

redakcija@indikator.ba
ČLANOVI KLUBA
Poštovani korisnici,

Servis portala Indikator.ba Javni pozivi, licitacije, grantovi... nudi pristup bazi javnih oglasa i natječaja u Bosni i Hercegovini iz nekoliko specifičnih oblasti koje nisu zastupljene (ili ne dovoljno) u sličnim servisima koje nude druge poslovne stranice.

U ovom servisu možete pronaći javne pozive koji se tiču podrški kompanijama u zapošljavanju, različitim vidovima podrške koje nudi vladin sektor ili nevladine institucije, agencije ili organizacije, izvozne i druge subvencije, takođe i licitacije koje se odnose na industrijske zone, zakup i prodaju parcela, poslovnih objekata, prodaju imovine firmi u stečaju ili prodaju i najam poslovnih prostora i slično, kao i obavještenja koja se tiču poslovnih aktivnosti kompanija (sazivanje skupština, smanjenje kapitala, isplate dividende i druge korporativne aktivnosti).

Takođe na jednom mjestu moguće je steći uvid u ponudu različith fondova i drugih vidova podrške koju nude kompanijama ili organizacijama i udruženjima razne domaće il istrane vladine i nevladine institucije, organizacije ili agencije, kao i natječaje za donacije.
Takođe, u servisu su zastupljeni i oglasi za radna mjesta, koja objavljuju domaće kompanije.

Plaćeni korisnici ovog servisa imat će pristup svim bazama, a osim toga dobijat će radnim danima na mail newsletter sa osnovnim biznis vijestima i ponudom najnovijih javnih poziva i natječaja tog dana.
Korisnici, koji žele, mogu se pretplatiti samo na sekciju Radna mjesta u kojoj su nalazi ponuda radnih mjesta domaćih kompanija i u tom slučaju pretplata je jeftinija.

Nakon registracije, Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu virmanom na naš transakcijski račun br. 3060562694308608 kod Hypo Alpe Adria Bank.


Cijene za pretplatnički servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Godišnje članstvo 119 KM

Polugodišnje članstvo 69 KM

Tromjesečno članstvo 39 KM


Pretplata za sekciju Radna mjesta

Godišnje članstvo 39 KM

Polugodišnje članstvo 29 KM

Tromjesečno članstvo 19 KMPRETRAGA
Loading