KOMENTARI I ANALIZE        EKONOMIJA        KOMPANIJE I TRŽIŠTA        POLITIKA I DRUŠTVO        MENADŽMENT        TRŽIŠTE KAPITALA        ŽIVOT I UMJETNOST
24.6.2017 05:22 | Indikator.ba
Prisustvo svježe maline u trgovini i ugostiteljstvu u Bosni i Hercegovini je vrlo ograničeno te postoji mogućnosti za veći plasman ovog jagodičastog ...
24.6.2017 04:47 | Indikator.ba
Prvi avion kompanije Nesma Airlines koji je trebao svakodnevno prevoziti putnike na relaciji Rijad-Sarajevo, sletio je juče na Međunarodni aerodrom ...
23.6.2017 13:41 | Indikator.ba
Ekonomija eurozone porasla je u drugom tromjesečju najsnažnijim tempom u nešto više od šest godina, iako su aktivnosti u junuu blago posustale, ...
23.6.2017 08:40 | Indikator.ba
EBRD je podržao razvoj upravljanja prvim privatnim penzionim fondom u BiH kroz ulaganje u vlasnički kapital preduzeća za upravljanje Evropskim ...
23.6.2017 06:29 | Indikator.ba
Nakon trogodišnjeg perioda pada općeg nivoa cijena, Bosna i Hercegovina se za kratko vrijeme našla u novom inflacijskom zamahu, izvještava ...
23.6.2017 05:29 | Indikator.ba
Bosna i Hercegovina se zadužuje za 56,6 miliona dolara u svrhu jačanja bankarskog sektora. Postupak za usvajanje ovog kredita, kojeg daje Međunarodna ...
23.6.2017 04:47 | Indikator.ba
U Bijelom Bučju kod Teslića puštena je u rad mala hidroelektrana "Žiraja dva", instalirane snage 900 kilovata, u koju je uloženo 1,3 miliona ...
22.6.2017 12:04 | Indikator.ba
Agencija za unaprjeđenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini (FIPA) pronašla je novog investitora za tekstilnu industriju BiH u suradnji sa ...
22.6.2017 08:57 | Indikator.ba
Dok je na snazi politika negativnih kamatnih stopa u eurozoni, ne treba očekivati rast kamatnih stopa u BiH, potvrdio je u izjavi za „Dnevni avaz” ...
22.6.2017 06:04 | Indikator.ba
Bosna i Hercegovina je na uvoz električne energije za pet mjeseci ove godine potrošila 114 miliona KM, izvještava Indikator.ba na osnovu podataka ...
22.6.2017 05:29 | Indikator.ba
Hrvatska podružnica online mrežne transportne tvrtke Uber Technologies saopćila je u srijedu da je trenutno angažirana u konstruktivnom dijalogu s ...
22.6.2017 05:10 | Indikator.ba
Svaka treća firma u BiH je bila blokirana u aprilu, kaže najnovija analiza kompanije “Bisnode”. Međutim, podataka o izbrisanim firmama nema kada je u ...
O NAMA | UPOZORENJE | MARKETING | KONTAKT
Copyright © 2014 Indikator d.o.o. Sva prava pridržana
Razvoj: PSS
PRIJAVA
Email
Lozinka
* Aktivacija je završena.

Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu (više detalja).
REGISTRACIJA
Ime
Email
Lozinka (slova i brojevi (od 3 do 30 karaktera)
Potvrda lozinke
Prodaja teretnih motornih vozila
Nabava i isporuka video opreme
Prodaja vozila Škoda Superb i Lada Niva
Sazivanje Skupštine društva “Merkur” d.d. Sarajevo
Sazivanje Skupštine društva “Iris Computers” d.d. Sarajevo
Novinari/ke, reporteri/ke i voditelji/ice
Takmičenje u dizajnu postolja za televizore
National Recruitment Officer
Video Editor
Social Media Producer
PONIŠTENJE- USLUGA ODRŽAVANJA SISTEMA ZA GORIVO
PONIŠTENJE- RABLJENI ZGLOBNI TROLEJBUSI
PONIŠTENJE REZERVNI DIJELOVI ZA TROLEJBUSE MAN
PONIŠTENJE-NISKONAPONSKE SKLOPKE I MATERIJALI
Direktor JU “Narodna biblioteka” Šipovo
Direktor Javnog preduzeća “Radio Brod” d.o.o. Brod
Dva člana Nadzornog odbora Komunalnog preduzeća “Bobas” a.d. Kotor Varoš
Popuna upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi Rogatica
Prijem službenika i namještenika u Opštinskoj upravi Opštine Gradiška
Međunarodni konkurs International Medis Awards for Medical Research
Obavještenje o prijedlogu dioničara -Skupština Solana d.d. Tuzla
Ponovno sazivanje 48. (redovne) Skupštine BH Telecom Sarajevo
Poništenje odluke za nabavku motornih vozila za potrebe Kantonalne uprave - LOT 1
Poništenje odluke za nabavku motornih vozila za potrebe Kantonalne uprave za inspekcijske poslove
Poništenje odluke o izboru - obavezna preventivne sistematska deratizacija
Odluka o pokretanju postupka jn za nabavku mot.vozila za potrebe Ministarstva za rad, soc.politiku
POZIV za dostavu ponuda za pružanje usluga nadzora nad realizacijom projekata
DVANAESTa SKUPŠTINa DIONIČARA ZIF “BIG-INVESTICIONA GRUPA” - ponovno
Izvještaj o poslovanju koji bitno utiče na financijsko psolovanje - Bihaćka pivovara
Sazivanje Skupštine društva MK “Zlatka Vuković” d.d. Mostar
Nabavka izgradnje DV 110 kV Gacko – Nevesinje
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje poticaja za razvoj gospodarstva
Industrijsko-poslovna zona ŽABLJAK-Usora
Izrada Urbanističkog plana naseljenog mjesta Žabljak
Izmjena Plana nabavki ŠG 'Sjemeć' za 2017. godinu
Ravnatelj Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja
Profesor, laboratorijski tehničar - Koledž ujedinjenog svijeta u Mostaru
DIREKTOR JP "SPORTSKI CENTAR JABLANICA" DOO JABLANICA
Javni oglas za treću prodaju nepokretne imovine - ZZ Poljoprivrednik u stečaju
NABAVKA NAGRADNIH ARTIKALA ZA NAGRADNU IGRU - VW GOLF, SKUTER PEUGEOT I LAPTOPI
Odluka o prodaji Stare opštine
Odluka o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u Han Pijesku
Obavještenje pravo korištenja zemljišta-javnog vodnog dobra K.O. Crkvice
PMV marke Peugeot Partner
Kontejneri, alatne mašine, alat, građevinska mehanizacija
International consultant for preparation of plan for implementation...
Development Mgmt. Associate
Usluge televizijskog praćenja aktivnosti gradonačelnika i Gradske uprave Grada Prijedor
Usluge televizijskog praćenja Gradske uprave Grada Prijedora, Anex II dio B Zakona
Javni poziv za prodaju poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu
O NAMA
"Indikator" d.o.o.
Društvo za medijsku i izdavačku djelatnost Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića 23a

"Indikator" d.o.o. je preduzeće u privatnom vlasništvu registrovano 28. aprila 2011. godine i izdavač je Internet portala Indikator.baMisija i vizija

Indikator.ba je poslovni portal čija je misija postati izvor informacija o poslovnim zbivanjima kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu i svijetu.

Indikator.ba je neovisno poslovno glasilo koje će Vam pružati aktuelne, pravovremene, pouzdane i temeljite informacije i biti vaš pokazatelj ka uspješnom putu poslovanja.

Sadržaj portala se bazira na autentičnim tekstovima autora za čiji profesionalni standard je zaslužno dugogodišnje iskustvo u novinarstvu.

Naša želja je postati svojevrsna podrška i vodilja poslovnoj javnosti, vladinom i nevladinom sektoru, akademskoj zajednici u kvalitetnom i pravovremenom informisanju, a što je od presudne važnosti za vođenje politika, planiranje i donošenje odluka u svakodnevnom poslovanju.

Nastojat ćemo da utičemo na ekonomska kretanja i da budemo aktivni kreatori prilika u privrednom okruženju.

Naša vizija je da poslovnim ljudima budemo pouzdan partner u izvještavanju, portal na kojeg se mogu uvijek osloniti u svom djelovanju i bez koga neće početi nijedan novi dan.

Neka krivulja Vašeg biznisa raste onako kako raste Vaš Indikator.ba.
UPOZORENJE
Sadržaji portala Indikator.ba objavljuju se u najboljoj namjeri, a na osnovu vjerovanja da su relevantni i tačni,
sa potpisom izvora ili autora.

Ograđujemo se od odgovornosti za gubitak ili štetu koji mogu nastupiti kao posljedica korištenja ili oslanjanja na bilo koju od informacija objavljenih na sajtu ili prenesnih putem maila.

Vlasnici i uposlenici portala Indikator.ba se ograđuju od bilo kakve odgovornosti za proizvode ili usluge koje se nude u reklamnim tekstovima i na banerima objavljenim na stranicama portala.

Komentari na stranicma portala Indiaktor.ba predstavljaju lične stavove autora, a ne nužno stavove portala.

Berzanski i drugi komentari koji se tiču tržišta kapitala ne mogu se smatrati preporukom za kupovinu ili prodaju bilo koje akcije/dionice, udjela fondova ili drugih finansijskih instrumenata.

Strogo je zabranjeno kopiranje i preuzimanje sadržaja portala bez dozvole izdavača.

Ova pravila podložna su izmjenama i dopunama, a važećom verzijom se smatra ona trenutno izložena na stranicama portala Indikator.ba.Uslovi korištenja servisa "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..." namijenjen je kompanijama za internu upotrebu radi praćenja javnih nabavki, natječaja i obavještenja u svrhu obavljanja poslovnih aktivnosti.

Zaštićeni sadržaj se smije koristiti samo za ličnu upotrebu.

Portal Indikator.ba ne garantuje za tačnost i istinitost podataka navedenih u javnim pozivima i natječajima, niti je odgovoran za eventualne štete koje korisnici servisa mogu imati u postupcima javnih nabavki, konkurisanju za natječaje i slično.

Zabranjeno je davanje korisničkog imena i lozinke trećim licima.

Korisnicima koji ne budu ispunjavali uslove iz pretplatničkog odnosa članstvo će biti suspendirano!
KONTAKT
Indikator.ba - Redakcija

Adresa:
Ulica Marka Marulića 2/3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

redakcija@indikator.ba
ČLANOVI KLUBA
Poštovani korisnici,

Servis portala Indikator.ba Javni pozivi, licitacije, grantovi... nudi pristup bazi javnih oglasa i natječaja u Bosni i Hercegovini iz nekoliko specifičnih oblasti koje nisu zastupljene (ili ne dovoljno) u sličnim servisima koje nude druge poslovne stranice.

U ovom servisu možete pronaći javne pozive koji se tiču podrški kompanijama u zapošljavanju, različitim vidovima podrške koje nudi vladin sektor ili nevladine institucije, agencije ili organizacije, izvozne i druge subvencije, takođe i licitacije koje se odnose na industrijske zone, zakup i prodaju parcela, poslovnih objekata, prodaju imovine firmi u stečaju ili prodaju i najam poslovnih prostora i slično, kao i obavještenja koja se tiču poslovnih aktivnosti kompanija (sazivanje skupština, smanjenje kapitala, isplate dividende i druge korporativne aktivnosti).

Takođe na jednom mjestu moguće je steći uvid u ponudu različith fondova i drugih vidova podrške koju nude kompanijama ili organizacijama i udruženjima razne domaće il istrane vladine i nevladine institucije, organizacije ili agencije, kao i natječaje za donacije.
Takođe, u servisu su zastupljeni i oglasi za radna mjesta, koja objavljuju domaće kompanije.

Plaćeni korisnici ovog servisa imat će pristup svim bazama, a osim toga dobijat će radnim danima na mail newsletter sa osnovnim biznis vijestima i ponudom najnovijih javnih poziva i natječaja tog dana.
Korisnici, koji žele, mogu se pretplatiti samo na sekciju Radna mjesta u kojoj su nalazi ponuda radnih mjesta domaćih kompanija i u tom slučaju pretplata je jeftinija.

Nakon registracije, Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu virmanom na naš transakcijski račun br. 3060562694308608 kod Hypo Alpe Adria Bank.


Cijene za pretplatnički servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Godišnje članstvo 119 KM

Polugodišnje članstvo 69 KM

Tromjesečno članstvo 39 KM


Pretplata za sekciju Radna mjesta

Godišnje članstvo 39 KM

Polugodišnje članstvo 29 KM

Tromjesečno članstvo 19 KMPRETRAGA
Loading